תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך זיגפריד מוזס
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מאמרים וסקירות מאת קורט בלומנפלד על אישים, ביניהם מדינאים ומנהיגים ציוניים: ליאו הרמן, ארנולד הילדסהייטמר, סלי הירש (Salli Hirsch), פרידל קאטוביץ, גוסטב קרויאנקר, גאורג לנדאואר, שמריהו לוין, קורט לוינסון (Kurt Lewinsohn), לודוויג לוויסון (Ludwig Lewisohn), ריכרד ליכטהיים, ברנרד לוסטיג, זיגפריד מוזס, פריץ נפתלי, מיינהולד נוסבאום, ולטר רטנאו (Walter Rathenau), יוהנה רוזן, פנחס רוזנבליט (העתקים במכונת כתיבה וקטעי עיתונים) 1938- 1961 A222\154
התכתבות בסדר כרונולוגי, בעיקר בגרמנית, בין קורט בלומנפלד, ירושלים, לבין אישים ציוניים, ביניהם: ליאון רקנטי (Leon Recanati), ולטר טורנובסקי, רוברט ולטש, אלפרד בונה (Alfred Bonne), אליעזר קפלן, אליעזר זיגפריד הופיין, זיגפריד מוזס, פריץ נפתלי, בטי פרנקנשטיין, הנס ליכטוויץ (Hans Lichtwitz), רות רוזנבאום, פליקס יעקובסון, בני ויילר, הרטה רוזנצווייג (מרץ - דצמבר 1936) 1936- 1936 A222\120
קטעי עיתונים המכילים מאמרים מאת זיגפריד מוזס, ריכרד ליכטהיים ואחרים לזכרו של אריך כהן; בצירוף סקירות מאת אריך כהן, בעקר מודפסות במכונת כתיבה 1923- 1964 A339\134
התכתבות בין קורט בלומנפלד, ברלין - ירושלים, לבין זיגפריד מוזס (Siegfrid Moses), צוויקאו - ברלין - תל אביב (פברואר 1924 - אוגוסט 1949) 1924- 1949 A222\61
העתקי מכתבים מאת קורט בלומנפלד, ברלין - וילמסדורף, אל שלמה זלמן שוקן ואל זיגפריד מוזס בצוויקאו, בעניין ההסתדרות הציונית בגרמניה ובעניינים פוליטיים, 08.04.1921 - 16.12.1926 (מודפסים במכונת כתיבה - העתקים בהדפסת צילום) 1921- 1926 A222\178
התכתבות כללית בסדר כרונולוגי בין קורט בלומנפלד, ירושלים, לבין אישים שונים, בעיקר פעילי הציונות, ביניהם: ולדימיר גורביץ' (Vladimir Gurevich), גוסטב שוקן, משה זמורה, הנס אוטנזוסר (Hans Ottensooser), זיגפריד מוזס, שלמה קפלנסקי, יהודה לייב מאגנס (מרץ 1945 - מאי 1946) 1945- 1946 A222\123
העתקי מכתבים מאת קורט בלומנפלד, ברלין, אל שלמה זלמן שוקן ואל זיגפריד מוזס בצוויקאו, בעניין פעילות ההסתדרות הציונית בגרמניה ובעניינים פוליטיים, 21.02.1927 - 11.03.1933 (מודפסים במכונת כתיבה - העתקים בהדפסת צילום) 1927- 1933 A222\177
התכתבות בין קורט בלומנפלד, ברלין - ירושלים, לבין אישים ציוניים, בסדר כרונולוגי. בין המתכתבים: הקונסול הכללי של גרמניה בירושלים; אוטו הירש; בטי פרנקנשטיין (Betty Frankenstein); גאורג לנדאואר; גב' סייקס (Miss Sykes); ליאון צייטלין; זיגפריד מוזס; יוסף רופאייזן, פאול פטצ'ק (Paul Petschek) מפראג; פרנץ מאייר (יולי 1934 - אוקטובר 1934) 1934- 1934 A222\101
התכתבות בין פליקס רוזנבליט (פנחס רוזן), תל אביב, לבין זיגפריד מוזס, תל אביב, בעניינים ציוניים מדיניים, פעילות יוצאי גרמניה בארץ ישראל, בפרט במסגרת התנועה "עלייה חדשה" (פברואר - מרץ 1946) 1946- 1946 A339\13
התכתבות כללית בסדר כרונולוגי בין קורט בלומנפלד, ירושלים, לבין אישים ציוניים, ביניהם: פליקס (אליעזר) שנער, ולטר גרוס (מהעיתון "הארץ"), שלום בן-חורין, זיגפריד מוזס, דוד טנא, א.[?] נבנצאל (E. Nebenzahl), לני יכיל (L. Yehil), אלי רוטשילד (פברואר 1960 - מאי 1963) 1960- 1963 A222\145
התכתבות בין קורט בלומנפלד, ירושלים, לבין זיגפריד מוזס (Siegfrid Moses), לונדון - ירושלים - תל אביב (1937, ספטמבר 1949 - ספטמבר 1960) 1937- 1960 A222\59
התכתבות בנושא משפט אייכמן והתכתבות בין זיגפריד מוזס וחנה ארנדט 1960- 1963 A376\334