תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך חובבי ציון
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
3 מכתבים מאת "ההנהגה הזמנית" אל חובבי-ציון באודיסה ואל י.[?] ל.[?] קליוואנסקי (לייב קליבנסקי) ואיסר בער וואלף, יושבי ראש אגודת חובבי ציון בקובנה, בעניין אסיפה מצומצמת של באי כוח חובבי ציון ובעניין ההכנות לאסיפת הייסוד של החברה האודיסאית של חובבי ציון (תרמ"ה - תר"ן) A9\148-1t
יפוי כח שניתן למשה לייב לילינבלום על מנת שישמש ציר חובבי ציון מאודיסה באסיפת חובבי ציון בווילנה A9\5-14t
מכתב מאת מאיר פינס אל אגודת חובבי ציון בקובנה בעניין דחיית אסיפת חובבי ציון (מצורפת גם העתקה של המכתב), תרמ"ז A9\149-8t
מכתב מאת אגודת חובבי ציון במיר אל אגודת חובבי ציון בקובנה, המכיל חוות דעת האגודה במיר על תוצאות הוועידה בקטוביץ ופעולות "ההנהגה הזמנית" של חובבי ציון, כתשובה על מכתב חוזר שנשלח מאת אגודת חובבי ציון בביאליסטוק (תרמ"ו) A9\145-20t
4 מכתבים חוזרים על אסיפות חובבי ציון בקאטוביץ ובדרוסגניק (דרוסקננינקאי) ועל פעולות חובבי ציון (תרמ"ג) A9\157\3-3t
החלטות אסיפה של חובבי-ציון במינסק (לקראת אסיפת אגודות חובבי-ציון בדרוזגניק \ דרוסקנינקאי), תרמ"ז A9\146-4t
כרוז של אגודת חובבי ציון בקובנה אל חובבי ציון בעניין תמיכה בגדרה, כתוב על ידי אריה לייב הורוויץ A9\146-10t
4 מכתבים מאת "לשכת ההנהגה הזמנית [של חובבי ציון] באודיסה" אל אגודת חובבי ציון בקובנה, ואל היושב ראש של אגודת קובנה לייב קליבנסקי בעניין לגליזציה של חברת חובבי ציון ברוסיה, בדבר השימוש בכספים, שנאספו על ידי חובבי ציון בקובנה (תרמ"ה - תרמ"ו) A9\145-12t
מכתב מאת חברת חובבי ציון בירושלים אל אגודת חובבי ציון בקיוב בעניין עזרה לחברי ביל"ו בארץ ישראל, 28.04.1884 A9\86-1t
מכתבים ומכתבים חוזרים מאת אגודת חובבי ציון בוורשה (ומאת שאול פנחס רבינוביץ' וישראל איזידור יסינובסקי) אל אגודת חובבי ציון בקובנה ואל היושב ראש האגודה לייב קליבנסקי, בענייני ההכנות ועידת קטוביץ והתאחדות האגודות "שארית ישראל" ו"חובבי ציון" בוורשה (תרמ"ג - תרמ"ה) A9\145-14t
"מודעה רבה" מאת י.[?] ל.[?] (לייב) קליבנסקי (קליוואנסקי), יו"ר הוועד של חובבי-ציון בקובנה, נגד קבוצת חובבי-ציון ("הצעירים") אשר איננה מקבלת מרות הוועד, תרמ"ה A9\146-3t
6 טיוטות של מכתבים ומברק מאת לייב קליבנסקי אל אגודת חובבי ציון בוורשה, לשכת "ההנהגה הזמנית" של אגודת חובבי ציון בוורשה, אגודת חובבי ציון בקובנה ואל יהודה לייב פינסקר, בשאלת מינוי חברים נוספים לוועד המרכזי, שנבחר בוועידת קטוביץ, ובעניין השימוש בכספים, הנאספים על ידי חובבי ציון בקובנה (תרמ"ד - תרמ"ח) A9\145-9t
תיאור:
3 מכתבים מאת "ההנהגה הזמנית" אל חובבי-ציון באודיסה ואל י.[?] ל.[?] קליוואנסקי (לייב קליבנסקי) ואיסר בער וואלף, יושבי ראש אגודת חובבי ציון בקובנה, בעניין אסיפה מצומצמת של באי כוח חובבי ציון ובעניין ההכנות לאסיפת הייסוד של החברה האודיסאית של חובבי ציון (תרמ"ה - תר"ן)
סימול: A9\148-1t
תיאור:
יפוי כח שניתן למשה לייב לילינבלום על מנת שישמש ציר חובבי ציון מאודיסה באסיפת חובבי ציון בווילנה
סימול: A9\5-14t
תיאור:
מכתב מאת מאיר פינס אל אגודת חובבי ציון בקובנה בעניין דחיית אסיפת חובבי ציון (מצורפת גם העתקה של המכתב), תרמ"ז
סימול: A9\149-8t
תיאור:
מכתב מאת אגודת חובבי ציון במיר אל אגודת חובבי ציון בקובנה, המכיל חוות דעת האגודה במיר על תוצאות הוועידה בקטוביץ ופעולות "ההנהגה הזמנית" של חובבי ציון, כתשובה על מכתב חוזר שנשלח מאת אגודת חובבי ציון בביאליסטוק (תרמ"ו)
סימול: A9\145-20t
תיאור:
4 מכתבים חוזרים על אסיפות חובבי ציון בקאטוביץ ובדרוסגניק (דרוסקננינקאי) ועל פעולות חובבי ציון (תרמ"ג)
סימול: A9\157\3-3t
תיאור:
החלטות אסיפה של חובבי-ציון במינסק (לקראת אסיפת אגודות חובבי-ציון בדרוזגניק \ דרוסקנינקאי), תרמ"ז
סימול: A9\146-4t
תיאור:
כרוז של אגודת חובבי ציון בקובנה אל חובבי ציון בעניין תמיכה בגדרה, כתוב על ידי אריה לייב הורוויץ
סימול: A9\146-10t
תיאור:
4 מכתבים מאת "לשכת ההנהגה הזמנית [של חובבי ציון] באודיסה" אל אגודת חובבי ציון בקובנה, ואל היושב ראש של אגודת קובנה לייב קליבנסקי בעניין לגליזציה של חברת חובבי ציון ברוסיה, בדבר השימוש בכספים, שנאספו על ידי חובבי ציון בקובנה (תרמ"ה - תרמ"ו)
סימול: A9\145-12t
תיאור:
מכתב מאת חברת חובבי ציון בירושלים אל אגודת חובבי ציון בקיוב בעניין עזרה לחברי ביל"ו בארץ ישראל, 28.04.1884
סימול: A9\86-1t
תיאור:
מכתבים ומכתבים חוזרים מאת אגודת חובבי ציון בוורשה (ומאת שאול פנחס רבינוביץ' וישראל איזידור יסינובסקי) אל אגודת חובבי ציון בקובנה ואל היושב ראש האגודה לייב קליבנסקי, בענייני ההכנות ועידת קטוביץ והתאחדות האגודות "שארית ישראל" ו"חובבי ציון" בוורשה (תרמ"ג - תרמ"ה)
סימול: A9\145-14t
תיאור:
"מודעה רבה" מאת י.[?] ל.[?] (לייב) קליבנסקי (קליוואנסקי), יו"ר הוועד של חובבי-ציון בקובנה, נגד קבוצת חובבי-ציון ("הצעירים") אשר איננה מקבלת מרות הוועד, תרמ"ה
סימול: A9\146-3t
תיאור:
6 טיוטות של מכתבים ומברק מאת לייב קליבנסקי אל אגודת חובבי ציון בוורשה, לשכת "ההנהגה הזמנית" של אגודת חובבי ציון בוורשה, אגודת חובבי ציון בקובנה ואל יהודה לייב פינסקר, בשאלת מינוי חברים נוספים לוועד המרכזי, שנבחר בוועידת קטוביץ, ובעניין השימוש בכספים, הנאספים על ידי חובבי ציון בקובנה (תרמ"ד - תרמ"ח)
סימול: A9\145-9t
3 מכתבים מאת "ההנהגה הזמנית" אל חובבי-ציון באודיסה ואל י.[?] ל.[?] קליוואנסקי (לייב קליבנסקי) ואיסר בער וואלף, יושבי ראש אגודת חובבי ציון בקובנה, בעניין אסיפה מצומצמת של באי כוח חובבי ציון ובעניין ההכנות לאסיפת הייסוד של החברה האודיסאית של חובבי ציון (תרמ"ה - תר"ן)
יפוי כח שניתן למשה לייב לילינבלום על מנת שישמש ציר חובבי ציון מאודיסה באסיפת חובבי ציון בווילנה
מכתב מאת מאיר פינס אל אגודת חובבי ציון בקובנה בעניין דחיית אסיפת חובבי ציון (מצורפת גם העתקה של המכתב), תרמ"ז
מכתב מאת אגודת חובבי ציון במיר אל אגודת חובבי ציון בקובנה, המכיל חוות דעת האגודה במיר על תוצאות הוועידה בקטוביץ ופעולות "ההנהגה הזמנית" של חובבי ציון, כתשובה על מכתב חוזר שנשלח מאת אגודת חובבי ציון בביאליסטוק (תרמ"ו)
4 מכתבים חוזרים על אסיפות חובבי ציון בקאטוביץ ובדרוסגניק (דרוסקננינקאי) ועל פעולות חובבי ציון (תרמ"ג)
החלטות אסיפה של חובבי-ציון במינסק (לקראת אסיפת אגודות חובבי-ציון בדרוזגניק \ דרוסקנינקאי), תרמ"ז
כרוז של אגודת חובבי ציון בקובנה אל חובבי ציון בעניין תמיכה בגדרה, כתוב על ידי אריה לייב הורוויץ
4 מכתבים מאת "לשכת ההנהגה הזמנית [של חובבי ציון] באודיסה" אל אגודת חובבי ציון בקובנה, ואל היושב ראש של אגודת קובנה לייב קליבנסקי בעניין לגליזציה של חברת חובבי ציון ברוסיה, בדבר השימוש בכספים, שנאספו על ידי חובבי ציון בקובנה (תרמ"ה - תרמ"ו)
מכתב מאת חברת חובבי ציון בירושלים אל אגודת חובבי ציון בקיוב בעניין עזרה לחברי ביל"ו בארץ ישראל, 28.04.1884
מכתבים ומכתבים חוזרים מאת אגודת חובבי ציון בוורשה (ומאת שאול פנחס רבינוביץ' וישראל איזידור יסינובסקי) אל אגודת חובבי ציון בקובנה ואל היושב ראש האגודה לייב קליבנסקי, בענייני ההכנות ועידת קטוביץ והתאחדות האגודות "שארית ישראל" ו"חובבי ציון" בוורשה (תרמ"ג - תרמ"ה)
"מודעה רבה" מאת י.[?] ל.[?] (לייב) קליבנסקי (קליוואנסקי), יו"ר הוועד של חובבי-ציון בקובנה, נגד קבוצת חובבי-ציון ("הצעירים") אשר איננה מקבלת מרות הוועד, תרמ"ה
6 טיוטות של מכתבים ומברק מאת לייב קליבנסקי אל אגודת חובבי ציון בוורשה, לשכת "ההנהגה הזמנית" של אגודת חובבי ציון בוורשה, אגודת חובבי ציון בקובנה ואל יהודה לייב פינסקר, בשאלת מינוי חברים נוספים לוועד המרכזי, שנבחר בוועידת קטוביץ, ובעניין השימוש בכספים, הנאספים על ידי חובבי ציון בקובנה (תרמ"ד - תרמ"ח)