תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך זליג ברודצקי
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתבים ומברק מאת שרת אל ארתור לוריא, פיליפ גרייבס, זליג ברודצקי, יהודה לייב מאגנס, הנציב העליון, ו William Denis Battershill 1937- 1937 A245\467\3
התכתבות, המכילה מכתבים, גלויות ומברקים, בין זליג ברודצקי לבין נציגי מוסדות וארגונים שונים ואנשים פרטיים; רשימות, תזכירים וקטעי עיתונים, בעיקר בענייני עבודתו הציבורית, ובענייני כספים. בין היתר התכתבות בין ברודצקי בירושלים לבין יהודה מוזס, תל אביב, בשם הוועד הארצי לייסוד משכן האמנות בצפת על שם הפרופסור חנוך גליצנשטיין (נשיא הוועד - ברודצקי) 1927- 1955 A82\13
רשימות ישנות של תיקי חטיבת A82 (ארכיון אשר זליג ברודצקי) A82\27
התכתבות עם חברי הנהלת הסוכנות: ישראל גולדשטיין, צבי לוריא, יהודה ברגינסקי, יעקב זרובבל, זליג ברודצקי 1949- 1951 S20\40
התעסקותו של אשר זליג ארליך באסטרונומיה ואמצאותיו השונות: "גלובוס שמים" ("צבא שמים") - הוכר כמביא שירות מועיל להוראה על ידי פרופסור אלברט איינשטיין, פלנטריום מכני, תחליף לאבובים, ועוד. התכתבות, בפרט תצלומים של מכתבי הערכה מאת אלברט איינשטיין, זליג ברודצקי, יהודה אבן-שמואל קופמן ואחרים; הצעות, תכניות, הזמנות, רשימות, קטעי עיתונים בעניין פעילותו של אשר ארליך, ובעניין ספריו ומאמריו (בעיקר שנות השלושים) A184\9
מארכיונו של ויליאם ראפארד (William E. Rappard). התכתבות בין פרופסור ראפארד, ז'נבה, לבין זליג ברודצקי בשם המשרד הראשי של ההסתדרות הציונית והסוכנות היהודית בלונדון (העתקים בצילום) 1931- 1935 A508\9
כרטיסיה לחיבורים מדעיים של זליג ברודצקי (קטעים מתוך הספרות העברית העתיקה) A82\8
תעודות אישיות של זליג אשר ברודצקי 1905- 1939 A82\1
התכתבות בין זליג ברודצקי לבין נציגי מוסדות וארגונים שונים ואנשים פרטיים, בעיקר מכתבים אל ברודצקי; בפרט ברכות להבחרו כנשיא האוניברסיטה העברית בירושלים 1912- 1949 A82\12
התכתבות, תזכירים ודו"חות בעניין החלוקה, ותוכניות אחרות לאחר נטישת רעיון החלוקה, דיונים בעניין השתתפות בשיחות השולחן העגול, ענייני עליית הנוער ועלייה בלתי חוקית ועוד; נאום בלונדון מאת ויקטור קאזאלט. בין המתכתבים: חיים וייצמן, דוד בן גוריון, זליג ברודצקי, נחום גולדמן, ויליאם אורמבסי-גור (חומר מודפס במכונת כתיבה - העתקי תעודות מהארכיון הציוני המרכזי, חטיבות S25 ו-Z4) 1937- 1938 A312\23
התכתבות ודו"חות של פגישות עם נציגי משרד החוץ ומשרד המושבות הבריטיים בעניין סרטיפיקטים ליהודים הנמצאים בשטחי הכיבוש הגרמיניים; בפרט דו"חות מאת אבא אבן מפגישות בין מאקדונאלד, ברל לוקר, זליג ברודצקי (ינואר 1940; חומר מודפס במכונת כתיבה - העתקי תעודות מהארכיון הציוני המרכזי, החטיבה Z4) 1940- 1940 A312\31
התכתבות, בעיקר מכתבים וגלויות מאת אנשים פרטיים ונציגי מוסדות שונים באנגליה, גרמניה, אוסטריה, פולין, שווייץ, ארץ ישראל, ארצות הברית אל יוסף פרנקל, וינה - לונדון, בעניין פרסומי מאמריו, הוצאת חוברות ופעילותו הספרותית והציונית; קטעי עיתונים המכילים מאמריו; תזכירים ופרוטוקולים של ישיבות ופגישות בהשתתפות פרנקל. בין המתכתבים: פלוריאן סוקולוב, צלינה סוקולוב, זליג ברודצקי, לאונרד שטיין, סימון ויזנטל, פרנץ קובלר, יואכים פרינץ, ססיל (בצלאל) רות, מקסה סימונה נורדאו, יצחק (איגנץ) שוורצברט, יוליאן מאק, אליקים גוטהולד וייל, יוסף רוזנזפט, סר ישעיה ברלין, הרצל רוזנבלום ואחרים 1898- 1976 A384\46