תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ועד הצירים
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
תזכיר מאת אשבי (C.R. Aashbee), יועץ הוועדה המרכזית לתכנון ערים, בעניין תכנון הערים ירושלים, חיפה, יפו,טבריה, שכם ועזה L3\77\1-2t
אישור בחתימת ארתור רופין בדבר העברת קרקעות בחדרה-זיתה ל"אגודת נטעים" L3\77\1-3t
העתק מכתב מאת ארתור רופין אל יהושע פלדמן-רדלר בעניין בחירת שם לשכונה חדשה בחיפה (תל צופים, צופיה) L3\77\1-1t
העתק של פרוטוקול של הישיבה המשותפת של כל ראשי המחלקות שהתקיימה במשרד ועד הצירים בעניין התנפלות הבדואים על תל-חי, י"ז אדר תר"פ A13\376-2t
"ידיעות המחלקה לסטטיסטיקה ולאינפורמציה" מאת ועד הצירים לארץ ישראל \ Bulletin. Department of Stsaistics and Information. Zionist Comission to Palestine". ירושלים, ט"ו מנחם אב תר"פ - 30.07.1920 (גליון מס' 1) A387\66-9t
מכתב מאת הרב יהודה לייב הכהן פישמן (מימון), יפו, מטעם לשכת המרכז של הסתדרות "המזרחי" בארץ ישראל וארצות המזרח, אל מנחם אוסישקין כיושב ראש ועד הצירים לארץ ישראל, ירושלים, בעניין שיתוף פעולה בין מוסדות ציוניים למען העליה והתיישבות היהודית בארץ ישראל A24\1087-1t
מכתב מאת אליהו זאב בן שמואל הלוי לוין-אפשטיין בשם ועד הצירים לארץ ישראל, סניף יפו, אל חיים טוביה ברוק, בצירוף מכתב מאת לוין-אפשטיין אל פנחס שוקיאן (כתוב על כרטיס ביקור) בעניין עליית חיים טוביה ברוק לארץ ישראל (תר"פ - 1920) A9\113-1t
מכתב מאת Brotmann Zevedory [?] מועד הצירים של ארגון יהודי בריטניה אל שמואל סולומון (Samuel Solomon) מהג'וינט בעדן בעניין כינוי ועדי הקהילות של חבר העמים ומינוי ניג ג'וינט מעדן לכינוס זה השנה S20\420-7t
פנייה ותזכיר מאת "אחזת בית, חברה לבניית פרבר חדיש בטבריה" אל הנהלת מחלקת החינוך שעל יד ועד הצירים לארץ ישראל בירושלים, בעניין מטרות ופעילות החברה, בחתימת אשר ארליך בשם הוועד, י"ד תמוז תרפ"א (העתק בכתב מכונה) A184\7-4t
כרטיס רכבת מיפו לירושלים על שם נינה ברלין (08.03.1919) ותעודת שחרור משירות בבית חולים צבאי של נינה ברלין, בחותמת ועד הצירים לארץ ישראל (02.03.1919) A308\73-4t
תזכיר מאת ועד המושבות ביהודה אל ועד הצירים ביפו בעניין המצב הסניטרי במושבות (ראשון לציון, 13.02.1919, תרגום מעברית) A60\56-10t
דו"ח כספי מאת ועד הצירים לארץ ישראל לשנת תרפ"א (אוקטובר 1920 - ספטמבר 1921) KH4\9228-1t
תיאור:
תזכיר מאת אשבי (C.R. Aashbee), יועץ הוועדה המרכזית לתכנון ערים, בעניין תכנון הערים ירושלים, חיפה, יפו,טבריה, שכם ועזה
סימול: L3\77\1-2t
תיאור:
אישור בחתימת ארתור רופין בדבר העברת קרקעות בחדרה-זיתה ל"אגודת נטעים"
סימול: L3\77\1-3t
תיאור:
העתק מכתב מאת ארתור רופין אל יהושע פלדמן-רדלר בעניין בחירת שם לשכונה חדשה בחיפה (תל צופים, צופיה)
סימול: L3\77\1-1t
תיאור:
העתק של פרוטוקול של הישיבה המשותפת של כל ראשי המחלקות שהתקיימה במשרד ועד הצירים בעניין התנפלות הבדואים על תל-חי, י"ז אדר תר"פ
סימול: A13\376-2t
תיאור:
"ידיעות המחלקה לסטטיסטיקה ולאינפורמציה" מאת ועד הצירים לארץ ישראל \ Bulletin. Department of Stsaistics and Information. Zionist Comission to Palestine". ירושלים, ט"ו מנחם אב תר"פ - 30.07.1920 (גליון מס' 1)
סימול: A387\66-9t
תיאור:
מכתב מאת הרב יהודה לייב הכהן פישמן (מימון), יפו, מטעם לשכת המרכז של הסתדרות "המזרחי" בארץ ישראל וארצות המזרח, אל מנחם אוסישקין כיושב ראש ועד הצירים לארץ ישראל, ירושלים, בעניין שיתוף פעולה בין מוסדות ציוניים למען העליה והתיישבות היהודית בארץ ישראל
סימול: A24\1087-1t
תיאור:
מכתב מאת אליהו זאב בן שמואל הלוי לוין-אפשטיין בשם ועד הצירים לארץ ישראל, סניף יפו, אל חיים טוביה ברוק, בצירוף מכתב מאת לוין-אפשטיין אל פנחס שוקיאן (כתוב על כרטיס ביקור) בעניין עליית חיים טוביה ברוק לארץ ישראל (תר"פ - 1920)
סימול: A9\113-1t
תיאור:
מכתב מאת Brotmann Zevedory [?] מועד הצירים של ארגון יהודי בריטניה אל שמואל סולומון (Samuel Solomon) מהג'וינט בעדן בעניין כינוי ועדי הקהילות של חבר העמים ומינוי ניג ג'וינט מעדן לכינוס זה השנה
סימול: S20\420-7t
תיאור:
פנייה ותזכיר מאת "אחזת בית, חברה לבניית פרבר חדיש בטבריה" אל הנהלת מחלקת החינוך שעל יד ועד הצירים לארץ ישראל בירושלים, בעניין מטרות ופעילות החברה, בחתימת אשר ארליך בשם הוועד, י"ד תמוז תרפ"א (העתק בכתב מכונה)
סימול: A184\7-4t
תיאור:
כרטיס רכבת מיפו לירושלים על שם נינה ברלין (08.03.1919) ותעודת שחרור משירות בבית חולים צבאי של נינה ברלין, בחותמת ועד הצירים לארץ ישראל (02.03.1919)
סימול: A308\73-4t
תיאור:
תזכיר מאת ועד המושבות ביהודה אל ועד הצירים ביפו בעניין המצב הסניטרי במושבות (ראשון לציון, 13.02.1919, תרגום מעברית)
סימול: A60\56-10t
תיאור:
דו"ח כספי מאת ועד הצירים לארץ ישראל לשנת תרפ"א (אוקטובר 1920 - ספטמבר 1921)
סימול: KH4\9228-1t
תזכיר מאת אשבי (C.R. Aashbee), יועץ הוועדה המרכזית לתכנון ערים, בעניין תכנון הערים ירושלים, חיפה, יפו,טבריה, שכם ועזה
אישור בחתימת ארתור רופין בדבר העברת קרקעות בחדרה-זיתה ל"אגודת נטעים"
העתק מכתב מאת ארתור רופין אל יהושע פלדמן-רדלר בעניין בחירת שם לשכונה חדשה בחיפה (תל צופים, צופיה)
העתק של פרוטוקול של הישיבה המשותפת של כל ראשי המחלקות שהתקיימה במשרד ועד הצירים בעניין התנפלות הבדואים על תל-חי, י"ז אדר תר"פ
"ידיעות המחלקה לסטטיסטיקה ולאינפורמציה" מאת ועד הצירים לארץ ישראל \ Bulletin. Department of Stsaistics and Information. Zionist Comission to Palestine". ירושלים, ט"ו מנחם אב תר"פ - 30.07.1920 (גליון מס' 1)
מכתב מאת הרב יהודה לייב הכהן פישמן (מימון), יפו, מטעם לשכת המרכז של הסתדרות "המזרחי" בארץ ישראל וארצות המזרח, אל מנחם אוסישקין כיושב ראש ועד הצירים לארץ ישראל, ירושלים, בעניין שיתוף פעולה בין מוסדות ציוניים למען העליה והתיישבות היהודית בארץ ישראל
מכתב מאת אליהו זאב בן שמואל הלוי לוין-אפשטיין בשם ועד הצירים לארץ ישראל, סניף יפו, אל חיים טוביה ברוק, בצירוף מכתב מאת לוין-אפשטיין אל פנחס שוקיאן (כתוב על כרטיס ביקור) בעניין עליית חיים טוביה ברוק לארץ ישראל (תר"פ - 1920)
מכתב מאת Brotmann Zevedory [?] מועד הצירים של ארגון יהודי בריטניה אל שמואל סולומון (Samuel Solomon) מהג'וינט בעדן בעניין כינוי ועדי הקהילות של חבר העמים ומינוי ניג ג'וינט מעדן לכינוס זה השנה
פנייה ותזכיר מאת "אחזת בית, חברה לבניית פרבר חדיש בטבריה" אל הנהלת מחלקת החינוך שעל יד ועד הצירים לארץ ישראל בירושלים, בעניין מטרות ופעילות החברה, בחתימת אשר ארליך בשם הוועד, י"ד תמוז תרפ"א (העתק בכתב מכונה)
כרטיס רכבת מיפו לירושלים על שם נינה ברלין (08.03.1919) ותעודת שחרור משירות בבית חולים צבאי של נינה ברלין, בחותמת ועד הצירים לארץ ישראל (02.03.1919)
תזכיר מאת ועד המושבות ביהודה אל ועד הצירים ביפו בעניין המצב הסניטרי במושבות (ראשון לציון, 13.02.1919, תרגום מעברית)
דו"ח כספי מאת ועד הצירים לארץ ישראל לשנת תרפ"א (אוקטובר 1920 - ספטמבר 1921)