תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך חרות
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
קטעי עיתונים (העתקים בצילום) בעניין תלמידי הגר"א (גאון אליהו מווילנה) ועלייתם לארץ ישראל. בין העיתונים: "הארץ", "הצופה", "המבשר", "ידיעות אחרונות", "מעריב", "חרות", "פארווערטס" 1939- 1979 A486\566
מצע של "חרות - התנועה הלאומית", דצמבר 2002 (שבעה עמ') ומצע של מפלגת שמאל סוציאל-דמוקרטית ציונית ישראלית (מר"צ) - פרק ו': "חינוך והשכלה לכל דורש" (שבעה עמ'); נשלחו אל משרד המנהל של הגמנסיה "הרצליה" 2002- 2002 J130\3249
המפלגה הרביזיוניסטית. התכתבות בענייני פעולות המפלגה הרביזיוניסטית/חרות בקרב יהודי התפוצות, ינואר 1956 - פברואר 1961 1956- 1961 S61\485
חרות, הצה"ר. התכתבות בעניין גיוס תרומות עצמאי של תנועת בית"ר בדרום אפריקה, ארגנטינה ואוסטרליה, תקצוב עבור מפלגת חירות, החלטת פרקליטות ההסתדרות הציונית העולמית בעניין צירוף "ברית חרות-הצה"ר" להנהלה, יוני 1953 - מרץ 1963 1953- 1963 S61\167
התכתבות עם מוסדות, ואישים שונים. בין היתר עם: משרד הבריאות, ארגון "הדסה", בית החולים "הדסה", אוניברסיטאות בן גוריון בנגב, חיפה, בר-אילן ותל אביב, משרד מבקר המדינה-נציב תלונות הציבור, Queen's College, ברית חיילי אצ"ל, תנועת החרות, המוסד לנוירולוגיה בלונדון, הסתדרות "ישורון", אוניברסיטת קליפורניה, ו"עטרת כהנים" (מרץ 1979 - ינואר 1980) 1979- 1980 A492\42
התכתבות עם מפלגת חרות - הציונים הרביזיוניסטים (הצה"ר) בעניינים שונים בין היתר בעניין מגביות עצמאיות, הקצאות כספיות, פרשת מושב ינון, איחוד בין מפלגת חרות והמפלגה הליברלית וצירוף חרות להנהלת הסוכנות 1956- 1965 S80\228
עתונות ארץ ישראל. התכתבות בעניין העיתונים: "Israel and Middle East", "אמר", "דבר", "על המשמר", "The Jerusalem Post, "הדור", "מצפן", "למרחב", "למנחיל", "מעריב", "חרות", "במחנה", "הארץ", "הווה", "הבקר", "במחנה", "הארץ", "הווה", "מערכות", "Viata Noastra, Lumea Noastra", "The Day", "ידיעות אחרונות", "אילוסטריערטן יידישן וואכן זשורנאל", "אילוסטריערטן וועלט- זשורנאל", "Shavit", "ווסטניק איזראיליא", "שלום", ספטמבר 1951 - אפריל 1963 1951- 1963 S61\170
חוזרים אל חברי התנועה הרוויזיוניסטית בערי איטליה והתכתבות בין אריה לאונה קארפי, מילאנו, לבין פעילים ציוניים שונים בעניין ברית "חרות" - הצה"ר (הציונים הרוויזיוניסטים) באיטליה. בין המתכתבים: נציגי ברית חרות - הצה"ר בצרפת, ברית הנוער העברי על שם יוסף טרומפלדור בית"ר - הנציבות באיטליה, ההתאחדות הציונית האיטלקית ברומא, ברית עולמית תנועת החרות - הצה"ר (ציונים רוויזיוניסטים) בתל אביב, כפר הנוער יוהנה ז'בוטינסקי בבאר יעקב 1955- 1955 A73\62
התכתבות בעניין "ברית הצה"ר המאוחדת - ההנהלה העולמית", המשרד לאירופה בפריס, בין אריה לאונה קארפי, מילאנו, בשם ברית הצה"ר המאוחדת באיטליה, לבין עמנואל כהן, מזכיר מרכז תנועת ה"חרות", מיסודו של הארגון הצבאי הלאומי, תל אביב, יהושע הלפרן ונציגי ברית "חרות" - הצה"ר בצרפת; בצירוף דברי דפוס בהוצאת ברית ציונים רוויזיוניסטים בפריס, בפרט בעניין פעילותו של מנחם בגין 1953- 1955 A73\68
הודעות וחוזרים מאת אריה לאונה קארפי בשם התאחדות ציונים רוויזיוניסטים - פלוגת איטליה במילאנו, מכתבים אל קארפי מאת הועד ההנהלה של ברית "חרות" - הצה"ר בצרפת והפדרציה האיטלקית של "מכבי" במילאנו, בעניין ברית "חרות" - הצה"ר (הציונים הרוויזיוניסטים) באיטליה 1954- 1954 A73\61
מכתב מאת יצחק זליג בשם חברת "חרות ישראל", (ח"י - Palaestina-Verein) בחרקוב, אל יצחק רילף, ממל, בעניין משלוח ספרו "ארוכת בת עמי" (11/23.01.1884) 1884- 1884 A1\171
התכתבות בעניין "ברית הצה"ר המאוחדת - ההנהלה העולמית", המשרד לאירופה בפריס, בין אריה לאונה קארפי, מילאנו, בשם ברית הצה"ר המאוחדת באיטליה, לבין נציגי המזכירות בתל אביב של איגוד עולמי של תנועת החרות במולדת - ברית הצה"ר בתפוצות הגולה; בצירוף חוזרים ותקנות של איגוד עולמי תנועת "חרות" - ברית הצה"ר 1950- 1951 A73\66