תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך חובבי ציון
מוצגים פריטים 1 - 7 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
חותמת של חברת חובבי ציון בניו-יורק. החותמת מכילה כיתוב "Chebra Chobbei Zion, חברה חובבי ציון, Founded Nov, 29, 1888, New York" TZ1\34
שטר כסף על סך 5 פיאסטרות מתקופת השלטון העות'ומאני בארץ ישראל TZ1\171\4
שטר כסף על סך 2 פיאסטרות מתקופת השלטון העות'ומאני בארץ ישראל TZ1\171\6
שטר כסף על סך 20 פיאסטרות מתקופת השלטון העות'ומאני בארץ ישראל TZ1\171\2
שטר כסף על סך 5 פיאסטרות מתקופת השלטון העות'ומאני בארץ ישראל TZ1\171\3
שטר כסף על סך 1 פיאסטרה מתקופת השלטון העות'ומאני בארץ ישראל TZ1\171\5
שטר כסף של "הוועד הלאומי ליהודי ארץ ישראל" על סך 5 גרושים. הודפס בבית הדפוס "גרפיקה" ירושלים. עיתור מאת מ.[?] גור-אריה "בצלאל". על השטר רשום שם בכתב יד "חורם יודלביץ" TZ1\171\1