תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך חרות
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתב בגרמנית אל הלנה ציפר-פלאום בעניין בקשה לפגישה דחופה. החתימה לא ברורה, מהצד בעברית כתוב שהמכתב נשלח על ידי לח"י - ארגון לוחמי חרות ישראל (תל אביב, 17.07.1946) A506\13-2t
נוסח החלטות המועצה העולמית של ברית הצה"ר (הציונים הרוויזיוניסטים) ונוסח הסכם בין ברית הצה"ר לבין "תנועת החרות" שנשלחו לחברי הנהלת הסוכנות היהודית S20\86-1t
פרוספקט מודפס מאת מערכת העיתון היומי "חרות" בעניין פרסומת העיתון (דצמבר 1962) KH4\5678-2t
מעטפה: חרות (חרות צרפת). הזמנה לטקס הקדשת פארק עליזה ומנחם בגין ליד מושב מבוא ביתר. דברים: יחיאל לקט, משה ריבלין, אהוד אולמרט, בנימין נתניהו, יעקב מרידור. KKL5\66144-1t
דברי הימים של החוג "חרות ישראל", חרקוב, 1925 (6 דפים בכתב מכונה) F30\2-2t
אריה רפאלי (צנציפר): האגודה "חרות ישראל" (פרק בלתי-ידוע בתולדות "חיבת ציון"). תדפיס מ"העבר", רבעון לדברי ימי היהודים והיהדות ברוסיה, חוברת ט', תל אביב, אלול תשכ"ב F30\785\2-1t
"לא תבחר!", חוברת מאת משה ליקורמן בהוצאת "חרות", דפוס קואופרטיבי "אחדות", תל אביב, אדר תרצ"ב F30\256-5t
"לחג החרות. מסכת למסיבת פסח", חוברת מאת שרות תרבות של צבא הגנה לישראל. דפוס "יהלום", תל אביב (ללא תאריך) AK786\27-2t
אגודה "חרות ישראל" (פרק בלתי ידוע בתולדות "חיבת ציון"). מאת אריה רפאלי (צנציפר), תדפיס מ"העבר", רבעון לדברי ימי היהודים והיהדות ברוסיה, חוברת ט', תל אביב, אלול תשכ"ב F30\2-3t
העתק מכתב מאת יהודה ליס אל הנהלת קרן היסוד בעניין פרסום על פתיחתה של מגבית נפרדת בארצות הברית על ידי תנועת חרות KH4\885-1t
מאמר בעיתון -"חרות" , מאת יוחנן פוגרבינסקי, המסכם את פועלו של שלום בן ברוך A176\2-1t
רשימת עולים מליטא שנקלטו בקיבוץ הדתי: קבוצת "אברהם", קבוצת "רמת השומרון", קבוצת "עלומים" וקבוצת "חרות-חרות" S3\279-1t
תיאור:
מכתב בגרמנית אל הלנה ציפר-פלאום בעניין בקשה לפגישה דחופה. החתימה לא ברורה, מהצד בעברית כתוב שהמכתב נשלח על ידי לח"י - ארגון לוחמי חרות ישראל (תל אביב, 17.07.1946)
סימול: A506\13-2t
תיאור:
נוסח החלטות המועצה העולמית של ברית הצה"ר (הציונים הרוויזיוניסטים) ונוסח הסכם בין ברית הצה"ר לבין "תנועת החרות" שנשלחו לחברי הנהלת הסוכנות היהודית
סימול: S20\86-1t
תיאור:
פרוספקט מודפס מאת מערכת העיתון היומי "חרות" בעניין פרסומת העיתון (דצמבר 1962)
סימול: KH4\5678-2t
תיאור:
מעטפה: חרות (חרות צרפת). הזמנה לטקס הקדשת פארק עליזה ומנחם בגין ליד מושב מבוא ביתר. דברים: יחיאל לקט, משה ריבלין, אהוד אולמרט, בנימין נתניהו, יעקב מרידור.
סימול: KKL5\66144-1t
תיאור:
דברי הימים של החוג "חרות ישראל", חרקוב, 1925 (6 דפים בכתב מכונה)
סימול: F30\2-2t
תיאור:
אריה רפאלי (צנציפר): האגודה "חרות ישראל" (פרק בלתי-ידוע בתולדות "חיבת ציון"). תדפיס מ"העבר", רבעון לדברי ימי היהודים והיהדות ברוסיה, חוברת ט', תל אביב, אלול תשכ"ב
סימול: F30\785\2-1t
תיאור:
"לא תבחר!", חוברת מאת משה ליקורמן בהוצאת "חרות", דפוס קואופרטיבי "אחדות", תל אביב, אדר תרצ"ב
סימול: F30\256-5t
תיאור:
"לחג החרות. מסכת למסיבת פסח", חוברת מאת שרות תרבות של צבא הגנה לישראל. דפוס "יהלום", תל אביב (ללא תאריך)
סימול: AK786\27-2t
תיאור:
אגודה "חרות ישראל" (פרק בלתי ידוע בתולדות "חיבת ציון"). מאת אריה רפאלי (צנציפר), תדפיס מ"העבר", רבעון לדברי ימי היהודים והיהדות ברוסיה, חוברת ט', תל אביב, אלול תשכ"ב
סימול: F30\2-3t
תיאור:
העתק מכתב מאת יהודה ליס אל הנהלת קרן היסוד בעניין פרסום על פתיחתה של מגבית נפרדת בארצות הברית על ידי תנועת חרות
סימול: KH4\885-1t
תיאור:
מאמר בעיתון -"חרות" , מאת יוחנן פוגרבינסקי, המסכם את פועלו של שלום בן ברוך
סימול: A176\2-1t
תיאור:
רשימת עולים מליטא שנקלטו בקיבוץ הדתי: קבוצת "אברהם", קבוצת "רמת השומרון", קבוצת "עלומים" וקבוצת "חרות-חרות"
סימול: S3\279-1t
מכתב בגרמנית אל הלנה ציפר-פלאום בעניין בקשה לפגישה דחופה. החתימה לא ברורה, מהצד בעברית כתוב שהמכתב נשלח על ידי לח"י - ארגון לוחמי חרות ישראל (תל אביב, 17.07.1946)
נוסח החלטות המועצה העולמית של ברית הצה"ר (הציונים הרוויזיוניסטים) ונוסח הסכם בין ברית הצה"ר לבין "תנועת החרות" שנשלחו לחברי הנהלת הסוכנות היהודית
פרוספקט מודפס מאת מערכת העיתון היומי "חרות" בעניין פרסומת העיתון (דצמבר 1962)
מעטפה: חרות (חרות צרפת). הזמנה לטקס הקדשת פארק עליזה ומנחם בגין ליד מושב מבוא ביתר. דברים: יחיאל לקט, משה ריבלין, אהוד אולמרט, בנימין נתניהו, יעקב מרידור.
דברי הימים של החוג "חרות ישראל", חרקוב, 1925 (6 דפים בכתב מכונה)
אריה רפאלי (צנציפר): האגודה "חרות ישראל" (פרק בלתי-ידוע בתולדות "חיבת ציון"). תדפיס מ"העבר", רבעון לדברי ימי היהודים והיהדות ברוסיה, חוברת ט', תל אביב, אלול תשכ"ב
"לא תבחר!", חוברת מאת משה ליקורמן בהוצאת "חרות", דפוס קואופרטיבי "אחדות", תל אביב, אדר תרצ"ב
"לחג החרות. מסכת למסיבת פסח", חוברת מאת שרות תרבות של צבא הגנה לישראל. דפוס "יהלום", תל אביב (ללא תאריך)
אגודה "חרות ישראל" (פרק בלתי ידוע בתולדות "חיבת ציון"). מאת אריה רפאלי (צנציפר), תדפיס מ"העבר", רבעון לדברי ימי היהודים והיהדות ברוסיה, חוברת ט', תל אביב, אלול תשכ"ב
העתק מכתב מאת יהודה ליס אל הנהלת קרן היסוד בעניין פרסום על פתיחתה של מגבית נפרדת בארצות הברית על ידי תנועת חרות
מאמר בעיתון -"חרות" , מאת יוחנן פוגרבינסקי, המסכם את פועלו של שלום בן ברוך
רשימת עולים מליטא שנקלטו בקיבוץ הדתי: קבוצת "אברהם", קבוצת "רמת השומרון", קבוצת "עלומים" וקבוצת "חרות-חרות"