תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך חומה ומגדל
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מאמרים וסקירות מאת יעקב צור (טשרנוביץ) במסגרת חומר שהוכן לכתיבת ספר (בעיקר מודפסים במכונת כתיבה, כולל טיוטות), המכיל: קובץ רשימות על תקופת "חומה ומגדל", "בימי בראשית של שרות החוץ", "כאשר אימו הפורעים על גבולותיה של תל אביב - פרקי זיכרונות", "בירושלים הנצורה", "דור שלישי (מפנקס הפגישות)", "לוי אשכול - הבונה הגדול", "שיחות ברדיו ותוכנית רדיו", "האמריקאית בסלוניקי", "מעשה בלעם בדרומה של יבשת", "יום הנגב", "ארגונים" בשרון", "כיצד עלינו ב-ב' בנובמבר להרי הגליל", "ממשגב עם עד רביבים", "ברוריה לאחר הסופה", "בימי עלייה", "חוליות חדשות בשרשרת", "במסכת הימים", "הטוחן מתל-אל-קאדי", "בנגב בימי מערכה - המלחמה המיוחדת שלנו", "דיוקנה של שנה אחת", "בנותיה החדשות של אמא צפת" 1969- 1976 A326\329
מסירת אדמה. מעטפות תל ... מעטפות: תל השומר, תל-חי (עבר ל-1.1.95), תל-יוסף (תלמי יוסף), תל-כיסלה, תל-מונד, תל-מקנה, תל-עמל (חומה ומגדל), תל-קציר, תל-תאומים, תלמי יפה. מ-1.1.92. 1992- 1994 KKL5\66737
מסירת אדמה. מעטפות נז' - נמ'. מעטפות: נחושה, נחף, נחשולים, נחשון, נחשונים, נטפים, נילי, נין, ניר בנים, ניר גלים, ניר דוד (חומה ומגדל, תל עמל), ניר עוז, ניר עציון, ניר-עם (ניר עם), נירית. מ-1.1.92. 1992- 1994 KKL5\66612
מעטפה מבוילת וחתומה בחותמת קרו קימת לישראל: מצפה צורית למזכרת חומה ומגדל. עם חותמת ק.ק.ל. באקופולקו )מכסיקו) 1981- 1981 KKL11\212
מעטפת מבוילת וחתומה בחותמות השרות הבולאי: 50 שנה להתיישבות חומה ומגדל. איור מגדל ודחפור. יום עיון ארצי 1986- 1986 KKL11\293
תל אביב. מכתב מאת המפקח על בתי הספר מטעם מחלקת החינוך, אל הרופא הראשי של משרד הבריאות המחוזי בתל אביב, בעניין תכנית הבניין של חברת "חומה ומגדל" אשר חלק ממנו יושכר ל"מוסד להדרכה משרדית לבנות - ספרא" (י"ט תמוז תש"ח - 26.07.1948) 1948- 1948 J17\2242
טיוטות לרשימות "חלוצי מחונני האדמה" ו"כ"ה שנה לחומה ומגדל, תל עמל" A246\508
מעטפה מבוילת חתומה בחותמת השרות הבולאי: 50 שנה להתיישבות חומה ומגדל. יום עיון ארצי ניר דוד (תל עמל). איור מגדל ודחפור בכחול 1986- 1986 KKL11\388
מעטפה מבוילת וחתומה בחותמת קרו קימת לישראל: מצפה צורי למזכרת חומה ומגדל. מזכרת כא'/1 1981- 1981 KKL11\211
מעטפה מבוילת חתומה בחותמת השרות הבולאי: מצפה צורית, למזכרת חומה ומגדל 1981- 1981 KKL11\326
אלבום בולים. פיתוח אזורי התיישבות והכשרת קרקע: עמק יזרעאל, הגליל, ישובי חומה ומגדל, ביצורי גבול הצפון וישובים בצפון, מפעל החולה, חבל עדולם, מצפים והנגב KKL11\7
מעטפת מבוילת וחתומה בחותמות השרות הבולאי: 50 שנה להתיישבות חומה ומגדל 1936 -1986. יום עיון ארצי בניר דוד 1986- 1986 KKL11\292