תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך חיים ארלוזורוב
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
פרטיכל הישיבה השנייה של הועדה המשפטית לענייני תכנית הפתוח, ירושלים, בהשתתפות: ארלוזורוב חיים, הורוביץ ש[?]., ויץ יוסף. (ממלא מקום גרנובסקי אברהם), טהון יעקב, לוי ש[?]., נחמני י[?]., עליאש מרדכי, יפה ב[?]. J15\4332\6-13t
פרטיכל הישיבה הראשונה של הועדה המשפטית לענייני תכנית הפתוח, ירושלים, בהשתתפות ארלוזורוב, חיים; גרנובסקי א [?]., הורוביץ ש [?]; חנקין, יהושע, טהון, יעקב; עליאש, מרדכי; מדזיני, משה; יפה ב [?] J15\4332\6-1t
פרטיכל פגישת באי כוח הסוכנות היהודית וחברת פיק"א עם ועדת מס הקרקעות במשרד נציב הקרקעות (Comissioner of Lands), בהשתתפות אברמסון [?], קרוסבי [?], אנדריוז [?], ארלוזורוב חיים, קון ויקטור שרתוק משה (.[?]Abramson [?], Crossbie [?], Andrews [?], Arlosoroff [?], Kohn V[?]. Shertock M) J15\4332\6-20t
פרטיכל הישיבה השנייה של הועדה המשפטית לענייני תכנית הפתוח, ירושלים, בהשתתפות: ארלוזורוב חיים, הורוביץ ש[?]., גרנובסקי אברהם, טהון יעקב, לוי ש[?]., נחמני יוסף, עליאש מרדכי, שרתוק משה, יפה ב[?]. J15\4332\6-6t
פרטיכל ישיבת באי כח המוסדות ועורכי הדין בשאלת הצעת החוק על סכסוכי קרקעות, בהשתתפות ארלוזורוב חיים, שרתוק משה, אוסישקין מנחם, גרנובסקי אברהם, ויץ יוסף., לוי ש[?]., יעלי א[?]. מ[?]., פטמן ש[?]., עליאש מרדכי, הורוביץ ש[?]. J15\4332\6-15t
פרטיכל הישיבה הראשונה של הועדה להכנת החמר בקשר עם תכנית הפתוח, תל אביב, בהשתתפות ארלוזורוב חיים, בבלי א[?]., וילקנסקי י[?]., ויץ יוסף., חנקין יהושע, מילר ט[?]. ז[?]., רופין ארתור, שרתוק משה, יפה ב[?]. J15\4332\6-9t
העתק מכתב מאת פרנץ' ל[?]. (.[?]French L), מנהל הפתוח, אל ארלוזורוב חיים, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, בעניין מכתבו מיום 30.10.1931 J15\4332\6-10t
מכתב בעניין תשלום כספים לבנו של חיים ארלוזורוב S43\7-1t
דו"ח של חיים מרגליות קלווריסקי לחיים ארלוזורוב על נסיעה לביירות ופגישות שקיים שם בנושא שיתוף פעולה בין יהודים וערבים. J105\2-1t
מכתב מאת מורו עזריאל, ירושלים, אל סימה ארלוזורוב, רחובות, בעניין הצורך להוציא לאור ביוגרפיה של חיים ארלוזורוב. בצירוף אלבום המכיל קטעי עיתונים - פרסומי מורו עזריאל בשפה הצרפתית על חיים ארלוזורוב (נובמבר - דצמבר 1940) A44\68-1t
"מכתב מציריך", מאמר מאת הכתב י.[?] לרנר, על ועידת מועצת הסוכנות היהודית בציריך, ועל המשתתפים, ביניהם: נחום סוקולוב, חיים וייצמן, הנרייטה סאלד, פליקס רוזנבליט, פרדריק הרמן קיש, הרי סקר,שמריה לוין, מנחם אוסישקין, מרטין בובר, זאב ז'בוטינסקי, חיים ארלוזורוב (קטע העיתון בשפה הרוסית "Nasha Retch", בוקרשט, אוגוסט 1929) A44\27-1t
מכתב מאת חיים ארלוזורוב למזכיר הממשלה המנדטורית A116\61\1-9t
תיאור:
פרטיכל הישיבה השנייה של הועדה המשפטית לענייני תכנית הפתוח, ירושלים, בהשתתפות: ארלוזורוב חיים, הורוביץ ש[?]., ויץ יוסף. (ממלא מקום גרנובסקי אברהם), טהון יעקב, לוי ש[?]., נחמני י[?]., עליאש מרדכי, יפה ב[?].
סימול: J15\4332\6-13t
תיאור:
פרטיכל הישיבה הראשונה של הועדה המשפטית לענייני תכנית הפתוח, ירושלים, בהשתתפות ארלוזורוב, חיים; גרנובסקי א [?]., הורוביץ ש [?]; חנקין, יהושע, טהון, יעקב; עליאש, מרדכי; מדזיני, משה; יפה ב [?]
סימול: J15\4332\6-1t
תיאור:
פרטיכל פגישת באי כוח הסוכנות היהודית וחברת פיק"א עם ועדת מס הקרקעות במשרד נציב הקרקעות (Comissioner of Lands), בהשתתפות אברמסון [?], קרוסבי [?], אנדריוז [?], ארלוזורוב חיים, קון ויקטור שרתוק משה (.[?]Abramson [?], Crossbie [?], Andrews [?], Arlosoroff [?], Kohn V[?]. Shertock M)
סימול: J15\4332\6-20t
תיאור:
פרטיכל הישיבה השנייה של הועדה המשפטית לענייני תכנית הפתוח, ירושלים, בהשתתפות: ארלוזורוב חיים, הורוביץ ש[?]., גרנובסקי אברהם, טהון יעקב, לוי ש[?]., נחמני יוסף, עליאש מרדכי, שרתוק משה, יפה ב[?].
סימול: J15\4332\6-6t
תיאור:
פרטיכל ישיבת באי כח המוסדות ועורכי הדין בשאלת הצעת החוק על סכסוכי קרקעות, בהשתתפות ארלוזורוב חיים, שרתוק משה, אוסישקין מנחם, גרנובסקי אברהם, ויץ יוסף., לוי ש[?]., יעלי א[?]. מ[?]., פטמן ש[?]., עליאש מרדכי, הורוביץ ש[?].
סימול: J15\4332\6-15t
תיאור:
פרטיכל הישיבה הראשונה של הועדה להכנת החמר בקשר עם תכנית הפתוח, תל אביב, בהשתתפות ארלוזורוב חיים, בבלי א[?]., וילקנסקי י[?]., ויץ יוסף., חנקין יהושע, מילר ט[?]. ז[?]., רופין ארתור, שרתוק משה, יפה ב[?].
סימול: J15\4332\6-9t
תיאור:
העתק מכתב מאת פרנץ' ל[?]. (.[?]French L), מנהל הפתוח, אל ארלוזורוב חיים, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, בעניין מכתבו מיום 30.10.1931
סימול: J15\4332\6-10t
תיאור:
מכתב בעניין תשלום כספים לבנו של חיים ארלוזורוב
סימול: S43\7-1t
תיאור:
דו"ח של חיים מרגליות קלווריסקי לחיים ארלוזורוב על נסיעה לביירות ופגישות שקיים שם בנושא שיתוף פעולה בין יהודים וערבים.
סימול: J105\2-1t
תיאור:
מכתב מאת מורו עזריאל, ירושלים, אל סימה ארלוזורוב, רחובות, בעניין הצורך להוציא לאור ביוגרפיה של חיים ארלוזורוב. בצירוף אלבום המכיל קטעי עיתונים - פרסומי מורו עזריאל בשפה הצרפתית על חיים ארלוזורוב (נובמבר - דצמבר 1940)
סימול: A44\68-1t
תיאור:
"מכתב מציריך", מאמר מאת הכתב י.[?] לרנר, על ועידת מועצת הסוכנות היהודית בציריך, ועל המשתתפים, ביניהם: נחום סוקולוב, חיים וייצמן, הנרייטה סאלד, פליקס רוזנבליט, פרדריק הרמן קיש, הרי סקר,שמריה לוין, מנחם אוסישקין, מרטין בובר, זאב ז'בוטינסקי, חיים ארלוזורוב (קטע העיתון בשפה הרוסית "Nasha Retch", בוקרשט, אוגוסט 1929)
סימול: A44\27-1t
תיאור:
מכתב מאת חיים ארלוזורוב למזכיר הממשלה המנדטורית
סימול: A116\61\1-9t
פרטיכל הישיבה השנייה של הועדה המשפטית לענייני תכנית הפתוח, ירושלים, בהשתתפות: ארלוזורוב חיים, הורוביץ ש[?]., ויץ יוסף. (ממלא מקום גרנובסקי אברהם), טהון יעקב, לוי ש[?]., נחמני י[?]., עליאש מרדכי, יפה ב[?].
פרטיכל הישיבה הראשונה של הועדה המשפטית לענייני תכנית הפתוח, ירושלים, בהשתתפות ארלוזורוב, חיים; גרנובסקי א [?]., הורוביץ ש [?]; חנקין, יהושע, טהון, יעקב; עליאש, מרדכי; מדזיני, משה; יפה ב [?]
פרטיכל פגישת באי כוח הסוכנות היהודית וחברת פיק"א עם ועדת מס הקרקעות במשרד נציב הקרקעות (Comissioner of Lands), בהשתתפות אברמסון [?], קרוסבי [?], אנדריוז [?], ארלוזורוב חיים, קון ויקטור שרתוק משה (.[?]Abramson [?], Crossbie [?], Andrews [?], Arlosoroff [?], Kohn V[?]. Shertock M)
פרטיכל הישיבה השנייה של הועדה המשפטית לענייני תכנית הפתוח, ירושלים, בהשתתפות: ארלוזורוב חיים, הורוביץ ש[?]., גרנובסקי אברהם, טהון יעקב, לוי ש[?]., נחמני יוסף, עליאש מרדכי, שרתוק משה, יפה ב[?].
פרטיכל ישיבת באי כח המוסדות ועורכי הדין בשאלת הצעת החוק על סכסוכי קרקעות, בהשתתפות ארלוזורוב חיים, שרתוק משה, אוסישקין מנחם, גרנובסקי אברהם, ויץ יוסף., לוי ש[?]., יעלי א[?]. מ[?]., פטמן ש[?]., עליאש מרדכי, הורוביץ ש[?].
פרטיכל הישיבה הראשונה של הועדה להכנת החמר בקשר עם תכנית הפתוח, תל אביב, בהשתתפות ארלוזורוב חיים, בבלי א[?]., וילקנסקי י[?]., ויץ יוסף., חנקין יהושע, מילר ט[?]. ז[?]., רופין ארתור, שרתוק משה, יפה ב[?].
העתק מכתב מאת פרנץ' ל[?]. (.[?]French L), מנהל הפתוח, אל ארלוזורוב חיים, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, בעניין מכתבו מיום 30.10.1931
מכתב בעניין תשלום כספים לבנו של חיים ארלוזורוב
דו"ח של חיים מרגליות קלווריסקי לחיים ארלוזורוב על נסיעה לביירות ופגישות שקיים שם בנושא שיתוף פעולה בין יהודים וערבים.
מכתב מאת מורו עזריאל, ירושלים, אל סימה ארלוזורוב, רחובות, בעניין הצורך להוציא לאור ביוגרפיה של חיים ארלוזורוב. בצירוף אלבום המכיל קטעי עיתונים - פרסומי מורו עזריאל בשפה הצרפתית על חיים ארלוזורוב (נובמבר - דצמבר 1940)
"מכתב מציריך", מאמר מאת הכתב י.[?] לרנר, על ועידת מועצת הסוכנות היהודית בציריך, ועל המשתתפים, ביניהם: נחום סוקולוב, חיים וייצמן, הנרייטה סאלד, פליקס רוזנבליט, פרדריק הרמן קיש, הרי סקר,שמריה לוין, מנחם אוסישקין, מרטין בובר, זאב ז'בוטינסקי, חיים ארלוזורוב (קטע העיתון בשפה הרוסית "Nasha Retch", בוקרשט, אוגוסט 1929)
מכתב מאת חיים ארלוזורוב למזכיר הממשלה המנדטורית