תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך חברת החשמל
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
שישה חיילים במוצב המגן על תחנת הכוח של חברת החשמל בעפולה במלחמת העצמאות. עומדים משמאל יחיאל אוני ובנו אברהם אמיר AK887\1-11p
חברת החשמל גורם חשוב בפיתוח הארץ NKH\489523
חברת החשמל גורם חשוב בפיתוח הארץ NKH\489526
חברת החשמל גורם חשוב בפיתוח הארץ NKH\489528
יחיאל אוני על יד מכשיר הקשר במוצב המגן על תחנת הכוח של חברת החשמל בעפולה במלחמת העצמאות AK887\1-10p
חברת החשמל גורם חשוב בפיתוח הארץ NKH\489521
חברת החשמל גורם חשוב בפיתוח הארץ NKH\489522
חברת החשמל גורם חשוב בפיתוח הארץ NKH\489524
חברת החשמל גורם חשוב בפיתוח הארץ NKH\489527
חברת החשמל גורם חשוב בפיתוח הארץ NKH\489525
ארבעה חיילים עומדים בשורה ואוחזים בנשק בעת ההגנה על תחנת הכוח של חברת החשמל בעפולה במלחמת העצמאות. יחיאל אוני שני AK887\1-13p
שישה חיילים במוצב המגן על תחנת הכוח של חברת החשמל בעפולה במלחמת העצמאות. יחיאל אוני למטה AK887\1-14p
תיאור:
שישה חיילים במוצב המגן על תחנת הכוח של חברת החשמל בעפולה במלחמת העצמאות. עומדים משמאל יחיאל אוני ובנו אברהם אמיר
סימול: AK887\1-11p
תיאור:
חברת החשמל גורם חשוב בפיתוח הארץ
סימול: NKH\489523
תיאור:
חברת החשמל גורם חשוב בפיתוח הארץ
סימול: NKH\489526
תיאור:
חברת החשמל גורם חשוב בפיתוח הארץ
סימול: NKH\489528
תיאור:
יחיאל אוני על יד מכשיר הקשר במוצב המגן על תחנת הכוח של חברת החשמל בעפולה במלחמת העצמאות
סימול: AK887\1-10p
תיאור:
חברת החשמל גורם חשוב בפיתוח הארץ
סימול: NKH\489521
תיאור:
חברת החשמל גורם חשוב בפיתוח הארץ
סימול: NKH\489522
תיאור:
חברת החשמל גורם חשוב בפיתוח הארץ
סימול: NKH\489524
תיאור:
חברת החשמל גורם חשוב בפיתוח הארץ
סימול: NKH\489527
תיאור:
חברת החשמל גורם חשוב בפיתוח הארץ
סימול: NKH\489525
תיאור:
ארבעה חיילים עומדים בשורה ואוחזים בנשק בעת ההגנה על תחנת הכוח של חברת החשמל בעפולה במלחמת העצמאות. יחיאל אוני שני
סימול: AK887\1-13p
תיאור:
שישה חיילים במוצב המגן על תחנת הכוח של חברת החשמל בעפולה במלחמת העצמאות. יחיאל אוני למטה
סימול: AK887\1-14p
שישה חיילים במוצב המגן על תחנת הכוח של חברת החשמל בעפולה במלחמת העצמאות. עומדים משמאל יחיאל אוני ובנו אברהם אמיר
חברת החשמל גורם חשוב בפיתוח הארץ
חברת החשמל גורם חשוב בפיתוח הארץ
חברת החשמל גורם חשוב בפיתוח הארץ
יחיאל אוני על יד מכשיר הקשר במוצב המגן על תחנת הכוח של חברת החשמל בעפולה במלחמת העצמאות
חברת החשמל גורם חשוב בפיתוח הארץ
חברת החשמל גורם חשוב בפיתוח הארץ
חברת החשמל גורם חשוב בפיתוח הארץ
חברת החשמל גורם חשוב בפיתוח הארץ
חברת החשמל גורם חשוב בפיתוח הארץ
ארבעה חיילים עומדים בשורה ואוחזים בנשק בעת ההגנה על תחנת הכוח של חברת החשמל בעפולה במלחמת העצמאות. יחיאל אוני שני
שישה חיילים במוצב המגן על תחנת הכוח של חברת החשמל בעפולה במלחמת העצמאות. יחיאל אוני למטה