תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך זאב טיומקין
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
רשימות ישנות של תיקי חטיבת A157 (ארכיון ולדימיר זאב טיומקין), המכילות תאריכי חייו של טיומקין ורשימה מפורטת של תעודות הארכיון A157\2\2
פעילותו של אשר (זליג) ארליך ברוסיה (בשנים תרנ"ו - תרס"ד). התכתבות, כולל העתקים בכתב מכונה, בענייני הציונות ברוסיה ובקווקז, ועידת מינסק, הקונגרס הציוני השלישי, המצב בארץ ישראל, תולדות המחשבה היהודית בפלכי חרסון ויקטרינובלב, המושבות העבריות במחוז טבריה, חיילים יהודיים בצבא הרוסי; תצלומי תעודות שונות, מאמרים מאת ארליך וסקירות ביוגרפיות, רשימות תאריכי חייו ועבודתו של ארליך, קטעי עיתונים. בין המתכתבים: יעקב לשצ'ינסקי, מנחם מנדל אוסישקין, ולדימיר זאב טיומקין, הלשכה הראשית של קרן קיימת לישראל בירושלים 1878- 1962 A184\1
מכתבים מאת תאודור הרצל וה- Actions Comite אל זאב ולדימיר טיומקין 1899- 1903 A157\2\1
מכתבים מאת זאב ז'בוטינסקי אל שמואל ינובסקי: מכתב ברכה לרגל נסיעתו של ינובסקי לארץ ישראל – 1927, ומכתב בדבר הושטת עזרה כספית לנכדו של זאב ולדימיר טיומקין – 1931 1927- 1931 A156\163
פנייה מאת הוועד הראשי של"האגודות הציוניות המאוחדות בארץ ישראל" אל המורשים ברוסיה ומכתבי תשובה מאת זאב טיומקין, יצחק לייב גולדברג, שמואל יעקב רבינוביץ ויחיאל צ'לנוב 1902- 1904 A352\43
העלייה השלישית. אלבום כרוך: מכתבים, סרטיפיקטים, אישורים, קבלות בעניין עלייתו של נחום חית (נחום בן מאיר חת), חבר ההסתדרות הציונית באודסה (האלבום כולל בין היתר מכתבים מאת ולדימיר זאב טיומקין) 1919- 1919 F30\97\1
זאב (ולדימיר) טיומקין. התכתבות 1923- 1925 KH1\1409
מכתבים מאת פעילים ציוניים זאב טיומקין וברנרד קאהן (Kahn), ומאת גברונסקי (J.O. Gavronsky), אל יעקב ברנשטיין-כהן, קישינב 1920- 1921 A26\15
התכתבות עם חברי הוועד הפועל הגדול. מהנדס זאב טיומקין, אליזבטגראד 1898- 1905 Z1\274
מכתבים וגלויות מאת דוד סמילאנסקי, חלקם בשם זאב (ולדימיר) טיומקין, אל מנחם אוסישקין בעניינים ציוניים, כולל פעילות ועד ההסתדרות הציונית ברוסיה (עברית, רוסית) 1903- 1914 A24\894
בקשות להתקבל ולהירשם כחברי קרן קימת (Applications for Membership): מנחם אוסישקין, מכס י. בודנהיימר, ארתור הנטקה, דוד וולפסון, אוטו ורבורג, ולדימיר זאב טיומקין, יעקב מוזר, אוסקר מרמורק, אלכסנדר מרמורק, שמואל פינלש, ליאופולד קאן, ליאופולד קסלר, יוהאן קרמנצקי, שמעון רוזנבאום, אדולף שטנד (מס' קודם: 690) 1907- 1908 KKL1\751
משפחתו של זאב טיומקין 1927- 1933 S25\1349