תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ועד הצירים
מוצגים פריטים 1 - 10 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
דין וחשבון של המחלקה לחקלאות ולהתישבות לשנות תשע"ט, תר"פ, תרפ"א - עד סוף יוני אטינגר, ע; י. יעקב BK\2144
הנחת יסודות למדיניות פיננסית ציונית: תקופת ועד הצירים 1921-1918 לבסקי, חגית BK\51966\2
הנחת יסודות למדיניות פיננסית ציונית: תקופת ועד הצירים 1921-1918 גרוס, נחום; לבסקי, חגית BK\51966\1
סקירה על פעולות ועד-הצירים לארץ-ישראל במשך שנת תר"פ SOK\92847
ברקיע הציפיות: המדיניות הקרקעית של "ועד הצירים" ב-1918. רובינשטיין, שמעון BK\62331
"קידמה גדולה": ועד הצירים וקהילת דמשק. תדפיס מתוך: פעמים, אביב תשנ"ו הראל, ירון BK\63841
זכרונות ועד-הלשון העברית קלוזנר, יוסף, עורך SOK\92779\3
דין וחשבון של המחלקה לחקלאות ולהתישבות לשנות תרע"ט, תר"פ, תרפ"א (עד סוף יוני) [הסתדרות הציונית, ועד הצירים לארץ ישראל] BK\67278
ארצנו ספר מורה דרך בארץ ישראל ובארצות הגובלות בה, א': ירושלים וסביבותיה זוטא, ח"א ול' סוקניק SOK\94048
בקורת לשעה, חוברת א' בן-דוד, א' SOK\92911