תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך חיים נחמן ביאליק
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
פנקסי העתקים של מכתבים מאת אלתר דרויאנוב בזמן היותו מנהל "דביר" - הוצאת ספרים לספרות עברית, לשירה ולחכמת ישראל, בפרט אל חיים נחמן ביאליק ואחד העם (תרפ"ב - תרפ"ד) [פנקסים מס' 9 - 14, כולל גם מפתח השמות של האנשים והמוסדות, שאליהם נשלחו המכתבים] 1922- 1924 A10\11\2
קטעי עיתונים ודברי דפוס המכילים מאמרים אודות סופרים ואישים, ביניהם חיים נחמן ביאליק, יוסף חיים ברנר, הרב אברהם יצחק הכהן קוק ויצחק בן צבי (מסודר במעטפות לפי שמות) A9\180
מכתבים מאת אלתר דרויאנוב אל חיים נחמן ביאליק, ט"ז שבט תרס"ו - כ"ה אייר תרפ"ב, בעיקר בעניינים ספרותיים (קובץ בכתב מכונה, סה"כ 29 דפים) 1906- 1922 A10\47
פנקסי העתקים של מכתבים מאת אלתר דרויאנוב בזמן היותו מנהל "דביר" - הוצאת ספרים לספרות עברית, לשירה ולחכמת ישראל, בפרט אל חיים נחמן ביאליק ואחד העם (תרפ"ב - תרפ"ד) [פנקסים מס' 1 - 8, כולל גם מפתח השמות של האנשים והמוסדות, שאליהם נשלחו המכתבים] 1922- 1924 A10\11\1
קטעי עיתונים ודברי דפוס בעניין הקרן הקיימת לישראל והמצב של היהודים והציונות בגולה, כולל רשימות סטטיסטיות; בפרט הרצאות מאת חיים נחמן ביאליק ונתן ביסטריצקי בדבר המצב בגולה (נאספו על ידי אלתר דרויאנוב לרגלי שליחותו מטעם הקרן הקיימת לגולה) 1929- 1933 A9\184\2
רשימות בכתב יד ובכתב מכונה מאת אלתר דרויאנוב במסגרת הכנת מונוגרפיה בעניין חיים נחמן ביאליק, בצירוף קטעי עיתונים 1916- 1933 A10\5
מחברת של מערכי שיעור והוראה מתקופת עבודתו של יעקב יגר בבית הספר על שם חיים נחמן ביאליק בבואנוס איירס 1926- 1926 A517\5
ארבעה תמונות של גן הילדים ובית הספר העברי על שם חיים נחמן ביאליק באבז'אנדה בבואנוס איירס 1930- 1935 A517\32
מכתבים ומברק מאת חיים וייצמן אל נורמן בנטוויץ', חיים נחמן ביאליק, יצחק לייב גולדברג וצבי בלקובסקי, וחוזר מאת יעקב ברנשטיין-כהן בדבר ועידת ציוני רוסיה בחרקוב, ענייני "הפרקציה הדמוקרטית" ופעולות אופוזיציה נגד תאודור הרצל 1901- 1930 A171\21
התכתבות בין צבי בלקובסקי, תל אביב, לבין נציגי ההנהלה הציונית בירושלים וההנהלה הציונית בלונדון, בפרט חיים וייצמן. בין היתר מכתבים מאת א.[?] שמורק בשם הנהלת הסוכנות היהודית בירושלים אל בלקובסקי (1943), ומאת חיים נחמן ביאליק ויצחק לייב גולדברג אל חיים וייצמן בדבר עזרה לבלקובסקי (1929 - 1930) 1929- 1947 A171\23
"ענייני מוריה" של חיים נחמן ביאליק (כתב יד, קרלסבאד, 26.09.1921) 1921- 1921 A385\30
פנקסים המכילים רשימות ותקצירי פרוטוקולים בקצרנות מאת יעקב מימון, בעניינים שונים: ישיבות הוועד הפועל הציוני, מרץ - אפריל 1934; הרצאות בסמינר לשאלות ציוניות, 27.11.1934 - 03.12.1934; ישיבת הוועד הפועל הציוני, 04.04.1935; דברי חיים נחמן ביאליק באוניברסיטה העברית; חגיגת היובל בדגניה 1934- 1935 A108\30