תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך חיים ארלוזורוב
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
כרוז מאת מפלגת פועלי ארץ ישראל, סניף פתח תקווה, בעניין אזכרת חיים ארלוזורוב (למלאות 10 שנים להרצחו), ביום ששי, כ"ב בסיוון (25.06.) בשעה 8:30 בערב באולם "היכל" A44\69-1kru
אישים. ארלוזורוב חיים. ציטוטים מדבריהם של מנחם אוסישקין, ארטור רופין, ברל כצנלסון ויעקב פיכמאן על חיים ארלוזורוב כחלק מהפעילות של מפעל ארלוזורוב בפולין להקמת מרכז ישובי חדש בארץ ישראל KRU\1524
"אל הישוב!", כרוז בעניין רצח חיים ארלוזורוב ומשפט אברהם סטבסקי, בחתימות אברהם יצחק הכהן קוק, הרב הראשי לארץ ישראל, ויעקב מאיר, ראשון לציון וראש הרבנים בארץ ישראל, הרב צבי פסח פרנק והרב איסר זלמן מלצר (ה' תמוז תרצ"ד, ירושלים) F30\256-1kru
העפלה. אוניית חיים ארלוזורוב. פועלי תל אביב בואו בהמוניכם לאסיפת המחאה נגד גירוש האונייה, בבית ארלוזורוב, מטעם מזכירות מועצת פועלי תל אביב ויפו KRU\15586
אישים. ארלוזורוב חיים. הודעה על רצח ארלוזורוב ומועד ההלוויה, בחתימת סגן המפקח הכללי של המשטרה מיור סונדרס. מטעם העיתון דואר היום (הכרוז המקורי נמצא בחדר ארלוזרוב, בארכיון) KRU\10664
מודעות אבל, אזכרות. הלוי יצחק, בנו של מנהל בית החינוך ע"ש חיים ארלוזורוב [תשח] KRU\18650
תערוכות. הנושא: השיגי קריית חיים ארלוזורוב בציור ובתמונות, מטעם ועדת העשור וצי יובל הקריה KRU\7882
תחבורה. מחאה נגד תוספת מחיר לכרטיס כניסה למכוניות, מטעם ועד קרית חיים (ארלוזורוב) KRU\6075
מודעות אבל, אזכרות. ארלוזורוב חיים. יתייחד צבור הפועלים עם זכרו במלאת 10 שנים להרצחו, בהשתתפות אבא חושי, א. ליבנשטין ואחרים, אמפיתיאטרון, חיפה KRU\7260
מודעות אבל, אזכרות. ארלוזורוב חיים. אסיפה פומבית למלאת 4 שנים למותו. מטעם מועצת פועלי חיפה, מפלגת פועלי ארץ ישראל KRU\17620
מודעות אבל, אזכרות. ארלוזורוב חיים. הודעה על קיום ערב לזכרו במלאת חמש שנים להרצחו KRU\6843
מפלגות. מפלגת פועלי ארץ ישראל. ישיבת המועצה המורחבת על הנושא: מה התרחש בשפיים ובגבעת חיים, בית ארלוזורוב, תל אביב KRU\9765
תיאור:
כרוז מאת מפלגת פועלי ארץ ישראל, סניף פתח תקווה, בעניין אזכרת חיים ארלוזורוב (למלאות 10 שנים להרצחו), ביום ששי, כ"ב בסיוון (25.06.) בשעה 8:30 בערב באולם "היכל"
סימול: A44\69-1kru
תיאור:
אישים. ארלוזורוב חיים. ציטוטים מדבריהם של מנחם אוסישקין, ארטור רופין, ברל כצנלסון ויעקב פיכמאן על חיים ארלוזורוב כחלק מהפעילות של מפעל ארלוזורוב בפולין להקמת מרכז ישובי חדש בארץ ישראל
סימול: KRU\1524
תיאור:
"אל הישוב!", כרוז בעניין רצח חיים ארלוזורוב ומשפט אברהם סטבסקי, בחתימות אברהם יצחק הכהן קוק, הרב הראשי לארץ ישראל, ויעקב מאיר, ראשון לציון וראש הרבנים בארץ ישראל, הרב צבי פסח פרנק והרב איסר זלמן מלצר (ה' תמוז תרצ"ד, ירושלים)
סימול: F30\256-1kru
תיאור:
העפלה. אוניית חיים ארלוזורוב. פועלי תל אביב בואו בהמוניכם לאסיפת המחאה נגד גירוש האונייה, בבית ארלוזורוב, מטעם מזכירות מועצת פועלי תל אביב ויפו
סימול: KRU\15586
תיאור:
אישים. ארלוזורוב חיים. הודעה על רצח ארלוזורוב ומועד ההלוויה, בחתימת סגן המפקח הכללי של המשטרה מיור סונדרס. מטעם העיתון דואר היום (הכרוז המקורי נמצא בחדר ארלוזרוב, בארכיון)
סימול: KRU\10664
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. הלוי יצחק, בנו של מנהל בית החינוך ע"ש חיים ארלוזורוב [תשח]
סימול: KRU\18650
תיאור:
תערוכות. הנושא: השיגי קריית חיים ארלוזורוב בציור ובתמונות, מטעם ועדת העשור וצי יובל הקריה
סימול: KRU\7882
תיאור:
תחבורה. מחאה נגד תוספת מחיר לכרטיס כניסה למכוניות, מטעם ועד קרית חיים (ארלוזורוב)
סימול: KRU\6075
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. ארלוזורוב חיים. יתייחד צבור הפועלים עם זכרו במלאת 10 שנים להרצחו, בהשתתפות אבא חושי, א. ליבנשטין ואחרים, אמפיתיאטרון, חיפה
סימול: KRU\7260
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. ארלוזורוב חיים. אסיפה פומבית למלאת 4 שנים למותו. מטעם מועצת פועלי חיפה, מפלגת פועלי ארץ ישראל
סימול: KRU\17620
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. ארלוזורוב חיים. הודעה על קיום ערב לזכרו במלאת חמש שנים להרצחו
סימול: KRU\6843
תיאור:
מפלגות. מפלגת פועלי ארץ ישראל. ישיבת המועצה המורחבת על הנושא: מה התרחש בשפיים ובגבעת חיים, בית ארלוזורוב, תל אביב
סימול: KRU\9765
כרוז מאת מפלגת פועלי ארץ ישראל, סניף פתח תקווה, בעניין אזכרת חיים ארלוזורוב (למלאות 10 שנים להרצחו), ביום ששי, כ"ב בסיוון (25.06.) בשעה 8:30 בערב באולם "היכל"
אישים. ארלוזורוב חיים. ציטוטים מדבריהם של מנחם אוסישקין, ארטור רופין, ברל כצנלסון ויעקב פיכמאן על חיים ארלוזורוב כחלק מהפעילות של מפעל ארלוזורוב בפולין להקמת מרכז ישובי חדש בארץ ישראל
"אל הישוב!", כרוז בעניין רצח חיים ארלוזורוב ומשפט אברהם סטבסקי, בחתימות אברהם יצחק הכהן קוק, הרב הראשי לארץ ישראל, ויעקב מאיר, ראשון לציון וראש הרבנים בארץ ישראל, הרב צבי פסח פרנק והרב איסר זלמן מלצר (ה' תמוז תרצ"ד, ירושלים)
העפלה. אוניית חיים ארלוזורוב. פועלי תל אביב בואו בהמוניכם לאסיפת המחאה נגד גירוש האונייה, בבית ארלוזורוב, מטעם מזכירות מועצת פועלי תל אביב ויפו
אישים. ארלוזורוב חיים. הודעה על רצח ארלוזורוב ומועד ההלוויה, בחתימת סגן המפקח הכללי של המשטרה מיור סונדרס. מטעם העיתון דואר היום (הכרוז המקורי נמצא בחדר ארלוזרוב, בארכיון)
מודעות אבל, אזכרות. הלוי יצחק, בנו של מנהל בית החינוך ע"ש חיים ארלוזורוב [תשח]
תערוכות. הנושא: השיגי קריית חיים ארלוזורוב בציור ובתמונות, מטעם ועדת העשור וצי יובל הקריה
תחבורה. מחאה נגד תוספת מחיר לכרטיס כניסה למכוניות, מטעם ועד קרית חיים (ארלוזורוב)
מודעות אבל, אזכרות. ארלוזורוב חיים. יתייחד צבור הפועלים עם זכרו במלאת 10 שנים להרצחו, בהשתתפות אבא חושי, א. ליבנשטין ואחרים, אמפיתיאטרון, חיפה
מודעות אבל, אזכרות. ארלוזורוב חיים. אסיפה פומבית למלאת 4 שנים למותו. מטעם מועצת פועלי חיפה, מפלגת פועלי ארץ ישראל
מודעות אבל, אזכרות. ארלוזורוב חיים. הודעה על קיום ערב לזכרו במלאת חמש שנים להרצחו
מפלגות. מפלגת פועלי ארץ ישראל. ישיבת המועצה המורחבת על הנושא: מה התרחש בשפיים ובגבעת חיים, בית ארלוזורוב, תל אביב