תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך חרות
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
התכתבות עם מפלגת חרות - הציונים הרביזיוניסטים (הצה"ר) בעניינים שונים בין היתר בעניין מגביות עצמאיות, הקצאות כספיות, פרשת מושב ינון, איחוד בין מפלגת חרות והמפלגה הליברלית וצירוף חרות להנהלת הסוכנות 1956- 1965 S80\228
קרן העזרה. התכתבויות של קרן העזרה בנושא ארגון "חרות" ואדמותיו 1932- 1935 J93\19
דברי דפוס בענייני חיי ציבור, תרבות ומדיניות בארץ ישראל. בין היתר: "מולדת וחירות?" - פרוספקט מאת מ. אבי נועם (שם הכינוי של משה סתיו \ סטבסקי) בהוצאת המחבר, תל אביב (כסלו תש"ט); תדפיס "חרות - ירושלים", תחנת שדור של "לוחמי חרות ישראל", שידור ביום ה' (ז' באדר ב' תש"ח); סקירה קצרה על פעולות המפקדש האזרחי (ללא תאריך); תכנית חברת שיכון ומלאכה בע"מ, ירושלים (ללא תאריך); פרוספקט דו-לשוני "תערוכה של חבר אמנים" א. פרסט, א.ל. פייזאק, ש. לוי, רייך, ברנדנבורג, ותמונות בצבעי מים (ללא תאריך) 1948- 1948 A154\124
קטעי עיתונים בעיקר בעברית וביידיש המכילים מאמרים וסקירות מאת שלמה זלמן שרגאי בענייני עלייה, הציונות הדתית, הספרות היהודית ובעניינים ציבוריים ומדיניים; והודעות מהסדרה "סוכנות לקטעי עיתונים ופרסומת" בעניין פעילותו של שלמה זלמן שרגאי. בין העיתונים: "הבוקר", "הארץ", "הדור", "הצופה", "העולם הזה", "חרות", "לעצטע נייעס", "פאלק און ציון", "פאלקסבלאט", "מארגען-זשורנאל", "דער מאמענט", "La Voz de Israel", "El Diario Israelita", "Kolenu" 1945- 1961 A374\100
התכתבות בנושא הפעילות המקצועית של קרקאואר עם גופים ומהנדסים שונים. בין היתר עם הקר וילין, איגוד האינג'נינרים והארכיטקטים, חברת 'חרות', מועצת פועלי ירושלים 1938- 1940 A273\11
קטעי עיתונים ותדפיסים, בעיקר בעברית, המכילים מאמרים, תזכירים והרצאות מאת שלמה זלמן שרגאי בענייני עלייה וקליטה בארץ ישראל. בין הנושאים: "ראשי פרקים להרצאה בישיבת מרכז חרות במוצאי שבת אור לכ"ו טבת תשכ"ז, בבית ז'בוטינסקי, תל אביב"; "ראשי פרקים להסברה בענייני עלייה לקראת ישיבת הנהלה ביום ט"ו כסלו תשכ"ז (28.11.1966)"; ראשי פרקים להרצאה בוועידת ויצ"ו (כסלו תשכ"ז, תל אביב"; "התנועה הציונית והסתדרותה; העלייה וקליטתה" (בשני פרקים, כולל הפרק "ציונות אמת"); "בואו ומילאו את הארץ (קריאה לעלייה בחודש עלייה)"; "עשרים שנות עלייה מספרות", "בעיות העלייה מארצות אנגלו-סכסיות"; "תזכיר בענייני עלייה וקליטה, מוגש על ידי הנהלת הסוכנות היהודית למוסד לתיאום, אלול תשכ"ו - ספטמבר 1966"; "דברי מר שרגאי במושב הוועד הפועל הציוני בירושלים" 1957- 1968 A374\60
התכתבות בעניין קיום מגביות מיוחדות בחוץ לארץ וחילוקי הדעות עם ברית חרות הצה"ר 1947- 1959 S115\489
סדרת תיקים הכוללים רשימות שהועברו מאוסף התצלומים (PHZPR): מידע שאסף צנציפר על אישים ואירועים המופיעים בתצלומים (העתקי אישורים, נתונים ביוגרפיים, טבלאות, הערות וטיוטות). כרך ז', מס' 601 - 673. בין הנושאים העיקריים: אגודות ומנהיגי ההסתדרות הציונית ברוסיה ובפולין (בפרט אגודות "חרות", "בני ציון", "בנות ציון" ו"פועלי ציון" באזור ורשה); השתתפות ציוני רוסיה בקונגרסים הציוניים, טקסים, ועידות ומפגשים, בעיקר בשנים 1900 - 1918 (מודפס ובכתב יד) F30\1411
תנועת החרות 1961- 1965 S65\181
קטעי עיתונים מעיתון "החרות" בעיקר בנוגע למלחמת העולם הראשונה בין האימפריה העות'מנית לבעלות הברית 1914- 1916 A357\176
קטעי עיתונים מעיתון "החרות" בעיקר בנוגע למלחמת העולם הראשונה בין האימפריה העות'מנית לבעלות הברית 1915- 1916 A357\177
תדפיסים המכילים מחזות מאת מרנין פיינשטיין ומאיר מוסקוביץ': "מעבדות לחרות" (אופרטה מקורית), "שמעון ודלילה" (אופרטה), "הינקי בנגב" (הצגות בבית המדרש למורים "הרצליה" - "Herzliah Hebrew Teachers Institute", תחנת "הרצל", ניו יורק; אפריל 1952 וערב פסח תשי"ג [1953]) 1952- 1953 A644\32