תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך חיים ויצמן
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
AK10 - ויצמן חיים 1874- 1952 AK10
CM144 1938- 1956 CM144
CM317 CM317
CM349 CM349
CM264 1909- 1918 CM264
CM56 1910- 1950 CM56
CM309 1900- 1900 CM309
CM66 1914- 1933 CM66
CM166 1901- 1917 CM166
CM223 1937- 1945 CM223
CM1058 1925- 1930 CM1058
CM191 1905- 1907 CM191