תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך חובבי ציון
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
חובבי ציון מרוסיה בארץ ישראל, תרנ"א, 1891 1891 NZPR\406104
ראשי ועידת חובבי ציון באודסה, תרע"ב, 1912. 1912 NZPR\406116
אסיפת חובבי ציון באודסה, ב' -ו' מרחשון, תרס"ג, 1902. 1902 NZPR\406110
אסיפת חובבי ציון, אודסה, ב' -ו' מרחשון, תרס"ג, 1902 1902 NZPR\406108
אסיפת חובבי ציון באודסה, ב'- ו' מרחשון, תרס"ג, 1902 1902 NZPR\406111
מסיבת ציונים בהומל בשנת 1911, אחרי נשף ציוני לטובת הועד לישוב ארץ ישראל (ועד "חובבי ציון") 1911 NZPR\406370
קבוצת חובבי ציון בפולטבה. הצטלמו לכבוד עלייתו של מרדכי אזרחי- קרישבסקי לארץ ישראל, תרנ"ז, 1897. 1897 NZPR\406120
ועידת חובבי ציון באודסה, הנוער עם המנהיגים, א' אדר, תרע"ב, 1912. 1912 NZPR\406115
האסיפה הכללית של חובבי ציון באודסה, תרס"ט, 27-29 בינואר, 1909. 1909 NZPR\406113
מסעם של " המכבים הקדמונים" - ארגון חובבי ציון באנגליה, לארץ ישראל, (אביב, 1897) , סוס מפעיל באר ( אנטיליה) בראשון לציון. הערת מומחה: ארגון המכבים ולא מסדר המכבים הקדמונים 1897 PHG\1030221
מסעם של " המכבים הקדמונים" - ארגון חובבי ציון באנגליה, לארץ ישראל, (אביב, 1897) , משתלה בראשון לציון. הערת מומחה: ארגון המכבים ולא מסדר המכבים הקדמונים 1897 PHG\1030223
מסעם של " המכבים הקדמונים" - ארגון חובבי ציון באנגליה, לארץ ישראל, (אביב, 1897) , מראה חלקי של טבריה. הערת מומחה: ארגון המכבים ולא מסדר המכבים הקדמונים 1897 PHG\1030212
תיאור:
חובבי ציון מרוסיה בארץ ישראל, תרנ"א, 1891
שנה: 1891 סימול: NZPR\406104
תיאור:
ראשי ועידת חובבי ציון באודסה, תרע"ב, 1912.
שנה: 1912 סימול: NZPR\406116
תיאור:
אסיפת חובבי ציון באודסה, ב' -ו' מרחשון, תרס"ג, 1902.
שנה: 1902 סימול: NZPR\406110
תיאור:
אסיפת חובבי ציון, אודסה, ב' -ו' מרחשון, תרס"ג, 1902
שנה: 1902 סימול: NZPR\406108
תיאור:
אסיפת חובבי ציון באודסה, ב'- ו' מרחשון, תרס"ג, 1902
שנה: 1902 סימול: NZPR\406111
תיאור:
מסיבת ציונים בהומל בשנת 1911, אחרי נשף ציוני לטובת הועד לישוב ארץ ישראל (ועד "חובבי ציון")
שנה: 1911 סימול: NZPR\406370
תיאור:
קבוצת חובבי ציון בפולטבה. הצטלמו לכבוד עלייתו של מרדכי אזרחי- קרישבסקי לארץ ישראל, תרנ"ז, 1897.
שנה: 1897 סימול: NZPR\406120
תיאור:
ועידת חובבי ציון באודסה, הנוער עם המנהיגים, א' אדר, תרע"ב, 1912.
שנה: 1912 סימול: NZPR\406115
תיאור:
האסיפה הכללית של חובבי ציון באודסה, תרס"ט, 27-29 בינואר, 1909.
שנה: 1909 סימול: NZPR\406113
תיאור:
מסעם של " המכבים הקדמונים" - ארגון חובבי ציון באנגליה, לארץ ישראל, (אביב, 1897) , סוס מפעיל באר ( אנטיליה) בראשון לציון. הערת מומחה: ארגון המכבים ולא מסדר המכבים הקדמונים
שנה: 1897 סימול: PHG\1030221
תיאור:
מסעם של " המכבים הקדמונים" - ארגון חובבי ציון באנגליה, לארץ ישראל, (אביב, 1897) , משתלה בראשון לציון. הערת מומחה: ארגון המכבים ולא מסדר המכבים הקדמונים
שנה: 1897 סימול: PHG\1030223
תיאור:
מסעם של " המכבים הקדמונים" - ארגון חובבי ציון באנגליה, לארץ ישראל, (אביב, 1897) , מראה חלקי של טבריה. הערת מומחה: ארגון המכבים ולא מסדר המכבים הקדמונים
שנה: 1897 סימול: PHG\1030212
חובבי ציון מרוסיה בארץ ישראל, תרנ"א, 1891
ראשי ועידת חובבי ציון באודסה, תרע"ב, 1912.
אסיפת חובבי ציון באודסה, ב' -ו' מרחשון, תרס"ג, 1902.
אסיפת חובבי ציון, אודסה, ב' -ו' מרחשון, תרס"ג, 1902
אסיפת חובבי ציון באודסה, ב'- ו' מרחשון, תרס"ג, 1902
מסיבת ציונים בהומל בשנת 1911, אחרי נשף ציוני לטובת הועד לישוב ארץ ישראל (ועד "חובבי ציון")
קבוצת חובבי ציון בפולטבה. הצטלמו לכבוד עלייתו של מרדכי אזרחי- קרישבסקי לארץ ישראל, תרנ"ז, 1897.
ועידת חובבי ציון באודסה, הנוער עם המנהיגים, א' אדר, תרע"ב, 1912.
האסיפה הכללית של חובבי ציון באודסה, תרס"ט, 27-29 בינואר, 1909.
מסעם של " המכבים הקדמונים" - ארגון חובבי ציון באנגליה, לארץ ישראל, (אביב, 1897) , סוס מפעיל באר ( אנטיליה) בראשון לציון. הערת מומחה: ארגון המכבים ולא מסדר המכבים הקדמונים
מסעם של " המכבים הקדמונים" - ארגון חובבי ציון באנגליה, לארץ ישראל, (אביב, 1897) , משתלה בראשון לציון. הערת מומחה: ארגון המכבים ולא מסדר המכבים הקדמונים
מסעם של " המכבים הקדמונים" - ארגון חובבי ציון באנגליה, לארץ ישראל, (אביב, 1897) , מראה חלקי של טבריה. הערת מומחה: ארגון המכבים ולא מסדר המכבים הקדמונים