תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך חיים נחמן ביאליק
מוצגים פריטים 1 - 4 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
נתניה. בית הספר "ביאליק" (על שם חיים נחמן ביאליק). תכנית בניין בית הספר העממי והתיכוני (לפי חזיתות, חתכים וקומות, 1:250) ותרשימי המגרש (1:1250) והמקום (1:2500) J17\3726-1m
נתניה. בית הספר העירוני העממי על שם חיים נחמן ביאליק ("ב"). תכנית א' לבניין בית הספר, לפי חדרים וכיתות J17\3733-2m
נתניה. בית הספר העירוני העממי על שם חיים נחמן ביאליק ("ב"). תרשים כללי של בניין בית הספר J17\3733-1m
נתניה. בית הספר העירוני העממי על שם חיים נחמן ביאליק ("ב"). תכנית ב' לבניין בית הספר, לפי חדרים וכיתות, חתך א' - א' J17\3733-3m
תיאור:
נתניה. בית הספר "ביאליק" (על שם חיים נחמן ביאליק). תכנית בניין בית הספר העממי והתיכוני (לפי חזיתות, חתכים וקומות, 1:250) ותרשימי המגרש (1:1250) והמקום (1:2500)
סימול: J17\3726-1m
תיאור:
נתניה. בית הספר העירוני העממי על שם חיים נחמן ביאליק ("ב"). תכנית א' לבניין בית הספר, לפי חדרים וכיתות
סימול: J17\3733-2m
תיאור:
נתניה. בית הספר העירוני העממי על שם חיים נחמן ביאליק ("ב"). תרשים כללי של בניין בית הספר
סימול: J17\3733-1m
תיאור:
נתניה. בית הספר העירוני העממי על שם חיים נחמן ביאליק ("ב"). תכנית ב' לבניין בית הספר, לפי חדרים וכיתות, חתך א' - א'
סימול: J17\3733-3m
נתניה. בית הספר "ביאליק" (על שם חיים נחמן ביאליק). תכנית בניין בית הספר העממי והתיכוני (לפי חזיתות, חתכים וקומות, 1:250) ותרשימי המגרש (1:1250) והמקום (1:2500)
נתניה. בית הספר העירוני העממי על שם חיים נחמן ביאליק ("ב"). תכנית א' לבניין בית הספר, לפי חדרים וכיתות
נתניה. בית הספר העירוני העממי על שם חיים נחמן ביאליק ("ב"). תרשים כללי של בניין בית הספר
נתניה. בית הספר העירוני העממי על שם חיים נחמן ביאליק ("ב"). תכנית ב' לבניין בית הספר, לפי חדרים וכיתות, חתך א' - א'