תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך זיגפריד מוזס
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
נטיעת יער על שם זיגפריד מוזס, דצמבר 1967 (על גב התצלום מופיעה החותמת "Ad. Sandhouse, Tel Aviv") 1967 A379\333-17p
ד"ר זיגפריד מוזס, מבקר המדינה, PHSC\1205937
ד"ר זיגפריד מוזס, מבקר המדינה, 1951 PHSC\1205936
מוזס זיגפריד. PHG\1107440
מוזס זיגפריד. PHG\1107442
מוזס זיגפריד. PHG\1107438
מוזס זיגפריד. PHG\1107436
מוזס זיגפריד. PHG\1107439
מוזס זיגפריד. PHG\1107437
מוזס זיגפריד. PHG\1107443
מוזס זיגפריד. PHG\1107441
מוזס זיגפריד. PHG\1107435
תיאור:
נטיעת יער על שם זיגפריד מוזס, דצמבר 1967 (על גב התצלום מופיעה החותמת "Ad. Sandhouse, Tel Aviv")
שנה: 1967 סימול: A379\333-17p
תיאור:
ד"ר זיגפריד מוזס, מבקר המדינה,
סימול: PHSC\1205937
תיאור:
ד"ר זיגפריד מוזס, מבקר המדינה,
שנה: 1951 סימול: PHSC\1205936
תיאור:
מוזס זיגפריד.
סימול: PHG\1107440
תיאור:
מוזס זיגפריד.
סימול: PHG\1107442
תיאור:
מוזס זיגפריד.
סימול: PHG\1107438
תיאור:
מוזס זיגפריד.
סימול: PHG\1107436
תיאור:
מוזס זיגפריד.
סימול: PHG\1107439
תיאור:
מוזס זיגפריד.
סימול: PHG\1107437
תיאור:
מוזס זיגפריד.
סימול: PHG\1107443
תיאור:
מוזס זיגפריד.
סימול: PHG\1107441
תיאור:
מוזס זיגפריד.
סימול: PHG\1107435
נטיעת יער על שם זיגפריד מוזס, דצמבר 1967 (על גב התצלום מופיעה החותמת "Ad. Sandhouse, Tel Aviv")
ד"ר זיגפריד מוזס, מבקר המדינה,
ד"ר זיגפריד מוזס, מבקר המדינה,
מוזס זיגפריד.
מוזס זיגפריד.
מוזס זיגפריד.
מוזס זיגפריד.
מוזס זיגפריד.
מוזס זיגפריד.
מוזס זיגפריד.
מוזס זיגפריד.
מוזס זיגפריד.