תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך חומה ומגדל
מוצגים פריטים 1 - 7 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
חומה ומגדל. תכנית סטנדרטית ליישוב S15M\4875
חניתה תחתית, תכנית סכמטית של חומה ומגדל. פרויקט שחזור. KKL5\61572-1m
חניתה תחתית. חומה ומגדל, תכנית המגדל. פרוייקט שחזור KKL5\61572-3m
חנית תחתית. חומה ומגדל, תכנית החומה. פרוייקט שחזור KKL5\61572-4m
חניתה תחתית. חומה ומגדל, תכנית סכמטית-שיפורים. פרוייקט שחזור KKL5\61572-5m
חומה ומגדל. S15M\20237\1
ישראל. "ההתיישבות החדשה 1936 - 1944". מפת סימון הישובים העבריים בשנים 1936 - 1944. ממצודת אוסישקין ושאר ישוב בצפון עד בית אשל ותל צופית בדרום. סימון ערים ודרכים מרכזיות. סמל חומה ומגדל. דלה בפרטים. MM\521
תיאור:
חומה ומגדל. תכנית סטנדרטית ליישוב
סימול: S15M\4875
תיאור:
חניתה תחתית, תכנית סכמטית של חומה ומגדל. פרויקט שחזור.
סימול: KKL5\61572-1m
תיאור:
חניתה תחתית. חומה ומגדל, תכנית המגדל. פרוייקט שחזור
סימול: KKL5\61572-3m
תיאור:
חנית תחתית. חומה ומגדל, תכנית החומה. פרוייקט שחזור
סימול: KKL5\61572-4m
תיאור:
חניתה תחתית. חומה ומגדל, תכנית סכמטית-שיפורים. פרוייקט שחזור
סימול: KKL5\61572-5m
תיאור:
חומה ומגדל.
סימול: S15M\20237\1
תיאור:
ישראל. "ההתיישבות החדשה 1936 - 1944". מפת סימון הישובים העבריים בשנים 1936 - 1944. ממצודת אוסישקין ושאר ישוב בצפון עד בית אשל ותל צופית בדרום. סימון ערים ודרכים מרכזיות. סמל חומה ומגדל. דלה בפרטים.
סימול: MM\521
חומה ומגדל. תכנית סטנדרטית ליישוב
חניתה תחתית, תכנית סכמטית של חומה ומגדל. פרויקט שחזור.
חניתה תחתית. חומה ומגדל, תכנית המגדל. פרוייקט שחזור
חנית תחתית. חומה ומגדל, תכנית החומה. פרוייקט שחזור
חניתה תחתית. חומה ומגדל, תכנית סכמטית-שיפורים. פרוייקט שחזור
חומה ומגדל.
ישראל. "ההתיישבות החדשה 1936 - 1944". מפת סימון הישובים העבריים בשנים 1936 - 1944. ממצודת אוסישקין ושאר ישוב בצפון עד בית אשל ותל צופית בדרום. סימון ערים ודרכים מרכזיות. סמל חומה ומגדל. דלה בפרטים.