תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך חיים ויצמן
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
פרוטוקול ישיבה עם חיים ויצמן בנוגע למצב הכלכלי בארץ ישראל A116\132\6-1t
העתק מכתב מאת חיים ויצמן אל הלורד לויד בעניין הקמת קמת כוח צבאי יהודי חמוש על רקע הצטרפות איטליה למלחמה A116\79\1-4t
תקציר פגישה בין חיים ויצמן לבין לורד לוטיין (LOTHIAN) A116\79\2-3t
פרוטוקול ישיבת המושל הצבאי של ירושלים שאירחה את נשיא המדינה, חיים ויצמן, כולל נאום ויצמן בפני באי הישיבה S20\8-1t
פרוטוקול פגישה של ההנהלה הציונית בראשות חיים ויצמן עם הנציב העליון הרברט סמואל S8\1945-1t
ידיעה על ההסכם שנחתם בין חיים ויצמן לבין האמיר פייסל בעניין שיתוף הפעולה בין יהודים לערבים S8\1644-1t
הרצאה בעניין חיים ויצמן ומפעלו A363\81-3t
תזכיר מאת חיים ויצמן שהוגש לנציב הבריטי בארץ ישראל בעניין ההיבטיים החוקיים של הגבלת העלייה לארץ ישראל על ידי ממשלת המנדט הבריטי KH4\6795-1t
תמליל סרט קצר אודות חייו של חיים ויצמן KH4\14096-2t
תסריט הסרט "החזון של חיים ויצמן" KH4\13263-2t
נוסח מכתב מאת חיים ויצמן אל וינסטון צ'רצ'יל בעניין גיוס יהודים מארץ ישראל לצבא הבריטי S8\54-2t
סיכום פגישה של הוועד הפועל הציוני בהשתתפות חיים ויצמן S9\2667-1t
תיאור:
פרוטוקול ישיבה עם חיים ויצמן בנוגע למצב הכלכלי בארץ ישראל
סימול: A116\132\6-1t
תיאור:
העתק מכתב מאת חיים ויצמן אל הלורד לויד בעניין הקמת קמת כוח צבאי יהודי חמוש על רקע הצטרפות איטליה למלחמה
סימול: A116\79\1-4t
תיאור:
תקציר פגישה בין חיים ויצמן לבין לורד לוטיין (LOTHIAN)
סימול: A116\79\2-3t
תיאור:
פרוטוקול ישיבת המושל הצבאי של ירושלים שאירחה את נשיא המדינה, חיים ויצמן, כולל נאום ויצמן בפני באי הישיבה
סימול: S20\8-1t
תיאור:
פרוטוקול פגישה של ההנהלה הציונית בראשות חיים ויצמן עם הנציב העליון הרברט סמואל
סימול: S8\1945-1t
תיאור:
ידיעה על ההסכם שנחתם בין חיים ויצמן לבין האמיר פייסל בעניין שיתוף הפעולה בין יהודים לערבים
סימול: S8\1644-1t
תיאור:
הרצאה בעניין חיים ויצמן ומפעלו
סימול: A363\81-3t
תיאור:
תזכיר מאת חיים ויצמן שהוגש לנציב הבריטי בארץ ישראל בעניין ההיבטיים החוקיים של הגבלת העלייה לארץ ישראל על ידי ממשלת המנדט הבריטי
סימול: KH4\6795-1t
תיאור:
תמליל סרט קצר אודות חייו של חיים ויצמן
סימול: KH4\14096-2t
תיאור:
תסריט הסרט "החזון של חיים ויצמן"
סימול: KH4\13263-2t
תיאור:
נוסח מכתב מאת חיים ויצמן אל וינסטון צ'רצ'יל בעניין גיוס יהודים מארץ ישראל לצבא הבריטי
סימול: S8\54-2t
תיאור:
סיכום פגישה של הוועד הפועל הציוני בהשתתפות חיים ויצמן
סימול: S9\2667-1t
פרוטוקול ישיבה עם חיים ויצמן בנוגע למצב הכלכלי בארץ ישראל
העתק מכתב מאת חיים ויצמן אל הלורד לויד בעניין הקמת קמת כוח צבאי יהודי חמוש על רקע הצטרפות איטליה למלחמה
תקציר פגישה בין חיים ויצמן לבין לורד לוטיין (LOTHIAN)
פרוטוקול ישיבת המושל הצבאי של ירושלים שאירחה את נשיא המדינה, חיים ויצמן, כולל נאום ויצמן בפני באי הישיבה
פרוטוקול פגישה של ההנהלה הציונית בראשות חיים ויצמן עם הנציב העליון הרברט סמואל
ידיעה על ההסכם שנחתם בין חיים ויצמן לבין האמיר פייסל בעניין שיתוף הפעולה בין יהודים לערבים
הרצאה בעניין חיים ויצמן ומפעלו
תזכיר מאת חיים ויצמן שהוגש לנציב הבריטי בארץ ישראל בעניין ההיבטיים החוקיים של הגבלת העלייה לארץ ישראל על ידי ממשלת המנדט הבריטי
תמליל סרט קצר אודות חייו של חיים ויצמן
תסריט הסרט "החזון של חיים ויצמן"
נוסח מכתב מאת חיים ויצמן אל וינסטון צ'רצ'יל בעניין גיוס יהודים מארץ ישראל לצבא הבריטי
סיכום פגישה של הוועד הפועל הציוני בהשתתפות חיים ויצמן