תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך זיגפריד מוזס
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
התכתבות בנוגע לפעילות הספרותית של זיגפריד מוזס. בין השאר פרסום הספר Norms for Public Adminstration והמלגה ע"ש זיגפריד מוזס באוניסרסיטה העברית 1969- 1971 A376\216
התכתבות בין זיגפריד מוזס ובין בילסקי וטרוינקר על המצב הפוליטי בישראל 1938- 1938 A376\346
ברכות מאת זיגפריד מוזס אל רוברט וולטש לרגל ימי ההולדת שלו 1961- 1971 A376\340
התכתבות בין הנטקה ובין זיגפריד מוזס בנוגע לסיום פעילותה של חברת "העברה" 1939- 1939 A376\262
ידיעות מעיתונים ומאמרים שהתפרסמו לאחר פטירתו של זיגפריד מוזס 1974- 1974 A376\192
קטעי עיתונים, בחלקם מאמרים מאת זיגפריד מוזס 1964- 1972 A376\318
נוסח נאומים מאת זיגפריד מוזס A376\342
מכתבים ושירים לציון יום ההולדת של זיגפריד מוזס 1937- 1937 A376\328
התכבות של זיגפריד מוזס בעניין קבלת פיצויים מגרמניה 1956- 1957 A376\309
מאמרים מאת זיגפריד מוזס על הוראות חוק בעניין חברות מסחריות 1929- 1929 A376\68
התכתבות בין זיגפריד מוזס לבין לסלי אגרטון בעניין מכירת תכשיטים 1947- 1947 A376\67
התכתבות עם זיגפריד מוזס בנוגע לבנק לאומי 1968- 1968 A376\58