תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך חברת החשמל
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
נציגות הבנק (אפ"ב) במועצת ההנהלה של חברת החשמל הארצישראלית (תזכיר מאת הנהלהת אפ"ב בקשר למברק של ליאו איסטוריק [L. Istorik], נציג משרד הבנק בלונדון, שנשלח ב- 15.01.1942) L51\802-2t
מכתב תודה מאת מזכיר ועוזר למנהל הכללי של חברת החשמל לישראל (לשכת המנהל הכללי בחיפה) אל אירמה הרץ ברמת אביב, בתו של המהנדס וילהלם מאייורצ'יק, בעניין העברת יצירתו של אביה "אספקת אנרגיה חשמלית לפלשתינה" שנכתבה על ידיו בשנת 1920, עוד לפני ייסוד חברת החשמל (06.05.1985) A443\12-6t
העתק של אישור ("סרטיפיקט") מאת חברת החשמל והטלפונים הטורקית בעניין עבודתו של Moise Jacob Avichay בחברה בתקופת 1921 - 1923 L15\891-65
"בחצר רחוב החשמל 16, בשנת 1922" (מתוך ספרו של בן-ציון דיקובסקי "ימי אור"), תדפיס מאת המחלקה ליחסי ציבור של חברת החשמל לישראל A443\6-2t
"Tel-Aviv", חוברת מאת יהודה נדיבי, בהוצאת קרן היסוד ועיריית תל אביב, 1929 (מכילה מידע על תולדות חברת החשמל בתל אביב ופעילותו של פנחס רוטנברג) A443\6-3t
"Die Entwicklung der Berliner Staedtischen Elektrizitaetswerke von 1924 bis 1926", תדפיס מאת המהנדס וילהלם מאייורצ'יק, ברלין, בעניין תולדות הופעת החשמול בברלין (תדפיס מיוחד מתוך כתב העת של חברת החשמל בווינה, מחברת 39, שנת 1927 A443\5-2t
פרויקט נהר הליטני. גרף של תנודות גובה המים בימת הכנרת בין השנים 1931-1942, לפי גרף של חברת החשמל J93\50\2-8t
העתק של מכתב מאת ידידיה לוין, חברת החשמל לארץ ישראל, חיפה, אל מקס סולובייצ'יק, מנהל מחלקת החינוך, בעניין ביקורו של לוין בלונדון על ידי הקונגרס היהודי העולמי, ובקשתו לעזור להם בהמצאת ספרים עבריים מארץ ישראל - ספרי לימוד לילדים ונוער לשם משלוח לבתי הספר וכיתות לימוד שבמחנות הפליטים באירופה J17\8039-1t
דבר דפוס מאת חברת החשמל בעניין מניות החברה (2 עותקים) KH4\12211\2-1t
מאמר על מייסד חברת החשמל פנחס רוטנברג שהיה ממנהיגי הישוב העברי A325\15-7t
העתק הסכם להקמת פארק נחל חדרה בין ממשלת ישראל, עירית חדרה, הועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה, חברת החשמל לישראל, קרן קימת לישראל, רשות גנים לאומיים, קרן קיסריה ארמונד בנימין דה רוטשילד. KKL5\66480\2-1t
דו"ח מאת עמנואל נוימן בעניין גיוס כספים עבור פרויקט חברת החשמל של רוטנברג בארצות הברית KH1\926-2t
תיאור:
נציגות הבנק (אפ"ב) במועצת ההנהלה של חברת החשמל הארצישראלית (תזכיר מאת הנהלהת אפ"ב בקשר למברק של ליאו איסטוריק [L. Istorik], נציג משרד הבנק בלונדון, שנשלח ב- 15.01.1942)
סימול: L51\802-2t
תיאור:
מכתב תודה מאת מזכיר ועוזר למנהל הכללי של חברת החשמל לישראל (לשכת המנהל הכללי בחיפה) אל אירמה הרץ ברמת אביב, בתו של המהנדס וילהלם מאייורצ'יק, בעניין העברת יצירתו של אביה "אספקת אנרגיה חשמלית לפלשתינה" שנכתבה על ידיו בשנת 1920, עוד לפני ייסוד חברת החשמל (06.05.1985)
סימול: A443\12-6t
תיאור:
העתק של אישור ("סרטיפיקט") מאת חברת החשמל והטלפונים הטורקית בעניין עבודתו של Moise Jacob Avichay בחברה בתקופת 1921 - 1923
סימול: L15\891-65
תיאור:
"בחצר רחוב החשמל 16, בשנת 1922" (מתוך ספרו של בן-ציון דיקובסקי "ימי אור"), תדפיס מאת המחלקה ליחסי ציבור של חברת החשמל לישראל
סימול: A443\6-2t
תיאור:
"Tel-Aviv", חוברת מאת יהודה נדיבי, בהוצאת קרן היסוד ועיריית תל אביב, 1929 (מכילה מידע על תולדות חברת החשמל בתל אביב ופעילותו של פנחס רוטנברג)
סימול: A443\6-3t
תיאור:
"Die Entwicklung der Berliner Staedtischen Elektrizitaetswerke von 1924 bis 1926", תדפיס מאת המהנדס וילהלם מאייורצ'יק, ברלין, בעניין תולדות הופעת החשמול בברלין (תדפיס מיוחד מתוך כתב העת של חברת החשמל בווינה, מחברת 39, שנת 1927
סימול: A443\5-2t
תיאור:
פרויקט נהר הליטני. גרף של תנודות גובה המים בימת הכנרת בין השנים 1931-1942, לפי גרף של חברת החשמל
סימול: J93\50\2-8t
תיאור:
העתק של מכתב מאת ידידיה לוין, חברת החשמל לארץ ישראל, חיפה, אל מקס סולובייצ'יק, מנהל מחלקת החינוך, בעניין ביקורו של לוין בלונדון על ידי הקונגרס היהודי העולמי, ובקשתו לעזור להם בהמצאת ספרים עבריים מארץ ישראל - ספרי לימוד לילדים ונוער לשם משלוח לבתי הספר וכיתות לימוד שבמחנות הפליטים באירופה
סימול: J17\8039-1t
תיאור:
דבר דפוס מאת חברת החשמל בעניין מניות החברה (2 עותקים)
סימול: KH4\12211\2-1t
תיאור:
מאמר על מייסד חברת החשמל פנחס רוטנברג שהיה ממנהיגי הישוב העברי
סימול: A325\15-7t
תיאור:
העתק הסכם להקמת פארק נחל חדרה בין ממשלת ישראל, עירית חדרה, הועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה, חברת החשמל לישראל, קרן קימת לישראל, רשות גנים לאומיים, קרן קיסריה ארמונד בנימין דה רוטשילד.
סימול: KKL5\66480\2-1t
תיאור:
דו"ח מאת עמנואל נוימן בעניין גיוס כספים עבור פרויקט חברת החשמל של רוטנברג בארצות הברית
סימול: KH1\926-2t
נציגות הבנק (אפ"ב) במועצת ההנהלה של חברת החשמל הארצישראלית (תזכיר מאת הנהלהת אפ"ב בקשר למברק של ליאו איסטוריק [L. Istorik], נציג משרד הבנק בלונדון, שנשלח ב- 15.01.1942)
מכתב תודה מאת מזכיר ועוזר למנהל הכללי של חברת החשמל לישראל (לשכת המנהל הכללי בחיפה) אל אירמה הרץ ברמת אביב, בתו של המהנדס וילהלם מאייורצ'יק, בעניין העברת יצירתו של אביה "אספקת אנרגיה חשמלית לפלשתינה" שנכתבה על ידיו בשנת 1920, עוד לפני ייסוד חברת החשמל (06.05.1985)
העתק של אישור ("סרטיפיקט") מאת חברת החשמל והטלפונים הטורקית בעניין עבודתו של Moise Jacob Avichay בחברה בתקופת 1921 - 1923
"בחצר רחוב החשמל 16, בשנת 1922" (מתוך ספרו של בן-ציון דיקובסקי "ימי אור"), תדפיס מאת המחלקה ליחסי ציבור של חברת החשמל לישראל
"Tel-Aviv", חוברת מאת יהודה נדיבי, בהוצאת קרן היסוד ועיריית תל אביב, 1929 (מכילה מידע על תולדות חברת החשמל בתל אביב ופעילותו של פנחס רוטנברג)
"Die Entwicklung der Berliner Staedtischen Elektrizitaetswerke von 1924 bis 1926", תדפיס מאת המהנדס וילהלם מאייורצ'יק, ברלין, בעניין תולדות הופעת החשמול בברלין (תדפיס מיוחד מתוך כתב העת של חברת החשמל בווינה, מחברת 39, שנת 1927
פרויקט נהר הליטני. גרף של תנודות גובה המים בימת הכנרת בין השנים 1931-1942, לפי גרף של חברת החשמל
העתק של מכתב מאת ידידיה לוין, חברת החשמל לארץ ישראל, חיפה, אל מקס סולובייצ'יק, מנהל מחלקת החינוך, בעניין ביקורו של לוין בלונדון על ידי הקונגרס היהודי העולמי, ובקשתו לעזור להם בהמצאת ספרים עבריים מארץ ישראל - ספרי לימוד לילדים ונוער לשם משלוח לבתי הספר וכיתות לימוד שבמחנות הפליטים באירופה
דבר דפוס מאת חברת החשמל בעניין מניות החברה (2 עותקים)
מאמר על מייסד חברת החשמל פנחס רוטנברג שהיה ממנהיגי הישוב העברי
העתק הסכם להקמת פארק נחל חדרה בין ממשלת ישראל, עירית חדרה, הועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה, חברת החשמל לישראל, קרן קימת לישראל, רשות גנים לאומיים, קרן קיסריה ארמונד בנימין דה רוטשילד.
דו"ח מאת עמנואל נוימן בעניין גיוס כספים עבור פרויקט חברת החשמל של רוטנברג בארצות הברית