תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך חרות
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
קרן העזרה. התכתבויות של קרן העזרה בנושא ארגון "חרות" ואדמותיו 1932- 1935 J93\19
ענייני בית דין הקונגרס הציוני של ההסתדרות הציונית העולמית. תקנות של בית דין הקונגרס, כולל טיוטות והתכתבות בעניין התקנות; והתכתבות בין חיים קרונגולד לבין המחלקה לארגון של הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית בירושלים בעניין צירוף ברית חירות הצה"ר (ציונים רוויזיוניסטים) להנהלה הציונית, שנת 1962; פרוטוקולים של ישיבות בית הדין שהתקיימו במשרדי הסוכנות היהודית; העתקי מסמכי בית הדין בעניין טענות ברית חרות - הצה"ר; חוזרים ופרסומים מאת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הרביעית בעניין לוח זמנים והוראות לוועדות קלפי; רשימת חברי הוועדה המרכזית וממלאי מקומם 1962- 1967 A307\12
תנועת החרות 1948- 1950 S43\93
התכתבות בין בנימין יפה לבין שמואל תמיר, ממלא מקום ראש אגף ההסברה של תנועת החרות, חבר הכנסת ונשיא המפלגה הליברלית בעניין ביקורתו של תמיר על הקיבוצים 1965- 1965 A363\26
חרות א', אמריקה א', מסירת אדמה 1947- 1949 KKL5\16676
מכתבים שנשלחו אל אריה לייב לויטרבך לאחר פרישתו מתפקיד מנהל המחלקה לארגון של הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית. בין השאר מכתבים מאת: דוד בן-גוריון (23.11.1955); נחום גולדמן (22.05.1956); ישראל גולדשטיין בשם ההתאחדות העולמית של הציונים הכלליים (03.01.1955); בנו וייזר וצבי לוריא בשם משרד הסוכנות היהודית בניו יורק (01.11.1954); אברהם הרצפלד (12.12.1954); יצחק הכט וראובן ארזי (13.12.1954); ישראל ריטוב (08.12.1954); הרב מרדכי נורוק (15.12.1954); אהרון ברט (27.10.1954); הרב יעקב קופל גולדבלום (22.11.1954); הרב ג'רום אונגר בשם הנהלת American Zionist Council בניו יורק (01.11.1954); יהודית אפשטיין בשם "הדסה" (15.11.1954); אנדרה נרבוני, נשיא הפדרציה הציונית באלג'יריה (12.01.1955); סמי גולדוויין בשם הפדרציה הציונית בשוודיה (22.12.1954); עמנואל כהן, מזכיר כללי של ברית עולמית תנועת החרות - הצה"ר (ציונים רוויזיוניסטים), 20.12.1954; שמשון יוניצ'מן בשם ברית חרות - הצה"ר בצרפת (05.11.1954); ואחרים 1954- 1956 A166\13
חברה ארץ ישראלית להתיישבות חקלאית (Palestine Agricultural Settlement Association), ירושלים. התכתבות, תזכירים פנימיים, רשימות פרטי הגביות וההלוואות למתיישבי כפרים ומושבים, דו"חות כלליים ותקציביים ומאזנים מודפסים של החברה, זכרון דברים וסקירות שונות: על פעולות החברה בשנת 1945, על השלמת משקי כפר הס ועל שאלת ההשלמה במושב חרות (01.01.1946 - 08.03.1948) 1946- 1948 KH4\6050
"מכתב גלוי להוד מעלתו האפיפיור ולנושאי הדת והתרבות שבכל העמים והארצות!" מאת יצחק בן-ישראל (קטע העיתון היומי של ירושלים הלוחמת "החרות", א' בתמוז תש"ח - 08.07.1948, גליון מס' 31, עמוד ב') 1948- 1948 AK880\11
עבודתו הספרותית והמחקרית של יעקב הרוזן. מאמרים ורשימות בנושאים שונים: ההתיישבות והשאלה הערבית; על ספרו של ישראל קלויזנר "כשאומה נלחמת על חרותה" (קטעי עיתונים); טיוטת רשימה בכתב ידו של יעקב הרוזן בעניין מרים ש"ך 1937- 1948 A335\3
בית חרות (לשעבר חרות אמריקע ב' - בית ינאי). התכתבות של אנשים שונים עם עמנואל ליבס בעיקר בעניין עלייה לארץ והתיישבות בבית חרות 1947- 1947 J33\98
רשימה שמית של חוכרי קרקעות ובעלים ביישובים הבאים: עין ורד, כפר הס, חרות, תל מונד, טירה L41\159\2
האגודה "חרות ישראל" בחרקוב. גליון מס' 1 של כתב העת "כרוניקות החוג "חרות ישראל", 25.11.1883 (העתק בתצלום) 1883- 1883 F30\1334