תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך חובבי ציון
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
ארכיון אגודת חובבי ציון והאגודה הציונית בווילנה. 10 מכתבים מאת אגודות חובבי ציון, מאת הוועד האודיסאי של חובבי ציון ומאת אנשים שונים, אל חובבי ציון והציונים בווילנה, ואל ועד היובל לכבוד קלמן שולמן (תרמ"ג - תרפ"ג) 1883- 1923 A9\152
אגודת חובבי ציון "עזרא" בחרקוב. החלטות ועד אגודת "עזרא" בחרקוב והסכמתות אגודות חובבי ציון בערים אחרות, פולטבה, קרמנצ'וג, יליסבטגראד ויקאטרינוסלב על החלטות אלו ובעניין הצורך שפינסקר ימשיך להנהיג את חובבי ציון (תרמ"ז; תר"ן) 1886- 1890 A9\157\6
מכתב מאת אגודת חובבי ציון בוורשה אל אדי"ר (אפרים דיינארד) בעניין עמדתה בשאלת ההגירה לארץ ישראל או לאמריקה, ובדבר שאלת המקום בו צריך להמצא המרכז של חובבי ציון (ט"ו כסלו תרמ"ה \ 1884) 1884- 1884 A9\36
ארכיון חיים יוסף יפה. 18 מכתבים מאת אגודות חובבי ציון בערים שונות, מאת ועד "החברה לתמיכת בני ישראל עובדי אדמה ובלעלי מלאכה" באודיסה; "אגודה האקדמאית להיסטוריה וספרות יהודית" בדרפט (טרטו); ואגודת "מנוחה ונחלה" בוורשה, אל חיים יוסף יפה ואל חובבי ציון בעיר פרילוקי, בעניין פעילותו של חיים יוסף יפה כמטיף ותנועת יישוב ארץ ישראל 1886- 1891 A9\96
ארכיון אגודת חובבי ציון בקובנה. 19 מכתבים (כולל מברק ברוסית) מאת "ההנהגה הזמנית" אל חובבי ציון באודיסה, ורשה וליבוי (Libau), מאת אגודות חובבי ציון בערים שונות ומאת קבוצת איכרים בפתח-תקווה אל אגודת חובבי ציון בקובנה וחברי הוועד שלה (תרמ"ה - תר"ן) 1885- 1890 A9\148
אגודת חובבי ציון בקייב. מכתב מאת חובבי ציון באודיסה בעניין ארגון חובבי ציון בקייב והשתדלות לארגן אגודות כאלו בערים אחרות (שנת תר"ן, רוסית); ותקנות האגודה (תר"ן, עברית) 1889- 1890 A9\157\13
ארכיון אגודת חובבי ציון בקובנה. 131 תעודות, מכתבים, מברקים, חוזרים ודברי דפוס שנשלחו מאת אגודת חובבי ציון בקובנה ויושב ראש האגודה לייב קליבנסקי (קליוואנסקי), ואליהם מאת אגודות חובבי ציון באודיסה, ורשה וערים אחרות, ומאת יהודה לייב פינסקר, ישראל איזידור יסינובסקי ושפ"ר (שאול פנחס רבינוביץ'), בענייני התנועה חיבת ציון ופעילות חובבי ציון בקובנה (תרמ"ג - תרמ"ו) 1883- 1886 A9\145
שישה מכתבים וגלויות מאת משה יהודה לייב ליליינבלום, אודיסה: שלושה מכתבים אל אליהו קפלן בסקופין (שנת תרמ"ד), ושלוש גלויות אל יואל ריבלין בעיר אנאנייב, פלך חרסון, בין היתר על יסוד אגודות חובבי ציון בערים שונות ועל חובבי ציון באודיסה (תרמ"ד - תרמ"ה) 1883- 1885 A9\3
מכתבים נכנסים מאת ועדי מושבות ביהודה ומקומות אחרים, ביניהם הוועד הפועל של חובבי ציון (מאירוביץ, אייזנשטדט). מתוך ארכיון המשרד ביפו, ארכיון פקידות יק"א 1902- 1902 J15\6136
3 מכתבים חוזרים מאת אגודת חובבי ציון בוורשה ו"ספר העתקות" של מכתבים חוזרים ומכתבים בעניין ועידת קטוביץ שהתכנסה ב-6 בנובמבר 1884, ומטרות חברת חובבי ציון, ובדבר עזרת הברון רוטשילד ליישוב היהודי בארץ ישראל (תרמ"ד - תרמ"ה) 1884 A9\34
ארכיון אגודת חובבי ציון והאגודה הציונית בווילנה. טיוטות של 4 מכתבים מאת אגודות חובבי ציון בווילנה ("שואלי שלום ירושלים") אל יהודה לייב פינסקר, אל אגודת "נושאי נס ציונה" בפריס ואל אגודת חובבי ציון בקובנה, בעניין הצורך להקים זכרון לפרץ סמולנסקין, ובדבר התאחדות של אגודות חובבי ציון בווילנה: "שואלי שלום ירושלים" עם "אוהבי ציון" (תרמ"ה - תרמ"ט). בצירוף תוספת למכתב ראשון: העתק של מכתב מאת פרץ סמולנסקין אל נתנזון 1885- 1889 A9\151
ארכיון אגודת חובבי ציון בקובנה. 22 מכתבים ומכתבים חוזרים מאת אגודת חובבי ציון בקובנה, מאת אגודת הצעירים שבהם "תומכי עבודת האדמה בארץ הקדושה" ומאת אגודת "מבשרת ציון" בקובנה, אל ועד "ההנהגה הזמנית" של חובבי ציון בווארשה, אל אגודת חובבי ציון במוסקבה, אל ועד "החברה לתמיכת בני ישראל עובדי אדמה ובעלי מלאכה בסוריה וארץ הקודש" באודיסה ואל אישים שונים, בין היתר אל אלכסנדר צדרבוים, הרב צדוק כהן (קאהן) והרב קליין (תרמ"ה - תר"ן) 1885- 1890 A9\147