תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך חברת החשמל
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
אלוני אבא. אל ג'ורה.חברת החשמל. 2 מפות. KKL5\26157-1m
קרית עמל. מפת סימון שטח מוצע לבניית תחנת חשמל. סימון קווי חשמל קיימים. הדגשה בצבע של תוואי קווי החשמל. סימון שטח קרית עמל. סימון בריכת המים של חברת מקורות. סימון כבישים ראשיים. חתימה של נציג "קרית עמל" שמאשרת את העמדתה של תחנת החשמל. KL20M\273\9
אלונים (קוסקוס טבעון). מפת סימון תוואי קו חשמל לאכסניה ראשית של עלית הנוער ע"ש הנריטה סאלד ע"י אלונים. המפה מתארת את הסתעפות רשת החשמל באזור ואת הדרך המוצעת להעביר חשמל אל האכסניה. מקרא מפורט מאוד. הוכן ע"י חברת החשמל KL5M\228\2
תרשים המקום לתחנת טרנספורמציה "הירדן", תל אביב (חברת החשמל) KH4\12253\1-1m
בית חנון. מפת סימון תוואי רשת החשמל לקיבוץ ניר חיים. התוואי עובר על אדמת בית חנון ואדמת קק"ל. על גבי הטופוגרפיה של האזור בו עובר קו החשמל . תוכנית כללית של הקיבוץ. KL5M\1005
גליל עליון. תחנות מונים של חברת החשמל KKL5\25543-4m
גליל מערבי. חברת החשמל. הצעת קו KKL5\23898-14m
הגליל העליון. חברת החשמל KKL5\23898-6m
אלונים (קוסקוס טבעון). מפת סימון תוואי קו חשמל לאכסניה ראשית של עלית הנוער ע"ש הנריטה סאלד ע"י אלונים. המפה מתארת את הסתעפות רשת החשמל באזור ואת הדרך המוצעת להעביר חשמל אל האכסניה. מקרא מפורט מאוד. הוכן ע"י חברת החשמל KL5M\228\1
כפר זיתים.תכנית חשמל. הצעה לקו מתח לקידוח חיטין. KKL5\24926-1m
עופר. מפת סימון רשת החשמל ביישוב וממנו. הדגשה בצבע על חלקה מספר 66. חלוקה לגושים וציון ומספריהם. ציון החלקות ומספריהן S136M\199
עפולה עילית. הצעה להרחבת רשת קווי החשמל במרחביה KKL5\21803-2m
תיאור:
אלוני אבא. אל ג'ורה.חברת החשמל. 2 מפות.
סימול: KKL5\26157-1m
תיאור:
קרית עמל. מפת סימון שטח מוצע לבניית תחנת חשמל. סימון קווי חשמל קיימים. הדגשה בצבע של תוואי קווי החשמל. סימון שטח קרית עמל. סימון בריכת המים של חברת מקורות. סימון כבישים ראשיים. חתימה של נציג "קרית עמל" שמאשרת את העמדתה של תחנת החשמל.
סימול: KL20M\273\9
תיאור:
אלונים (קוסקוס טבעון). מפת סימון תוואי קו חשמל לאכסניה ראשית של עלית הנוער ע"ש הנריטה סאלד ע"י אלונים. המפה מתארת את הסתעפות רשת החשמל באזור ואת הדרך המוצעת להעביר חשמל אל האכסניה. מקרא מפורט מאוד. הוכן ע"י חברת החשמל
סימול: KL5M\228\2
תיאור:
תרשים המקום לתחנת טרנספורמציה "הירדן", תל אביב (חברת החשמל)
סימול: KH4\12253\1-1m
תיאור:
בית חנון. מפת סימון תוואי רשת החשמל לקיבוץ ניר חיים. התוואי עובר על אדמת בית חנון ואדמת קק"ל. על גבי הטופוגרפיה של האזור בו עובר קו החשמל . תוכנית כללית של הקיבוץ.
סימול: KL5M\1005
תיאור:
גליל עליון. תחנות מונים של חברת החשמל
סימול: KKL5\25543-4m
תיאור:
גליל מערבי. חברת החשמל. הצעת קו
סימול: KKL5\23898-14m
תיאור:
הגליל העליון. חברת החשמל
סימול: KKL5\23898-6m
תיאור:
אלונים (קוסקוס טבעון). מפת סימון תוואי קו חשמל לאכסניה ראשית של עלית הנוער ע"ש הנריטה סאלד ע"י אלונים. המפה מתארת את הסתעפות רשת החשמל באזור ואת הדרך המוצעת להעביר חשמל אל האכסניה. מקרא מפורט מאוד. הוכן ע"י חברת החשמל
סימול: KL5M\228\1
תיאור:
כפר זיתים.תכנית חשמל. הצעה לקו מתח לקידוח חיטין.
סימול: KKL5\24926-1m
תיאור:
עופר. מפת סימון רשת החשמל ביישוב וממנו. הדגשה בצבע על חלקה מספר 66. חלוקה לגושים וציון ומספריהם. ציון החלקות ומספריהן
סימול: S136M\199
תיאור:
עפולה עילית. הצעה להרחבת רשת קווי החשמל במרחביה
סימול: KKL5\21803-2m
אלוני אבא. אל ג'ורה.חברת החשמל. 2 מפות.
קרית עמל. מפת סימון שטח מוצע לבניית תחנת חשמל. סימון קווי חשמל קיימים. הדגשה בצבע של תוואי קווי החשמל. סימון שטח קרית עמל. סימון בריכת המים של חברת מקורות. סימון כבישים ראשיים. חתימה של נציג "קרית עמל" שמאשרת את העמדתה של תחנת החשמל.
אלונים (קוסקוס טבעון). מפת סימון תוואי קו חשמל לאכסניה ראשית של עלית הנוער ע"ש הנריטה סאלד ע"י אלונים. המפה מתארת את הסתעפות רשת החשמל באזור ואת הדרך המוצעת להעביר חשמל אל האכסניה. מקרא מפורט מאוד. הוכן ע"י חברת החשמל
תרשים המקום לתחנת טרנספורמציה "הירדן", תל אביב (חברת החשמל)
בית חנון. מפת סימון תוואי רשת החשמל לקיבוץ ניר חיים. התוואי עובר על אדמת בית חנון ואדמת קק"ל. על גבי הטופוגרפיה של האזור בו עובר קו החשמל . תוכנית כללית של הקיבוץ.
גליל עליון. תחנות מונים של חברת החשמל
גליל מערבי. חברת החשמל. הצעת קו
הגליל העליון. חברת החשמל
אלונים (קוסקוס טבעון). מפת סימון תוואי קו חשמל לאכסניה ראשית של עלית הנוער ע"ש הנריטה סאלד ע"י אלונים. המפה מתארת את הסתעפות רשת החשמל באזור ואת הדרך המוצעת להעביר חשמל אל האכסניה. מקרא מפורט מאוד. הוכן ע"י חברת החשמל
כפר זיתים.תכנית חשמל. הצעה לקו מתח לקידוח חיטין.
עופר. מפת סימון רשת החשמל ביישוב וממנו. הדגשה בצבע על חלקה מספר 66. חלוקה לגושים וציון ומספריהם. ציון החלקות ומספריהן
עפולה עילית. הצעה להרחבת רשת קווי החשמל במרחביה