תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ועד הצירים
מוצגים פריטים 1 - 1 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
אוסף של דוד יודלביץ'. התכתבות עם ועד הצירים וההנהלה הציונית בירושלים 1918- 1922 CM167\35