תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך זאב טיומקין
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
רשימות ישנות של תיקי חטיבת A157 (ארכיון ולדימיר זאב טיומקין), המכילות תאריכי חייו של טיומקין ורשימה מפורטת של תעודות הארכיון A157\2\2
מכתבים מאת תאודור הרצל וה- Actions Comite אל זאב ולדימיר טיומקין 1899- 1903 A157\2\1
מכתבים מאת זאב ז'בוטינסקי אל שמואל ינובסקי: מכתב ברכה לרגל נסיעתו של ינובסקי לארץ ישראל – 1927, ומכתב בדבר הושטת עזרה כספית לנכדו של זאב ולדימיר טיומקין – 1931 1927- 1931 A156\163
זאב (ולדימיר) טיומקין. התכתבות 1923- 1925 KH1\1409
פנייה מאת הוועד הראשי של"האגודות הציוניות המאוחדות בארץ ישראל" אל המורשים ברוסיה ומכתבי תשובה מאת זאב טיומקין, יצחק לייב גולדברג, שמואל יעקב רבינוביץ ויחיאל צ'לנוב 1902- 1904 A352\43
העלייה השלישית. אלבום כרוך: מכתבים, סרטיפיקטים, אישורים, קבלות בעניין עלייתו של נחום חית (נחום בן מאיר חת), חבר ההסתדרות הציונית באודסה (האלבום כולל בין היתר מכתבים מאת ולדימיר זאב טיומקין) 1919- 1919 F30\97\1
מכתבים מאת פעילים ציוניים זאב טיומקין וברנרד קאהן (Kahn), ומאת גברונסקי (J.O. Gavronsky), אל יעקב ברנשטיין-כהן, קישינב 1920- 1921 A26\15
התכתבות עם חברי הוועד הפועל הגדול. מהנדס זאב טיומקין, אליזבטגראד 1898- 1905 Z1\274
ארכיון לשכת בני משה באודיסה, "דרך החיים". מכתבים נכנסים מאת ביל רייסר בעניין פעילות זאב טיומקין בוועד הפועל ביפו 1892- 1892 A35\26
מכתבים וגלויות מאת דוד סמילאנסקי, חלקם בשם זאב (ולדימיר) טיומקין, אל מנחם אוסישקין בעניינים ציוניים, כולל פעילות ועד ההסתדרות הציונית ברוסיה (עברית, רוסית) 1903- 1914 A24\894
התכתבות בעניין הבטחת קיומה של אלמנת זאב טיומקין המנוח ובעניין גורל ספירתו וארכיונו 1927- 1933 L9\218
מכתבים, גלויות ומברקים מאת זאב (ולדימיר) טיומקין, יליסבטגרד, אל מנחם אוסישקין בעניין פעילות ההסתדרות הציונית ברוסיה ובדבר בחירתו של אוסישקין לוועד הפועל הציוני (עברית, רוסית) 1901- 1911 A24\887