תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך חרות
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
חרות, הצה"ר. התכתבות בעניין גיוס תרומות עצמאי של תנועת בית"ר בדרום אפריקה, ארגנטינה ואוסטרליה, תקצוב עבור מפלגת חירות, החלטת פרקליטות ההסתדרות הציונית העולמית בעניין צירוף "ברית חרות-הצה"ר" להנהלה, יוני 1953 - מרץ 1963 1953- 1963 S61\167
עתונות ארץ ישראל. התכתבות בעניין העיתונים: "Israel and Middle East", "אמר", "דבר", "על המשמר", "The Jerusalem Post, "הדור", "מצפן", "למרחב", "למנחיל", "מעריב", "חרות", "במחנה", "הארץ", "הווה", "הבקר", "במחנה", "הארץ", "הווה", "מערכות", "Viata Noastra, Lumea Noastra", "The Day", "ידיעות אחרונות", "אילוסטריערטן יידישן וואכן זשורנאל", "אילוסטריערטן וועלט- זשורנאל", "Shavit", "ווסטניק איזראיליא", "שלום", ספטמבר 1951 - אפריל 1963 1951- 1963 S61\170
מכתב מאת יצחק זליג בשם חברת "חרות ישראל", (ח"י - Palaestina-Verein) בחרקוב, אל יצחק רילף, ממל, בעניין משלוח ספרו "ארוכת בת עמי" (11/23.01.1884) 1884- 1884 A1\171
התכתבות עם מפלגת חרות - הציונים הרביזיוניסטים (הצה"ר) בעניינים שונים בין היתר בעניין מגביות עצמאיות, הקצאות כספיות, פרשת מושב ינון, איחוד בין מפלגת חרות והמפלגה הליברלית וצירוף חרות להנהלת הסוכנות 1956- 1965 S80\228
חוזרים אל חברי התנועה הרוויזיוניסטית בערי איטליה והתכתבות בין אריה לאונה קארפי, מילאנו, לבין פעילים ציוניים שונים בעניין ברית "חרות" - הצה"ר (הציונים הרוויזיוניסטים) באיטליה. בין המתכתבים: נציגי ברית חרות - הצה"ר בצרפת, ברית הנוער העברי על שם יוסף טרומפלדור בית"ר - הנציבות באיטליה, ההתאחדות הציונית האיטלקית ברומא, ברית עולמית תנועת החרות - הצה"ר (ציונים רוויזיוניסטים) בתל אביב, כפר הנוער יוהנה ז'בוטינסקי בבאר יעקב 1955- 1955 A73\62
התכתבות בעניין "ברית הצה"ר המאוחדת - ההנהלה העולמית", המשרד לאירופה בפריס, בין אריה לאונה קארפי, מילאנו, בשם ברית הצה"ר המאוחדת באיטליה, לבין עמנואל כהן, מזכיר מרכז תנועת ה"חרות", מיסודו של הארגון הצבאי הלאומי, תל אביב, יהושע הלפרן ונציגי ברית "חרות" - הצה"ר בצרפת; בצירוף דברי דפוס בהוצאת ברית ציונים רוויזיוניסטים בפריס, בפרט בעניין פעילותו של מנחם בגין 1953- 1955 A73\68
הודעות וחוזרים מאת אריה לאונה קארפי בשם התאחדות ציונים רוויזיוניסטים - פלוגת איטליה במילאנו, מכתבים אל קארפי מאת הועד ההנהלה של ברית "חרות" - הצה"ר בצרפת והפדרציה האיטלקית של "מכבי" במילאנו, בעניין ברית "חרות" - הצה"ר (הציונים הרוויזיוניסטים) באיטליה 1954- 1954 A73\61
תזכירים וחוזרים מאת אריה לאונה קארפי בשם התאחדות ציונים רוויזיוניסטים - פלוגת איטליה במילאנו ובשם ההנהלה העולמית של הצה"ר, אל חברי תנועת הרוויזיוניסטים בפירנצה, ז'נבה, מראנו, מילאנו, פיזה, רומא, טורינו וטריאסטה, בעניין ברית "חרות" - הצה"ר (הציונים הרוויזיוניסטים) באיטליה 1953- 1953 A73\60
התכתבות בין אריה לאונה קארפי לבין אנשים שונים באיטליה, ביניהם בעיקר פעילי תנועת "חרות", י.[?] בן-עמי, רנטו כהן, אלברטו שלתיאל, בעניין ברית טרומפלדור - הנציבות ברומא וברית הצה"ר (הציונים הרוויזיוניסטים) המאוחדת באיטליה - המזכירות הארצית ברומא 1950- 1950 A73\57
שני פרסומים (פרוספקטים) ביידיש מאת לח"י - לוחמי חרות ישראל: "ווי אזוי קעמפן מיר?" ('איך אנחנו נלחמים?'), "מיר און די "פאראייניקטע נאציעס" ('אנחנו ו"האומות המאוחדות" ') A73\48
טיוטות של מאמרים בעניינים ציוניים, בפרט בעניין ההסתדרות הציונית העולמית, מאת אריה לאונה קארפי, ירושלים, וההתכתבות הקשורה בהם בין קארפי לבין אנשים פרטיים ונציגי מוסדות וארגונים ברומא, מילאנו, ונציה. בין היתר התכתבות בעניין הוועידה העולמית העשירית של ברית "חרות" - הצה"ר (ציונים רוויזיוניסטים) בתל אביב, שהתקיימה בימים ג'-ז' בטבת תשכ"א (כתבי יד, מודפסים במכונת כתיבה, קטעי עיתונים) 1961- 1961 A73\114
דברי דפוס (תכניות, תזכירים, החלטות) בעניין הוועידה העולמית התשיעית של ברית "חרות" - יצה"ר (ציונים רוויזיוניסטים) שהתקיימה בתל אביב בין הימים ו'-ח' באייר תשט"ז (17-19.04.1956) 1956- 1956 A73\69