תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך חומה ומגדל
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
תיאטרון. להקה צבאית עברית "מעין זה" במופע "חומה ומגדל" עבור חיילים KRA\3333
מפלגות. "ב" החזית הדתית המאוחדת. אות ב' מעוצבת כגשר בחלקו העליון יהודים לומדים תורה ובחלק התחתון מתואר ישוב חדש ובו מגדל תצפית, צריפים ואוהלים. מסביב גדר. (חומה ומגדל ?) KRA\2641
קרן היסוד, המגבית המאוחדת לישראל, מחלקת הנוער. אשנב לישראל הנבנת, תצלומים של ישובי חומה ומגדל וקציר בנגב KH8\181\1-1kra
בן גוריון דוד. תצלומים מתחנות שונות בחייו של דוד בן גוריון בדרך לכינונה של מדינת ישראל KRA\2173
ההסתדרות הכללית של העובדים. 25 שנה להסתדרות. איור המספר "25" בתוכו משובצים איורים המתארים את פעילות ההסתדרות החל מחומה ומגדל ועד לתעשייה והוראה KRA\990
תיאטרון. להקה צבאית עברית "מעין זה" במופע "חומה ומגדל" עבור חיילים KRA\2472
קרן קימת לישראל. תצלומים של דמויות מרכזיות בתולדות קק"ל: חיים שטורמן, דוד בן גוריון, יהושע חנקין, הרמן שפירא, יוסף וייץ, ארתור רופין. תצלומים מפעולותיה של הקק"ל: חומה ומגדל, ייבוש ביצות, ייעור KRA\4006
תצלום של קונצרט בבריכת ממילא ברקע חומות העיר העתיקה בירושלים ומגדל דוד. כיתוב באנגלית: ישראל KRA\2180
קרן היסוד. תוכנית ערב קרן היסוד חגיגי בהשתתפות חיים ויצמן והודעה על הקרנת 2 סרטים קולנועים עבריים במסגרת מנחה לנוער: בימי חומה ומגדל ו"צבר" KRU\10980
קונצרטים. מעין זה. הלהקה העברית הצבאית, חומה ומגדל גולה וגאולה KRU\20364
התישבות. יום "חומה ומגדל" 1962. הודעה על סיורים לישובים ותצוגות לציון מחצית היובל. מטעם מועצת פועלי חיפה, המחלקה לתרבות וחינוך KRU\161
צבא עברי/חייל יהודי. הופעה של הלהקה העברית הצבאית "מעין זה" בתוכניתה השנייה "חומה ומגדל" מטעם N.A.A.F.I KRU\4247
תיאור:
תיאטרון. להקה צבאית עברית "מעין זה" במופע "חומה ומגדל" עבור חיילים
סימול: KRA\3333
תיאור:
מפלגות. "ב" החזית הדתית המאוחדת. אות ב' מעוצבת כגשר בחלקו העליון יהודים לומדים תורה ובחלק התחתון מתואר ישוב חדש ובו מגדל תצפית, צריפים ואוהלים. מסביב גדר. (חומה ומגדל ?)
סימול: KRA\2641
תיאור:
קרן היסוד, המגבית המאוחדת לישראל, מחלקת הנוער. אשנב לישראל הנבנת, תצלומים של ישובי חומה ומגדל וקציר בנגב
סימול: KH8\181\1-1kra
תיאור:
בן גוריון דוד. תצלומים מתחנות שונות בחייו של דוד בן גוריון בדרך לכינונה של מדינת ישראל
סימול: KRA\2173
תיאור:
ההסתדרות הכללית של העובדים. 25 שנה להסתדרות. איור המספר "25" בתוכו משובצים איורים המתארים את פעילות ההסתדרות החל מחומה ומגדל ועד לתעשייה והוראה
סימול: KRA\990
תיאור:
תיאטרון. להקה צבאית עברית "מעין זה" במופע "חומה ומגדל" עבור חיילים
סימול: KRA\2472
תיאור:
קרן קימת לישראל. תצלומים של דמויות מרכזיות בתולדות קק"ל: חיים שטורמן, דוד בן גוריון, יהושע חנקין, הרמן שפירא, יוסף וייץ, ארתור רופין. תצלומים מפעולותיה של הקק"ל: חומה ומגדל, ייבוש ביצות, ייעור
סימול: KRA\4006
תיאור:
תצלום של קונצרט בבריכת ממילא ברקע חומות העיר העתיקה בירושלים ומגדל דוד. כיתוב באנגלית: ישראל
סימול: KRA\2180
תיאור:
קרן היסוד. תוכנית ערב קרן היסוד חגיגי בהשתתפות חיים ויצמן והודעה על הקרנת 2 סרטים קולנועים עבריים במסגרת מנחה לנוער: בימי חומה ומגדל ו"צבר"
סימול: KRU\10980
תיאור:
קונצרטים. מעין זה. הלהקה העברית הצבאית, חומה ומגדל גולה וגאולה
סימול: KRU\20364
תיאור:
התישבות. יום "חומה ומגדל" 1962. הודעה על סיורים לישובים ותצוגות לציון מחצית היובל. מטעם מועצת פועלי חיפה, המחלקה לתרבות וחינוך
סימול: KRU\161
תיאור:
צבא עברי/חייל יהודי. הופעה של הלהקה העברית הצבאית "מעין זה" בתוכניתה השנייה "חומה ומגדל" מטעם N.A.A.F.I
סימול: KRU\4247
תיאטרון. להקה צבאית עברית "מעין זה" במופע "חומה ומגדל" עבור חיילים
מפלגות. "ב" החזית הדתית המאוחדת. אות ב' מעוצבת כגשר בחלקו העליון יהודים לומדים תורה ובחלק התחתון מתואר ישוב חדש ובו מגדל תצפית, צריפים ואוהלים. מסביב גדר. (חומה ומגדל ?)
קרן היסוד, המגבית המאוחדת לישראל, מחלקת הנוער. אשנב לישראל הנבנת, תצלומים של ישובי חומה ומגדל וקציר בנגב
בן גוריון דוד. תצלומים מתחנות שונות בחייו של דוד בן גוריון בדרך לכינונה של מדינת ישראל
ההסתדרות הכללית של העובדים. 25 שנה להסתדרות. איור המספר "25" בתוכו משובצים איורים המתארים את פעילות ההסתדרות החל מחומה ומגדל ועד לתעשייה והוראה
תיאטרון. להקה צבאית עברית "מעין זה" במופע "חומה ומגדל" עבור חיילים
קרן קימת לישראל. תצלומים של דמויות מרכזיות בתולדות קק"ל: חיים שטורמן, דוד בן גוריון, יהושע חנקין, הרמן שפירא, יוסף וייץ, ארתור רופין. תצלומים מפעולותיה של הקק"ל: חומה ומגדל, ייבוש ביצות, ייעור
תצלום של קונצרט בבריכת ממילא ברקע חומות העיר העתיקה בירושלים ומגדל דוד. כיתוב באנגלית: ישראל
קרן היסוד. תוכנית ערב קרן היסוד חגיגי בהשתתפות חיים ויצמן והודעה על הקרנת 2 סרטים קולנועים עבריים במסגרת מנחה לנוער: בימי חומה ומגדל ו"צבר"
קונצרטים. מעין זה. הלהקה העברית הצבאית, חומה ומגדל גולה וגאולה
התישבות. יום "חומה ומגדל" 1962. הודעה על סיורים לישובים ותצוגות לציון מחצית היובל. מטעם מועצת פועלי חיפה, המחלקה לתרבות וחינוך
צבא עברי/חייל יהודי. הופעה של הלהקה העברית הצבאית "מעין זה" בתוכניתה השנייה "חומה ומגדל" מטעם N.A.A.F.I