תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך חיים ארלוזורוב
מוצגים פריטים 1 - 4 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
שטח קרית חיים ארלוזורוב J1\6410-1m
קרית חיים ארלוזורוב. מפת סימון החלקות ומספריהן. אבחנה בין שטחי ארגון א', ארגון ב', ארגון ג', ארגון ד'. סימון שטח "בונים עצמם". תוספת פרטים בעיפרון צבעוני KKL5\7197-1m
חדרה, בית חינוך לילדי העובדים על שם חיים ארלוזורוב. תכנית החזית המערבית, חתך א' - ב', קומות א' - ב' וקומת הקרקע J17\2540-2m
חדרה, בית חינוך לילדי העובדים על שם חיים ארלוזורוב. תכנית חדרי שירות במרתף הבניין, חזיתות, חתכים, קומות א' - ב', ותרשים הסביבה J17\2540-1m
תיאור:
שטח קרית חיים ארלוזורוב
סימול: J1\6410-1m
תיאור:
קרית חיים ארלוזורוב. מפת סימון החלקות ומספריהן. אבחנה בין שטחי ארגון א', ארגון ב', ארגון ג', ארגון ד'. סימון שטח "בונים עצמם". תוספת פרטים בעיפרון צבעוני
סימול: KKL5\7197-1m
תיאור:
חדרה, בית חינוך לילדי העובדים על שם חיים ארלוזורוב. תכנית החזית המערבית, חתך א' - ב', קומות א' - ב' וקומת הקרקע
סימול: J17\2540-2m
תיאור:
חדרה, בית חינוך לילדי העובדים על שם חיים ארלוזורוב. תכנית חדרי שירות במרתף הבניין, חזיתות, חתכים, קומות א' - ב', ותרשים הסביבה
סימול: J17\2540-1m
שטח קרית חיים ארלוזורוב
קרית חיים ארלוזורוב. מפת סימון החלקות ומספריהן. אבחנה בין שטחי ארגון א', ארגון ב', ארגון ג', ארגון ד'. סימון שטח "בונים עצמם". תוספת פרטים בעיפרון צבעוני
חדרה, בית חינוך לילדי העובדים על שם חיים ארלוזורוב. תכנית החזית המערבית, חתך א' - ב', קומות א' - ב' וקומת הקרקע
חדרה, בית חינוך לילדי העובדים על שם חיים ארלוזורוב. תכנית חדרי שירות במרתף הבניין, חזיתות, חתכים, קומות א' - ב', ותרשים הסביבה