תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ועד הצירים
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
חוזר מאת מנחם מנדל אוסישקין, ירושלים, בשם ועד הצירים לארץ ישראל, אל צבי פרץ חיות, נשיא הוועד הפועל הגדול, וינה, בעניין משלוח הצעות של ההנהלה הציונית בארץ ישראל באמצעות ההנהלה הציונית בלונדון (י"ג כסלו תרפ"ב, 14.12.1921) 1921- 1921 A30\43
Township of Tel Aviv, Tel Aviv Town Council - החלטות של האספה הכללית השנתית של ועד תל אביב (בין השאר החלטה על בניין בית הכנסת הגדול), חוברת של ידיעות הוועד של תל אביב, חוזה בין הוועד ובין ועד הצירים לארץ ישראל, סקירת תולדות תל אביב ודיווח מקיף על המצב הפיננסי של תל אביב, התכתבות של אפ"ק עם מאיר דיזנגוף, עיריית תל אביב וחברת השקעות בלונדון 1914- 1919 L51\1773
התכתבות בין יצחק וילקנסקי (וולקני) לבין אנשים ומוסדות בארץ ישראל ובחוץ לארץ בעיקר בעניינים ציוניים ומדעיים. בין המתכתבים: ההנהלה הציונית בלונדון, ועד הצירים לארץ ישראל בירושלים, נציגי מחלקות שונות של ההסתדרות הציונית בארצות הברית (ביניהם הנרייטה סאלד), Zionist Society of Engineers and Agriculturists בניו יורק, מחלקות שונות של ממשלת המנדט בארץ ישראל 1919- 1920 A210\148
מכתב מאת מחלקת החינוך של ועד הצירים לארץ ישראל (Zionist Comission to Palestine, Education Department), ירושלים, אל שמריהו לוין, בעניין גיוס כספים לטובת מוסדות החינוך בארץ ישראל (ה' סיון תרפ"ב; בחתימת יוסף לוריא) 1922- 1922 A20\95
מכתבים מאת נציגי ועד הצירים ומשרד הארץ ישראלי של ההסתדרות הציונית, המחלקה לחקלאות ולהתיישבות, תל-אביב - יפו, תזכירים ופרוטוקולים הישיבות של מועצה לענייני ההתישבות, אל מנחם אוסישקין בעניין פעילות ועד הצירים 1919- 1919 A24\1085
מכתבים ותזכירים מאת ההנהלה המרכזית של ההסתדרות השוטרים העבריים בארץ ישראל, יפו, אל מנחם אוסישקין כיושב ראש שני של ועד הצירים לארץ ישראל, יפו, בעניין שיתוף פעולה בין ההסתדרות השוטרים לבין ועד הצירים, תרע"ט - תר"פ [תר"ף] 1919- 1920 A24\1089
התכתבות בין יצחק וילקנסקי (וולקני) לבין אנשים ומוסדות בארץ ישראל ובחוץ לארץ בעיקר בעניינים ציוניים ומדעיים; רשימות, חשבונות ותכניות לביקוריו של וילקנסקי בערי אמריקה. בין המתכתבים: ההנהלה הציונית בלונדון, מחלקות שונות של ההסתדרות הציונית בארצות הברית (יעקב דה האז - מזכיר הנהלת ההסתדרות בניו יורק), מחלקת החקלאות של ממשלת ארצות הברית בוושינגטון, The Jewish Agricultural and Industrial Aid Society ו-Zionist Society of Engineers and Agriculturists בניו יורק, הנהלת חברת אפ"ק בלונדון ובירושלים, המחלקה לחקלאות ולהתיישבות של המשרד הארץ ישראלי ביפו, ועד הצירים לארץ ישראל בירושלים, המחלקה להגירה וליישוב של ההסתדרות הציונית - סניף קופנהגן, ההסתדרות הציונית של קנדה במונטריאול 1919- 1920 A210\147
דין וחשבון מביקור בנגב, הוגש לוועד הצירים, בחתימות יצחק וילקנסקי (וולקני- אלעזרי) וא.[אהרן?] אהרנסון, י"ז סיון תרע"ח - 28.05.1918 (אנגלית ועברית, כולל נספחים ותוספות, מודפסים במכונת כתיבה) 1918- 1918 A210\50
מכתבים מאת אנשים וארגונים שונים בארץ ישראל, בינייהם מנחם שיינקין, משה שרתוק, צבי הרשפלד, י[יצחק?].א. ניידיץ', נציגי לשכת העבודה בירושלים, הוועד הגלילי של "הפועל הצעיר", ועד מושבת כפר סבא, ועד החולות בראשון לציון, ועד נחלת יהודה, "אגודת יהודי קורז" וועד התאחדות המושבות בגליל העליון, אל מנחם אוסישקין בעניין פעילות של ועד הצירים לארץ ישראל 1920- 1920 A24\1088
מכתבים מאת הוועדה לענייני העבודה ומלאכה בעיר יפו של משרד העבודה של מערכת "הפועל הצעיר" אל מנחם אוסישקין כנציג ועד הצירים לארץ ישראל ביפו בעניין סקירה על מצב הפועלים בארץ ישראל, תשרי תר"פ [תר"ף] 1919- 1919 A24\1086
מכתבים וכרוזים מאת הלשכה הראשית של הסתדרות "המזרחי" בארץ ישראל, יפו, אל מנחם אוסישקין ואל ועד הצירים בירושלים בעניין מחאות נגד בחירות לאסיפת הנבחרים, תשרי - אייר תר"פ [תר"ף] 1919- 1920 A24\1087
מכתב מאת מנהלי בית מלאכה "שערי תורה", יפו, אל מנחם אוסישקין, ירושלים, כיושב ראש שני של ועד הצירים בארץ ישראל, בעניין לימודים בבית המלאכה ובקשת סיוע, בצירוף חוברת "חשבון של בית המאכה "שערי תורה" מחדשי תשרי תרע"ב עד תשרי תרע"ג" (הקדמה לחוברת של הרב אברהם יצחק הכהן קוק), יפו, תרע"ג 1912- 1913 A24\1090