תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך זליג ברודצקי
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתבים מאת לאו כהן אל ליאונרד שטיין, בצרוף תזכירו על המועצה, והעתקי מכתבים של סאכר, בלאנש דאגדייל (Blanche Dugdale) ,לואיס ברנשטין נאמייר (Lewis Bernstein Namier), דוד מונטגיו אידר (Montague David Eder), ואביגדור גולדסמיד, אל זליג ברודצקי, שנת 1934 A185\86\2-2t
מכתבים מאת לאו כהן אל ליאונרד שטיין, בצרוף תזכירו על המועצה, והעתקי מכתבים של סאכר , בלאנש דאגדייל (Blanche Dugdale),לואיס ברנשטיין נאמייר (Lewis Bernstein Namier), דוד מונטגיו אידר (Montague David Eder), וד' אביגדור גולדסמיד, אל זליג ברודצקי, שנת 1934 A185\86\1-2t
רשימת חברי הוועד הזמני להקמת המוזיאון על שם פרופסור חנוך גליצנשטיין בצפת (הנשיא: זליג ברודצקי), תל אביב, 1951 A82\13-2t
"קי איס איל ציוניזמו גיניראל?", חוברת מאת זליג ברודצקי בתרגום לאדינו, בוצאת העיתון "לה רינאסינסייה ג'ודיאה", סלוניקי, חשון 5693 A82\7-7t
"General Zionism. The Mainstay of the Zionist Organisation. An Analysis, its Message to Youth", חוברת מאת זליג ברודצקי (תדפיס מתוך העיתון "Jewish Chronicle", לונדון, ב-30.09.1932) A82\7-6t
"Palestine", מאמר מאת זליג ברודצקי (העתק, 13 דפים במכונת כתיבה) A82\7-4t
"The Unity of the Jewish People", מאמר מאת זליג ברודצקי (20 דפים במכונת כתיבה) A82\7-2t
העתק מכתב מאת הרברט סמואל אל זליג ברודצקי (24.12.1931) A82\11-1t
העתק של מכתב מאת אלברט איישטיין אל זליג ברודצקי בעניין יחסו לאוניברסיטה העברית בירושלים (לונדון, 09.04.1952) A82\13-1t
אישורים על טפסי ה-The Immigrants Regulation Act - רשות להכנס לדרום אפריקה לזליג ברודצקי ומניה ברודצקי (קייפטאון, 04.05.1936) A82\1-2t
מכתב מאת הרב מאיר הכהן קפלן, ירושלים - פרדס חנה, אל זליג ברודצקי בעניין שכונת נווה אשר בפרדס חנה העומדת על אדמות הקרן הקיימת לישראל (כ"ח תשרי תשי"ב) A82\13-3t
"Chaim Weizmann. To his first Yahrzeit", מאמר מאת זליג ברודצקי (קטע הרבעון "The Gates of Zion", לונדון, כרך 8, גליון מס' 2, ינואר 1954) A82\7-5t
תיאור:
מכתבים מאת לאו כהן אל ליאונרד שטיין, בצרוף תזכירו על המועצה, והעתקי מכתבים של סאכר, בלאנש דאגדייל (Blanche Dugdale) ,לואיס ברנשטין נאמייר (Lewis Bernstein Namier), דוד מונטגיו אידר (Montague David Eder), ואביגדור גולדסמיד, אל זליג ברודצקי, שנת 1934
סימול: A185\86\2-2t
תיאור:
מכתבים מאת לאו כהן אל ליאונרד שטיין, בצרוף תזכירו על המועצה, והעתקי מכתבים של סאכר , בלאנש דאגדייל (Blanche Dugdale),לואיס ברנשטיין נאמייר (Lewis Bernstein Namier), דוד מונטגיו אידר (Montague David Eder), וד' אביגדור גולדסמיד, אל זליג ברודצקי, שנת 1934
סימול: A185\86\1-2t
תיאור:
רשימת חברי הוועד הזמני להקמת המוזיאון על שם פרופסור חנוך גליצנשטיין בצפת (הנשיא: זליג ברודצקי), תל אביב, 1951
סימול: A82\13-2t
תיאור:
"קי איס איל ציוניזמו גיניראל?", חוברת מאת זליג ברודצקי בתרגום לאדינו, בוצאת העיתון "לה רינאסינסייה ג'ודיאה", סלוניקי, חשון 5693
סימול: A82\7-7t
תיאור:
"General Zionism. The Mainstay of the Zionist Organisation. An Analysis, its Message to Youth", חוברת מאת זליג ברודצקי (תדפיס מתוך העיתון "Jewish Chronicle", לונדון, ב-30.09.1932)
סימול: A82\7-6t
תיאור:
"Palestine", מאמר מאת זליג ברודצקי (העתק, 13 דפים במכונת כתיבה)
סימול: A82\7-4t
תיאור:
"The Unity of the Jewish People", מאמר מאת זליג ברודצקי (20 דפים במכונת כתיבה)
סימול: A82\7-2t
תיאור:
העתק מכתב מאת הרברט סמואל אל זליג ברודצקי (24.12.1931)
סימול: A82\11-1t
תיאור:
העתק של מכתב מאת אלברט איישטיין אל זליג ברודצקי בעניין יחסו לאוניברסיטה העברית בירושלים (לונדון, 09.04.1952)
סימול: A82\13-1t
תיאור:
אישורים על טפסי ה-The Immigrants Regulation Act - רשות להכנס לדרום אפריקה לזליג ברודצקי ומניה ברודצקי (קייפטאון, 04.05.1936)
סימול: A82\1-2t
תיאור:
מכתב מאת הרב מאיר הכהן קפלן, ירושלים - פרדס חנה, אל זליג ברודצקי בעניין שכונת נווה אשר בפרדס חנה העומדת על אדמות הקרן הקיימת לישראל (כ"ח תשרי תשי"ב)
סימול: A82\13-3t
תיאור:
"Chaim Weizmann. To his first Yahrzeit", מאמר מאת זליג ברודצקי (קטע הרבעון "The Gates of Zion", לונדון, כרך 8, גליון מס' 2, ינואר 1954)
סימול: A82\7-5t
מכתבים מאת לאו כהן אל ליאונרד שטיין, בצרוף תזכירו על המועצה, והעתקי מכתבים של סאכר, בלאנש דאגדייל (Blanche Dugdale) ,לואיס ברנשטין נאמייר (Lewis Bernstein Namier), דוד מונטגיו אידר (Montague David Eder), ואביגדור גולדסמיד, אל זליג ברודצקי, שנת 1934
מכתבים מאת לאו כהן אל ליאונרד שטיין, בצרוף תזכירו על המועצה, והעתקי מכתבים של סאכר , בלאנש דאגדייל (Blanche Dugdale),לואיס ברנשטיין נאמייר (Lewis Bernstein Namier), דוד מונטגיו אידר (Montague David Eder), וד' אביגדור גולדסמיד, אל זליג ברודצקי, שנת 1934
רשימת חברי הוועד הזמני להקמת המוזיאון על שם פרופסור חנוך גליצנשטיין בצפת (הנשיא: זליג ברודצקי), תל אביב, 1951
"קי איס איל ציוניזמו גיניראל?", חוברת מאת זליג ברודצקי בתרגום לאדינו, בוצאת העיתון "לה רינאסינסייה ג'ודיאה", סלוניקי, חשון 5693
"General Zionism. The Mainstay of the Zionist Organisation. An Analysis, its Message to Youth", חוברת מאת זליג ברודצקי (תדפיס מתוך העיתון "Jewish Chronicle", לונדון, ב-30.09.1932)
"Palestine", מאמר מאת זליג ברודצקי (העתק, 13 דפים במכונת כתיבה)
"The Unity of the Jewish People", מאמר מאת זליג ברודצקי (20 דפים במכונת כתיבה)
העתק מכתב מאת הרברט סמואל אל זליג ברודצקי (24.12.1931)
העתק של מכתב מאת אלברט איישטיין אל זליג ברודצקי בעניין יחסו לאוניברסיטה העברית בירושלים (לונדון, 09.04.1952)
אישורים על טפסי ה-The Immigrants Regulation Act - רשות להכנס לדרום אפריקה לזליג ברודצקי ומניה ברודצקי (קייפטאון, 04.05.1936)
מכתב מאת הרב מאיר הכהן קפלן, ירושלים - פרדס חנה, אל זליג ברודצקי בעניין שכונת נווה אשר בפרדס חנה העומדת על אדמות הקרן הקיימת לישראל (כ"ח תשרי תשי"ב)
"Chaim Weizmann. To his first Yahrzeit", מאמר מאת זליג ברודצקי (קטע הרבעון "The Gates of Zion", לונדון, כרך 8, גליון מס' 2, ינואר 1954)