תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ועד הצירים
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
קבלת פנים של הסתדרות ציוני אנגליה לחברי ועד הצירים (אוסף תצלומים מס.16926ג") PHG\1309289
ועד הצירים הציוני לארץ ישראל בירושלים דוד אידר, ליאון סימון, חיים וויצמן, סילווין לוי, לוי ביאנקיני, י.מ. זיו, אהרון אהרונסון PHG\1309519
ועד הצירים הראשון בירושלים GNYBD\400412
ועד הצירים בראשות חיים ויצמן, תל אביב, 1918. בשורה הראשונה מימין לשמאל: בצלאל יפה, הברון ג'יימס ארמנד אדמונד דה רוטשילד (במדים), חיים ויצמן, מייג'ור וויליאם אורמסבי גור קצין הקישור לשלטונות הצבא, לימים שר המושבות, אדווין סמואל, מעליו מימין מייג'ור וואלי (Waley) נציג הממשל הצבאי הבריטי בא"י, וולטר מאייר ראשון משמאל בשורה השניה, פרופ' סילבן לוי מאחורי ויצמן (בעניבת פרפר), PHA13\2000115
מושב הועד הפועל בסטראסבורג- מראה חלקי של הצירים 23924 PHWJC\1686052
ואדי גוז, לפני עבודות הניקוז - הצעה לגנים על ידי ניקוז לעיבוד הקרקע (בתוך אלבום מספריית סוקולוב, ניקוז בירושלים אזור צפון מערב ועד הצירים 18 נובמבר 1920, צילם המהנדס ד. קנטור PHAL\1618935
שיטת פינוי שפכים בירושלים , 1920 (בתוך אלבום מספריית סוקולוב, ניקוז בירושלים אזור צפון מערב ועד הצירים 18 נובמבר 1920, צילם המהנדס ד. קנטור) 1920 PHAL\1618937
מאה שערים (בתוך אלבום מספריית סוקולוב, ניקוז בירושלים אזור צפון מערב ועד הצירים 18 נובמבר 1920, צילם המהנדס ד. קנטור) 1920 PHAL\1618939
חפירות צינורות הביוב M.H 2-3 מאה שערים (בתוך אלבום מספריית סוקולוב, ניקוז בירושלים אזור צפון מערב ועד הצירים 18 נובמבר 1920, צילם המהנדס ד. קנטור) 1920 PHAL\1618956
קו הביוב הראשי ואדי ג'וש מתחת למושבה האמריקאית (בתוך אלבום מספריית סוקולוב, ניקוז בירושלים אזור צפון מערב ועד הצירים 18 נובמבר 1920, צילם המהנדס ד. קנטור) 1920 PHAL\1618959
קו צנרת הביוב מאה שערים M.H 7-8 (בתוך אלבום מספריית סוקולוב, ניקוז בירושלים אזור צפון מערב ועד הצירים 18 נובמבר 1920, צילם המהנדס ד. קנטור) 1920 PHAL\1618961
הנחת צינור הביוב, שערי פינה M.H 3-8 (בתוך אלבום מספריית סוקולוב, ניקוז בירושלים אזור צפון מערב ועד הצירים 18 נובמבר 1920, צילם המהנדס ד. קנטור) 1920 PHAL\1618963
תיאור:
קבלת פנים של הסתדרות ציוני אנגליה לחברי ועד הצירים (אוסף תצלומים מס.16926ג")
סימול: PHG\1309289
תיאור:
ועד הצירים הציוני לארץ ישראל בירושלים דוד אידר, ליאון סימון, חיים וויצמן, סילווין לוי, לוי ביאנקיני, י.מ. זיו, אהרון אהרונסון
סימול: PHG\1309519
תיאור:
ועד הצירים הראשון בירושלים
סימול: GNYBD\400412
תיאור:
ועד הצירים בראשות חיים ויצמן, תל אביב, 1918. בשורה הראשונה מימין לשמאל: בצלאל יפה, הברון ג'יימס ארמנד אדמונד דה רוטשילד (במדים), חיים ויצמן, מייג'ור וויליאם אורמסבי גור קצין הקישור לשלטונות הצבא, לימים שר המושבות, אדווין סמואל, מעליו מימין מייג'ור וואלי (Waley) נציג הממשל הצבאי הבריטי בא"י, וולטר מאייר ראשון משמאל בשורה השניה, פרופ' סילבן לוי מאחורי ויצמן (בעניבת פרפר),
סימול: PHA13\2000115
תיאור:
מושב הועד הפועל בסטראסבורג- מראה חלקי של הצירים
שנה: 23924 סימול: PHWJC\1686052
תיאור:
ואדי גוז, לפני עבודות הניקוז - הצעה לגנים על ידי ניקוז לעיבוד הקרקע (בתוך אלבום מספריית סוקולוב, ניקוז בירושלים אזור צפון מערב ועד הצירים 18 נובמבר 1920, צילם המהנדס ד. קנטור
סימול: PHAL\1618935
תיאור:
שיטת פינוי שפכים בירושלים , 1920 (בתוך אלבום מספריית סוקולוב, ניקוז בירושלים אזור צפון מערב ועד הצירים 18 נובמבר 1920, צילם המהנדס ד. קנטור)
שנה: 1920 סימול: PHAL\1618937
תיאור:
מאה שערים (בתוך אלבום מספריית סוקולוב, ניקוז בירושלים אזור צפון מערב ועד הצירים 18 נובמבר 1920, צילם המהנדס ד. קנטור)
שנה: 1920 סימול: PHAL\1618939
תיאור:
חפירות צינורות הביוב M.H 2-3 מאה שערים (בתוך אלבום מספריית סוקולוב, ניקוז בירושלים אזור צפון מערב ועד הצירים 18 נובמבר 1920, צילם המהנדס ד. קנטור)
שנה: 1920 סימול: PHAL\1618956
תיאור:
קו הביוב הראשי ואדי ג'וש מתחת למושבה האמריקאית (בתוך אלבום מספריית סוקולוב, ניקוז בירושלים אזור צפון מערב ועד הצירים 18 נובמבר 1920, צילם המהנדס ד. קנטור)
שנה: 1920 סימול: PHAL\1618959
תיאור:
קו צנרת הביוב מאה שערים M.H 7-8 (בתוך אלבום מספריית סוקולוב, ניקוז בירושלים אזור צפון מערב ועד הצירים 18 נובמבר 1920, צילם המהנדס ד. קנטור)
שנה: 1920 סימול: PHAL\1618961
תיאור:
הנחת צינור הביוב, שערי פינה M.H 3-8 (בתוך אלבום מספריית סוקולוב, ניקוז בירושלים אזור צפון מערב ועד הצירים 18 נובמבר 1920, צילם המהנדס ד. קנטור)
שנה: 1920 סימול: PHAL\1618963
קבלת פנים של הסתדרות ציוני אנגליה לחברי ועד הצירים (אוסף תצלומים מס.16926ג")
ועד הצירים הציוני לארץ ישראל בירושלים דוד אידר, ליאון סימון, חיים וויצמן, סילווין לוי, לוי ביאנקיני, י.מ. זיו, אהרון אהרונסון
ועד הצירים הראשון בירושלים
ועד הצירים בראשות חיים ויצמן, תל אביב, 1918. בשורה הראשונה מימין לשמאל: בצלאל יפה, הברון ג'יימס ארמנד אדמונד דה רוטשילד (במדים), חיים ויצמן, מייג'ור וויליאם אורמסבי גור קצין הקישור לשלטונות הצבא, לימים שר המושבות, אדווין סמואל, מעליו מימין מייג'ור וואלי (Waley) נציג הממשל הצבאי הבריטי בא"י, וולטר מאייר ראשון משמאל בשורה השניה, פרופ' סילבן לוי מאחורי ויצמן (בעניבת פרפר),
מושב הועד הפועל בסטראסבורג- מראה חלקי של הצירים
ואדי גוז, לפני עבודות הניקוז - הצעה לגנים על ידי ניקוז לעיבוד הקרקע (בתוך אלבום מספריית סוקולוב, ניקוז בירושלים אזור צפון מערב ועד הצירים 18 נובמבר 1920, צילם המהנדס ד. קנטור
שיטת פינוי שפכים בירושלים , 1920 (בתוך אלבום מספריית סוקולוב, ניקוז בירושלים אזור צפון מערב ועד הצירים 18 נובמבר 1920, צילם המהנדס ד. קנטור)
מאה שערים (בתוך אלבום מספריית סוקולוב, ניקוז בירושלים אזור צפון מערב ועד הצירים 18 נובמבר 1920, צילם המהנדס ד. קנטור)
חפירות צינורות הביוב M.H 2-3 מאה שערים (בתוך אלבום מספריית סוקולוב, ניקוז בירושלים אזור צפון מערב ועד הצירים 18 נובמבר 1920, צילם המהנדס ד. קנטור)
קו הביוב הראשי ואדי ג'וש מתחת למושבה האמריקאית (בתוך אלבום מספריית סוקולוב, ניקוז בירושלים אזור צפון מערב ועד הצירים 18 נובמבר 1920, צילם המהנדס ד. קנטור)
קו צנרת הביוב מאה שערים M.H 7-8 (בתוך אלבום מספריית סוקולוב, ניקוז בירושלים אזור צפון מערב ועד הצירים 18 נובמבר 1920, צילם המהנדס ד. קנטור)
הנחת צינור הביוב, שערי פינה M.H 3-8 (בתוך אלבום מספריית סוקולוב, ניקוז בירושלים אזור צפון מערב ועד הצירים 18 נובמבר 1920, צילם המהנדס ד. קנטור)