תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך חומה ומגדל
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
חומה ומגדל מרכז ההסברה BK\53375
חומה ומגדל, סיפורו של תל-עמל [ניר-דוד], הראשון לחומה ומגדל לבנת, רבקה; לוינטון, יהודה; לוריא, יהושע; שלו, חביבה - עורכים BK\50433\1
חומה ומגדל, סיפורו של תל-עמל [ניר-דוד], הישוב הראשון לחומה ומגדל קרן קיימת לישראל, המחלקה לחינוך. תנועת המורים למען הקרן הקיימת לישראל BK\50433\2
חניתה - יישוב חומה ומגדל הינברגר, יצחק BK\51977
חומה ומגדל לבנת, רבקה; לוינטון, יהודה; לוריא, יהושע; שלו, חביבה - עורכים BK\50433\3
חמישים, 50 שנה להתישבות חומה ומגדל, תל-עמל - ראשונה לחומה ומגדל, כ"ו כסלו תרצ"ז - 10 בדצמבר 1936 לוריא, יהושע BK\71486\ג
קשים כצורי ההר אביאסף, א.ב BK\39178
ארבעים שנה לחומה ומגדל, ניר דוד (תל עמל) 1936 - 1976 BK\71013
חומת ומגדל: פרקים בתולדות היישוב [מקראה] מאיר, אילנה BK\67055
חניתה - יישוב חומה ומגדל, 40 שנה לעלייתה על הקרקע הינברגר, יצחק, ערך משה ידעיה BK\70465
כ"ה שנים לחומה ומגדל, תרצ"ז חנוכה תשכ"ב, 1936 דצמבר 1961 : מחצית היובל להתנחלות קיבוץ השומר הצעיר תל-עמל BK\71500
ארבעים שנה לחומה ומגדל (ניר- דוד (תל-עמל BK\52293