תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך חיים ויצמן
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
De Balfour Declaration ( 2 november 1917 - 2 november 1977) BK\50713
חיים ווייצמן, חייו ודורו בלומברג, הרולד BK\38920\2
Weizmann, His Life and Times BK\38920\1
A Zionist's exchange BK\66100\27\19
חיים וויצמן על האוניברסיטה העברית BK\74474
Weizmann and the Jewisih Agency BK\38211\ג
ארץ ישראל פיר ריידעס ווייצמן, חיים BK\21112\1\11
המערכה של בריטניה נגד העקורים היהודים: היבטים בינלאומיים כוכבי, אריה BK\63169
Fifty Years of Zionism,A Historical Analysis of Dr. Weizmann's "Trial and Error" BOD\100004
Fine Music and Continental Manuscripts [including Chaim Wiezmann's unpublished letters to Sophia Getzova. Sotheby's London 15 and 16 May 1997] BK\64393\ג
Chaim Weizmann: an estimate of his personality BK\66100\44\5
he Vatican and Zionism: conflict in the Holy land, 1895-1925. Translated by Arnold Schwarz BK\58087\a