תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך חיים נחמן ביאליק
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
קרן קימת לישראל. כרטיס ברכה מאת הקרן הקימת לישראל ובו ברכה מאת חיים נחמן ביאליק לילדי ישראל ומקום למילוי פרטים על הילד. איור של יונים, פרפרים, שיבולים ופרחים (ראה צד שני KRA/4262) KRA\4261
מודעות אבל, אזכרות. הרצל בנימין זאב וחיים נחמן ביאליק. קריאה לענוד את סימנית הרצל ביאליק שהכנסתה קודש למפעל ייעור הארץ. תצלומי פרוטרט של ברצל וביאליק, ואיור של הסימנייה KRA\3348
הזמנה מאת ההסתדרות הציונות של פרו לאירוע תרבות ואמנות לכבוד יום השנה לבנימין זאב הרצל וחיים נחמן ביאליק KH4\1474-2kru
מודעות אבל, אזכרות. ביאליק חיים נחמן. מוסף לשבת ז'. הרצאה: חיים נחמן ביאליק (עשר שנים למותו), מאת יהודה אבן שמואל (קופמן). זמרה: אריה פרידמן - לבוב. ועד הקהלה העברית בחיפה. אולם מכבי, חיפה KRU\12012
מודעות אבל, אזכרות. ארגון רוויזיוניסטים בברגן בלזן. יום עיון לזכר חיים נחמן ביאליק. תצלומים של בנימין זאב הרצל, זאב ז'בוטינסקי וביאליק (ביידיש) KRA\3093
תערוכות. מוסד ביאליק. הודעה על קיום תערוכה במלאת י"ג שנה לפטירתו של חיים נחמן ביאליק. אולם בצלאל, ירושלים KRU\3377
מודעות אבל, אזכרות. הרצל בנימין זאב, ביאליק חיים נחמן. יענוד כל אחד על דש בגדו את סימנית הרצל - ביאליק! כ' - כ"א' בתמוז KRU\4563
תיאטרון. התיאטרון לנוער. "אלוף בצלות" מאת חיים נחמן ביאליק . קריקטורה של דמות הדומעת בגלל בצל KRA\1962
אישים. ביאליק חיים נחמן. הודעה על הקמת קרן לתרבות העברית ע"ש ח.נ. ביאליק וקריאה לתרום לקרן KRU\124
תערוכות. חיים נחמן ביאליק. הנושא: הצגה של כתבי יד וספרים של ביאליק. הודעה על פתיחה חגיגית של התערוכה מטעם אגודת הסופרים בארץ ישראל ובשיתוף בית ביאליק. אולם היכל וקלוב העבודה, פתח תקוה KRU\3278
תיאטרון. "אלוף בצלות" מאת חיים נחמן ביאליק . קריקטורה של דמות הדומעת בגלל בצל KRA\3201
קרן קימת לישראל. יום הזכרון להרצל ולביאליק כ' - כ"א בתמוז תש"י. תצלום פורטרט של בנימין זאב הרצל וחיים נחמן ביאליק, ציטוט מדבריהם KRA\1909
תיאור:
קרן קימת לישראל. כרטיס ברכה מאת הקרן הקימת לישראל ובו ברכה מאת חיים נחמן ביאליק לילדי ישראל ומקום למילוי פרטים על הילד. איור של יונים, פרפרים, שיבולים ופרחים (ראה צד שני KRA/4262)
סימול: KRA\4261
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. הרצל בנימין זאב וחיים נחמן ביאליק. קריאה לענוד את סימנית הרצל ביאליק שהכנסתה קודש למפעל ייעור הארץ. תצלומי פרוטרט של ברצל וביאליק, ואיור של הסימנייה
סימול: KRA\3348
תיאור:
הזמנה מאת ההסתדרות הציונות של פרו לאירוע תרבות ואמנות לכבוד יום השנה לבנימין זאב הרצל וחיים נחמן ביאליק
סימול: KH4\1474-2kru
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. ביאליק חיים נחמן. מוסף לשבת ז'. הרצאה: חיים נחמן ביאליק (עשר שנים למותו), מאת יהודה אבן שמואל (קופמן). זמרה: אריה פרידמן - לבוב. ועד הקהלה העברית בחיפה. אולם מכבי, חיפה
סימול: KRU\12012
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. ארגון רוויזיוניסטים בברגן בלזן. יום עיון לזכר חיים נחמן ביאליק. תצלומים של בנימין זאב הרצל, זאב ז'בוטינסקי וביאליק (ביידיש)
סימול: KRA\3093
תיאור:
תערוכות. מוסד ביאליק. הודעה על קיום תערוכה במלאת י"ג שנה לפטירתו של חיים נחמן ביאליק. אולם בצלאל, ירושלים
סימול: KRU\3377
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. הרצל בנימין זאב, ביאליק חיים נחמן. יענוד כל אחד על דש בגדו את סימנית הרצל - ביאליק! כ' - כ"א' בתמוז
סימול: KRU\4563
תיאור:
תיאטרון. התיאטרון לנוער. "אלוף בצלות" מאת חיים נחמן ביאליק . קריקטורה של דמות הדומעת בגלל בצל
סימול: KRA\1962
תיאור:
אישים. ביאליק חיים נחמן. הודעה על הקמת קרן לתרבות העברית ע"ש ח.נ. ביאליק וקריאה לתרום לקרן
סימול: KRU\124
תיאור:
תערוכות. חיים נחמן ביאליק. הנושא: הצגה של כתבי יד וספרים של ביאליק. הודעה על פתיחה חגיגית של התערוכה מטעם אגודת הסופרים בארץ ישראל ובשיתוף בית ביאליק. אולם היכל וקלוב העבודה, פתח תקוה
סימול: KRU\3278
תיאור:
תיאטרון. "אלוף בצלות" מאת חיים נחמן ביאליק . קריקטורה של דמות הדומעת בגלל בצל
סימול: KRA\3201
תיאור:
קרן קימת לישראל. יום הזכרון להרצל ולביאליק כ' - כ"א בתמוז תש"י. תצלום פורטרט של בנימין זאב הרצל וחיים נחמן ביאליק, ציטוט מדבריהם
סימול: KRA\1909
קרן קימת לישראל. כרטיס ברכה מאת הקרן הקימת לישראל ובו ברכה מאת חיים נחמן ביאליק לילדי ישראל ומקום למילוי פרטים על הילד. איור של יונים, פרפרים, שיבולים ופרחים (ראה צד שני KRA/4262)
מודעות אבל, אזכרות. הרצל בנימין זאב וחיים נחמן ביאליק. קריאה לענוד את סימנית הרצל ביאליק שהכנסתה קודש למפעל ייעור הארץ. תצלומי פרוטרט של ברצל וביאליק, ואיור של הסימנייה
הזמנה מאת ההסתדרות הציונות של פרו לאירוע תרבות ואמנות לכבוד יום השנה לבנימין זאב הרצל וחיים נחמן ביאליק
מודעות אבל, אזכרות. ביאליק חיים נחמן. מוסף לשבת ז'. הרצאה: חיים נחמן ביאליק (עשר שנים למותו), מאת יהודה אבן שמואל (קופמן). זמרה: אריה פרידמן - לבוב. ועד הקהלה העברית בחיפה. אולם מכבי, חיפה
מודעות אבל, אזכרות. ארגון רוויזיוניסטים בברגן בלזן. יום עיון לזכר חיים נחמן ביאליק. תצלומים של בנימין זאב הרצל, זאב ז'בוטינסקי וביאליק (ביידיש)
תערוכות. מוסד ביאליק. הודעה על קיום תערוכה במלאת י"ג שנה לפטירתו של חיים נחמן ביאליק. אולם בצלאל, ירושלים
מודעות אבל, אזכרות. הרצל בנימין זאב, ביאליק חיים נחמן. יענוד כל אחד על דש בגדו את סימנית הרצל - ביאליק! כ' - כ"א' בתמוז
תיאטרון. התיאטרון לנוער. "אלוף בצלות" מאת חיים נחמן ביאליק . קריקטורה של דמות הדומעת בגלל בצל
אישים. ביאליק חיים נחמן. הודעה על הקמת קרן לתרבות העברית ע"ש ח.נ. ביאליק וקריאה לתרום לקרן
תערוכות. חיים נחמן ביאליק. הנושא: הצגה של כתבי יד וספרים של ביאליק. הודעה על פתיחה חגיגית של התערוכה מטעם אגודת הסופרים בארץ ישראל ובשיתוף בית ביאליק. אולם היכל וקלוב העבודה, פתח תקוה
תיאטרון. "אלוף בצלות" מאת חיים נחמן ביאליק . קריקטורה של דמות הדומעת בגלל בצל
קרן קימת לישראל. יום הזכרון להרצל ולביאליק כ' - כ"א בתמוז תש"י. תצלום פורטרט של בנימין זאב הרצל וחיים נחמן ביאליק, ציטוט מדבריהם