תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך חובבי ציון
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתב מאת אגודת חובבי ציון בבולאוואיו, רודזיה ("Hovevei Zion: Bulawayo Branch"), אל מ.[?] שטיין, גזבר "חברת החינוך העברי בארץ ישראל" ביפו (12.11.1902, בחתימתו של "ל.א. רובינשטן, המזכיר") A9\98-6t
Letters from Willy Bambus to Solomon Hirsch and Hovevei Zion, September 1894-December 1899 (no.6) A2\113-3t
כתב יד של "Idealism against Idealism " [נכתב על גבי הזמנה לישיבה של אגודת" חובבי ציון"": Chovevi Zion Association (Hovevei Zion), School House, Heneage Lane, Bevis Marks, E.C., London, 1.12.1894] A183\2-1t
מכתב מאת חברי ועד של אגודת חובבי ציון בסמיילה, פלך קייב, אל אגודת חובבי ציון במוסקבה, בעניין פעילות חובבי ציון בסמיילה (תעודה מס' 124) A24\606-1t
מכתב מאת נציגי וועד של לשכת ההנהגה הזמנית לאגודת תומכי עבודת האדמה בארץ הקודש - חובבי ציון בליבוי (לבוב, למברג) אל ברוך פריידנברג בתור נציג אגודת חובבי ציון במוסקבה, בעניין פעילות חובבי ציון בגליציה (תעודה מס' 123) A24\606-17t
3 מכתבים מאת נציגי אגודת חובבי ציון בז'יטומיר, בפרט מאת היושב ראש בנימין אפשטיין, אל אגודת חובבי ציון במוסרבה בעניין פעילות של חובבי ציון בז'יטומיר, כולל העברת כספים, יוני - יולי 1889 (תעודות מס' 115, 152, 159) A24\606-9t
2 מכתבים וגלויה מאת ר.מ. קליגמן, הרב של העיר פאסטוב מטעם ממשלת רוסיה, נציג אגודת חובבי ציון בפאסטוב, אל אגודת חובבי ציון במוסקבה, בעניין ביקורו של יהודה צבי יבזרוב וייסוד אגודת חובבי ציון בפאסטוב, משלוח כספים, ד' אדר תר"ן, י"א אדר תר"ן, 19.02.1890 (תעודות מס' 82, 85, 86) A24\607-18t
2 מכתבים מאת יצחק נחמן בן שמואל פישל רבינוביץ, נציג אגודת חובבי ציון בקובילאקי, פלך פולטבה, אל אגודת חובבי ציון במוסקבה, בעניין פעילות חובבי ציון בקובילאקי, 1889 (תעודות מס' 122, 133) A24\606-3t
3 מכתבים מאת ראש הוועד אגודת חובבי ציון בוורשה אל אגודת חובבי ציון במוסקבה בעניין פעילות האגודה וביקורו של יהודה צבי יבזרוב בוורשה, השתתפות באסיפת היסוד של אגודת חובבי ציון באודיסה, המלצה על שפ"ר (שאול פנחס רבינוביץ') - העוזר במערכת העיתון "המליץ", טבת - אדר תר"ן (תעודות מס' 45, 46, 99) A24\607-13t
מכתב מאת שאול לנדע (לנדה), מיכאל רבינוביץ, מרדכי פדבה (פאדווה) - נציגי אגודת חובבי ציון בברסט-ליטובסק (בריסק דליטא) - אל אגודת חובבי ציון במוסקבה בעניין פעילות חובבי ציון בברסט-ליטובסק, 1889 (תעודה מס' 26) A24\605-9t
מכתב מאת משה יעקב פסקין (Peskin), גבאי אגודת חובבי ציון במוהילוב, אל אגודת חובבי ציון במוסקבה, בעניין קשר בין שתי האגודות ופעילות חובבי ציון במוהילוב, ט"ו כסלו תר"ן (תעודה מס' 84) A24\605-1t
מכתב מאת אייזיק כץ, נציג אגודת חובבי ציון בנובו-וורונצובקה, אל אגודת חובבי ציון במוסקבה בעניין ביקורו המטיף של י.ל.[יהודה לייב צבי] יבזרוב ויסוד אגודת חובבי ציון בעירם, 1887 (תעודה מס' 185) A24\601-15t
תיאור:
מכתב מאת אגודת חובבי ציון בבולאוואיו, רודזיה ("Hovevei Zion: Bulawayo Branch"), אל מ.[?] שטיין, גזבר "חברת החינוך העברי בארץ ישראל" ביפו (12.11.1902, בחתימתו של "ל.א. רובינשטן, המזכיר")
סימול: A9\98-6t
תיאור:
Letters from Willy Bambus to Solomon Hirsch and Hovevei Zion, September 1894-December 1899 (no.6)
סימול: A2\113-3t
תיאור:
כתב יד של "Idealism against Idealism " [נכתב על גבי הזמנה לישיבה של אגודת" חובבי ציון"": Chovevi Zion Association (Hovevei Zion), School House, Heneage Lane, Bevis Marks, E.C., London, 1.12.1894]
סימול: A183\2-1t
תיאור:
מכתב מאת חברי ועד של אגודת חובבי ציון בסמיילה, פלך קייב, אל אגודת חובבי ציון במוסקבה, בעניין פעילות חובבי ציון בסמיילה (תעודה מס' 124)
סימול: A24\606-1t
תיאור:
מכתב מאת נציגי וועד של לשכת ההנהגה הזמנית לאגודת תומכי עבודת האדמה בארץ הקודש - חובבי ציון בליבוי (לבוב, למברג) אל ברוך פריידנברג בתור נציג אגודת חובבי ציון במוסקבה, בעניין פעילות חובבי ציון בגליציה (תעודה מס' 123)
סימול: A24\606-17t
תיאור:
3 מכתבים מאת נציגי אגודת חובבי ציון בז'יטומיר, בפרט מאת היושב ראש בנימין אפשטיין, אל אגודת חובבי ציון במוסרבה בעניין פעילות של חובבי ציון בז'יטומיר, כולל העברת כספים, יוני - יולי 1889 (תעודות מס' 115, 152, 159)
סימול: A24\606-9t
תיאור:
2 מכתבים וגלויה מאת ר.מ. קליגמן, הרב של העיר פאסטוב מטעם ממשלת רוסיה, נציג אגודת חובבי ציון בפאסטוב, אל אגודת חובבי ציון במוסקבה, בעניין ביקורו של יהודה צבי יבזרוב וייסוד אגודת חובבי ציון בפאסטוב, משלוח כספים, ד' אדר תר"ן, י"א אדר תר"ן, 19.02.1890 (תעודות מס' 82, 85, 86)
סימול: A24\607-18t
תיאור:
2 מכתבים מאת יצחק נחמן בן שמואל פישל רבינוביץ, נציג אגודת חובבי ציון בקובילאקי, פלך פולטבה, אל אגודת חובבי ציון במוסקבה, בעניין פעילות חובבי ציון בקובילאקי, 1889 (תעודות מס' 122, 133)
סימול: A24\606-3t
תיאור:
3 מכתבים מאת ראש הוועד אגודת חובבי ציון בוורשה אל אגודת חובבי ציון במוסקבה בעניין פעילות האגודה וביקורו של יהודה צבי יבזרוב בוורשה, השתתפות באסיפת היסוד של אגודת חובבי ציון באודיסה, המלצה על שפ"ר (שאול פנחס רבינוביץ') - העוזר במערכת העיתון "המליץ", טבת - אדר תר"ן (תעודות מס' 45, 46, 99)
סימול: A24\607-13t
תיאור:
מכתב מאת שאול לנדע (לנדה), מיכאל רבינוביץ, מרדכי פדבה (פאדווה) - נציגי אגודת חובבי ציון בברסט-ליטובסק (בריסק דליטא) - אל אגודת חובבי ציון במוסקבה בעניין פעילות חובבי ציון בברסט-ליטובסק, 1889 (תעודה מס' 26)
סימול: A24\605-9t
תיאור:
מכתב מאת משה יעקב פסקין (Peskin), גבאי אגודת חובבי ציון במוהילוב, אל אגודת חובבי ציון במוסקבה, בעניין קשר בין שתי האגודות ופעילות חובבי ציון במוהילוב, ט"ו כסלו תר"ן (תעודה מס' 84)
סימול: A24\605-1t
תיאור:
מכתב מאת אייזיק כץ, נציג אגודת חובבי ציון בנובו-וורונצובקה, אל אגודת חובבי ציון במוסקבה בעניין ביקורו המטיף של י.ל.[יהודה לייב צבי] יבזרוב ויסוד אגודת חובבי ציון בעירם, 1887 (תעודה מס' 185)
סימול: A24\601-15t
מכתב מאת אגודת חובבי ציון בבולאוואיו, רודזיה ("Hovevei Zion: Bulawayo Branch"), אל מ.[?] שטיין, גזבר "חברת החינוך העברי בארץ ישראל" ביפו (12.11.1902, בחתימתו של "ל.א. רובינשטן, המזכיר")
Letters from Willy Bambus to Solomon Hirsch and Hovevei Zion, September 1894-December 1899 (no.6)
כתב יד של "Idealism against Idealism " [נכתב על גבי הזמנה לישיבה של אגודת" חובבי ציון"": Chovevi Zion Association (Hovevei Zion), School House, Heneage Lane, Bevis Marks, E.C., London, 1.12.1894]
מכתב מאת חברי ועד של אגודת חובבי ציון בסמיילה, פלך קייב, אל אגודת חובבי ציון במוסקבה, בעניין פעילות חובבי ציון בסמיילה (תעודה מס' 124)
מכתב מאת נציגי וועד של לשכת ההנהגה הזמנית לאגודת תומכי עבודת האדמה בארץ הקודש - חובבי ציון בליבוי (לבוב, למברג) אל ברוך פריידנברג בתור נציג אגודת חובבי ציון במוסקבה, בעניין פעילות חובבי ציון בגליציה (תעודה מס' 123)
3 מכתבים מאת נציגי אגודת חובבי ציון בז'יטומיר, בפרט מאת היושב ראש בנימין אפשטיין, אל אגודת חובבי ציון במוסרבה בעניין פעילות של חובבי ציון בז'יטומיר, כולל העברת כספים, יוני - יולי 1889 (תעודות מס' 115, 152, 159)
2 מכתבים וגלויה מאת ר.מ. קליגמן, הרב של העיר פאסטוב מטעם ממשלת רוסיה, נציג אגודת חובבי ציון בפאסטוב, אל אגודת חובבי ציון במוסקבה, בעניין ביקורו של יהודה צבי יבזרוב וייסוד אגודת חובבי ציון בפאסטוב, משלוח כספים, ד' אדר תר"ן, י"א אדר תר"ן, 19.02.1890 (תעודות מס' 82, 85, 86)
2 מכתבים מאת יצחק נחמן בן שמואל פישל רבינוביץ, נציג אגודת חובבי ציון בקובילאקי, פלך פולטבה, אל אגודת חובבי ציון במוסקבה, בעניין פעילות חובבי ציון בקובילאקי, 1889 (תעודות מס' 122, 133)
3 מכתבים מאת ראש הוועד אגודת חובבי ציון בוורשה אל אגודת חובבי ציון במוסקבה בעניין פעילות האגודה וביקורו של יהודה צבי יבזרוב בוורשה, השתתפות באסיפת היסוד של אגודת חובבי ציון באודיסה, המלצה על שפ"ר (שאול פנחס רבינוביץ') - העוזר במערכת העיתון "המליץ", טבת - אדר תר"ן (תעודות מס' 45, 46, 99)
מכתב מאת שאול לנדע (לנדה), מיכאל רבינוביץ, מרדכי פדבה (פאדווה) - נציגי אגודת חובבי ציון בברסט-ליטובסק (בריסק דליטא) - אל אגודת חובבי ציון במוסקבה בעניין פעילות חובבי ציון בברסט-ליטובסק, 1889 (תעודה מס' 26)
מכתב מאת משה יעקב פסקין (Peskin), גבאי אגודת חובבי ציון במוהילוב, אל אגודת חובבי ציון במוסקבה, בעניין קשר בין שתי האגודות ופעילות חובבי ציון במוהילוב, ט"ו כסלו תר"ן (תעודה מס' 84)
מכתב מאת אייזיק כץ, נציג אגודת חובבי ציון בנובו-וורונצובקה, אל אגודת חובבי ציון במוסקבה בעניין ביקורו המטיף של י.ל.[יהודה לייב צבי] יבזרוב ויסוד אגודת חובבי ציון בעירם, 1887 (תעודה מס' 185)