תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ועד הצירים
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
נחלת יהודה (שכונת התימנים). אזור ראשון לציון. תוכנית החלוקה לחלקות בשכונה. ציון מספר וגודל כל חלקה. נתוני שטח. החלקות נחלקו לפי תוכנית סלור ולפי הגבולות שהראו חברי ועד הצירים למהנדס שכנאי. סימון השינויים שנעשו ע"י המחלקה הטכנית של ועד הצירים KL5M\4550
ראשון לציון. מפת סימון של חלקה בת 500 דונם באדמת החולות שנמסרה לועד הצירים לנטיעת יער KL5M\1638\2
ראשון לציון. מפת סימון של חלקה בת 500 דונם באדמת החולות שנמסרה לועד הצירים לנטיעת יער KL5M\1639
ירושלים. בצלאל. תוכנית כללית של מבנה בית ספר בצלאל. קומה ראשונה (11 חדרים) וקומה שניה (9 חדרים) חזיתות הבניין. מפה יפה KL5M\4707
פתח תקוה. מחנה יהודה. "בית בשביל משפחה אחת במחנה יהודה". חזיתות, חללים, חתכים. בניין 2 KL5M\2250
חיפה. הכרמל. מדידת שטח בבעלות שיך עסד, סימון שבילים וגדרות. סימון בעפרון של אדמת יהודי רומניה L18M\2142
עמק יזרעאל. גניגר. תוכנית הכפר ג'ינג'ר (דז'ין דז'אר). סימון תחומי הכפר, השטח הבנוי, אדמות ההר והעמק. סימון קווי טופוגרפיה ותוואי נחלים. ציון שמות האדמות השכנות. שטחים צבועים בצבעים שונים ללא מקרא מפרט. בטבלה: ציון גודל השטחים המעובדים (צרפתית) KL5M\5516\6
כנרת (קבוצת כנרת). מפת סימון אדמת קק"ל בקבוצת כנרת. אבחנה על פי מקרא צבעוני בין אדמת כרם, פרדס יער ואדמה לא נטועה. סימון תוואי דרכים וואדיות. סימון תוואי הירדן. ציון שמות האדמות השכנות: טבריה, פוריה, ביתניה, דגניה, וים כנרת KL5M\1108
קרית ענבים (דילב). מפת האזור. סימון גבולות אדמות קרית ענבים, נוסף אל שמי, צובה, אל ראס. בטבלה: ציון גודל שטח האדמה המעובדת והאדמה שאינה מעובדת. נתוני טופוגרפיה. העתק של מפה שנערכה ע"י המודד ח. גיני KL5M\3930
בן שמן. סימון אדמת בן שמן. אבחנה על פי מקרא מפורט בין סוגי הנטיעות והגידולים השונים שנעשו בשטח בשנת תרפ"א. סימון שימושי הקרקע וכן תחומי הנחלות הפרטיות של בצלאל, פריימן ופוזנר. ציון שמות האדמות השכנות: אדמת חדיתה, דהריה, לוד, דיר אבו סלמה. בטבלה: סך כל השטח המעובד והבנוי KL5M\1548
קרית ענבים (דילב). מפת סימון אדמת קרית ענבים א' וקרית ענבים ב'. אבחנה על פי מקרא מפורט בין סוגי הנטיעות והגידולים השונים שנעשו בשטח קרית ענבים א' בשנת 1920. ציון שמות האדמות השכנות: אדמת קטאנה, בית נקובה, אבו גוש. בטבלה: סך כל השטח המעובד והבלתי מעובד בקרית ענבים א' ו- ב' KL5M\1542
קרית ענבים (דילב). מפת סימון אדמות קרית ענבים. חלוקה לחלקות חקלאיות. אבחנה על פי מקרא צבעוני בין סוגי הגידולים וסוגי הנטיעות. סימון קטע מתוואי הכביש ירושלים - תל אביב KL5M\3886
תיאור:
נחלת יהודה (שכונת התימנים). אזור ראשון לציון. תוכנית החלוקה לחלקות בשכונה. ציון מספר וגודל כל חלקה. נתוני שטח. החלקות נחלקו לפי תוכנית סלור ולפי הגבולות שהראו חברי ועד הצירים למהנדס שכנאי. סימון השינויים שנעשו ע"י המחלקה הטכנית של ועד הצירים
סימול: KL5M\4550
תיאור:
ראשון לציון. מפת סימון של חלקה בת 500 דונם באדמת החולות שנמסרה לועד הצירים לנטיעת יער
סימול: KL5M\1638\2
תיאור:
ראשון לציון. מפת סימון של חלקה בת 500 דונם באדמת החולות שנמסרה לועד הצירים לנטיעת יער
סימול: KL5M\1639
תיאור:
ירושלים. בצלאל. תוכנית כללית של מבנה בית ספר בצלאל. קומה ראשונה (11 חדרים) וקומה שניה (9 חדרים) חזיתות הבניין. מפה יפה
סימול: KL5M\4707
תיאור:
פתח תקוה. מחנה יהודה. "בית בשביל משפחה אחת במחנה יהודה". חזיתות, חללים, חתכים. בניין 2
סימול: KL5M\2250
תיאור:
חיפה. הכרמל. מדידת שטח בבעלות שיך עסד, סימון שבילים וגדרות. סימון בעפרון של אדמת יהודי רומניה
סימול: L18M\2142
תיאור:
עמק יזרעאל. גניגר. תוכנית הכפר ג'ינג'ר (דז'ין דז'אר). סימון תחומי הכפר, השטח הבנוי, אדמות ההר והעמק. סימון קווי טופוגרפיה ותוואי נחלים. ציון שמות האדמות השכנות. שטחים צבועים בצבעים שונים ללא מקרא מפרט. בטבלה: ציון גודל השטחים המעובדים (צרפתית)
סימול: KL5M\5516\6
תיאור:
כנרת (קבוצת כנרת). מפת סימון אדמת קק"ל בקבוצת כנרת. אבחנה על פי מקרא צבעוני בין אדמת כרם, פרדס יער ואדמה לא נטועה. סימון תוואי דרכים וואדיות. סימון תוואי הירדן. ציון שמות האדמות השכנות: טבריה, פוריה, ביתניה, דגניה, וים כנרת
סימול: KL5M\1108
תיאור:
קרית ענבים (דילב). מפת האזור. סימון גבולות אדמות קרית ענבים, נוסף אל שמי, צובה, אל ראס. בטבלה: ציון גודל שטח האדמה המעובדת והאדמה שאינה מעובדת. נתוני טופוגרפיה. העתק של מפה שנערכה ע"י המודד ח. גיני
סימול: KL5M\3930
תיאור:
בן שמן. סימון אדמת בן שמן. אבחנה על פי מקרא מפורט בין סוגי הנטיעות והגידולים השונים שנעשו בשטח בשנת תרפ"א. סימון שימושי הקרקע וכן תחומי הנחלות הפרטיות של בצלאל, פריימן ופוזנר. ציון שמות האדמות השכנות: אדמת חדיתה, דהריה, לוד, דיר אבו סלמה. בטבלה: סך כל השטח המעובד והבנוי
סימול: KL5M\1548
תיאור:
קרית ענבים (דילב). מפת סימון אדמת קרית ענבים א' וקרית ענבים ב'. אבחנה על פי מקרא מפורט בין סוגי הנטיעות והגידולים השונים שנעשו בשטח קרית ענבים א' בשנת 1920. ציון שמות האדמות השכנות: אדמת קטאנה, בית נקובה, אבו גוש. בטבלה: סך כל השטח המעובד והבלתי מעובד בקרית ענבים א' ו- ב'
סימול: KL5M\1542
תיאור:
קרית ענבים (דילב). מפת סימון אדמות קרית ענבים. חלוקה לחלקות חקלאיות. אבחנה על פי מקרא צבעוני בין סוגי הגידולים וסוגי הנטיעות. סימון קטע מתוואי הכביש ירושלים - תל אביב
סימול: KL5M\3886
נחלת יהודה (שכונת התימנים). אזור ראשון לציון. תוכנית החלוקה לחלקות בשכונה. ציון מספר וגודל כל חלקה. נתוני שטח. החלקות נחלקו לפי תוכנית סלור ולפי הגבולות שהראו חברי ועד הצירים למהנדס שכנאי. סימון השינויים שנעשו ע"י המחלקה הטכנית של ועד הצירים
ראשון לציון. מפת סימון של חלקה בת 500 דונם באדמת החולות שנמסרה לועד הצירים לנטיעת יער
ראשון לציון. מפת סימון של חלקה בת 500 דונם באדמת החולות שנמסרה לועד הצירים לנטיעת יער
ירושלים. בצלאל. תוכנית כללית של מבנה בית ספר בצלאל. קומה ראשונה (11 חדרים) וקומה שניה (9 חדרים) חזיתות הבניין. מפה יפה
פתח תקוה. מחנה יהודה. "בית בשביל משפחה אחת במחנה יהודה". חזיתות, חללים, חתכים. בניין 2
חיפה. הכרמל. מדידת שטח בבעלות שיך עסד, סימון שבילים וגדרות. סימון בעפרון של אדמת יהודי רומניה
עמק יזרעאל. גניגר. תוכנית הכפר ג'ינג'ר (דז'ין דז'אר). סימון תחומי הכפר, השטח הבנוי, אדמות ההר והעמק. סימון קווי טופוגרפיה ותוואי נחלים. ציון שמות האדמות השכנות. שטחים צבועים בצבעים שונים ללא מקרא מפרט. בטבלה: ציון גודל השטחים המעובדים (צרפתית)
כנרת (קבוצת כנרת). מפת סימון אדמת קק"ל בקבוצת כנרת. אבחנה על פי מקרא צבעוני בין אדמת כרם, פרדס יער ואדמה לא נטועה. סימון תוואי דרכים וואדיות. סימון תוואי הירדן. ציון שמות האדמות השכנות: טבריה, פוריה, ביתניה, דגניה, וים כנרת
קרית ענבים (דילב). מפת האזור. סימון גבולות אדמות קרית ענבים, נוסף אל שמי, צובה, אל ראס. בטבלה: ציון גודל שטח האדמה המעובדת והאדמה שאינה מעובדת. נתוני טופוגרפיה. העתק של מפה שנערכה ע"י המודד ח. גיני
בן שמן. סימון אדמת בן שמן. אבחנה על פי מקרא מפורט בין סוגי הנטיעות והגידולים השונים שנעשו בשטח בשנת תרפ"א. סימון שימושי הקרקע וכן תחומי הנחלות הפרטיות של בצלאל, פריימן ופוזנר. ציון שמות האדמות השכנות: אדמת חדיתה, דהריה, לוד, דיר אבו סלמה. בטבלה: סך כל השטח המעובד והבנוי
קרית ענבים (דילב). מפת סימון אדמת קרית ענבים א' וקרית ענבים ב'. אבחנה על פי מקרא מפורט בין סוגי הנטיעות והגידולים השונים שנעשו בשטח קרית ענבים א' בשנת 1920. ציון שמות האדמות השכנות: אדמת קטאנה, בית נקובה, אבו גוש. בטבלה: סך כל השטח המעובד והבלתי מעובד בקרית ענבים א' ו- ב'
קרית ענבים (דילב). מפת סימון אדמות קרית ענבים. חלוקה לחלקות חקלאיות. אבחנה על פי מקרא צבעוני בין סוגי הגידולים וסוגי הנטיעות. סימון קטע מתוואי הכביש ירושלים - תל אביב