תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך חובבי ציון
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
התכתבות עם קרן י.ל. ורחל גולדברג ע"י ש. אוסישקין בעניין עזרה כספית להוצאה לאור של אוסף תעודות של הרב מרדכי גימפל יפה הנמצא ברשותו. הרב היה מראשי חובבי-ציון A363\25-2t
Newspaper clipping from the "Jewish Chronicle" A2\139-1t
מכתב אל "חובבי ציון" בוורשה מאת "חובבי ציון" ביליסאווטגרד בעניין איסור השלטונות הרוסים לאסוף כספים למען האגודה האודיסאית A118\1-4t
מכתב מאת נציגי חברת "דורשי לשון ציון" בקושטא, אל ראשי חברת "חובבי ציון" בלונדון, בעניין הרופא הולצמן (בחתימות ראש החברה משה שפירא והמזכיר אברהם פרומקין, י' ניסן תרנ"ב) A528\45-1t
מכתב (צרפתית) לוועד המרכזי של חובבי ציון מאת חובבי ציון בגלאץ A144\5-1t
התכתבות בין אגודת "חובבי ציון" בוורשה לבין חברת "כל ישראל חברים" בעניין הצורך לאיסוף כספים לצרכי משלחת שתצא לארץ ישראל לחקור את תנאי ההתיישבות A118\2-4t
מכתב מאת אגודת "חובבי ציון" בוורשה אל לואיס אונגר, ברלין (הכותב: שפ"ר שאול פנחס רבינוביץ) בעניין ייסוד בנק אגררי [לקרקעות] בארץ ישראל A118\2-3t
מכתב מאת יעקב בר' יוסף גולדברג מהאגודה בקיייב, אל "חובבי ציון" בוורשה בעניין איסור הממשלה הרוסית על הוועד האודיסאי לאסוף כספים ולקבל חברים A118\1-5t
מכתב מאת אדם רוזנברג, ניו-יורק, אל שפ"ר (שאול פנחס רבינוביץ) בעניין הצורך בוועידה של כל אגודות "חובבי ציון" והצורך בוועד מרכזי A118\2-12t
מכתבים מאת יהושע סירקין, מינסק, אל זאב גלוסקין ואל חברי "חובבי ציון" בוורשה בעניין הצורך בוועידה מצומצמת, ובעניין עתיד העיתון "המליץ" A118\2-11t
מכתב-חוזר מאת אגודת "חובבי ציון" ויטבסק, אל האגודות באשר הן בעניין הצורך שתצא משלחת לקושטא A118\2-5t
מכתב מאת י.א. בן-טובים אל זאב גלוסקין ובו מגן על פעולותיו כחבר הוועד הפועל של "חובבי ציון" ביפו A118\2-9t
תיאור:
התכתבות עם קרן י.ל. ורחל גולדברג ע"י ש. אוסישקין בעניין עזרה כספית להוצאה לאור של אוסף תעודות של הרב מרדכי גימפל יפה הנמצא ברשותו. הרב היה מראשי חובבי-ציון
סימול: A363\25-2t
תיאור:
Newspaper clipping from the "Jewish Chronicle"
סימול: A2\139-1t
תיאור:
מכתב אל "חובבי ציון" בוורשה מאת "חובבי ציון" ביליסאווטגרד בעניין איסור השלטונות הרוסים לאסוף כספים למען האגודה האודיסאית
סימול: A118\1-4t
תיאור:
מכתב מאת נציגי חברת "דורשי לשון ציון" בקושטא, אל ראשי חברת "חובבי ציון" בלונדון, בעניין הרופא הולצמן (בחתימות ראש החברה משה שפירא והמזכיר אברהם פרומקין, י' ניסן תרנ"ב)
סימול: A528\45-1t
תיאור:
מכתב (צרפתית) לוועד המרכזי של חובבי ציון מאת חובבי ציון בגלאץ
סימול: A144\5-1t
תיאור:
התכתבות בין אגודת "חובבי ציון" בוורשה לבין חברת "כל ישראל חברים" בעניין הצורך לאיסוף כספים לצרכי משלחת שתצא לארץ ישראל לחקור את תנאי ההתיישבות
סימול: A118\2-4t
תיאור:
מכתב מאת אגודת "חובבי ציון" בוורשה אל לואיס אונגר, ברלין (הכותב: שפ"ר שאול פנחס רבינוביץ) בעניין ייסוד בנק אגררי [לקרקעות] בארץ ישראל
סימול: A118\2-3t
תיאור:
מכתב מאת יעקב בר' יוסף גולדברג מהאגודה בקיייב, אל "חובבי ציון" בוורשה בעניין איסור הממשלה הרוסית על הוועד האודיסאי לאסוף כספים ולקבל חברים
סימול: A118\1-5t
תיאור:
מכתב מאת אדם רוזנברג, ניו-יורק, אל שפ"ר (שאול פנחס רבינוביץ) בעניין הצורך בוועידה של כל אגודות "חובבי ציון" והצורך בוועד מרכזי
סימול: A118\2-12t
תיאור:
מכתבים מאת יהושע סירקין, מינסק, אל זאב גלוסקין ואל חברי "חובבי ציון" בוורשה בעניין הצורך בוועידה מצומצמת, ובעניין עתיד העיתון "המליץ"
סימול: A118\2-11t
תיאור:
מכתב-חוזר מאת אגודת "חובבי ציון" ויטבסק, אל האגודות באשר הן בעניין הצורך שתצא משלחת לקושטא
סימול: A118\2-5t
תיאור:
מכתב מאת י.א. בן-טובים אל זאב גלוסקין ובו מגן על פעולותיו כחבר הוועד הפועל של "חובבי ציון" ביפו
סימול: A118\2-9t
התכתבות עם קרן י.ל. ורחל גולדברג ע"י ש. אוסישקין בעניין עזרה כספית להוצאה לאור של אוסף תעודות של הרב מרדכי גימפל יפה הנמצא ברשותו. הרב היה מראשי חובבי-ציון
Newspaper clipping from the "Jewish Chronicle"
מכתב אל "חובבי ציון" בוורשה מאת "חובבי ציון" ביליסאווטגרד בעניין איסור השלטונות הרוסים לאסוף כספים למען האגודה האודיסאית
מכתב מאת נציגי חברת "דורשי לשון ציון" בקושטא, אל ראשי חברת "חובבי ציון" בלונדון, בעניין הרופא הולצמן (בחתימות ראש החברה משה שפירא והמזכיר אברהם פרומקין, י' ניסן תרנ"ב)
מכתב (צרפתית) לוועד המרכזי של חובבי ציון מאת חובבי ציון בגלאץ
התכתבות בין אגודת "חובבי ציון" בוורשה לבין חברת "כל ישראל חברים" בעניין הצורך לאיסוף כספים לצרכי משלחת שתצא לארץ ישראל לחקור את תנאי ההתיישבות
מכתב מאת אגודת "חובבי ציון" בוורשה אל לואיס אונגר, ברלין (הכותב: שפ"ר שאול פנחס רבינוביץ) בעניין ייסוד בנק אגררי [לקרקעות] בארץ ישראל
מכתב מאת יעקב בר' יוסף גולדברג מהאגודה בקיייב, אל "חובבי ציון" בוורשה בעניין איסור הממשלה הרוסית על הוועד האודיסאי לאסוף כספים ולקבל חברים
מכתב מאת אדם רוזנברג, ניו-יורק, אל שפ"ר (שאול פנחס רבינוביץ) בעניין הצורך בוועידה של כל אגודות "חובבי ציון" והצורך בוועד מרכזי
מכתבים מאת יהושע סירקין, מינסק, אל זאב גלוסקין ואל חברי "חובבי ציון" בוורשה בעניין הצורך בוועידה מצומצמת, ובעניין עתיד העיתון "המליץ"
מכתב-חוזר מאת אגודת "חובבי ציון" ויטבסק, אל האגודות באשר הן בעניין הצורך שתצא משלחת לקושטא
מכתב מאת י.א. בן-טובים אל זאב גלוסקין ובו מגן על פעולותיו כחבר הוועד הפועל של "חובבי ציון" ביפו