תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך חברת החשמל
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מסיבה חגיגית של חברת החשמל לישראל, חיפה, במלון "שרתון", 25.07.1968. תצלום קבוצתי. משה קול (מימין, בעמידה) נואם במסיבה (על גב התצלום - חותמת "Sami Shekel, Tel Aviv" ) 1968 A379\339-8p
ארכיון עקיבא גוברין, עובדי חברת החשמל בעת סיור הועד לענין קופת הגמל, סיור בנהריים PHAKGO\1700952
ראשון - לציון. הצבת עמודי החשמל של חברת החשמל ע"ש רוטנברג 1927 PHKH\1265078
שישה חיילים במוצב המגן על תחנת הכוח של חברת החשמל בעפולה במלחמת העצמאות. יחיאל אוני למטה 1948 AK887\1-14p
ארבעה חיילים עומדים בשורה ואוחזים בנשק בעת ההגנה על תחנת הכוח של חברת החשמל בעפולה במלחמת העצמאות. יחיאל אוני שני 1948 AK887\1-13p
ארכיון עקיבא גוברין, גוברין במסיבת היובלות של פנסיונרים של עובדי חברת החשמל בבית תבורי, ספטמבר 1974 1974 PHAKGO\1700678
יחיאל אוני על יד מכשיר הקשר במוצב המגן על תחנת הכוח של חברת החשמל בעפולה במלחמת העצמאות 1948 AK887\1-10p
שישה חיילים במוצב המגן על תחנת הכוח של חברת החשמל בעפולה במלחמת העצמאות. עומדים משמאל יחיאל אוני ובנו אברהם אמיר 1948 AK887\1-11p
עבודות עפר מטעם חברת החשמל, בעזרת סוס רתום לקרוניות הנעות על מסילה, מישור החוף? שנות השלושים? NKH\485930
ארכיון שווילי יוסף אפרימה, בניין חברת החשמל בלילה בירושלים A588\1-59p
ארכיון שווילי יוסף אפרימה, בניין חברת החשמל בירושלים A588\1-60p
שולחן השופטים בתחרות בישול מאכלי דגים, בהשתתפות ציפורה דנין. שני משמאל דן בן אמוץ. מימין למעלה פרסום של חברת החשמל: 'יותר חשמל-פחות עמל' 1953 A377\145-16p
תיאור:
מסיבה חגיגית של חברת החשמל לישראל, חיפה, במלון "שרתון", 25.07.1968. תצלום קבוצתי. משה קול (מימין, בעמידה) נואם במסיבה (על גב התצלום - חותמת "Sami Shekel, Tel Aviv" )
שנה: 1968 סימול: A379\339-8p
תיאור:
ארכיון עקיבא גוברין, עובדי חברת החשמל בעת סיור הועד לענין קופת הגמל, סיור בנהריים
סימול: PHAKGO\1700952
תיאור:
ראשון - לציון. הצבת עמודי החשמל של חברת החשמל ע"ש רוטנברג
שנה: 1927 סימול: PHKH\1265078
תיאור:
שישה חיילים במוצב המגן על תחנת הכוח של חברת החשמל בעפולה במלחמת העצמאות. יחיאל אוני למטה
שנה: 1948 סימול: AK887\1-14p
תיאור:
ארבעה חיילים עומדים בשורה ואוחזים בנשק בעת ההגנה על תחנת הכוח של חברת החשמל בעפולה במלחמת העצמאות. יחיאל אוני שני
שנה: 1948 סימול: AK887\1-13p
תיאור:
ארכיון עקיבא גוברין, גוברין במסיבת היובלות של פנסיונרים של עובדי חברת החשמל בבית תבורי, ספטמבר 1974
שנה: 1974 סימול: PHAKGO\1700678
תיאור:
יחיאל אוני על יד מכשיר הקשר במוצב המגן על תחנת הכוח של חברת החשמל בעפולה במלחמת העצמאות
שנה: 1948 סימול: AK887\1-10p
תיאור:
שישה חיילים במוצב המגן על תחנת הכוח של חברת החשמל בעפולה במלחמת העצמאות. עומדים משמאל יחיאל אוני ובנו אברהם אמיר
שנה: 1948 סימול: AK887\1-11p
תיאור:
עבודות עפר מטעם חברת החשמל, בעזרת סוס רתום לקרוניות הנעות על מסילה, מישור החוף? שנות השלושים?
סימול: NKH\485930
תיאור:
ארכיון שווילי יוסף אפרימה, בניין חברת החשמל בלילה בירושלים
סימול: A588\1-59p
תיאור:
ארכיון שווילי יוסף אפרימה, בניין חברת החשמל בירושלים
סימול: A588\1-60p
תיאור:
שולחן השופטים בתחרות בישול מאכלי דגים, בהשתתפות ציפורה דנין. שני משמאל דן בן אמוץ. מימין למעלה פרסום של חברת החשמל: 'יותר חשמל-פחות עמל'
שנה: 1953 סימול: A377\145-16p
מסיבה חגיגית של חברת החשמל לישראל, חיפה, במלון "שרתון", 25.07.1968. תצלום קבוצתי. משה קול (מימין, בעמידה) נואם במסיבה (על גב התצלום - חותמת "Sami Shekel, Tel Aviv" )
ארכיון עקיבא גוברין, עובדי חברת החשמל בעת סיור הועד לענין קופת הגמל, סיור בנהריים
ראשון - לציון. הצבת עמודי החשמל של חברת החשמל ע"ש רוטנברג
שישה חיילים במוצב המגן על תחנת הכוח של חברת החשמל בעפולה במלחמת העצמאות. יחיאל אוני למטה
ארבעה חיילים עומדים בשורה ואוחזים בנשק בעת ההגנה על תחנת הכוח של חברת החשמל בעפולה במלחמת העצמאות. יחיאל אוני שני
ארכיון עקיבא גוברין, גוברין במסיבת היובלות של פנסיונרים של עובדי חברת החשמל בבית תבורי, ספטמבר 1974
יחיאל אוני על יד מכשיר הקשר במוצב המגן על תחנת הכוח של חברת החשמל בעפולה במלחמת העצמאות
שישה חיילים במוצב המגן על תחנת הכוח של חברת החשמל בעפולה במלחמת העצמאות. עומדים משמאל יחיאל אוני ובנו אברהם אמיר
עבודות עפר מטעם חברת החשמל, בעזרת סוס רתום לקרוניות הנעות על מסילה, מישור החוף? שנות השלושים?
ארכיון שווילי יוסף אפרימה, בניין חברת החשמל בלילה בירושלים
ארכיון שווילי יוסף אפרימה, בניין חברת החשמל בירושלים
שולחן השופטים בתחרות בישול מאכלי דגים, בהשתתפות ציפורה דנין. שני משמאל דן בן אמוץ. מימין למעלה פרסום של חברת החשמל: 'יותר חשמל-פחות עמל'