תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך חברת החשמל
מוצגים פריטים 1 - 10 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
עבודה. עובדי חברת החשמל. אספת חברים ונוטים פועלי חברת החשמל בנושא: איחוד עובדי חברת חשמל במסגרת הסתדרות פועלי התעשייה. משתתף: אבא חושי. אולם המפלגה, חיפה KRU\12078
מפלגות. מפלגת פועלי ארץ ישראל. אספת חברים ונוטים פועלי חברת החשמל. הנושא: אחוד עובדי חברת חשמל במסגרת הסתדרות פועלי התעשייה. משתתף: אבא חושי. אולם המפלגה, חיפה KRU\12112
מפלגות. מפלגת פועלי ארץ ישראל. אספת חברים ונוטים פועלי חברת החשמל. סדר היום: איחוד עובדי חברת חשמל במסגרת הסתדרות פועלי התעשייה. אולם המפלגה, חיפה KRU\12083
מפלגות. מפלגת פועלי ארץ ישראל. לוח השבוע: פגישת תא חברת החשמל, פגישת פועלי חרסה, אספת חברות, חוגי עולים - פגישת מזכירי הסניפים ועוד. חיפה KRU\7366
מודעות אבל, אזכרות. כתר מיכאל. מטעם חברת החשמל. הלוויתו תצא מבית חולים הדסה להר על הר הצופים KRU\18702
מודעות אבל, אזכרות. יהודה רוסו. מטעם מועצת פועלי חיפה, ועד פועלי חברת החשמל למחוז הצפון KRU\19047
מודעות אבל, אזכרות. אלוני אריה (שיטרית). נפל בקר סיני, הלוויתו תתקיים בבית הקברות האזרחי בחיפה. מטעם ועד עובדי חברת החשמל KRU\19019
ההסתדרות הכללית של העובדים. 40 שנים להסתדרות. עצרת חגיגית של עובדי חברת החשמל בהשתתפות אבא חושי, פירוט התכניות KRU\7034
מודעות אבל, אזכרות. רוטנברג דוד, איש צבא ההגנה לישראל. מטעם מועצת פועלי חיפה וועד עובדי חברת החשמל אשר משתתפים בצערם של אברהם ומשפחתו. הלוויתו תצא מהר הכרמל KRU\18021
מודעות אבל, אזכרות. הרצמן אריה. מודעה על פטירתו. מטעם חברת החשמל KRU\17871
תיאור:
עבודה. עובדי חברת החשמל. אספת חברים ונוטים פועלי חברת החשמל בנושא: איחוד עובדי חברת חשמל במסגרת הסתדרות פועלי התעשייה. משתתף: אבא חושי. אולם המפלגה, חיפה
סימול: KRU\12078
תיאור:
מפלגות. מפלגת פועלי ארץ ישראל. אספת חברים ונוטים פועלי חברת החשמל. הנושא: אחוד עובדי חברת חשמל במסגרת הסתדרות פועלי התעשייה. משתתף: אבא חושי. אולם המפלגה, חיפה
סימול: KRU\12112
תיאור:
מפלגות. מפלגת פועלי ארץ ישראל. אספת חברים ונוטים פועלי חברת החשמל. סדר היום: איחוד עובדי חברת חשמל במסגרת הסתדרות פועלי התעשייה. אולם המפלגה, חיפה
סימול: KRU\12083
תיאור:
מפלגות. מפלגת פועלי ארץ ישראל. לוח השבוע: פגישת תא חברת החשמל, פגישת פועלי חרסה, אספת חברות, חוגי עולים - פגישת מזכירי הסניפים ועוד. חיפה
סימול: KRU\7366
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. כתר מיכאל. מטעם חברת החשמל. הלוויתו תצא מבית חולים הדסה להר על הר הצופים
סימול: KRU\18702
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. יהודה רוסו. מטעם מועצת פועלי חיפה, ועד פועלי חברת החשמל למחוז הצפון
סימול: KRU\19047
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. אלוני אריה (שיטרית). נפל בקר סיני, הלוויתו תתקיים בבית הקברות האזרחי בחיפה. מטעם ועד עובדי חברת החשמל
סימול: KRU\19019
תיאור:
ההסתדרות הכללית של העובדים. 40 שנים להסתדרות. עצרת חגיגית של עובדי חברת החשמל בהשתתפות אבא חושי, פירוט התכניות
סימול: KRU\7034
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. רוטנברג דוד, איש צבא ההגנה לישראל. מטעם מועצת פועלי חיפה וועד עובדי חברת החשמל אשר משתתפים בצערם של אברהם ומשפחתו. הלוויתו תצא מהר הכרמל
סימול: KRU\18021
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. הרצמן אריה. מודעה על פטירתו. מטעם חברת החשמל
סימול: KRU\17871
עבודה. עובדי חברת החשמל. אספת חברים ונוטים פועלי חברת החשמל בנושא: איחוד עובדי חברת חשמל במסגרת הסתדרות פועלי התעשייה. משתתף: אבא חושי. אולם המפלגה, חיפה
מפלגות. מפלגת פועלי ארץ ישראל. אספת חברים ונוטים פועלי חברת החשמל. הנושא: אחוד עובדי חברת חשמל במסגרת הסתדרות פועלי התעשייה. משתתף: אבא חושי. אולם המפלגה, חיפה
מפלגות. מפלגת פועלי ארץ ישראל. אספת חברים ונוטים פועלי חברת החשמל. סדר היום: איחוד עובדי חברת חשמל במסגרת הסתדרות פועלי התעשייה. אולם המפלגה, חיפה
מפלגות. מפלגת פועלי ארץ ישראל. לוח השבוע: פגישת תא חברת החשמל, פגישת פועלי חרסה, אספת חברות, חוגי עולים - פגישת מזכירי הסניפים ועוד. חיפה
מודעות אבל, אזכרות. כתר מיכאל. מטעם חברת החשמל. הלוויתו תצא מבית חולים הדסה להר על הר הצופים
מודעות אבל, אזכרות. יהודה רוסו. מטעם מועצת פועלי חיפה, ועד פועלי חברת החשמל למחוז הצפון
מודעות אבל, אזכרות. אלוני אריה (שיטרית). נפל בקר סיני, הלוויתו תתקיים בבית הקברות האזרחי בחיפה. מטעם ועד עובדי חברת החשמל
ההסתדרות הכללית של העובדים. 40 שנים להסתדרות. עצרת חגיגית של עובדי חברת החשמל בהשתתפות אבא חושי, פירוט התכניות
מודעות אבל, אזכרות. רוטנברג דוד, איש צבא ההגנה לישראל. מטעם מועצת פועלי חיפה וועד עובדי חברת החשמל אשר משתתפים בצערם של אברהם ומשפחתו. הלוויתו תצא מהר הכרמל
מודעות אבל, אזכרות. הרצמן אריה. מודעה על פטירתו. מטעם חברת החשמל