תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ועד הצירים
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
פנקס Passenger Requisition של "Zionist Comission" ("ועד הצירים לארץ ישראל") על שם [?], לתאריכים מ- 16.08.1921 עד 12.09.1921 A339\175-1t
העתק מכתב מאת בוריס שץ אל פרידנולד, ראש ועד הצירים לארץ ישראל, בעניין הצורך הדחוף לסייע כספית לבתי המלאכה "בצלאל" L42\92-2t
העתק מכתב מאת בוריס שץ אל פרופ'פרידנוואלד, חבר ועד הצירים בתל אביב - יפו, בעניין כוונתו של המושל הצבאי סטורס להקים במגדל דוד מוזאון של ירושלים (עמוד 361) L42\8-7t
מברק מאת ועד הצירים לארץ ישראל (Zionist Comission to Palestine), ביירות, אל נחום סוקולוב בפריס בעניין פעילותו הציונית של זאב ז'בוטינסקי (24.04.1920) A18\842-2t
מכתב מאת Dr. E.J. Russel, מנהל תחנת הנסיון בהרפנדן, אל מזכיר ועד הצירים בארץ ישראל, ירושלים, בדבר מילגות לעובדי מצע של האוניברסיטה העברית בירושלים (02.07.1920) A18\124-1t
שני מכתבים אל ועד הצירים לארץ ישראל, לידי נחום סוקולוב, מאת מרכז הציונים בוורשה בדבר העלייה (ויזות, ענייני נסיעה, סרטיפיקטים) ובדבר מצב ההגירה בפולין (אדר ב' תרפ"א - מרץ 1921) A18\171-1t
העתק של תזכיר ודו"ח מאת Ormsby Gore, קצין מדיני בריטי, האחראי על ועד הצירים (Zionist Comission), בעניין פיתוח כלכלי של ארץ ישראל, המבוסס על מידע שהתקבל ממר א. ארונסון ומחקלאים אחרים בארץ, 29.04.1918 (מכונת כתיבה, שבעה עמ') A18\91-4t
פרוטוקול של פגישה בין נציגי ועד הצירים, ועד העיר ליהודי ירושלים וה"ג'וינט" בנושא החלוקה והכוללים בירושלים, 19.08.1919 A110\26-1t
רשימה שמית של מקבלי תמיכה כלכלית בזכרון יעקב מאת ועד הצירים לחודש אוקטובר 1919 A611\24-2t
תזכיר מאת אשבי (C.R. Aashbee), יועץ הוועדה המרכזית לתכנון ערים, בעניין תכנון הערים ירושלים, חיפה, יפו,טבריה, שכם ועזה L3\77\1-2t
העתק מכתב מאת ארתור רופין אל יהושע פלדמן-רדלר בעניין בחירת שם לשכונה חדשה בחיפה (תל צופים, צופיה) L3\77\1-1t
התכתבות עם מוסדות בארצות הברית, כולל רשימות של תורמים למוסדות שונים ורשימות של הכספים שנשלחו לארץ ישראל לפי שם המוסדות המקבלים והזמן L3\235-4t
תיאור:
פנקס Passenger Requisition של "Zionist Comission" ("ועד הצירים לארץ ישראל") על שם [?], לתאריכים מ- 16.08.1921 עד 12.09.1921
סימול: A339\175-1t
תיאור:
העתק מכתב מאת בוריס שץ אל פרידנולד, ראש ועד הצירים לארץ ישראל, בעניין הצורך הדחוף לסייע כספית לבתי המלאכה "בצלאל"
סימול: L42\92-2t
תיאור:
העתק מכתב מאת בוריס שץ אל פרופ'פרידנוואלד, חבר ועד הצירים בתל אביב - יפו, בעניין כוונתו של המושל הצבאי סטורס להקים במגדל דוד מוזאון של ירושלים (עמוד 361)
סימול: L42\8-7t
תיאור:
מברק מאת ועד הצירים לארץ ישראל (Zionist Comission to Palestine), ביירות, אל נחום סוקולוב בפריס בעניין פעילותו הציונית של זאב ז'בוטינסקי (24.04.1920)
סימול: A18\842-2t
תיאור:
מכתב מאת Dr. E.J. Russel, מנהל תחנת הנסיון בהרפנדן, אל מזכיר ועד הצירים בארץ ישראל, ירושלים, בדבר מילגות לעובדי מצע של האוניברסיטה העברית בירושלים (02.07.1920)
סימול: A18\124-1t
תיאור:
שני מכתבים אל ועד הצירים לארץ ישראל, לידי נחום סוקולוב, מאת מרכז הציונים בוורשה בדבר העלייה (ויזות, ענייני נסיעה, סרטיפיקטים) ובדבר מצב ההגירה בפולין (אדר ב' תרפ"א - מרץ 1921)
סימול: A18\171-1t
תיאור:
העתק של תזכיר ודו"ח מאת Ormsby Gore, קצין מדיני בריטי, האחראי על ועד הצירים (Zionist Comission), בעניין פיתוח כלכלי של ארץ ישראל, המבוסס על מידע שהתקבל ממר א. ארונסון ומחקלאים אחרים בארץ, 29.04.1918 (מכונת כתיבה, שבעה עמ')
סימול: A18\91-4t
תיאור:
פרוטוקול של פגישה בין נציגי ועד הצירים, ועד העיר ליהודי ירושלים וה"ג'וינט" בנושא החלוקה והכוללים בירושלים, 19.08.1919
סימול: A110\26-1t
תיאור:
רשימה שמית של מקבלי תמיכה כלכלית בזכרון יעקב מאת ועד הצירים לחודש אוקטובר 1919
סימול: A611\24-2t
תיאור:
תזכיר מאת אשבי (C.R. Aashbee), יועץ הוועדה המרכזית לתכנון ערים, בעניין תכנון הערים ירושלים, חיפה, יפו,טבריה, שכם ועזה
סימול: L3\77\1-2t
תיאור:
העתק מכתב מאת ארתור רופין אל יהושע פלדמן-רדלר בעניין בחירת שם לשכונה חדשה בחיפה (תל צופים, צופיה)
סימול: L3\77\1-1t
תיאור:
התכתבות עם מוסדות בארצות הברית, כולל רשימות של תורמים למוסדות שונים ורשימות של הכספים שנשלחו לארץ ישראל לפי שם המוסדות המקבלים והזמן
סימול: L3\235-4t
פנקס Passenger Requisition של "Zionist Comission" ("ועד הצירים לארץ ישראל") על שם [?], לתאריכים מ- 16.08.1921 עד 12.09.1921
העתק מכתב מאת בוריס שץ אל פרידנולד, ראש ועד הצירים לארץ ישראל, בעניין הצורך הדחוף לסייע כספית לבתי המלאכה "בצלאל"
העתק מכתב מאת בוריס שץ אל פרופ'פרידנוואלד, חבר ועד הצירים בתל אביב - יפו, בעניין כוונתו של המושל הצבאי סטורס להקים במגדל דוד מוזאון של ירושלים (עמוד 361)
מברק מאת ועד הצירים לארץ ישראל (Zionist Comission to Palestine), ביירות, אל נחום סוקולוב בפריס בעניין פעילותו הציונית של זאב ז'בוטינסקי (24.04.1920)
מכתב מאת Dr. E.J. Russel, מנהל תחנת הנסיון בהרפנדן, אל מזכיר ועד הצירים בארץ ישראל, ירושלים, בדבר מילגות לעובדי מצע של האוניברסיטה העברית בירושלים (02.07.1920)
שני מכתבים אל ועד הצירים לארץ ישראל, לידי נחום סוקולוב, מאת מרכז הציונים בוורשה בדבר העלייה (ויזות, ענייני נסיעה, סרטיפיקטים) ובדבר מצב ההגירה בפולין (אדר ב' תרפ"א - מרץ 1921)
העתק של תזכיר ודו"ח מאת Ormsby Gore, קצין מדיני בריטי, האחראי על ועד הצירים (Zionist Comission), בעניין פיתוח כלכלי של ארץ ישראל, המבוסס על מידע שהתקבל ממר א. ארונסון ומחקלאים אחרים בארץ, 29.04.1918 (מכונת כתיבה, שבעה עמ')
פרוטוקול של פגישה בין נציגי ועד הצירים, ועד העיר ליהודי ירושלים וה"ג'וינט" בנושא החלוקה והכוללים בירושלים, 19.08.1919
רשימה שמית של מקבלי תמיכה כלכלית בזכרון יעקב מאת ועד הצירים לחודש אוקטובר 1919
תזכיר מאת אשבי (C.R. Aashbee), יועץ הוועדה המרכזית לתכנון ערים, בעניין תכנון הערים ירושלים, חיפה, יפו,טבריה, שכם ועזה
העתק מכתב מאת ארתור רופין אל יהושע פלדמן-רדלר בעניין בחירת שם לשכונה חדשה בחיפה (תל צופים, צופיה)
התכתבות עם מוסדות בארצות הברית, כולל רשימות של תורמים למוסדות שונים ורשימות של הכספים שנשלחו לארץ ישראל לפי שם המוסדות המקבלים והזמן