תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ועד הצירים
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מברק מאת ועד הצירים לארץ ישראל (Zionist Comission to Palestine), ביירות, אל נחום סוקולוב בפריס בעניין פעילותו הציונית של זאב ז'בוטינסקי (24.04.1920) A18\842-2t
מכתב מאת Dr. E.J. Russel, מנהל תחנת הנסיון בהרפנדן, אל מזכיר ועד הצירים בארץ ישראל, ירושלים, בדבר מילגות לעובדי מצע של האוניברסיטה העברית בירושלים (02.07.1920) A18\124-1t
שני מכתבים אל ועד הצירים לארץ ישראל, לידי נחום סוקולוב, מאת מרכז הציונים בוורשה בדבר העלייה (ויזות, ענייני נסיעה, סרטיפיקטים) ובדבר מצב ההגירה בפולין (אדר ב' תרפ"א - מרץ 1921) A18\171-1t
העתק של תזכיר ודו"ח מאת Ormsby Gore, קצין מדיני בריטי, האחראי על ועד הצירים (Zionist Comission), בעניין פיתוח כלכלי של ארץ ישראל, המבוסס על מידע שהתקבל ממר א. ארונסון ומחקלאים אחרים בארץ, 29.04.1918 (מכונת כתיבה, שבעה עמ') A18\91-4t
רשימה שמית של מקבלי תמיכה כלכלית בזכרון יעקב מאת ועד הצירים לחודש אוקטובר 1919 A611\24-2t
פרוטוקול של פגישה בין נציגי ועד הצירים, ועד העיר ליהודי ירושלים וה"ג'וינט" בנושא החלוקה והכוללים בירושלים, 19.08.1919 A110\26-1t
התכתבות עם מוסדות בארצות הברית, כולל רשימות של תורמים למוסדות שונים ורשימות של הכספים שנשלחו לארץ ישראל לפי שם המוסדות המקבלים והזמן L3\235-4t
דוח אודות מצב התושבים היהודים בארץ ישראל הכולל הצעות לתיקון המצב (הקמת מחלקה ליחסי ציבור; הקמת בתי מלאכה מעורבים ליהודים וערבים; הקמת משרד תיירות בארץ ישראל) L3\230-1t
תזכיר מאת אשבי (C.R. Aashbee), יועץ הוועדה המרכזית לתכנון ערים, בעניין תכנון הערים ירושלים, חיפה, יפו,טבריה, שכם ועזה L3\77\1-2t
העתק מכתב מאת ארתור רופין אל יהושע פלדמן-רדלר בעניין בחירת שם לשכונה חדשה בחיפה (תל צופים, צופיה) L3\77\1-1t
אישור בחתימת ארתור רופין בדבר העברת קרקעות בחדרה-זיתה ל"אגודת נטעים" L3\77\1-3t
העתק של פרוטוקול של הישיבה המשותפת של כל ראשי המחלקות שהתקיימה במשרד ועד הצירים בעניין התנפלות הבדואים על תל-חי, י"ז אדר תר"פ A13\376-2t
תיאור:
מברק מאת ועד הצירים לארץ ישראל (Zionist Comission to Palestine), ביירות, אל נחום סוקולוב בפריס בעניין פעילותו הציונית של זאב ז'בוטינסקי (24.04.1920)
סימול: A18\842-2t
תיאור:
מכתב מאת Dr. E.J. Russel, מנהל תחנת הנסיון בהרפנדן, אל מזכיר ועד הצירים בארץ ישראל, ירושלים, בדבר מילגות לעובדי מצע של האוניברסיטה העברית בירושלים (02.07.1920)
סימול: A18\124-1t
תיאור:
שני מכתבים אל ועד הצירים לארץ ישראל, לידי נחום סוקולוב, מאת מרכז הציונים בוורשה בדבר העלייה (ויזות, ענייני נסיעה, סרטיפיקטים) ובדבר מצב ההגירה בפולין (אדר ב' תרפ"א - מרץ 1921)
סימול: A18\171-1t
תיאור:
העתק של תזכיר ודו"ח מאת Ormsby Gore, קצין מדיני בריטי, האחראי על ועד הצירים (Zionist Comission), בעניין פיתוח כלכלי של ארץ ישראל, המבוסס על מידע שהתקבל ממר א. ארונסון ומחקלאים אחרים בארץ, 29.04.1918 (מכונת כתיבה, שבעה עמ')
סימול: A18\91-4t
תיאור:
רשימה שמית של מקבלי תמיכה כלכלית בזכרון יעקב מאת ועד הצירים לחודש אוקטובר 1919
סימול: A611\24-2t
תיאור:
פרוטוקול של פגישה בין נציגי ועד הצירים, ועד העיר ליהודי ירושלים וה"ג'וינט" בנושא החלוקה והכוללים בירושלים, 19.08.1919
סימול: A110\26-1t
תיאור:
התכתבות עם מוסדות בארצות הברית, כולל רשימות של תורמים למוסדות שונים ורשימות של הכספים שנשלחו לארץ ישראל לפי שם המוסדות המקבלים והזמן
סימול: L3\235-4t
תיאור:
דוח אודות מצב התושבים היהודים בארץ ישראל הכולל הצעות לתיקון המצב (הקמת מחלקה ליחסי ציבור; הקמת בתי מלאכה מעורבים ליהודים וערבים; הקמת משרד תיירות בארץ ישראל)
סימול: L3\230-1t
תיאור:
תזכיר מאת אשבי (C.R. Aashbee), יועץ הוועדה המרכזית לתכנון ערים, בעניין תכנון הערים ירושלים, חיפה, יפו,טבריה, שכם ועזה
סימול: L3\77\1-2t
תיאור:
העתק מכתב מאת ארתור רופין אל יהושע פלדמן-רדלר בעניין בחירת שם לשכונה חדשה בחיפה (תל צופים, צופיה)
סימול: L3\77\1-1t
תיאור:
אישור בחתימת ארתור רופין בדבר העברת קרקעות בחדרה-זיתה ל"אגודת נטעים"
סימול: L3\77\1-3t
תיאור:
העתק של פרוטוקול של הישיבה המשותפת של כל ראשי המחלקות שהתקיימה במשרד ועד הצירים בעניין התנפלות הבדואים על תל-חי, י"ז אדר תר"פ
סימול: A13\376-2t
מברק מאת ועד הצירים לארץ ישראל (Zionist Comission to Palestine), ביירות, אל נחום סוקולוב בפריס בעניין פעילותו הציונית של זאב ז'בוטינסקי (24.04.1920)
מכתב מאת Dr. E.J. Russel, מנהל תחנת הנסיון בהרפנדן, אל מזכיר ועד הצירים בארץ ישראל, ירושלים, בדבר מילגות לעובדי מצע של האוניברסיטה העברית בירושלים (02.07.1920)
שני מכתבים אל ועד הצירים לארץ ישראל, לידי נחום סוקולוב, מאת מרכז הציונים בוורשה בדבר העלייה (ויזות, ענייני נסיעה, סרטיפיקטים) ובדבר מצב ההגירה בפולין (אדר ב' תרפ"א - מרץ 1921)
העתק של תזכיר ודו"ח מאת Ormsby Gore, קצין מדיני בריטי, האחראי על ועד הצירים (Zionist Comission), בעניין פיתוח כלכלי של ארץ ישראל, המבוסס על מידע שהתקבל ממר א. ארונסון ומחקלאים אחרים בארץ, 29.04.1918 (מכונת כתיבה, שבעה עמ')
רשימה שמית של מקבלי תמיכה כלכלית בזכרון יעקב מאת ועד הצירים לחודש אוקטובר 1919
פרוטוקול של פגישה בין נציגי ועד הצירים, ועד העיר ליהודי ירושלים וה"ג'וינט" בנושא החלוקה והכוללים בירושלים, 19.08.1919
התכתבות עם מוסדות בארצות הברית, כולל רשימות של תורמים למוסדות שונים ורשימות של הכספים שנשלחו לארץ ישראל לפי שם המוסדות המקבלים והזמן
דוח אודות מצב התושבים היהודים בארץ ישראל הכולל הצעות לתיקון המצב (הקמת מחלקה ליחסי ציבור; הקמת בתי מלאכה מעורבים ליהודים וערבים; הקמת משרד תיירות בארץ ישראל)
תזכיר מאת אשבי (C.R. Aashbee), יועץ הוועדה המרכזית לתכנון ערים, בעניין תכנון הערים ירושלים, חיפה, יפו,טבריה, שכם ועזה
העתק מכתב מאת ארתור רופין אל יהושע פלדמן-רדלר בעניין בחירת שם לשכונה חדשה בחיפה (תל צופים, צופיה)
אישור בחתימת ארתור רופין בדבר העברת קרקעות בחדרה-זיתה ל"אגודת נטעים"
העתק של פרוטוקול של הישיבה המשותפת של כל ראשי המחלקות שהתקיימה במשרד ועד הצירים בעניין התנפלות הבדואים על תל-חי, י"ז אדר תר"פ