תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך זאב טיומקין
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
החלטות מועצת הציונים בווילנה בעניין הטריטוריאליזם ושאלת אוגנדה והעבודה המעשית בארץ ישראל (אל המרכז המנהל נבחרו מנחם מנדל אוסישקין, יעקב ברנשטיין-כהן, זאב טיומקין). בהשתתפות זאב גלוסקין, זליג וייצמן, לייב יפה, יצחק ניסנבוים, יוסף שפרינצק (2 עמודים מודפסים) A321\15-1t
מכתבים מאת זאב טיומקין [טמקין] בעניין החזרת כספים אשר קיבל בוורשה A118\2-15t
2 מכתבים מאת זאב (ולדימיר) טיומקין, בצירוף שובר-קבלה מאת אלכסנדר גראנוב, אל יעקב ברנשטיין-כהן בקישינב, בענייני פעולות למען נגועי פרעות אוקראינה וסיוע כספי לישראל באבושקין (אפריל ונובמבר 1921) A26\15-2t
מכתב מאת זאב (ולדימיר) טיומקין אל מנחם אוסישקין בעניין בחירתו של טיומקין כרב ביקטרינוסלב וקבלת משרה בשבילו (רוסית) A24\1071-1t
מכתב מאת ולדימיר (זאב) טיומקין, יליסבטגראד, אל מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, בעניין הלשנות לשלטונות נגד טיומקין, רוסית (תעודה מס' 314) A24\613-19t
מכתב מאת א. פריידנברג, הרב ונציג אגודת הציונים בקרמנצ'וג, מאת זאב טיומקין, מזכיר האגודה, ומאת 6 חברי ועד האגודה, אל מנחם אוסישקין בעניין ישיבת ועד האגודה שהתקיימה 14.02.1900 בדבר בחירת זאב טיומקין ול. וילנסקי כמורשי גליל פולטבה, רוסית (תעודה מס' 291) A24\648-46t
חוזר מאת זאב טיומקין אל אגודות חובבי ציון ברוסיה בעניין הקונגרס הציוני העומד להתכנס במינכן A157\1-1t
מכתב מאת זאב טיומקין, קרמנצ'וג, אל מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, בעניין ארגון של שיתוף פעולה בין אגודות ציוניות באוקראינה. למכתבו של טיומקין מצורף חוזר מאת אוסישקין בעניין ועידת נציגי אגודות ציוניות של פלכי יקטרינוסלב, טאבריה ופולטבה, שהתקיימה ב- 29-30.06.1899 בקרמנצ'וג, רוסית (תעודה מס' 243) A24\634-16t
מכתב מאת מרטין בובר אל טיומקין בעניין אפשרות לחברי הפרקציה הדמוקרטית להיבחר לקונגרס הציוני בגליל של טיומקין A157\1-10t
2 מכתבים מאת חברת "לבנון", וארשה אל טיומקין בעניין הפצת תמונות ב"לבנון" שההכנסה מהן מיועדת לקרן קימת ול"בית הנאמן" (הספריה הלאומית), 1902 A157\1-8t
מכתב מאת הוועד לאגודות הציוניות המאוחדות בארץ ישראל אל טיומקין בעניין ייסוד הוועד ומטרותיו, בין החותמים: יהושע שטמפפר, מנשה מאירוביץ, משה סמילנסקי, יהושע אייזנשטדט, 1903 A157\1-5t
מכתב מאת ישראל בלקינד אל טיומקין בעניין התכנית ליסוד בית ספר חקלאי "קרית ספר" A157\1-11t
תיאור:
החלטות מועצת הציונים בווילנה בעניין הטריטוריאליזם ושאלת אוגנדה והעבודה המעשית בארץ ישראל (אל המרכז המנהל נבחרו מנחם מנדל אוסישקין, יעקב ברנשטיין-כהן, זאב טיומקין). בהשתתפות זאב גלוסקין, זליג וייצמן, לייב יפה, יצחק ניסנבוים, יוסף שפרינצק (2 עמודים מודפסים)
סימול: A321\15-1t
תיאור:
מכתבים מאת זאב טיומקין [טמקין] בעניין החזרת כספים אשר קיבל בוורשה
סימול: A118\2-15t
תיאור:
2 מכתבים מאת זאב (ולדימיר) טיומקין, בצירוף שובר-קבלה מאת אלכסנדר גראנוב, אל יעקב ברנשטיין-כהן בקישינב, בענייני פעולות למען נגועי פרעות אוקראינה וסיוע כספי לישראל באבושקין (אפריל ונובמבר 1921)
סימול: A26\15-2t
תיאור:
מכתב מאת זאב (ולדימיר) טיומקין אל מנחם אוסישקין בעניין בחירתו של טיומקין כרב ביקטרינוסלב וקבלת משרה בשבילו (רוסית)
סימול: A24\1071-1t
תיאור:
מכתב מאת ולדימיר (זאב) טיומקין, יליסבטגראד, אל מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, בעניין הלשנות לשלטונות נגד טיומקין, רוסית (תעודה מס' 314)
סימול: A24\613-19t
תיאור:
מכתב מאת א. פריידנברג, הרב ונציג אגודת הציונים בקרמנצ'וג, מאת זאב טיומקין, מזכיר האגודה, ומאת 6 חברי ועד האגודה, אל מנחם אוסישקין בעניין ישיבת ועד האגודה שהתקיימה 14.02.1900 בדבר בחירת זאב טיומקין ול. וילנסקי כמורשי גליל פולטבה, רוסית (תעודה מס' 291)
סימול: A24\648-46t
תיאור:
חוזר מאת זאב טיומקין אל אגודות חובבי ציון ברוסיה בעניין הקונגרס הציוני העומד להתכנס במינכן
סימול: A157\1-1t
תיאור:
מכתב מאת זאב טיומקין, קרמנצ'וג, אל מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, בעניין ארגון של שיתוף פעולה בין אגודות ציוניות באוקראינה. למכתבו של טיומקין מצורף חוזר מאת אוסישקין בעניין ועידת נציגי אגודות ציוניות של פלכי יקטרינוסלב, טאבריה ופולטבה, שהתקיימה ב- 29-30.06.1899 בקרמנצ'וג, רוסית (תעודה מס' 243)
סימול: A24\634-16t
תיאור:
מכתב מאת מרטין בובר אל טיומקין בעניין אפשרות לחברי הפרקציה הדמוקרטית להיבחר לקונגרס הציוני בגליל של טיומקין
סימול: A157\1-10t
תיאור:
2 מכתבים מאת חברת "לבנון", וארשה אל טיומקין בעניין הפצת תמונות ב"לבנון" שההכנסה מהן מיועדת לקרן קימת ול"בית הנאמן" (הספריה הלאומית), 1902
סימול: A157\1-8t
תיאור:
מכתב מאת הוועד לאגודות הציוניות המאוחדות בארץ ישראל אל טיומקין בעניין ייסוד הוועד ומטרותיו, בין החותמים: יהושע שטמפפר, מנשה מאירוביץ, משה סמילנסקי, יהושע אייזנשטדט, 1903
סימול: A157\1-5t
תיאור:
מכתב מאת ישראל בלקינד אל טיומקין בעניין התכנית ליסוד בית ספר חקלאי "קרית ספר"
סימול: A157\1-11t
החלטות מועצת הציונים בווילנה בעניין הטריטוריאליזם ושאלת אוגנדה והעבודה המעשית בארץ ישראל (אל המרכז המנהל נבחרו מנחם מנדל אוסישקין, יעקב ברנשטיין-כהן, זאב טיומקין). בהשתתפות זאב גלוסקין, זליג וייצמן, לייב יפה, יצחק ניסנבוים, יוסף שפרינצק (2 עמודים מודפסים)
מכתבים מאת זאב טיומקין [טמקין] בעניין החזרת כספים אשר קיבל בוורשה
2 מכתבים מאת זאב (ולדימיר) טיומקין, בצירוף שובר-קבלה מאת אלכסנדר גראנוב, אל יעקב ברנשטיין-כהן בקישינב, בענייני פעולות למען נגועי פרעות אוקראינה וסיוע כספי לישראל באבושקין (אפריל ונובמבר 1921)
מכתב מאת זאב (ולדימיר) טיומקין אל מנחם אוסישקין בעניין בחירתו של טיומקין כרב ביקטרינוסלב וקבלת משרה בשבילו (רוסית)
מכתב מאת ולדימיר (זאב) טיומקין, יליסבטגראד, אל מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, בעניין הלשנות לשלטונות נגד טיומקין, רוסית (תעודה מס' 314)
מכתב מאת א. פריידנברג, הרב ונציג אגודת הציונים בקרמנצ'וג, מאת זאב טיומקין, מזכיר האגודה, ומאת 6 חברי ועד האגודה, אל מנחם אוסישקין בעניין ישיבת ועד האגודה שהתקיימה 14.02.1900 בדבר בחירת זאב טיומקין ול. וילנסקי כמורשי גליל פולטבה, רוסית (תעודה מס' 291)
חוזר מאת זאב טיומקין אל אגודות חובבי ציון ברוסיה בעניין הקונגרס הציוני העומד להתכנס במינכן
מכתב מאת זאב טיומקין, קרמנצ'וג, אל מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, בעניין ארגון של שיתוף פעולה בין אגודות ציוניות באוקראינה. למכתבו של טיומקין מצורף חוזר מאת אוסישקין בעניין ועידת נציגי אגודות ציוניות של פלכי יקטרינוסלב, טאבריה ופולטבה, שהתקיימה ב- 29-30.06.1899 בקרמנצ'וג, רוסית (תעודה מס' 243)
מכתב מאת מרטין בובר אל טיומקין בעניין אפשרות לחברי הפרקציה הדמוקרטית להיבחר לקונגרס הציוני בגליל של טיומקין
2 מכתבים מאת חברת "לבנון", וארשה אל טיומקין בעניין הפצת תמונות ב"לבנון" שההכנסה מהן מיועדת לקרן קימת ול"בית הנאמן" (הספריה הלאומית), 1902
מכתב מאת הוועד לאגודות הציוניות המאוחדות בארץ ישראל אל טיומקין בעניין ייסוד הוועד ומטרותיו, בין החותמים: יהושע שטמפפר, מנשה מאירוביץ, משה סמילנסקי, יהושע אייזנשטדט, 1903
מכתב מאת ישראל בלקינד אל טיומקין בעניין התכנית ליסוד בית ספר חקלאי "קרית ספר"