תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך זליג ברודצקי
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
אורון נושאים: ישיבת הועד הלאומי לכבודו של נחום סוקולוב, ירושלים, ( 1935) . ( בין הנוכחים: יצחק בן צבי; נחום סוקולוב; אוסישקין; מאגנס; י. ל. גולדברג; זליג ברודצקי) . 1935 PHO\1358280
אורון נושאים: ישיבת הועד הלאומי לכבודו של נחום סוקולוב, ירושלים, ( 1935) . ( בין הנוכחים: יצחק בן צבי; נחום סוקולוב; אוסישקין; מאגנס; י. ל. גולדברג; זליג ברודצקי) . 1935 PHO\1358278
אורון נושאים: ישיבת הועד הלאומי לכבודו של נחום סוקולוב, ירושלים, ( 1935) . ( בין הנוכחים: יצחק בן צבי; נחום סוקולוב; אוסישקין; מאגנס; י. ל. גולדברג; זליג ברודצקי) . 1935 PHO\1358284
אורון נושאים : טכס לציון יובל 800 שנה להולדתו של הרמב"ם ( וחנוכת מבנה חדש סביב המצבה ) טבריה , 22.4.1935 . ( בין הנוכחים : הרב עוזיאל ; זליג ברודצקי ; אוסישקין ; בן צבי ; סוקולוב ) 1935 PHO\1357972
אורון נושאים : טכס לציון יובל 800 שנה להולדתו של הרמב"ם ( וחנוכת מבנה חדש סביב המצבה ) טבריה , 22.4.1935 . ( בין הנוכחים : הרב עוזיאל ; זליג ברודצקי ; אוסישקין ; בן צבי ; סוקולוב ) 1935 PHO\1357981
אורון נושאים : טכס לציון יובל 800 שנה להולדתו של הרמב"ם ( וחנוכת מבנה חדש סביב המצבה ) טבריה , 22.4.1935 . ( בין הנוכחים : הרב עוזיאל ; זליג ברודצקי ; אוסישקין ; בן צבי ; סוקולוב ) 1935 PHO\1357971
אורון נושאים : טכס לציון יובל 800 שנה להולדתו של הרמב"ם ( וחנוכת מבנה חדש סביב המצבה ) טבריה , 22.4.1935 . ( בין הנוכחים : הרב עוזיאל ; זליג ברודצקי ; אוסישקין ; בן צבי ; סוקולוב ) 1935 PHO\1357968
אורון נושאים : טכס לציון יובל 800 שנה להולדתו של הרמב"ם ( וחנוכת מבנה חדש סביב המצבה ) טבריה , 22.4.1935 . ( בין הנוכחים : הרב עוזיאל ; זליג ברודצקי ; אוסישקין ; בן צבי ; סוקולוב ) 1935 PHO\1357966
אורון נושאים : טכס לציון יובל 800 שנה להולדתו של הרמב"ם ( וחנוכת מבנה חדש סביב המצבה ) טבריה , 22.4.1935 . ( בין הנוכחים : הרב עוזיאל ; זליג ברודצקי ; אוסישקין ; בן צבי ; סוקולוב ) 1935 PHO\1357974
אורון נושאים: ביקורה של "מלכת הרכבות של אנגליה" , ירושלים, ( 30.1.1935) , ( תחנת הרכבת בירושלים; עובדי התחנה ומנהליה ( ? ) משה שרת; זליג ברודצקי; תכשיטים שהוענקו כמתנה ל" מלכה " ) . 1935 PHO\1357509
אורון נושאים: ביקורה של "מלכת הרכבות של אנגליה" , ירושלים, ( 30.1.1935) , ( תחנת הרכבת בירושלים; עובדי התחנה ומנהליה ( ? ) משה שרת; זליג ברודצקי; תכשיטים שהוענקו כמתנה ל" מלכה " ) . 1935 PHO\1357503
אורון נושאים : טכס לציון יובל 800 שנה להולדתו של הרמב"ם ( וחנוכת מבנה חדש סביב המצבה ) טבריה , 22.4.1935 . ( בין הנוכחים : הרב עוזיאל ; זליג ברודצקי ; אוסישקין ; בן צבי ; סוקולוב ) 1935 PHO\1357970
תיאור:
אורון נושאים: ישיבת הועד הלאומי לכבודו של נחום סוקולוב, ירושלים, ( 1935) . ( בין הנוכחים: יצחק בן צבי; נחום סוקולוב; אוסישקין; מאגנס; י. ל. גולדברג; זליג ברודצקי) .
שנה: 1935 סימול: PHO\1358280
תיאור:
אורון נושאים: ישיבת הועד הלאומי לכבודו של נחום סוקולוב, ירושלים, ( 1935) . ( בין הנוכחים: יצחק בן צבי; נחום סוקולוב; אוסישקין; מאגנס; י. ל. גולדברג; זליג ברודצקי) .
שנה: 1935 סימול: PHO\1358278
תיאור:
אורון נושאים: ישיבת הועד הלאומי לכבודו של נחום סוקולוב, ירושלים, ( 1935) . ( בין הנוכחים: יצחק בן צבי; נחום סוקולוב; אוסישקין; מאגנס; י. ל. גולדברג; זליג ברודצקי) .
שנה: 1935 סימול: PHO\1358284
תיאור:
אורון נושאים : טכס לציון יובל 800 שנה להולדתו של הרמב"ם ( וחנוכת מבנה חדש סביב המצבה ) טבריה , 22.4.1935 . ( בין הנוכחים : הרב עוזיאל ; זליג ברודצקי ; אוסישקין ; בן צבי ; סוקולוב )
שנה: 1935 סימול: PHO\1357972
תיאור:
אורון נושאים : טכס לציון יובל 800 שנה להולדתו של הרמב"ם ( וחנוכת מבנה חדש סביב המצבה ) טבריה , 22.4.1935 . ( בין הנוכחים : הרב עוזיאל ; זליג ברודצקי ; אוסישקין ; בן צבי ; סוקולוב )
שנה: 1935 סימול: PHO\1357981
תיאור:
אורון נושאים : טכס לציון יובל 800 שנה להולדתו של הרמב"ם ( וחנוכת מבנה חדש סביב המצבה ) טבריה , 22.4.1935 . ( בין הנוכחים : הרב עוזיאל ; זליג ברודצקי ; אוסישקין ; בן צבי ; סוקולוב )
שנה: 1935 סימול: PHO\1357971
תיאור:
אורון נושאים : טכס לציון יובל 800 שנה להולדתו של הרמב"ם ( וחנוכת מבנה חדש סביב המצבה ) טבריה , 22.4.1935 . ( בין הנוכחים : הרב עוזיאל ; זליג ברודצקי ; אוסישקין ; בן צבי ; סוקולוב )
שנה: 1935 סימול: PHO\1357968
תיאור:
אורון נושאים : טכס לציון יובל 800 שנה להולדתו של הרמב"ם ( וחנוכת מבנה חדש סביב המצבה ) טבריה , 22.4.1935 . ( בין הנוכחים : הרב עוזיאל ; זליג ברודצקי ; אוסישקין ; בן צבי ; סוקולוב )
שנה: 1935 סימול: PHO\1357966
תיאור:
אורון נושאים : טכס לציון יובל 800 שנה להולדתו של הרמב"ם ( וחנוכת מבנה חדש סביב המצבה ) טבריה , 22.4.1935 . ( בין הנוכחים : הרב עוזיאל ; זליג ברודצקי ; אוסישקין ; בן צבי ; סוקולוב )
שנה: 1935 סימול: PHO\1357974
תיאור:
אורון נושאים: ביקורה של "מלכת הרכבות של אנגליה" , ירושלים, ( 30.1.1935) , ( תחנת הרכבת בירושלים; עובדי התחנה ומנהליה ( ? ) משה שרת; זליג ברודצקי; תכשיטים שהוענקו כמתנה ל" מלכה " ) .
שנה: 1935 סימול: PHO\1357509
תיאור:
אורון נושאים: ביקורה של "מלכת הרכבות של אנגליה" , ירושלים, ( 30.1.1935) , ( תחנת הרכבת בירושלים; עובדי התחנה ומנהליה ( ? ) משה שרת; זליג ברודצקי; תכשיטים שהוענקו כמתנה ל" מלכה " ) .
שנה: 1935 סימול: PHO\1357503
תיאור:
אורון נושאים : טכס לציון יובל 800 שנה להולדתו של הרמב"ם ( וחנוכת מבנה חדש סביב המצבה ) טבריה , 22.4.1935 . ( בין הנוכחים : הרב עוזיאל ; זליג ברודצקי ; אוסישקין ; בן צבי ; סוקולוב )
שנה: 1935 סימול: PHO\1357970
אורון נושאים: ישיבת הועד הלאומי לכבודו של נחום סוקולוב, ירושלים, ( 1935) . ( בין הנוכחים: יצחק בן צבי; נחום סוקולוב; אוסישקין; מאגנס; י. ל. גולדברג; זליג ברודצקי) .
אורון נושאים: ישיבת הועד הלאומי לכבודו של נחום סוקולוב, ירושלים, ( 1935) . ( בין הנוכחים: יצחק בן צבי; נחום סוקולוב; אוסישקין; מאגנס; י. ל. גולדברג; זליג ברודצקי) .
אורון נושאים: ישיבת הועד הלאומי לכבודו של נחום סוקולוב, ירושלים, ( 1935) . ( בין הנוכחים: יצחק בן צבי; נחום סוקולוב; אוסישקין; מאגנס; י. ל. גולדברג; זליג ברודצקי) .
אורון נושאים : טכס לציון יובל 800 שנה להולדתו של הרמב"ם ( וחנוכת מבנה חדש סביב המצבה ) טבריה , 22.4.1935 . ( בין הנוכחים : הרב עוזיאל ; זליג ברודצקי ; אוסישקין ; בן צבי ; סוקולוב )
אורון נושאים : טכס לציון יובל 800 שנה להולדתו של הרמב"ם ( וחנוכת מבנה חדש סביב המצבה ) טבריה , 22.4.1935 . ( בין הנוכחים : הרב עוזיאל ; זליג ברודצקי ; אוסישקין ; בן צבי ; סוקולוב )
אורון נושאים : טכס לציון יובל 800 שנה להולדתו של הרמב"ם ( וחנוכת מבנה חדש סביב המצבה ) טבריה , 22.4.1935 . ( בין הנוכחים : הרב עוזיאל ; זליג ברודצקי ; אוסישקין ; בן צבי ; סוקולוב )
אורון נושאים : טכס לציון יובל 800 שנה להולדתו של הרמב"ם ( וחנוכת מבנה חדש סביב המצבה ) טבריה , 22.4.1935 . ( בין הנוכחים : הרב עוזיאל ; זליג ברודצקי ; אוסישקין ; בן צבי ; סוקולוב )
אורון נושאים : טכס לציון יובל 800 שנה להולדתו של הרמב"ם ( וחנוכת מבנה חדש סביב המצבה ) טבריה , 22.4.1935 . ( בין הנוכחים : הרב עוזיאל ; זליג ברודצקי ; אוסישקין ; בן צבי ; סוקולוב )
אורון נושאים : טכס לציון יובל 800 שנה להולדתו של הרמב"ם ( וחנוכת מבנה חדש סביב המצבה ) טבריה , 22.4.1935 . ( בין הנוכחים : הרב עוזיאל ; זליג ברודצקי ; אוסישקין ; בן צבי ; סוקולוב )
אורון נושאים: ביקורה של "מלכת הרכבות של אנגליה" , ירושלים, ( 30.1.1935) , ( תחנת הרכבת בירושלים; עובדי התחנה ומנהליה ( ? ) משה שרת; זליג ברודצקי; תכשיטים שהוענקו כמתנה ל" מלכה " ) .
אורון נושאים: ביקורה של "מלכת הרכבות של אנגליה" , ירושלים, ( 30.1.1935) , ( תחנת הרכבת בירושלים; עובדי התחנה ומנהליה ( ? ) משה שרת; זליג ברודצקי; תכשיטים שהוענקו כמתנה ל" מלכה " ) .
אורון נושאים : טכס לציון יובל 800 שנה להולדתו של הרמב"ם ( וחנוכת מבנה חדש סביב המצבה ) טבריה , 22.4.1935 . ( בין הנוכחים : הרב עוזיאל ; זליג ברודצקי ; אוסישקין ; בן צבי ; סוקולוב )