תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ועד הצירים
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
התכתבות בין נציגי ההנהלה הציונית בארץ ישראל לבין נציגי ההנהלה הציונית בלונדון בעניין ועד הצירים לארץ ישראל (Zionist Comission to Palestine) בירושלים 1921- 1929 A18\2025
התכתבות, תזכירים, דו"חות, סקירות, ראיונות בעניין פעילות ועד הצירים בארץ ישראל (Zionist Comission to Palestine), ירושלים, בפרט בעניין המאורעות בירושלים ובגליל באביב 1920, בין היתר התכתבות בין נציגי ועד הצירים בארץ לבין חיים וייצמן וההנהלה הציונית בלונדון (מסודר לפי נושאים, שמות, תאריכים) 1920- 1920 A18\118
התכתבות, עצומות, סקירות בעניין ביקורו של נחום סוקולוב בארץ ישראל באפריל - מאי 1921; בין היתר הזמנות למסיבות שונות בארץ שנשלחו אל סוקולוב ובתו. בין המתכתבים: ועד הצירים לארץ ישראל בירושלים, ועד העיר ליהודי יפו; אגודת המתיישבים הראשונה מפלך טאבריה "קרים" ביפו - תל אביב; חברת מניות רומנית - ארץ-ישראלית למסחר ותעשייה, בוקרשט - יפו; משרד ארץ ישראלי מרכזי, ורשה; חברת אפ"ק (חברת אנגליה - פלשתינה) ביפו 1921- 1921 A18\171
Copy of a letter from Zionist Commission to Palestine (ועד הצירים) regarding the work of Moshe Wallach as the manager of The Shaare Zedek Hospital 1920- 1920 A399\990
התכתבות, תזכירים, דו"חות, פרוטוקולים של ישיבות ההנהלה בעניין פעילות ועד הצירים בארץ ישראל (Zionist Comission to Palestine), ירושלים. בין היתר מכתבים ודו"חות מאת חיים וייצמן אל לורד בלפור בעניין המצב בארץ ישראל (1918) 1918- 1919 A18\117
מכתבים, תזכירים וראיונות בעניין פעילות ועד הצירים לארץ ישראל (Zionist Comission to Palestine), ירושלים, יולי - דצמבר 1920 1920- 1920 A18\174
מכתבים אל נחום סוקולוב, מברקים, תזכירים, הצעות ופסקי דין מאת ההנהלה הציונית בלונדון ובירושלים ומאת ועד הצירים לארץ ישראל בעניינים מדיניים וארגוניים בקשר למצב הפוליטי והכלכלי בארץ ישראל, נובמבר - דצמבר 1921 (מסודרים לפי נושאים, שמות ותאריכים) 1921- 1921 A18\170
מכתבים ותזכירים מאת ההנהלה הציונית בארץ ישראל, ירושלים, ומאת ועד הצירים לארץ ישראל, ירושלים, בענייני פיתוח כלכלי של ארץ ישראל (מסודרים לפי נושאים, שמות, תאריכים) 1921- 1921 A18\173
ארבעה מכתבים מאת בוריס שץ, ירושלים, אל נחום סוקולוב בעניין ועד הצירים ביפו ובית המדרש לאמנות ולמלאכות אמנות "בצלאל" בהנהלתו של שץ בירושלים 1908- 1924 A18\494
מכתבים (מסודרים לפי נושאים ותאריכים מדויקים) אל נחום סוקולוב מאת עסקנים מיוניים - משה גסטר בעניין משלוח מזון והעברת כספים לארץ ישראל והתעניינותו של גסטר בפעולה למען נפגעי המלחמה ברוסיה ופולין, וקשיי עבודה ציונית מדינית באנגליה (1915 - 1916), לואי דמביץ ברנדייס בעניין העברת קרן היובל של ברנדייס וסכומים אחרים לאוצר התיישבות היהודים לטובת האוניברסיטה העברית בירושלים (1915 - 1919), מנחם מנדל אוסישקין בעניין עתידו של ועד הצירים בירושלים, הוצאת "העולם" ועמדתו הידידותית כלפי הציונות בתחילת השלטון הבריטי בארץ ישראל (1919) 1915- 1919 A18\131
מכתבים אל נחום סוקולוב מאת מנחם שיינקין, יפו - קרלסבאד, בענייני פעילות הוועד הפועל הציוני, לשכת העלייה של ועד הצירים לארץ ישראל והמרכז ביפו של לשכת הפעולה המאוחדת (טבת תרס"ז - אלול תרפ"ב) 1906- 1922 A18\491
רשימות ותקצירים בכתב יד בעניין מקצועות אנשי הכוללים בירושלים (שנות השלושים של המאה העשרים); בצירוף העתק במכונת כתיבה של סקירה מאת אברהם אוליצור "ייסוד רגיסטרציה של המשפחות המקבלות עזרה מהמוסדות השונים בירושלים על ידי ועד הצירים", ירושלים, 04.10.1918 (במסגרת איסוף חומר למחקר מאת אינה בריצ'גי-שימר בעניין הכוללים והחלוקה) 1918 A110\70