תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ועד הצירים
מוצגים פריטים 1 - 3 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
L3 - ועד הצירים ירושלים 1918- 1921 L3
L4 - ועד הצירים יפו 1918- 1921 L4
S2 - מחלקת החינוך (כולל מחלקת החינוך של המשרד הארץ-ישראלי ושל ועד הצירים) 1913- 1932 S2