תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך חיים ויצמן
מוצגים פריטים 1 - 4 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
טבלה הקשורה ליד חיים ויצמן. KKL5\24134-1m
רחובות. תוכנית בניין עיר מפורטת מס' רח/106/ 1. עדכון תוכנית מכון ויצמן למדע ויד חיים ויצמן. סימון שטח למוסד ציבורי ושטחים להפקעה KKL5\63642-2m
בשיט. התישבות רסקו על אדמות בשיט על יד גדרה. סימון 5 נקודות ישוב. חלוקה לחלקות. סימון תוואי מערך דרכים. ע"ג מפה טופוגרפית. יועץ חקלאי: ד"ר חיים ויצמן A273M\71\8
בשיט. התישבות רסקו על אדמות בשיט על יד גדרה. סימון 5 נקודות ישוב. חלוקה לחלקות. סימון תוואי מערך דרכים. ע"ג מפה טופוגרפית. יועץ חקלאי: ד"ר חיים ויצמן. תוספת פרטים בעיפרון ע"ג המפה A273M\71\9
תיאור:
טבלה הקשורה ליד חיים ויצמן.
סימול: KKL5\24134-1m
תיאור:
רחובות. תוכנית בניין עיר מפורטת מס' רח/106/ 1. עדכון תוכנית מכון ויצמן למדע ויד חיים ויצמן. סימון שטח למוסד ציבורי ושטחים להפקעה
סימול: KKL5\63642-2m
תיאור:
בשיט. התישבות רסקו על אדמות בשיט על יד גדרה. סימון 5 נקודות ישוב. חלוקה לחלקות. סימון תוואי מערך דרכים. ע"ג מפה טופוגרפית. יועץ חקלאי: ד"ר חיים ויצמן
סימול: A273M\71\8
תיאור:
בשיט. התישבות רסקו על אדמות בשיט על יד גדרה. סימון 5 נקודות ישוב. חלוקה לחלקות. סימון תוואי מערך דרכים. ע"ג מפה טופוגרפית. יועץ חקלאי: ד"ר חיים ויצמן. תוספת פרטים בעיפרון ע"ג המפה
סימול: A273M\71\9
טבלה הקשורה ליד חיים ויצמן.
רחובות. תוכנית בניין עיר מפורטת מס' רח/106/ 1. עדכון תוכנית מכון ויצמן למדע ויד חיים ויצמן. סימון שטח למוסד ציבורי ושטחים להפקעה
בשיט. התישבות רסקו על אדמות בשיט על יד גדרה. סימון 5 נקודות ישוב. חלוקה לחלקות. סימון תוואי מערך דרכים. ע"ג מפה טופוגרפית. יועץ חקלאי: ד"ר חיים ויצמן
בשיט. התישבות רסקו על אדמות בשיט על יד גדרה. סימון 5 נקודות ישוב. חלוקה לחלקות. סימון תוואי מערך דרכים. ע"ג מפה טופוגרפית. יועץ חקלאי: ד"ר חיים ויצמן. תוספת פרטים בעיפרון ע"ג המפה