תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך חיים ארלוזורוב
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
אישים. ארלוזורוב חיים. ציטוטים מדבריהם של מנחם אוסישקין, ארטור רופין, ברל כצנלסון ויעקב פיכמאן על חיים ארלוזורוב כחלק מהפעילות של מפעל ארלוזורוב בפולין להקמת מרכז ישובי חדש בארץ ישראל KRU\1524
אישים. ארלוזורוב חיים. הודעה על רצח ארלוזורוב ומועד ההלוויה, בחתימת סגן המפקח הכללי של המשטרה מיור סונדרס. מטעם העיתון דואר היום (הכרוז המקורי נמצא בחדר ארלוזרוב, בארכיון) KRU\10664
העפלה. אוניית חיים ארלוזורוב. פועלי תל אביב בואו בהמוניכם לאסיפת המחאה נגד גירוש האונייה, בבית ארלוזורוב, מטעם מזכירות מועצת פועלי תל אביב ויפו KRU\15586
תערוכות. הנושא: השיגי קריית חיים ארלוזורוב בציור ובתמונות, מטעם ועדת העשור וצי יובל הקריה KRU\7882
מודעות אבל, אזכרות. הלוי יצחק, בנו של מנהל בית החינוך ע"ש חיים ארלוזורוב [תשח] KRU\18650
מודעות אבל, אזכרות. ארלוזורוב חיים. אסיפה פומבית למלאת 4 שנים למותו. מטעם מועצת פועלי חיפה, מפלגת פועלי ארץ ישראל KRU\17620
מודעות אבל, אזכרות. חללי מלחמת השחרור. הודעה על טכס הנחת אבן הפינה למצבת הזכרון לחברי וילדי הקריה שנפלו במלחמה לעצמאות ישראל מטעם ועד קרית חיים ארלוזורוב KRU\5609
מגביות ותרומות. קרן רכישת נשק. קריאה לכל תושבי הקריה לתרום. מטעם קרית חיים (ארלוזורוב), אגודה הדדית בע"מ KRU\5294
מודעות אבל, אזכרות. ארלוזורוב חיים. לפני 23 שנים נפל שדוד בידי המרצחים, קריאה להקים ועדת חקירה KRU\17061
חגיגות יובל. קרית חיים. 25 שנים לקרית חיים. תוכנית האירועים לציון 25 שנה להקמתה KRU\118
אגודות, ארגונים. ועד קרית חיים (ארלוזרוב). 25 שנים ליסוד הקריה. הודעה על תאריך החגיגות, הפניית בקשה של עזרה וחומר רלוונטי KRU\5127
מפלגות. מפלגת פועלי ארץ ישראל. ישיבת המועצה המורחבת על הנושא: מה התרחש בשפיים ובגבעת חיים, בית ארלוזורוב, תל אביב KRU\9765
תיאור:
אישים. ארלוזורוב חיים. ציטוטים מדבריהם של מנחם אוסישקין, ארטור רופין, ברל כצנלסון ויעקב פיכמאן על חיים ארלוזורוב כחלק מהפעילות של מפעל ארלוזורוב בפולין להקמת מרכז ישובי חדש בארץ ישראל
סימול: KRU\1524
תיאור:
אישים. ארלוזורוב חיים. הודעה על רצח ארלוזורוב ומועד ההלוויה, בחתימת סגן המפקח הכללי של המשטרה מיור סונדרס. מטעם העיתון דואר היום (הכרוז המקורי נמצא בחדר ארלוזרוב, בארכיון)
סימול: KRU\10664
תיאור:
העפלה. אוניית חיים ארלוזורוב. פועלי תל אביב בואו בהמוניכם לאסיפת המחאה נגד גירוש האונייה, בבית ארלוזורוב, מטעם מזכירות מועצת פועלי תל אביב ויפו
סימול: KRU\15586
תיאור:
תערוכות. הנושא: השיגי קריית חיים ארלוזורוב בציור ובתמונות, מטעם ועדת העשור וצי יובל הקריה
סימול: KRU\7882
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. הלוי יצחק, בנו של מנהל בית החינוך ע"ש חיים ארלוזורוב [תשח]
סימול: KRU\18650
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. ארלוזורוב חיים. אסיפה פומבית למלאת 4 שנים למותו. מטעם מועצת פועלי חיפה, מפלגת פועלי ארץ ישראל
סימול: KRU\17620
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. חללי מלחמת השחרור. הודעה על טכס הנחת אבן הפינה למצבת הזכרון לחברי וילדי הקריה שנפלו במלחמה לעצמאות ישראל מטעם ועד קרית חיים ארלוזורוב
סימול: KRU\5609
תיאור:
מגביות ותרומות. קרן רכישת נשק. קריאה לכל תושבי הקריה לתרום. מטעם קרית חיים (ארלוזורוב), אגודה הדדית בע"מ
סימול: KRU\5294
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. ארלוזורוב חיים. לפני 23 שנים נפל שדוד בידי המרצחים, קריאה להקים ועדת חקירה
סימול: KRU\17061
תיאור:
חגיגות יובל. קרית חיים. 25 שנים לקרית חיים. תוכנית האירועים לציון 25 שנה להקמתה
סימול: KRU\118
תיאור:
אגודות, ארגונים. ועד קרית חיים (ארלוזרוב). 25 שנים ליסוד הקריה. הודעה על תאריך החגיגות, הפניית בקשה של עזרה וחומר רלוונטי
סימול: KRU\5127
תיאור:
מפלגות. מפלגת פועלי ארץ ישראל. ישיבת המועצה המורחבת על הנושא: מה התרחש בשפיים ובגבעת חיים, בית ארלוזורוב, תל אביב
סימול: KRU\9765
אישים. ארלוזורוב חיים. ציטוטים מדבריהם של מנחם אוסישקין, ארטור רופין, ברל כצנלסון ויעקב פיכמאן על חיים ארלוזורוב כחלק מהפעילות של מפעל ארלוזורוב בפולין להקמת מרכז ישובי חדש בארץ ישראל
אישים. ארלוזורוב חיים. הודעה על רצח ארלוזורוב ומועד ההלוויה, בחתימת סגן המפקח הכללי של המשטרה מיור סונדרס. מטעם העיתון דואר היום (הכרוז המקורי נמצא בחדר ארלוזרוב, בארכיון)
העפלה. אוניית חיים ארלוזורוב. פועלי תל אביב בואו בהמוניכם לאסיפת המחאה נגד גירוש האונייה, בבית ארלוזורוב, מטעם מזכירות מועצת פועלי תל אביב ויפו
תערוכות. הנושא: השיגי קריית חיים ארלוזורוב בציור ובתמונות, מטעם ועדת העשור וצי יובל הקריה
מודעות אבל, אזכרות. הלוי יצחק, בנו של מנהל בית החינוך ע"ש חיים ארלוזורוב [תשח]
מודעות אבל, אזכרות. ארלוזורוב חיים. אסיפה פומבית למלאת 4 שנים למותו. מטעם מועצת פועלי חיפה, מפלגת פועלי ארץ ישראל
מודעות אבל, אזכרות. חללי מלחמת השחרור. הודעה על טכס הנחת אבן הפינה למצבת הזכרון לחברי וילדי הקריה שנפלו במלחמה לעצמאות ישראל מטעם ועד קרית חיים ארלוזורוב
מגביות ותרומות. קרן רכישת נשק. קריאה לכל תושבי הקריה לתרום. מטעם קרית חיים (ארלוזורוב), אגודה הדדית בע"מ
מודעות אבל, אזכרות. ארלוזורוב חיים. לפני 23 שנים נפל שדוד בידי המרצחים, קריאה להקים ועדת חקירה
חגיגות יובל. קרית חיים. 25 שנים לקרית חיים. תוכנית האירועים לציון 25 שנה להקמתה
אגודות, ארגונים. ועד קרית חיים (ארלוזרוב). 25 שנים ליסוד הקריה. הודעה על תאריך החגיגות, הפניית בקשה של עזרה וחומר רלוונטי
מפלגות. מפלגת פועלי ארץ ישראל. ישיבת המועצה המורחבת על הנושא: מה התרחש בשפיים ובגבעת חיים, בית ארלוזורוב, תל אביב