תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך חובבי ציון
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מסעם של " המכבים הקדמונים" - ארגון חובבי ציון באנגליה, לארץ ישראל, (אביב, 1897) , אוהל בדואי, בקירבת בתים בראשון לציון. הערת מומחה: ארגון המכבים ולא מסדר המכבים הקדמונים 1897 PHG\1030224
מסעם של " המכבים הקדמונים" - ארגון חובבי ציון באנגליה, לארץ ישראל, (אביב, 1897) , מראה חלקי של טבריה מכוון הכנרת. הערת מומחה: ארגון המכבים ולא מסדר המכבים הקדמונים 1897 PHG\1030216
קבוצת חובבי ציון בפולטבה. הצטלמו לכבוד עלייתו של מרדכי אזרחי- קרישבסקי לארץ ישראל, תרנ"ז, 1897. 1897 NZPR\406120
ראשי ועידת חובבי ציון באודסה, תרע"ב, 1912. 1912 NZPR\406116
אסיפת חובבי ציון באודסה, ב'- ו' מרחשון, תרס"ג, 1902 1902 NZPR\406111
חובבי ציון מרוסיה בארץ ישראל, תרנ"א, 1891 1891 NZPR\406104
אסיפת חובבי ציון באודסה, ב' -ו' מרחשון, תרס"ג, 1902. 1902 NZPR\406110
אסיפת חובבי ציון, אודסה, ב' -ו' מרחשון, תרס"ג, 1902 1902 NZPR\406108
ועידת חובבי ציון באודסה, הנוער עם המנהיגים, א' אדר, תרע"ב, 1912. 1912 NZPR\406115
האסיפה הכללית של חובבי ציון באודסה, תרס"ט, 27-29 בינואר, 1909. 1909 NZPR\406113
מסעם של " המכבים הקדמונים" - ארגון חובבי ציון באנגליה, לארץ ישראל, (אביב, 1897) , מראה חלקי של טבריה מכוון הכנרת. הערת מומחה: ארגון המכבים ולא מסדר המכבים הקדמונים 1897 PHG\1030217
מסעם של " המכבים הקדמונים" - ארגון חובבי ציון באנגליה, לארץ ישראל, (אביב, 1897) , ערבים ברמלה. הערת מומחה: ארגון המכבים ולא מסדר המכבים הקדמונים 1897 PHG\1030219
תיאור:
מסעם של " המכבים הקדמונים" - ארגון חובבי ציון באנגליה, לארץ ישראל, (אביב, 1897) , אוהל בדואי, בקירבת בתים בראשון לציון. הערת מומחה: ארגון המכבים ולא מסדר המכבים הקדמונים
שנה: 1897 סימול: PHG\1030224
תיאור:
מסעם של " המכבים הקדמונים" - ארגון חובבי ציון באנגליה, לארץ ישראל, (אביב, 1897) , מראה חלקי של טבריה מכוון הכנרת. הערת מומחה: ארגון המכבים ולא מסדר המכבים הקדמונים
שנה: 1897 סימול: PHG\1030216
תיאור:
קבוצת חובבי ציון בפולטבה. הצטלמו לכבוד עלייתו של מרדכי אזרחי- קרישבסקי לארץ ישראל, תרנ"ז, 1897.
שנה: 1897 סימול: NZPR\406120
תיאור:
ראשי ועידת חובבי ציון באודסה, תרע"ב, 1912.
שנה: 1912 סימול: NZPR\406116
תיאור:
אסיפת חובבי ציון באודסה, ב'- ו' מרחשון, תרס"ג, 1902
שנה: 1902 סימול: NZPR\406111
תיאור:
חובבי ציון מרוסיה בארץ ישראל, תרנ"א, 1891
שנה: 1891 סימול: NZPR\406104
תיאור:
אסיפת חובבי ציון באודסה, ב' -ו' מרחשון, תרס"ג, 1902.
שנה: 1902 סימול: NZPR\406110
תיאור:
אסיפת חובבי ציון, אודסה, ב' -ו' מרחשון, תרס"ג, 1902
שנה: 1902 סימול: NZPR\406108
תיאור:
ועידת חובבי ציון באודסה, הנוער עם המנהיגים, א' אדר, תרע"ב, 1912.
שנה: 1912 סימול: NZPR\406115
תיאור:
האסיפה הכללית של חובבי ציון באודסה, תרס"ט, 27-29 בינואר, 1909.
שנה: 1909 סימול: NZPR\406113
תיאור:
מסעם של " המכבים הקדמונים" - ארגון חובבי ציון באנגליה, לארץ ישראל, (אביב, 1897) , מראה חלקי של טבריה מכוון הכנרת. הערת מומחה: ארגון המכבים ולא מסדר המכבים הקדמונים
שנה: 1897 סימול: PHG\1030217
תיאור:
מסעם של " המכבים הקדמונים" - ארגון חובבי ציון באנגליה, לארץ ישראל, (אביב, 1897) , ערבים ברמלה. הערת מומחה: ארגון המכבים ולא מסדר המכבים הקדמונים
שנה: 1897 סימול: PHG\1030219
מסעם של " המכבים הקדמונים" - ארגון חובבי ציון באנגליה, לארץ ישראל, (אביב, 1897) , אוהל בדואי, בקירבת בתים בראשון לציון. הערת מומחה: ארגון המכבים ולא מסדר המכבים הקדמונים
מסעם של " המכבים הקדמונים" - ארגון חובבי ציון באנגליה, לארץ ישראל, (אביב, 1897) , מראה חלקי של טבריה מכוון הכנרת. הערת מומחה: ארגון המכבים ולא מסדר המכבים הקדמונים
קבוצת חובבי ציון בפולטבה. הצטלמו לכבוד עלייתו של מרדכי אזרחי- קרישבסקי לארץ ישראל, תרנ"ז, 1897.
ראשי ועידת חובבי ציון באודסה, תרע"ב, 1912.
אסיפת חובבי ציון באודסה, ב'- ו' מרחשון, תרס"ג, 1902
חובבי ציון מרוסיה בארץ ישראל, תרנ"א, 1891
אסיפת חובבי ציון באודסה, ב' -ו' מרחשון, תרס"ג, 1902.
אסיפת חובבי ציון, אודסה, ב' -ו' מרחשון, תרס"ג, 1902
ועידת חובבי ציון באודסה, הנוער עם המנהיגים, א' אדר, תרע"ב, 1912.
האסיפה הכללית של חובבי ציון באודסה, תרס"ט, 27-29 בינואר, 1909.
מסעם של " המכבים הקדמונים" - ארגון חובבי ציון באנגליה, לארץ ישראל, (אביב, 1897) , מראה חלקי של טבריה מכוון הכנרת. הערת מומחה: ארגון המכבים ולא מסדר המכבים הקדמונים
מסעם של " המכבים הקדמונים" - ארגון חובבי ציון באנגליה, לארץ ישראל, (אביב, 1897) , ערבים ברמלה. הערת מומחה: ארגון המכבים ולא מסדר המכבים הקדמונים