תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך חובבי ציון
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
ענייני באר יעקב (באר שלום \ באר סלים). התכתבות וחשבונות. בין המתכתבים: חיים חיסין בשם ועד הפועל לחברת תמיכת בני ישראל עובדי אדמה ובעלי מלאכה בסוריה ובארץ הקדושה, תרס"ח - תר"ע; יעקב טהון בשם משרד ארצישראלי, תרס"ט; זאב גלוסקין בשם הוועד הזמני להסתדרות המושבות ביהודה, תרס"ט; יצחק לייב גולדברג, וילנה, תרס"ט; יהושוע בוכמיל ואשתו שושנה בשם "חובבי ציון", תרס"ט (מסמכי התיק משנים תרס"ז - תרע"ג) 1907- 1913 A321\7
תעודות (העתקים בצילום) על פעולות הוועד האודסאי של "חובבי ציון": תכנית של נשף בעיר צאריצין לטובת הוועד (12.01.1902); חוזר מאת הוועד (נובמבר 1906); מברק מאת גורביץ בשם הקונגרס הציוני השביעי אל אליהו ברלין, בדבר נצחונם של "ציוני ציון" (1905) 1902- 1906 A308\57
מכתב אל ארתור הנטקה מאת מקס עמנואל מנדלשטם, המכיל את השקפותיו על הציונות (קייב, מאי 1905) 1905- 1905 A11\82
מכתבים מאת "חובבי ציון" באימפריה הרוסית אל זאב גלוסקין ופעילי "חובבי ציון" אחרים בוורשה 1889- 1898 A118\2
התכתבות אודות הפעילות של חובבי ציון ברומניה; העתקי קטעי עיתונות וחוברות מכנסים של ארגון "חובבי ציון" ברומניה 1897- 1899 A144\19
פעילות האגודה "חובבי ציון" בעיר לאפיטש. התכתבות בין האגודה לבין מרכז "חובבי ציון" בוורשה; החלטות אסיפת "חובבי ציון" בווילנה; מכתבים מאת פסח פרידלנד אל מערכת העיתון "הארץ" בעניין ייסוד אגודת "חובבי ציון" בלאפיטש, ואל מערכת העיתון "המגיד" בעניין הפרסום על ייסוד האגודה; טיוטת יומנו של פרידלנד בענייני האגודה (מסודר לפי נושאים ושנים) 1886- 1889 A54\17
העתקי מכתבים מאת חובבי ציון ברומניה אל תאודור הרצל 1900- 1901 A144\22
"ציוני ציון". חוזר שנשלח מאת "חובבי ציון" לקראת הקונגרס הציוני השביעי, עם הערות בכתב יד מאת לייב יפה 1905 A118\34
התכתבות, כולל מכתבים, חוזים, הסכמים, תזכירים, קבלות, בין מבש"ן לבין נציגי אגודות ומוסדות שונים בארץ ישראל, פולין, אנגליה ורומניה (הוועד הלאומי, אגודת הסופרים, אגודת המורים, מוסד ביאליק, הוצאת "דביר", דפוס "ארץ ישראל", "חובבי ציון דוד" בבוקרשט, ועד קרן על שם זנגוויל בלונדון, חברת "אחיאסף" בוורשה, הוצאת הספרים אברהם יוסף שטיבל, ורשה - ברלין - ניו יורק - תל אביב), בעיקר בעניין הוצאת ספריו (מסודר לפי אגודות ומוסדות) 1904- 1939 A117\4
מכתבים וגלויות מאת "חובבי ציון" באימפריה הרוסית אל זאב גלוסקין בוורשה, ראש "אגודת האלף" ו"דורשי ציון" 1891 A118\20
מכתבים אל זאב גלוסקין בעניין "אגודת האלף" של "חובבי ציון" -"דורשי ציון", ורשה, ושטרי קבלות "מהגובים" 1891- 1893 A118\17
מכתבים, בין היתר מאת משה לילינבלום וזלמן אפשטיין, רשימות שמיות, ותעודות של "חובבי ציון" מאגודת "חיבת ציון" ברוסיה (מ-1890 נקראה ה"חברה לתמיכת בני ישראל עובדי אדמה ובעלי מלאכה בסוריא ובארץ הקדושה"="האגודה האודיסאית"). 1889- 1907 A118\1