תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך חובבי ציון
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
ירושלים. שכונת מקור חיים. מפת סימון תחומי שטחים ליד מסילת הברזל בסמוך לאדמות בית ספאפה. סימון חלקת חובבי ציון וחלקת עמוס. חלוקה לנחלות וציון שמות הבעלים הערבים KL5M\7413
תל אביב, שכונת "נורדיה". מפת מדידה, חלוקה לחלקות ומספריהן. סימון תוואי רחובות. סימון השטח בסמוך לבית הקברות העירוני, רחוב חובבי ציון ואדמות קק"ל. ציון מס' חדש בשביל הטאבו 46/3. בטבלה: ציון מם' החלקה ושטחה במ"ר J85\226-7m
ירושלים. שכונת מקור חיים. מפת סימון תחומי שטחים ליד מסילת הברזל בסמוך לאדמות בית ספאפה. סימון חלקת חובבי ציון, חלקות קק"ל, חלקת עמוס. בצד המפה ציון גודל השטח שבידי קק"ל. KL5M\7407
בית דגן. בית דג'ן תחום שטח עם שמות השטחים הסמוכים. חלוקה לחלקות עם שמות ערביים.מספרי חלקות ומידות. סימון הגרנות, בית הקברות, שטח הנקרא HOVE ZION (בבעלות חובבי ציון ?) מסומנות הדרכים. בצד מקרא המציין גודל השטח ע"פ שימושי הקרקע. J15M\369
יפו, בית ספר לבנות (חובבי ציון). רישום אדריכלי של השער והחומה המפרידה בין בית הספר לבנים של כי"ח (אליאנס) לבין בית הספר לבנות של חובבי ציון [מתכנן: שלוש (Z. Chelouche)] J33\47-2m
שונות. טבלה. "תרומות הקק"ל בשנת תש"ג לפי החודשים" חלוקה על פי יבשות וציון שמות הארצות. ציון תוספת תרומות מאנשי צבא, חובבי ציון וקרן יוסף פישר KL5M\2972
כרכור (בדוס). מפת סימון שטחי כרכור והכפר בדוס. אבחנה על פי מקרא מפורט בין אדמות בבעלות אחוזת לונדון, חובבי ציון - אודיסה, י. שלזינגר ואדמת הכפר רביה. המפה הועתקה ממפה משנת 1913 KL5M\3545
ירושלים. שכונת מקור חיים. מפת סימון תחומי שטחים ליד מסילת הברזל בסמוך לאדמות בית ספאפה. סימון חלקת חובבי ציון, חלקת עמוס, חלקות קק"ל. תוספת פרטים בכתב יד ע"ג המפה KL5M\7411
ירושלים. שכונת מקור חיים. מפת סימון תחומי שטחים ליד מסילת הברזל בסמוך לאדמות בית ספאפה. סימון חלקת חובבי ציון וחלקת עמוס המסומנת גם כחלקת חברת הכשרת הישוב. KL5M\7409
יפו, בית ספר לבנות של "חובבי ציון". מפת תכנון של שטח בית הספר. סימון שטח הגן והחצר של בית הספר. סימון מבנים. סימון חלקה B. סימון רחובות, שבילים ומיקום עצים. בטבלה: ציון סוגי חלקות, ציון גודל כל חלקה במטרים J33\47-5m
תל אביב, שכונת "נורדיה". מפת מדידה, חלוקה לחלקות ומספריהן. סימון תוואי רחובות. סימון השטח בסמוך לבית הקברות העירוני, רחוב חובבי ציון ואדמות קק"ל. ציון מס' חדש בשביל הטאבו 46/3. בטבלה: ציון מם' החלקה ושטחה במ"ר J85\226-9m
בית דגן. תחום שטח עם שמות השטחים הסמוכים. חלוקה לחלקות עם שמות ערביים, מסםרי חלקות ומידות. סימון הגרנות, בית הקברות שטח הנקרא HOVE ZION ( חובבי ציון ?) עם ציון גודלו. מססומנות הדרכים. בצד מקרא המציין גודל השטח ע"פ שימושי הקרקע. J15M\370
תיאור:
ירושלים. שכונת מקור חיים. מפת סימון תחומי שטחים ליד מסילת הברזל בסמוך לאדמות בית ספאפה. סימון חלקת חובבי ציון וחלקת עמוס. חלוקה לנחלות וציון שמות הבעלים הערבים
סימול: KL5M\7413
תיאור:
תל אביב, שכונת "נורדיה". מפת מדידה, חלוקה לחלקות ומספריהן. סימון תוואי רחובות. סימון השטח בסמוך לבית הקברות העירוני, רחוב חובבי ציון ואדמות קק"ל. ציון מס' חדש בשביל הטאבו 46/3. בטבלה: ציון מם' החלקה ושטחה במ"ר
סימול: J85\226-7m
תיאור:
ירושלים. שכונת מקור חיים. מפת סימון תחומי שטחים ליד מסילת הברזל בסמוך לאדמות בית ספאפה. סימון חלקת חובבי ציון, חלקות קק"ל, חלקת עמוס. בצד המפה ציון גודל השטח שבידי קק"ל.
סימול: KL5M\7407
תיאור:
בית דגן. בית דג'ן תחום שטח עם שמות השטחים הסמוכים. חלוקה לחלקות עם שמות ערביים.מספרי חלקות ומידות. סימון הגרנות, בית הקברות, שטח הנקרא HOVE ZION (בבעלות חובבי ציון ?) מסומנות הדרכים. בצד מקרא המציין גודל השטח ע"פ שימושי הקרקע.
סימול: J15M\369
תיאור:
יפו, בית ספר לבנות (חובבי ציון). רישום אדריכלי של השער והחומה המפרידה בין בית הספר לבנים של כי"ח (אליאנס) לבין בית הספר לבנות של חובבי ציון [מתכנן: שלוש (Z. Chelouche)]
סימול: J33\47-2m
תיאור:
שונות. טבלה. "תרומות הקק"ל בשנת תש"ג לפי החודשים" חלוקה על פי יבשות וציון שמות הארצות. ציון תוספת תרומות מאנשי צבא, חובבי ציון וקרן יוסף פישר
סימול: KL5M\2972
תיאור:
כרכור (בדוס). מפת סימון שטחי כרכור והכפר בדוס. אבחנה על פי מקרא מפורט בין אדמות בבעלות אחוזת לונדון, חובבי ציון - אודיסה, י. שלזינגר ואדמת הכפר רביה. המפה הועתקה ממפה משנת 1913
סימול: KL5M\3545
תיאור:
ירושלים. שכונת מקור חיים. מפת סימון תחומי שטחים ליד מסילת הברזל בסמוך לאדמות בית ספאפה. סימון חלקת חובבי ציון, חלקת עמוס, חלקות קק"ל. תוספת פרטים בכתב יד ע"ג המפה
סימול: KL5M\7411
תיאור:
ירושלים. שכונת מקור חיים. מפת סימון תחומי שטחים ליד מסילת הברזל בסמוך לאדמות בית ספאפה. סימון חלקת חובבי ציון וחלקת עמוס המסומנת גם כחלקת חברת הכשרת הישוב.
סימול: KL5M\7409
תיאור:
יפו, בית ספר לבנות של "חובבי ציון". מפת תכנון של שטח בית הספר. סימון שטח הגן והחצר של בית הספר. סימון מבנים. סימון חלקה B. סימון רחובות, שבילים ומיקום עצים. בטבלה: ציון סוגי חלקות, ציון גודל כל חלקה במטרים
סימול: J33\47-5m
תיאור:
תל אביב, שכונת "נורדיה". מפת מדידה, חלוקה לחלקות ומספריהן. סימון תוואי רחובות. סימון השטח בסמוך לבית הקברות העירוני, רחוב חובבי ציון ואדמות קק"ל. ציון מס' חדש בשביל הטאבו 46/3. בטבלה: ציון מם' החלקה ושטחה במ"ר
סימול: J85\226-9m
תיאור:
בית דגן. תחום שטח עם שמות השטחים הסמוכים. חלוקה לחלקות עם שמות ערביים, מסםרי חלקות ומידות. סימון הגרנות, בית הקברות שטח הנקרא HOVE ZION ( חובבי ציון ?) עם ציון גודלו. מססומנות הדרכים. בצד מקרא המציין גודל השטח ע"פ שימושי הקרקע.
סימול: J15M\370
ירושלים. שכונת מקור חיים. מפת סימון תחומי שטחים ליד מסילת הברזל בסמוך לאדמות בית ספאפה. סימון חלקת חובבי ציון וחלקת עמוס. חלוקה לנחלות וציון שמות הבעלים הערבים
תל אביב, שכונת "נורדיה". מפת מדידה, חלוקה לחלקות ומספריהן. סימון תוואי רחובות. סימון השטח בסמוך לבית הקברות העירוני, רחוב חובבי ציון ואדמות קק"ל. ציון מס' חדש בשביל הטאבו 46/3. בטבלה: ציון מם' החלקה ושטחה במ"ר
ירושלים. שכונת מקור חיים. מפת סימון תחומי שטחים ליד מסילת הברזל בסמוך לאדמות בית ספאפה. סימון חלקת חובבי ציון, חלקות קק"ל, חלקת עמוס. בצד המפה ציון גודל השטח שבידי קק"ל.
בית דגן. בית דג'ן תחום שטח עם שמות השטחים הסמוכים. חלוקה לחלקות עם שמות ערביים.מספרי חלקות ומידות. סימון הגרנות, בית הקברות, שטח הנקרא HOVE ZION (בבעלות חובבי ציון ?) מסומנות הדרכים. בצד מקרא המציין גודל השטח ע"פ שימושי הקרקע.
יפו, בית ספר לבנות (חובבי ציון). רישום אדריכלי של השער והחומה המפרידה בין בית הספר לבנים של כי"ח (אליאנס) לבין בית הספר לבנות של חובבי ציון [מתכנן: שלוש (Z. Chelouche)]
שונות. טבלה. "תרומות הקק"ל בשנת תש"ג לפי החודשים" חלוקה על פי יבשות וציון שמות הארצות. ציון תוספת תרומות מאנשי צבא, חובבי ציון וקרן יוסף פישר
כרכור (בדוס). מפת סימון שטחי כרכור והכפר בדוס. אבחנה על פי מקרא מפורט בין אדמות בבעלות אחוזת לונדון, חובבי ציון - אודיסה, י. שלזינגר ואדמת הכפר רביה. המפה הועתקה ממפה משנת 1913
ירושלים. שכונת מקור חיים. מפת סימון תחומי שטחים ליד מסילת הברזל בסמוך לאדמות בית ספאפה. סימון חלקת חובבי ציון, חלקת עמוס, חלקות קק"ל. תוספת פרטים בכתב יד ע"ג המפה
ירושלים. שכונת מקור חיים. מפת סימון תחומי שטחים ליד מסילת הברזל בסמוך לאדמות בית ספאפה. סימון חלקת חובבי ציון וחלקת עמוס המסומנת גם כחלקת חברת הכשרת הישוב.
יפו, בית ספר לבנות של "חובבי ציון". מפת תכנון של שטח בית הספר. סימון שטח הגן והחצר של בית הספר. סימון מבנים. סימון חלקה B. סימון רחובות, שבילים ומיקום עצים. בטבלה: ציון סוגי חלקות, ציון גודל כל חלקה במטרים
תל אביב, שכונת "נורדיה". מפת מדידה, חלוקה לחלקות ומספריהן. סימון תוואי רחובות. סימון השטח בסמוך לבית הקברות העירוני, רחוב חובבי ציון ואדמות קק"ל. ציון מס' חדש בשביל הטאבו 46/3. בטבלה: ציון מם' החלקה ושטחה במ"ר
בית דגן. תחום שטח עם שמות השטחים הסמוכים. חלוקה לחלקות עם שמות ערביים, מסםרי חלקות ומידות. סימון הגרנות, בית הקברות שטח הנקרא HOVE ZION ( חובבי ציון ?) עם ציון גודלו. מססומנות הדרכים. בצד מקרא המציין גודל השטח ע"פ שימושי הקרקע.