תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך חיים ויצמן
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
התכתבות של ורה וחיים ויצמן 1938- 1956 CM144\2
ארכיון חיים ויצמן, רחובות. התכתבות ותזכירים בעניין הסיעה הדמוקרטית CM317\1
אוסף ורבורג. התכתבות עם חיים ויצמן 1930- 1930 CM114\3
ארכיון אישי של חוה פלץ. ראיונות עם חיים ויצמן בין השנים 1921-1931 1928- 1928 CM414\3
תעודת אזרחות כנתין בריטי של חיים ויצמן 1910- 1910 CM56\3
אוסף ורבורג. התכתבות עם חיים ויצמן 1928- 1929 CM114\1
אוסף ורבורג. התכתבות עם חיים ויצמן 1930- 1931 CM114\5
אוסף ורבורג. התכתבות עם חיים ויצמן 1929- 1930 CM114\2
אוסף ורבורג. התכתבות עם חיים ויצמן 1929- 1930 CM114\4
התכתבות של ורה וחיים ויצמן 1938- 1956 CM144\1
ארכיון חיים ויצמן, רחובות. התכתבות ותזכירים בעניין הסיעה הדמוקרטית CM317\2
חומר מתוך הארכיון האישי של יוליוס סימון. תמונות ומכתבים, בין היתר, מאת חיים ויצמן 1908- 1909 CM329\1