תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך זאב טיומקין
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתב מאת ולדימיר זאב טיומקין אל איסר בער וואלף, יושב ראש אגודת חובבי-ציון בקובנה, בעניין הסכמתו לעמוד בראש הוועד הפועל של חובבי ציון ביפו, 1890 A9\149-3t
מכתב מאת הרב יעקב מזא"ה אל מנחם אוסישקין בעניין בזבוז כספים על ידי זאב (ולדימיר) טיומקין כראש הוועד הפועל של חובבי ציון ביפו (מוסקבה, כ"ב אדר תרנ"ב) A9\141-25t
מכתב מאת ולדימיר זאב טיומקין (אל יצחק לייב גולדברג[?]) בעניין הנצחת זכרו של לב ליבנדה (יהודה לייב לבנדה) על ידי האגודה "בני ציון" במוסקבה (03.11.1888) A9\157\9-2t
מכתב חוזר מאת אגודת חובבי ציון ביליסבטגראד אל אגודת חובבי ציון בווילנה (בחתימת ולדימיר זאב טיומקין) בעניין חוות דעתם של חובבי ציון על הקונגרס הציוני העומד להתכנס בבזל (שנת תרנ"ז) A9\69-4t
מכתב מאת זאב ולדימיר טיומקין, חבר ועד הפועל של הקונגרס הציוני, אל יצחק לייב גולדברג בעניין משלוח בולים של הקרן הקיימת לישראל (יליזבטגראד, בערך 1903) A9\132-8t
מכתב מאת יהושוע (גריגורי) סירקין, מינסק, אל ולדימיר זאב טיומקין, יפו, בענייני החברה "דורשי ציון" לקניית קרקעות בארץ ישראל (12/24.01.1891) A9\52-4t
2 מכתבים מאת א.[?] בלוך, תושב ראשון לציון, אל ולדימיר זאב טיומקין, יפו, בעיקר בענייני פתח תקווה (ראשון לציון, 1891) A9\52-2t
מכתב מאת אברהם מתתיהו חלפן, תושב יליסבטגרד, אל ולדימיר זאב טיומקין ביפו, בעניין ספריו ששלח בשביל ספריה בארץ ישראל (שנת תרנ"א) A9\52-3t
מכתב מאת יהודה לייב (לאו) פינסקר, אודיסה, אל ולדימיר זאב טיומקין, יפו, בענייני פתח תקווה וגדרה (10.01.1891, בצירוף העתק של המכתב) A9\52-5t
החלטות מועצת הציונים בווילנה בעניין הטריטוריאליזם ושאלת אוגנדה והעבודה המעשית בארץ ישראל (אל המרכז המנהל נבחרו מנחם מנדל אוסישקין, יעקב ברנשטיין-כהן, זאב טיומקין). בהשתתפות זאב גלוסקין, זליג וייצמן, לייב יפה, יצחק ניסנבוים, יוסף שפרינצק (2 עמודים מודפסים) A321\15-1t
מכתבים מאת זאב טיומקין [טמקין] בעניין החזרת כספים אשר קיבל בוורשה A118\2-15t
2 מכתבים מאת זאב (ולדימיר) טיומקין, בצירוף שובר-קבלה מאת אלכסנדר גראנוב, אל יעקב ברנשטיין-כהן בקישינב, בענייני פעולות למען נגועי פרעות אוקראינה וסיוע כספי לישראל באבושקין (אפריל ונובמבר 1921) A26\15-2t
תיאור:
מכתב מאת ולדימיר זאב טיומקין אל איסר בער וואלף, יושב ראש אגודת חובבי-ציון בקובנה, בעניין הסכמתו לעמוד בראש הוועד הפועל של חובבי ציון ביפו, 1890
סימול: A9\149-3t
תיאור:
מכתב מאת הרב יעקב מזא"ה אל מנחם אוסישקין בעניין בזבוז כספים על ידי זאב (ולדימיר) טיומקין כראש הוועד הפועל של חובבי ציון ביפו (מוסקבה, כ"ב אדר תרנ"ב)
סימול: A9\141-25t
תיאור:
מכתב מאת ולדימיר זאב טיומקין (אל יצחק לייב גולדברג[?]) בעניין הנצחת זכרו של לב ליבנדה (יהודה לייב לבנדה) על ידי האגודה "בני ציון" במוסקבה (03.11.1888)
סימול: A9\157\9-2t
תיאור:
מכתב חוזר מאת אגודת חובבי ציון ביליסבטגראד אל אגודת חובבי ציון בווילנה (בחתימת ולדימיר זאב טיומקין) בעניין חוות דעתם של חובבי ציון על הקונגרס הציוני העומד להתכנס בבזל (שנת תרנ"ז)
סימול: A9\69-4t
תיאור:
מכתב מאת זאב ולדימיר טיומקין, חבר ועד הפועל של הקונגרס הציוני, אל יצחק לייב גולדברג בעניין משלוח בולים של הקרן הקיימת לישראל (יליזבטגראד, בערך 1903)
סימול: A9\132-8t
תיאור:
מכתב מאת יהושוע (גריגורי) סירקין, מינסק, אל ולדימיר זאב טיומקין, יפו, בענייני החברה "דורשי ציון" לקניית קרקעות בארץ ישראל (12/24.01.1891)
סימול: A9\52-4t
תיאור:
2 מכתבים מאת א.[?] בלוך, תושב ראשון לציון, אל ולדימיר זאב טיומקין, יפו, בעיקר בענייני פתח תקווה (ראשון לציון, 1891)
סימול: A9\52-2t
תיאור:
מכתב מאת אברהם מתתיהו חלפן, תושב יליסבטגרד, אל ולדימיר זאב טיומקין ביפו, בעניין ספריו ששלח בשביל ספריה בארץ ישראל (שנת תרנ"א)
סימול: A9\52-3t
תיאור:
מכתב מאת יהודה לייב (לאו) פינסקר, אודיסה, אל ולדימיר זאב טיומקין, יפו, בענייני פתח תקווה וגדרה (10.01.1891, בצירוף העתק של המכתב)
סימול: A9\52-5t
תיאור:
החלטות מועצת הציונים בווילנה בעניין הטריטוריאליזם ושאלת אוגנדה והעבודה המעשית בארץ ישראל (אל המרכז המנהל נבחרו מנחם מנדל אוסישקין, יעקב ברנשטיין-כהן, זאב טיומקין). בהשתתפות זאב גלוסקין, זליג וייצמן, לייב יפה, יצחק ניסנבוים, יוסף שפרינצק (2 עמודים מודפסים)
סימול: A321\15-1t
תיאור:
מכתבים מאת זאב טיומקין [טמקין] בעניין החזרת כספים אשר קיבל בוורשה
סימול: A118\2-15t
תיאור:
2 מכתבים מאת זאב (ולדימיר) טיומקין, בצירוף שובר-קבלה מאת אלכסנדר גראנוב, אל יעקב ברנשטיין-כהן בקישינב, בענייני פעולות למען נגועי פרעות אוקראינה וסיוע כספי לישראל באבושקין (אפריל ונובמבר 1921)
סימול: A26\15-2t
מכתב מאת ולדימיר זאב טיומקין אל איסר בער וואלף, יושב ראש אגודת חובבי-ציון בקובנה, בעניין הסכמתו לעמוד בראש הוועד הפועל של חובבי ציון ביפו, 1890
מכתב מאת הרב יעקב מזא"ה אל מנחם אוסישקין בעניין בזבוז כספים על ידי זאב (ולדימיר) טיומקין כראש הוועד הפועל של חובבי ציון ביפו (מוסקבה, כ"ב אדר תרנ"ב)
מכתב מאת ולדימיר זאב טיומקין (אל יצחק לייב גולדברג[?]) בעניין הנצחת זכרו של לב ליבנדה (יהודה לייב לבנדה) על ידי האגודה "בני ציון" במוסקבה (03.11.1888)
מכתב חוזר מאת אגודת חובבי ציון ביליסבטגראד אל אגודת חובבי ציון בווילנה (בחתימת ולדימיר זאב טיומקין) בעניין חוות דעתם של חובבי ציון על הקונגרס הציוני העומד להתכנס בבזל (שנת תרנ"ז)
מכתב מאת זאב ולדימיר טיומקין, חבר ועד הפועל של הקונגרס הציוני, אל יצחק לייב גולדברג בעניין משלוח בולים של הקרן הקיימת לישראל (יליזבטגראד, בערך 1903)
מכתב מאת יהושוע (גריגורי) סירקין, מינסק, אל ולדימיר זאב טיומקין, יפו, בענייני החברה "דורשי ציון" לקניית קרקעות בארץ ישראל (12/24.01.1891)
2 מכתבים מאת א.[?] בלוך, תושב ראשון לציון, אל ולדימיר זאב טיומקין, יפו, בעיקר בענייני פתח תקווה (ראשון לציון, 1891)
מכתב מאת אברהם מתתיהו חלפן, תושב יליסבטגרד, אל ולדימיר זאב טיומקין ביפו, בעניין ספריו ששלח בשביל ספריה בארץ ישראל (שנת תרנ"א)
מכתב מאת יהודה לייב (לאו) פינסקר, אודיסה, אל ולדימיר זאב טיומקין, יפו, בענייני פתח תקווה וגדרה (10.01.1891, בצירוף העתק של המכתב)
החלטות מועצת הציונים בווילנה בעניין הטריטוריאליזם ושאלת אוגנדה והעבודה המעשית בארץ ישראל (אל המרכז המנהל נבחרו מנחם מנדל אוסישקין, יעקב ברנשטיין-כהן, זאב טיומקין). בהשתתפות זאב גלוסקין, זליג וייצמן, לייב יפה, יצחק ניסנבוים, יוסף שפרינצק (2 עמודים מודפסים)
מכתבים מאת זאב טיומקין [טמקין] בעניין החזרת כספים אשר קיבל בוורשה
2 מכתבים מאת זאב (ולדימיר) טיומקין, בצירוף שובר-קבלה מאת אלכסנדר גראנוב, אל יעקב ברנשטיין-כהן בקישינב, בענייני פעולות למען נגועי פרעות אוקראינה וסיוע כספי לישראל באבושקין (אפריל ונובמבר 1921)