תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך חברת החשמל
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
יקנעם. תוכנית חשמל. הצעה לחיבור זמני של רשת חשמל ביקנעם . כולל הערות אישור והסרת התנגדות. גושים 11495 ו- 11098 KKL5\23214-4m
יקנעם. תוכנית חשמל. הצעה להרחבת רשת חשמל ביקנעם וחיבור אולם מלאכה של בית ספר. גוש 11093. KKL5\23214-3m
יקנעם. תוכנית חשמל. הצעה להרחבת רשת חשמל ביקנעם וחיבור מועדון הנוער העובד. כולל הערות אישור והסרת התנגדות. KKL5\23214-1m
יקנעם. תכנית חשמל. הצעת קו מתח ושינויים בקו קיים בעקבות הגדלת עומב על הרשת של מפעלי התעשייה ביקנעם. KKL5\26433-11m
יקנעם. תוכנית חשמל. הצעה להרחבת רשת חשמל ביקנעם. כולל הערות אישור והסרת התנגדות. KKL5\23214-2m
בני עטרות (וילהלמה), צומת הטייסים. תוכנית חשמל. תכנון קו מתח וותחנת טרנספורמציה לשפלת לוד. גוש 6310. KKL5\22363-1m
יקנעם. תכנית חשמל. הצעה להרחבת רשת חשמל, גוש 11098. מסומנת מתפרה. מופיעה הסרת התנגדות קקל KKL5\26433-1m
כפר חסידים. תוכנית חשמל. הצעה להרחבת קו מתח נמוך גוש 11139. KKL5\16764-2m
יקנעם. תכנית חשמל. הצעה להרחבת רשת חשמל לשכון אגודה שיתופית וגן ילדים. גושים: 11098, 11093. מופיעה הסרת התנגדות של קקל KKL5\26433-2m
בני עטרות (וילהלמה), צומת הטייסים. תוכנית חשמל. תכנון קו מתח וותחנת טרנספורמציה לשפלת לוד. גוש 6310. כולל הערות שיוך לעטרות והסרת התנגדות. KKL5\22363-2m
כפר גליקסון, כפר קרע, משמרות וכרכור. מפה שהוכנה על ידי חברת החשמל לארץ ישראל בע"מ במסגרת תוכנית להרחבת קו החשמל לאזור כפר גליקסון. סימון חלקות וגושים, דרכים, נקודות מדידה ומבנים. מקרא מפורט ושימוש בצבע. J15\7364-3m
מדינת ישראל. מחוז המרכז. מרחב תכנון מקומי מודיעין. מפת סימון תוכנית חברת חשמל לאזור. מסומנים מיקום מתוכנן עבור: אתר תחמ"ש, מרכז ארגוני, אתר מיתוג ט.ג. "גזר", קווי מתח עליון קיימים ומתוכננים KKL5\66619-1m
תיאור:
יקנעם. תוכנית חשמל. הצעה לחיבור זמני של רשת חשמל ביקנעם . כולל הערות אישור והסרת התנגדות. גושים 11495 ו- 11098
סימול: KKL5\23214-4m
תיאור:
יקנעם. תוכנית חשמל. הצעה להרחבת רשת חשמל ביקנעם וחיבור אולם מלאכה של בית ספר. גוש 11093.
סימול: KKL5\23214-3m
תיאור:
יקנעם. תוכנית חשמל. הצעה להרחבת רשת חשמל ביקנעם וחיבור מועדון הנוער העובד. כולל הערות אישור והסרת התנגדות.
סימול: KKL5\23214-1m
תיאור:
יקנעם. תכנית חשמל. הצעת קו מתח ושינויים בקו קיים בעקבות הגדלת עומב על הרשת של מפעלי התעשייה ביקנעם.
סימול: KKL5\26433-11m
תיאור:
יקנעם. תוכנית חשמל. הצעה להרחבת רשת חשמל ביקנעם. כולל הערות אישור והסרת התנגדות.
סימול: KKL5\23214-2m
תיאור:
בני עטרות (וילהלמה), צומת הטייסים. תוכנית חשמל. תכנון קו מתח וותחנת טרנספורמציה לשפלת לוד. גוש 6310.
סימול: KKL5\22363-1m
תיאור:
יקנעם. תכנית חשמל. הצעה להרחבת רשת חשמל, גוש 11098. מסומנת מתפרה. מופיעה הסרת התנגדות קקל
סימול: KKL5\26433-1m
תיאור:
כפר חסידים. תוכנית חשמל. הצעה להרחבת קו מתח נמוך גוש 11139.
סימול: KKL5\16764-2m
תיאור:
יקנעם. תכנית חשמל. הצעה להרחבת רשת חשמל לשכון אגודה שיתופית וגן ילדים. גושים: 11098, 11093. מופיעה הסרת התנגדות של קקל
סימול: KKL5\26433-2m
תיאור:
בני עטרות (וילהלמה), צומת הטייסים. תוכנית חשמל. תכנון קו מתח וותחנת טרנספורמציה לשפלת לוד. גוש 6310. כולל הערות שיוך לעטרות והסרת התנגדות.
סימול: KKL5\22363-2m
תיאור:
כפר גליקסון, כפר קרע, משמרות וכרכור. מפה שהוכנה על ידי חברת החשמל לארץ ישראל בע"מ במסגרת תוכנית להרחבת קו החשמל לאזור כפר גליקסון. סימון חלקות וגושים, דרכים, נקודות מדידה ומבנים. מקרא מפורט ושימוש בצבע.
סימול: J15\7364-3m
תיאור:
מדינת ישראל. מחוז המרכז. מרחב תכנון מקומי מודיעין. מפת סימון תוכנית חברת חשמל לאזור. מסומנים מיקום מתוכנן עבור: אתר תחמ"ש, מרכז ארגוני, אתר מיתוג ט.ג. "גזר", קווי מתח עליון קיימים ומתוכננים
סימול: KKL5\66619-1m
יקנעם. תוכנית חשמל. הצעה לחיבור זמני של רשת חשמל ביקנעם . כולל הערות אישור והסרת התנגדות. גושים 11495 ו- 11098
יקנעם. תוכנית חשמל. הצעה להרחבת רשת חשמל ביקנעם וחיבור אולם מלאכה של בית ספר. גוש 11093.
יקנעם. תוכנית חשמל. הצעה להרחבת רשת חשמל ביקנעם וחיבור מועדון הנוער העובד. כולל הערות אישור והסרת התנגדות.
יקנעם. תכנית חשמל. הצעת קו מתח ושינויים בקו קיים בעקבות הגדלת עומב על הרשת של מפעלי התעשייה ביקנעם.
יקנעם. תוכנית חשמל. הצעה להרחבת רשת חשמל ביקנעם. כולל הערות אישור והסרת התנגדות.
בני עטרות (וילהלמה), צומת הטייסים. תוכנית חשמל. תכנון קו מתח וותחנת טרנספורמציה לשפלת לוד. גוש 6310.
יקנעם. תכנית חשמל. הצעה להרחבת רשת חשמל, גוש 11098. מסומנת מתפרה. מופיעה הסרת התנגדות קקל
כפר חסידים. תוכנית חשמל. הצעה להרחבת קו מתח נמוך גוש 11139.
יקנעם. תכנית חשמל. הצעה להרחבת רשת חשמל לשכון אגודה שיתופית וגן ילדים. גושים: 11098, 11093. מופיעה הסרת התנגדות של קקל
בני עטרות (וילהלמה), צומת הטייסים. תוכנית חשמל. תכנון קו מתח וותחנת טרנספורמציה לשפלת לוד. גוש 6310. כולל הערות שיוך לעטרות והסרת התנגדות.
כפר גליקסון, כפר קרע, משמרות וכרכור. מפה שהוכנה על ידי חברת החשמל לארץ ישראל בע"מ במסגרת תוכנית להרחבת קו החשמל לאזור כפר גליקסון. סימון חלקות וגושים, דרכים, נקודות מדידה ומבנים. מקרא מפורט ושימוש בצבע.
מדינת ישראל. מחוז המרכז. מרחב תכנון מקומי מודיעין. מפת סימון תוכנית חברת חשמל לאזור. מסומנים מיקום מתוכנן עבור: אתר תחמ"ש, מרכז ארגוני, אתר מיתוג ט.ג. "גזר", קווי מתח עליון קיימים ומתוכננים