תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך חרות
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מסירת אדמה מעטפות חכ-חת תיק [2/2]: חצור, חצור הגלילית, חצרות יוסף, חרב לאת, חרבת סעדים, חרובית, חרות, חריש 1995- 1997 KKL5\67878\2
התכתבות בנושט הפעילות המקצועית של קרקאואר עם גופים ומהנדסים שונים. בין היתר עם הקר וילין, איגוד האינג'נינרים והארכיטקטים, חברת 'חרות', מועצת פועלי ירושלים 1938- 1940 A273\11
קרן העזרה. התכתבויות של קרן העזרה בנושא ארגון "חרות" ואדמותיו 1932- 1935 J93\19
סקירות מאת שלמה קרוליק והחברה הארצישראלית להתיישבות חקלאית על כפר שמריהו, מושבת "רסקו" בהרצליה - תכנית יסודית, שאלת ההשלמה במושב חרות, עין העובד - מושב עובדים בעמק חפר, השלמת משקי כפר חוגלה, כפר הס - מושב עובדים על יד תל מונד, מושב עובדים כפר חיים בקשר לקביעת כושר התשלום (כתב מכונה) 1941 A413\13
8 גליונות ושני קטעים מהעיתון היומי "החרות", ירושלים, המכילים מאמרים בעיקר בעניין מלחמת השפות (שנת תרע"ד) 1913- 1914 A9\181
תנועת החרות 1948- 1950 S43\93
ענייני בית דין הקונגרס הציוני של ההסתדרות הציונית העולמית. תקנות של בית דין הקונגרס, כולל טיוטות והתכתבות בעניין התקנות; והתכתבות בין חיים קרונגולד לבין המחלקה לארגון של הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית בירושלים בעניין צירוף ברית חירות הצה"ר (ציונים רוויזיוניסטים) להנהלה הציונית, שנת 1962; פרוטוקולים של ישיבות בית הדין שהתקיימו במשרדי הסוכנות היהודית; העתקי מסמכי בית הדין בעניין טענות ברית חרות - הצה"ר; חוזרים ופרסומים מאת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הרביעית בעניין לוח זמנים והוראות לוועדות קלפי; רשימת חברי הוועדה המרכזית וממלאי מקומם 1962- 1967 A307\12
חברה ארץ ישראלית להתיישבות חקלאית (Palestine Agricultural Settlement Association), ירושלים. התכתבות, תזכירים פנימיים, רשימות פרטי הגביות וההלוואות למתיישבי כפרים ומושבים, דו"חות כלליים ותקציביים ומאזנים מודפסים של החברה, זכרון דברים וסקירות שונות: על פעולות החברה בשנת 1945, על השלמת משקי כפר הס ועל שאלת ההשלמה במושב חרות (01.01.1946 - 08.03.1948) 1946- 1948 KH4\6050
בית חרות (לשעבר חרות אמריקע ב' - בית ינאי). התכתבות של אנשים שונים עם עמנואל ליבס בעיקר בעניין עלייה לארץ והתיישבות בבית חרות 1947- 1947 J33\98
חרות א', אמריקה א', מסירת אדמה 1947- 1949 KKL5\16676
מכתבים שנשלחו אל אריה לייב לויטרבך לאחר פרישתו מתפקיד מנהל המחלקה לארגון של הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית. בין השאר מכתבים מאת: דוד בן-גוריון (23.11.1955); נחום גולדמן (22.05.1956); ישראל גולדשטיין בשם ההתאחדות העולמית של הציונים הכלליים (03.01.1955); בנו וייזר וצבי לוריא בשם משרד הסוכנות היהודית בניו יורק (01.11.1954); אברהם הרצפלד (12.12.1954); יצחק הכט וראובן ארזי (13.12.1954); ישראל ריטוב (08.12.1954); הרב מרדכי נורוק (15.12.1954); אהרון ברט (27.10.1954); הרב יעקב קופל גולדבלום (22.11.1954); הרב ג'רום אונגר בשם הנהלת American Zionist Council בניו יורק (01.11.1954); יהודית אפשטיין בשם "הדסה" (15.11.1954); אנדרה נרבוני, נשיא הפדרציה הציונית באלג'יריה (12.01.1955); סמי גולדוויין בשם הפדרציה הציונית בשוודיה (22.12.1954); עמנואל כהן, מזכיר כללי של ברית עולמית תנועת החרות - הצה"ר (ציונים רוויזיוניסטים), 20.12.1954; שמשון יוניצ'מן בשם ברית חרות - הצה"ר בצרפת (05.11.1954); ואחרים 1954- 1956 A166\13
התכתבות בין שמואל פישל פרונמן, האג - חיפה, לבין נציגי מוסדות שונים בנוגע לעיתונות וספרים; רשימת ספרים (בספרייתו של פרונמן [?]). בין המתכתבים: מערכת העיתון "דער טאג" בווילנה (1912 - 1913), ספריית האוניברסיטה באמסטרדם (1915), מערכת הירחון לבני הנעורים "שחרות" בניו יורק (1917), הוצאת ספרים "Ewer" בברלין (1920), מערכת העיתון "די צייט" ("The Jewish Times") ו"אבענד נייעס" ("The Jewish Evening News") בלונדון (1920), מערכת "הפועל הצעיר" ביפו (אייר תר"פ - 1920), ועד ארץ ישראלי של "פועלי ציון" בניו יורק (אב תר"פ), מערכת העיתון "לעצטע נייעס" בתל אביב (1958) 1912- 1958 A385\39