תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך חיים ארלוזורוב
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
חיים ארלוזורוב חיים וייצמן (יושבים במרכז) משה שרת (עומד שני מימין )ולידו ויצחק בן צבי ואישים אחרים עם המלך עבדאללה ? ונכבדים ערבים PHG\1308535
אורון אישים: חיים ארלוזורוב. PHO\1390942
אורון אישים: חיים ארלוזורוב. PHO\1390089
אורון אישים: חיים ארלוזורוב. PHO\1390087
אורון אישים: חיים ארלוזורוב. PHO\1390088
אורון נושאים: שייחים ערבים ונציגי המוסדות הציוניים, בפגישה במלון " המלך דוד" , ירושלים, ( 1933) . ( בין המשתתפים חיים וויצמן, חיים ארלוזורוב, יצחק בן צבי, משה שרתוק) . 1933 PHO\1350751
אורון נושאים: שייחים ערבים ונציגי המוסדות הציוניים, בפגישה במלון " המלך דוד" , ירושלים, ( 1933) . ( בין המשתתפים חיים וויצמן, חיים ארלוזורוב, יצחק בן צבי, משה שרתוק) . 1933 PHO\1350750
פגישה במלון "קינג דוד" בירושלים עם השייכים של עבר הירדן (בהשתתפות חיים וייצמן, יצחק בן צבי, חיים ארלוזורוב), 1932\1933 A44\61-1p
אורון נושאים: הלוויתו של חיים ארלוזורוב, תל אביב, ( 1933) . ( בין נכבדי הישוב, מנחם אוסישקין, משה שרתוק, חוף הים בתל אביב, במקום בו אירע הרצח? ) . 1933 PHO\1354724
אורון נושאים: הלוויתו של חיים ארלוזורוב, תל אביב, ( 1933) . ( בין נכבדי הישוב, מנחם אוסישקין, משה שרתוק, חוף הים בתל אביב, במקום בו אירע הרצח? ) . 1933 PHO\1354728
אורון נושאים: הלוויתו של חיים ארלוזורוב, תל אביב, ( 1933) . ( בין נכבדי הישוב, מנחם אוסישקין, משה שרתוק, חוף הים בתל אביב, במקום בו אירע הרצח? ) . 1933 PHO\1354736
אורון נושאים: הלוויתו של חיים ארלוזורוב, תל אביב, ( 1933) . ( בין נכבדי הישוב, מנחם אוסישקין, משה שרתוק, חוף הים בתל אביב, במקום בו אירע הרצח? ) . 1933 PHO\1354727
תיאור:
חיים ארלוזורוב חיים וייצמן (יושבים במרכז) משה שרת (עומד שני מימין )ולידו ויצחק בן צבי ואישים אחרים עם המלך עבדאללה ? ונכבדים ערבים
סימול: PHG\1308535
תיאור:
אורון אישים: חיים ארלוזורוב.
סימול: PHO\1390942
תיאור:
אורון אישים: חיים ארלוזורוב.
סימול: PHO\1390089
תיאור:
אורון אישים: חיים ארלוזורוב.
סימול: PHO\1390087
תיאור:
אורון אישים: חיים ארלוזורוב.
סימול: PHO\1390088
תיאור:
אורון נושאים: שייחים ערבים ונציגי המוסדות הציוניים, בפגישה במלון " המלך דוד" , ירושלים, ( 1933) . ( בין המשתתפים חיים וויצמן, חיים ארלוזורוב, יצחק בן צבי, משה שרתוק) .
שנה: 1933 סימול: PHO\1350751
תיאור:
אורון נושאים: שייחים ערבים ונציגי המוסדות הציוניים, בפגישה במלון " המלך דוד" , ירושלים, ( 1933) . ( בין המשתתפים חיים וויצמן, חיים ארלוזורוב, יצחק בן צבי, משה שרתוק) .
שנה: 1933 סימול: PHO\1350750
תיאור:
פגישה במלון "קינג דוד" בירושלים עם השייכים של עבר הירדן (בהשתתפות חיים וייצמן, יצחק בן צבי, חיים ארלוזורוב), 1932\1933
סימול: A44\61-1p
תיאור:
אורון נושאים: הלוויתו של חיים ארלוזורוב, תל אביב, ( 1933) . ( בין נכבדי הישוב, מנחם אוסישקין, משה שרתוק, חוף הים בתל אביב, במקום בו אירע הרצח? ) .
שנה: 1933 סימול: PHO\1354724
תיאור:
אורון נושאים: הלוויתו של חיים ארלוזורוב, תל אביב, ( 1933) . ( בין נכבדי הישוב, מנחם אוסישקין, משה שרתוק, חוף הים בתל אביב, במקום בו אירע הרצח? ) .
שנה: 1933 סימול: PHO\1354728
תיאור:
אורון נושאים: הלוויתו של חיים ארלוזורוב, תל אביב, ( 1933) . ( בין נכבדי הישוב, מנחם אוסישקין, משה שרתוק, חוף הים בתל אביב, במקום בו אירע הרצח? ) .
שנה: 1933 סימול: PHO\1354736
תיאור:
אורון נושאים: הלוויתו של חיים ארלוזורוב, תל אביב, ( 1933) . ( בין נכבדי הישוב, מנחם אוסישקין, משה שרתוק, חוף הים בתל אביב, במקום בו אירע הרצח? ) .
שנה: 1933 סימול: PHO\1354727
חיים ארלוזורוב חיים וייצמן (יושבים במרכז) משה שרת (עומד שני מימין )ולידו ויצחק בן צבי ואישים אחרים עם המלך עבדאללה ? ונכבדים ערבים
אורון אישים: חיים ארלוזורוב.
אורון אישים: חיים ארלוזורוב.
אורון אישים: חיים ארלוזורוב.
אורון אישים: חיים ארלוזורוב.
אורון נושאים: שייחים ערבים ונציגי המוסדות הציוניים, בפגישה במלון " המלך דוד" , ירושלים, ( 1933) . ( בין המשתתפים חיים וויצמן, חיים ארלוזורוב, יצחק בן צבי, משה שרתוק) .
אורון נושאים: שייחים ערבים ונציגי המוסדות הציוניים, בפגישה במלון " המלך דוד" , ירושלים, ( 1933) . ( בין המשתתפים חיים וויצמן, חיים ארלוזורוב, יצחק בן צבי, משה שרתוק) .
פגישה במלון "קינג דוד" בירושלים עם השייכים של עבר הירדן (בהשתתפות חיים וייצמן, יצחק בן צבי, חיים ארלוזורוב), 1932\1933
אורון נושאים: הלוויתו של חיים ארלוזורוב, תל אביב, ( 1933) . ( בין נכבדי הישוב, מנחם אוסישקין, משה שרתוק, חוף הים בתל אביב, במקום בו אירע הרצח? ) .
אורון נושאים: הלוויתו של חיים ארלוזורוב, תל אביב, ( 1933) . ( בין נכבדי הישוב, מנחם אוסישקין, משה שרתוק, חוף הים בתל אביב, במקום בו אירע הרצח? ) .
אורון נושאים: הלוויתו של חיים ארלוזורוב, תל אביב, ( 1933) . ( בין נכבדי הישוב, מנחם אוסישקין, משה שרתוק, חוף הים בתל אביב, במקום בו אירע הרצח? ) .
אורון נושאים: הלוויתו של חיים ארלוזורוב, תל אביב, ( 1933) . ( בין נכבדי הישוב, מנחם אוסישקין, משה שרתוק, חוף הים בתל אביב, במקום בו אירע הרצח? ) .