תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך חרות
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
ידיעה שהתפרסמה בעיתון "חרות" על ביטול מצעד תנועות הנוער בערב יום העצמאות עקב כוונת חניכי תנועת "השומר הצעיר" להניף דגלים אדומים S32\1765-1t
כרטיס ביקור של מ.א. [משה אברמוביץ'] נובומייסקי ועל גב הכרטיס - איחולים בכתב יד של נובומייסקי לנחום סוקולוב "לחג החרות הראשון במדינתנו החפשית" מיום י"ב ניסן תש"ט A18\2938-2t
"נימוקים להחלטת בית דין הקונגרס" בעניין צירוף נציג מטעם "ברית חרות-הצה"ר" להנהלת ההסתדרות הציונית העולמית S61\167-2t
התכתבות בעניין קידוח בארות במושב "חרות" ופסק הדין בסכסוך בין המושב לבין קבוצת "השדה" בעניין הקידוח שבוצע בבאר א' של המושב S51\113\1-1t
שאלון על שם חרות אליעזר (שנת לידה: 1914, רוסיה; שנת עלייה: 1921), מושב חרות S90\2320-109
הודעה מאת נציגי התאחדות הציונים הכלליים, ברית חרות, המזרחי והפועל המזרחי בברזיל אל הנהלת הסוכנות היהודית בעניין הפלוג בהסתדרות הציונית המאוחדת בברזיל. S61\155-8t
העתק מכתב מאת יעקב צור אל נחום גולדמן בעניין שאלת עיסוק ההסתדרות הציונית בעניינים מדיניים על רקע שאילתא של אנשי חרות S65\181-2t
שאלון על שם ליפנפלד חנה (שנת לידה: 1916, ארץ ישראל), מושב חרות S90\2320-108
שאלון על שם קאופמן נחמה (שנת לידה: 1909, רוסיה; שנת עלייה: 1914), מושב חרות S90\2320-110
שאלון על שם זגרניק יהודית (שנת לידה: 1911, ארץ ישראל), מושב חרות S90\2320-112
ברית חרות - הצה"ר (הציונים הרוויזיוניסטים), הוועידה העולמית העשירית. תל אביב, ג' - ז' בטבת תשכ"א (22-26.12.1960). כרטיס ציר על שם ליאון קרפי מאיטליה A73\1-9t
העתק כתב תביעה שהוגש על ידי ברית עולמית תנועת חרות-הצה"ר נגד הסתדרות הציונית העולמית והפרציה הציונית בפרס S65\134-3t
תיאור:
ידיעה שהתפרסמה בעיתון "חרות" על ביטול מצעד תנועות הנוער בערב יום העצמאות עקב כוונת חניכי תנועת "השומר הצעיר" להניף דגלים אדומים
סימול: S32\1765-1t
תיאור:
כרטיס ביקור של מ.א. [משה אברמוביץ'] נובומייסקי ועל גב הכרטיס - איחולים בכתב יד של נובומייסקי לנחום סוקולוב "לחג החרות הראשון במדינתנו החפשית" מיום י"ב ניסן תש"ט
סימול: A18\2938-2t
תיאור:
"נימוקים להחלטת בית דין הקונגרס" בעניין צירוף נציג מטעם "ברית חרות-הצה"ר" להנהלת ההסתדרות הציונית העולמית
סימול: S61\167-2t
תיאור:
התכתבות בעניין קידוח בארות במושב "חרות" ופסק הדין בסכסוך בין המושב לבין קבוצת "השדה" בעניין הקידוח שבוצע בבאר א' של המושב
סימול: S51\113\1-1t
תיאור:
שאלון על שם חרות אליעזר (שנת לידה: 1914, רוסיה; שנת עלייה: 1921), מושב חרות
סימול: S90\2320-109
תיאור:
הודעה מאת נציגי התאחדות הציונים הכלליים, ברית חרות, המזרחי והפועל המזרחי בברזיל אל הנהלת הסוכנות היהודית בעניין הפלוג בהסתדרות הציונית המאוחדת בברזיל.
סימול: S61\155-8t
תיאור:
העתק מכתב מאת יעקב צור אל נחום גולדמן בעניין שאלת עיסוק ההסתדרות הציונית בעניינים מדיניים על רקע שאילתא של אנשי חרות
סימול: S65\181-2t
תיאור:
שאלון על שם ליפנפלד חנה (שנת לידה: 1916, ארץ ישראל), מושב חרות
סימול: S90\2320-108
תיאור:
שאלון על שם קאופמן נחמה (שנת לידה: 1909, רוסיה; שנת עלייה: 1914), מושב חרות
סימול: S90\2320-110
תיאור:
שאלון על שם זגרניק יהודית (שנת לידה: 1911, ארץ ישראל), מושב חרות
סימול: S90\2320-112
תיאור:
ברית חרות - הצה"ר (הציונים הרוויזיוניסטים), הוועידה העולמית העשירית. תל אביב, ג' - ז' בטבת תשכ"א (22-26.12.1960). כרטיס ציר על שם ליאון קרפי מאיטליה
סימול: A73\1-9t
תיאור:
העתק כתב תביעה שהוגש על ידי ברית עולמית תנועת חרות-הצה"ר נגד הסתדרות הציונית העולמית והפרציה הציונית בפרס
סימול: S65\134-3t
ידיעה שהתפרסמה בעיתון "חרות" על ביטול מצעד תנועות הנוער בערב יום העצמאות עקב כוונת חניכי תנועת "השומר הצעיר" להניף דגלים אדומים
כרטיס ביקור של מ.א. [משה אברמוביץ'] נובומייסקי ועל גב הכרטיס - איחולים בכתב יד של נובומייסקי לנחום סוקולוב "לחג החרות הראשון במדינתנו החפשית" מיום י"ב ניסן תש"ט
"נימוקים להחלטת בית דין הקונגרס" בעניין צירוף נציג מטעם "ברית חרות-הצה"ר" להנהלת ההסתדרות הציונית העולמית
התכתבות בעניין קידוח בארות במושב "חרות" ופסק הדין בסכסוך בין המושב לבין קבוצת "השדה" בעניין הקידוח שבוצע בבאר א' של המושב
שאלון על שם חרות אליעזר (שנת לידה: 1914, רוסיה; שנת עלייה: 1921), מושב חרות
הודעה מאת נציגי התאחדות הציונים הכלליים, ברית חרות, המזרחי והפועל המזרחי בברזיל אל הנהלת הסוכנות היהודית בעניין הפלוג בהסתדרות הציונית המאוחדת בברזיל.
העתק מכתב מאת יעקב צור אל נחום גולדמן בעניין שאלת עיסוק ההסתדרות הציונית בעניינים מדיניים על רקע שאילתא של אנשי חרות
שאלון על שם ליפנפלד חנה (שנת לידה: 1916, ארץ ישראל), מושב חרות
שאלון על שם קאופמן נחמה (שנת לידה: 1909, רוסיה; שנת עלייה: 1914), מושב חרות
שאלון על שם זגרניק יהודית (שנת לידה: 1911, ארץ ישראל), מושב חרות
ברית חרות - הצה"ר (הציונים הרוויזיוניסטים), הוועידה העולמית העשירית. תל אביב, ג' - ז' בטבת תשכ"א (22-26.12.1960). כרטיס ציר על שם ליאון קרפי מאיטליה
העתק כתב תביעה שהוגש על ידי ברית עולמית תנועת חרות-הצה"ר נגד הסתדרות הציונית העולמית והפרציה הציונית בפרס