תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך זאב טיומקין
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
6 מכתבים חוזרים מאת ולדימיר (זאב) טיומקין, מורשה ההסתדרות הציונית ברוסיה בגליל יליזבטגראד 1901- 1902 A9\160\12
7 מכתבים מאת אנשים שונים אל הוועד הפועל של חובבי ציון ביפו, אל ולדימיר זאב טיומקין ואל י.[יעקב?] הרצנשטיין 1889- 1891 A9\52
מארכיונו של אברהם מנחם-מנדל אוסישקין. 3 מכתבים ו-6 מכתבים חוזרים מאת הוועד האודיסאי של חובבי ציון, בחתימות יהודה לייב פינסקר, משה יהודה לייב ליליינבלום, אברהם גרינברג וזלמן אפשטיין, אל אגודת חובבי ציון במוסקבה, אל מנחם אוסישקין ואנשים אחרים במוסקבה, בעניין רצונו של פינסקר להתפטר מההנהגה, בדבר רשיון הממשלה הרוסית לייסד חברה באודיסה לתמיכת עובדי אדמה ובעלי מלאכה בארץ ישראל, ובדבר פעילות זאב טיומקין ויהושע חנקין בארץ ישראל (תרמ"ז - תרנ"ב) 1887- 1891 A9\135
רשימות ישנות של תיקי חטיבת A157 (ארכיון ולדימיר זאב טיומקין), המכילות תאריכי חייו של טיומקין ורשימה מפורטת של תעודות הארכיון A157\2\2
3 הודעות מאת "הוועד הפועל בארץ הקדושה לחברת תמיכת בני ישראל עובדי אדמה ובעלי מלאכה בסוריה ובארץ הקדושה", יפו (חתומים על ידי ראש ועד הפועל יהודה לייב בינשטוק; מנהל מקווה ישראל; וזאב ולדימיר טיומקין) 1890- 1890 A9\49
פעילותו של אשר (זליג) ארליך ברוסיה (בשנים תרנ"ו - תרס"ד). התכתבות, כולל העתקים בכתב מכונה, בענייני הציונות ברוסיה ובקווקז, ועידת מינסק, הקונגרס הציוני השלישי, המצב בארץ ישראל, תולדות המחשבה היהודית בפלכי חרסון ויקטרינובלב, המושבות העבריות במחוז טבריה, חיילים יהודיים בצבא הרוסי; תצלומי תעודות שונות, מאמרים מאת ארליך וסקירות ביוגרפיות, רשימות תאריכי חייו ועבודתו של ארליך, קטעי עיתונים. בין המתכתבים: יעקב לשצ'ינסקי, מנחם מנדל אוסישקין, ולדימיר זאב טיומקין, הלשכה הראשית של קרן קיימת לישראל בירושלים 1878- 1962 A184\1
מכתבים מאת תאודור הרצל וה- Actions Comite אל זאב ולדימיר טיומקין 1899- 1903 A157\2\1
זאב (ולדימיר) טיומקין. התכתבות 1923- 1925 KH1\1409
מכתבים מאת זאב ז'בוטינסקי אל שמואל ינובסקי: מכתב ברכה לרגל נסיעתו של ינובסקי לארץ ישראל – 1927, ומכתב בדבר הושטת עזרה כספית לנכדו של זאב ולדימיר טיומקין – 1931 1927- 1931 A156\163
פנייה מאת הוועד הראשי של"האגודות הציוניות המאוחדות בארץ ישראל" אל המורשים ברוסיה ומכתבי תשובה מאת זאב טיומקין, יצחק לייב גולדברג, שמואל יעקב רבינוביץ ויחיאל צ'לנוב 1902- 1904 A352\43
העלייה השלישית. אלבום כרוך: מכתבים, סרטיפיקטים, אישורים, קבלות בעניין עלייתו של נחום חית (נחום בן מאיר חת), חבר ההסתדרות הציונית באודסה (האלבום כולל בין היתר מכתבים מאת ולדימיר זאב טיומקין) 1919- 1919 F30\97\1
מכתבים מאת פעילים ציוניים זאב טיומקין וברנרד קאהן (Kahn), ומאת גברונסקי (J.O. Gavronsky), אל יעקב ברנשטיין-כהן, קישינב 1920- 1921 A26\15