תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ועד הצירים
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתבים, חשבונות ואישורים אל הנהלת הגמנסיה "הרצליה" מאת נציגי מוסדות שונים בתל אביב -יפו, בעיקר בעניין קבלת תלמידים חדשים. בין הכותבים: ועד העיר ליהודי יפו, ועד הצירים לארץ ישראל, בית מסחר "ש. בלבן ושות' ", "צלמניה נ. גמזו", אפ"ק (חברת אנגליה - פלשתינה), יוסף עוזיאל בשם הרבנות הראשית למחוז יפו ותל אביב, בית המלאכה של "אגודת נשים" ביפו - תל אביב, אברהם קומרוב - בעל המעון (פנסיון) לתלמידי הגמנסיה העברית, ומנהלי בתי ספר שונים בתל אביב 1908- 1940 J130\3101
מכתבים מאת אנשים פרטיים ומוסדות שונים בארץ ישראל ובחוץ לארץ, בעיקר במזרח התיכון, אל אליהו קראוזה, מנהל בית הספר "מקווה ישראל" ביפו, המכילים בקשות לקבלת תלמידים. בין המבקשים: נציגי לשכת יק"א ("החברה היהודית להתיישבות") בחיפה, ועד הצירים לארץ ישראל בירושלים, משרד הרבנות המאוחדת ליפו, ועד רארשון לציון, ועד המושבה מזכרת בתיה (עקרון), ועד ראש פינה, הסתדרות "הדסה", הגמנסיה העברית "הרצליה" 1918- 1921 J41\304
ההנהלה הציונית. חשבונות: כרכור 1926- 1926 KKL5\69134\2
ההנהלה הציונית. חשבונות: התכתבות אודות תביעות ובוררות בנושא ניהול התיישבות 1921- 1926 KKL5\69134\1
התכתבות, תזכירים, דו"חות, סקירות, ראיונות בעניין פעילות ועד הצירים בארץ ישראל (Zionist Comission to Palestine), ירושלים, בפרט בעניין המאורעות בירושלים ובגליל באביב 1920, בין היתר התכתבות בין נציגי ועד הצירים בארץ לבין חיים וייצמן וההנהלה הציונית בלונדון (מסודר לפי נושאים, שמות, תאריכים) 1920- 1920 A18\118
מכתבים מאת לואיס עמנואל (Lewis Emmanuel) בשם ועד הצירים בלונדון של יהודי בריטניה (London Committee of Deputies of the British Jews) קרל נטר בעת ביקורו של נטר בלונדון (19.03.1869 - 23.07.1869) 1869- 1869 J41\9
Copy of a letter from Zionist Commission to Palestine (ועד הצירים) regarding the work of Moshe Wallach as the manager of The Shaare Zedek Hospital 1920- 1920 A399\990
התכתבות, עצומות, סקירות בעניין ביקורו של נחום סוקולוב בארץ ישראל באפריל - מאי 1921; בין היתר הזמנות למסיבות שונות בארץ שנשלחו אל סוקולוב ובתו. בין המתכתבים: ועד הצירים לארץ ישראל בירושלים, ועד העיר ליהודי יפו; אגודת המתיישבים הראשונה מפלך טאבריה "קרים" ביפו - תל אביב; חברת מניות רומנית - ארץ-ישראלית למסחר ותעשייה, בוקרשט - יפו; משרד ארץ ישראלי מרכזי, ורשה; חברת אפ"ק (חברת אנגליה - פלשתינה) ביפו 1921- 1921 A18\171
התכתבות בין נציגי ההנהלה הציונית בארץ ישראל לבין נציגי ההנהלה הציונית בלונדון בעניין ועד הצירים לארץ ישראל (Zionist Comission to Palestine) בירושלים 1921- 1929 A18\2025
מכתבים אל נחום סוקולוב מאת מנחם שיינקין, יפו - קרלסבאד, בענייני פעילות הוועד הפועל הציוני, לשכת העלייה של ועד הצירים לארץ ישראל והמרכז ביפו של לשכת הפעולה המאוחדת (טבת תרס"ז - אלול תרפ"ב) 1906- 1922 A18\491
מכתבים אל נחום סוקולוב, מברקים, תזכירים, הצעות ופסקי דין מאת ההנהלה הציונית בלונדון ובירושלים ומאת ועד הצירים לארץ ישראל בעניינים מדיניים וארגוניים בקשר למצב הפוליטי והכלכלי בארץ ישראל, נובמבר - דצמבר 1921 (מסודרים לפי נושאים, שמות ותאריכים) 1921- 1921 A18\170
התכתבות, תזכירים, דו"חות, פרוטוקולים של ישיבות ההנהלה בעניין פעילות ועד הצירים בארץ ישראל (Zionist Comission to Palestine), ירושלים. בין היתר מכתבים ודו"חות מאת חיים וייצמן אל לורד בלפור בעניין המצב בארץ ישראל (1918) 1918- 1919 A18\117