תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך חובבי ציון
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
נאומים ורשימות מאת זלמן דוד ליבונטין במלאת יובל לראשון לציון, במלאת יובל לפעילות "חובבי ציון" בארץ ישראל, בעניין בניית בית כנסת ולרגל אירועים שונים אחרים (בעיקר מודפסים במכונת כתיבה, בצירוף מברקים ומכתבים רשמיים בעניין החיבורים) 1914- 1932 A34\92
"ספר התקנות לחברת תמיכת בני ישראל עובדי אדמה ובעלי מלאכה בסוריא ופלשתינא" (העתק בכתב יד מתוך ספר ה-"כתבים לתולדות חבת ציון וישוב ארץ ישראל", כרך שלישי, עמ' 167; הוצאת "הוועד לישוב ארץ ישראל" [הוועד האודסאי של "חובבי ציון"], תל אביב, תרצ"ב). כתב היד מכיל: "מטרת החברה", "הכנסות החברה", "מעמד החברה" ו"הוועד הפועל בפלשתינא" 1932- 1932 A154\233
פרק מ"ב מזכרונותיו של זלמן דוד ליבונטין (העתק במכונת כתיבה, סה"כ 17 עמ'): "חשבונו של התנועה הלאומית בעמינו. תקופת חובבי ציון. - המעשים הישוביים בשנת תרע"א. - התקופה הציונית. - עבודת הקרן הקיימת. - מהרצאה קודם הקונגרס התשיעי (1909)" A34\18
התכתבות, חשבונות וזיכרון דברים בעניין "חברה חדשה" ("Neue Gesellschaft") ביפו. בין המתכתבים: ארתור רופין בשם המשרד הארץ ישראלי ביפו, נציגי "חברה חדשה" וועד העיר הכללי ביפו, נציגי ועד "החברה לתמיכת בני ישראל עובדי אדמה ובעלי מלאכה בסוריא ובארץ ישראל" (הוועד האודסאי של "חובבי ציון"), אודסה 1912- 1913 A268\11
ארבע גלויות מאת יהודה נופך, מינסק, אל הרב יונה דב בלומברג, דווינסק, פלך ויטבסק, בדבר דעותיו על התנועה הציונית, בעניין אישור תקנות אגודת "חובבי ציון" בדווינסק על ידי מורשה ההסתדרות הציונית, בדבר הוצאת חיבורי הרב בלומברג לאור, ובעניינים פרטיים 1896- 1900 A105\55
טיוטות והעתקי מכתבים ומאמרים מאת הרב יונה דב בלומברג ומאת אגודת "חובבי ציון" בדווינסק, בה בלומברג היה יושב ראש, בעניינים ציוניים, ספרותיים ואישיים 1894- 1911 A105\28
מכתב חוזר מודפס שנשלח על ידי קבוצת "חובבי ציון" בדווינסק (בחתימות אברהם זליג קלמנסון - מורשה הוועד, משה יצחק בהרה"ג אדמו"ר ר"ח ברלין, ויוסף אלחנן מעלאמעד) בעניין הפצת חיבורו של הרב יונה דב בלומברג קונטרס "מצות ישוב ארץ ישראל" (דווינסק, אלול תרנ"ט; מודפס בווילנה) 1899- 1899 A105\23
גלויה מאת יוסף בלומזאהן, מורשה הוועד ל"חובבי ציון" בקיידאן (מחוז קובנה שבליטא) אל אברהם זליג קלמנסון, דווינסק, בעניין הזמנת הספר "קונטרס מצוות ארץ ישראל" (ו' תמוז [תרנ"ח], יוני 1898) 1898- 1898 A105\161
11 מכתבים וגלויות מאת משה לייב ליליינבלום מחברת "חובבי ציון" באודסה אל הרב יונה דב בלומברג בדווינסק בעניין איסוף כספים למען החברה, עליית בנו של בלומברג לארץ ישראל כתלמיד במקווה ישראל, ועבודתו הספרותית של בלומברג (שנים תרנ"ד - תרס"ה) 1894- 1904 A105\37\2
רשימות הוצאות והכנסות של הרב יונה דב בלומברג בקשר להוצאת חיבוריו בעניין מצוות יישוב ארץ ישראל, וגם הערות לגבי הוצאות שהוציא מכספי אגודת "חובבי ציון" בדווינסק 1899- 1900 A105\22
מכתב וגלויה מאת אפרים קומארוב, ציר של ארץ ישראל בוועידת "חובבי ציון" באודסה, אל הרב יונה דב בלומברג, דווינסק, פלך ויטבסק, בדבר בקשה להפגש עם הרב בלומברג בעניין בנו (חיים הררי) הלומד במקווה ישראל, ובענייני החינוך בבית הספר מקווה ישראל 1901- 1901 A105\60
58 מכתבים וגלויות מאת יחזקאל סוכובולסקי (דנין), יפו, אל הרב יונה דב בלומברג, דווינסק, פלך ויטבסק, בעניין פעולות חברת "חובבי ציון" האודסאית בארץ ישראל, בעניין אפשרות העלייה לארץ ישראל, ובדבר מצב "עין זיתים" 1898- 1904 A105\56