תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך חומה ומגדל
מוצגים פריטים 1 - 3 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
ברכת שרת ל-25 שנים לחומה ומגדל בבקעת בית שאן A245\68\2-3t
תאור של הקמת חומה ומגדל בנגבה S25\22551-1t
מאמר על "חומה ומגדל", 1976 DD1\3458-1t
תיאור:
ברכת שרת ל-25 שנים לחומה ומגדל בבקעת בית שאן
סימול: A245\68\2-3t
תיאור:
תאור של הקמת חומה ומגדל בנגבה
סימול: S25\22551-1t
תיאור:
מאמר על "חומה ומגדל", 1976
סימול: DD1\3458-1t
ברכת שרת ל-25 שנים לחומה ומגדל בבקעת בית שאן
תאור של הקמת חומה ומגדל בנגבה
מאמר על "חומה ומגדל", 1976