תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך חרות
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
העתק פרוטוקול ישיבת נשיאות ה"יידישער צענטראל קאמיטעט" באורגוואי בעניין פניית מפלגת חרות שם לממשלה בעניין הגירת יהודים ממרוקו S80\213-1t
העתק מכתב מאת משה שרת אל שמעון אגרנט בעניין צירוף נציגי ברית חרות-הצה"ר להנהלת ההסתדרות הציונית S65\4-4t
"מה הוסכם על המגע עם "חרות" בעת הקמת המפלגה הליברלית", מאמר מאת יוסף ספיר ומשה קול (קטע העיתון "הבוקר", 12.02.1965) A379\100-7t
העתק נוסח ונימוקי החלטת בית דין הקונגרס בעניין צירוף חרות- הצה"ר [ברית הציונים הרוויזיוניסטיים] להנהת להנהלת הסוכנות היהודית S80\228-2t
שאלון על שם חרות אליעזר (שנת לידה: 1914, רוסיה; שנת עלייה: 1921), מושב חרות S90\2320-109
[מושב] "חרות" (תוספת לשאלון) S90\2320-114
שאלון על שם ליפנפלד חנה (שנת לידה: 1916, ארץ ישראל), מושב חרות S90\2320-108
שאלון על שם קאופמן נחמה (שנת לידה: 1909, רוסיה; שנת עלייה: 1914), מושב חרות S90\2320-110
שאלון על שם זגרניק יהודית (שנת לידה: 1911, ארץ ישראל), מושב חרות S90\2320-112
ידיעות מעיתונים על התנכלות בהתיישבות לאנשי "חרות" S42\205-1t
שאלון על שם מרגולית אסתר (שנת לידה: 1904, ארץ ישראל), מושב חרות S90\2320-111
"לחזור לישראל הנאורה, לסובלנות ולחרות מכפיה", תמליל ראיון עם משה קול, מודפס במכונת כתיבה (שידור ב"עמדה" ביום 19.03.1985), וטיוטת סקירה "נגד פירוק משרד הרווחה והעבודה" (10.03.1985) A379\42-11t
תיאור:
העתק פרוטוקול ישיבת נשיאות ה"יידישער צענטראל קאמיטעט" באורגוואי בעניין פניית מפלגת חרות שם לממשלה בעניין הגירת יהודים ממרוקו
סימול: S80\213-1t
תיאור:
העתק מכתב מאת משה שרת אל שמעון אגרנט בעניין צירוף נציגי ברית חרות-הצה"ר להנהלת ההסתדרות הציונית
סימול: S65\4-4t
תיאור:
"מה הוסכם על המגע עם "חרות" בעת הקמת המפלגה הליברלית", מאמר מאת יוסף ספיר ומשה קול (קטע העיתון "הבוקר", 12.02.1965)
סימול: A379\100-7t
תיאור:
העתק נוסח ונימוקי החלטת בית דין הקונגרס בעניין צירוף חרות- הצה"ר [ברית הציונים הרוויזיוניסטיים] להנהת להנהלת הסוכנות היהודית
סימול: S80\228-2t
תיאור:
שאלון על שם חרות אליעזר (שנת לידה: 1914, רוסיה; שנת עלייה: 1921), מושב חרות
סימול: S90\2320-109
תיאור:
[מושב] "חרות" (תוספת לשאלון)
סימול: S90\2320-114
תיאור:
שאלון על שם ליפנפלד חנה (שנת לידה: 1916, ארץ ישראל), מושב חרות
סימול: S90\2320-108
תיאור:
שאלון על שם קאופמן נחמה (שנת לידה: 1909, רוסיה; שנת עלייה: 1914), מושב חרות
סימול: S90\2320-110
תיאור:
שאלון על שם זגרניק יהודית (שנת לידה: 1911, ארץ ישראל), מושב חרות
סימול: S90\2320-112
תיאור:
ידיעות מעיתונים על התנכלות בהתיישבות לאנשי "חרות"
סימול: S42\205-1t
תיאור:
שאלון על שם מרגולית אסתר (שנת לידה: 1904, ארץ ישראל), מושב חרות
סימול: S90\2320-111
תיאור:
"לחזור לישראל הנאורה, לסובלנות ולחרות מכפיה", תמליל ראיון עם משה קול, מודפס במכונת כתיבה (שידור ב"עמדה" ביום 19.03.1985), וטיוטת סקירה "נגד פירוק משרד הרווחה והעבודה" (10.03.1985)
סימול: A379\42-11t
העתק פרוטוקול ישיבת נשיאות ה"יידישער צענטראל קאמיטעט" באורגוואי בעניין פניית מפלגת חרות שם לממשלה בעניין הגירת יהודים ממרוקו
העתק מכתב מאת משה שרת אל שמעון אגרנט בעניין צירוף נציגי ברית חרות-הצה"ר להנהלת ההסתדרות הציונית
"מה הוסכם על המגע עם "חרות" בעת הקמת המפלגה הליברלית", מאמר מאת יוסף ספיר ומשה קול (קטע העיתון "הבוקר", 12.02.1965)
העתק נוסח ונימוקי החלטת בית דין הקונגרס בעניין צירוף חרות- הצה"ר [ברית הציונים הרוויזיוניסטיים] להנהת להנהלת הסוכנות היהודית
שאלון על שם חרות אליעזר (שנת לידה: 1914, רוסיה; שנת עלייה: 1921), מושב חרות
[מושב] "חרות" (תוספת לשאלון)
שאלון על שם ליפנפלד חנה (שנת לידה: 1916, ארץ ישראל), מושב חרות
שאלון על שם קאופמן נחמה (שנת לידה: 1909, רוסיה; שנת עלייה: 1914), מושב חרות
שאלון על שם זגרניק יהודית (שנת לידה: 1911, ארץ ישראל), מושב חרות
ידיעות מעיתונים על התנכלות בהתיישבות לאנשי "חרות"
שאלון על שם מרגולית אסתר (שנת לידה: 1904, ארץ ישראל), מושב חרות
"לחזור לישראל הנאורה, לסובלנות ולחרות מכפיה", תמליל ראיון עם משה קול, מודפס במכונת כתיבה (שידור ב"עמדה" ביום 19.03.1985), וטיוטת סקירה "נגד פירוק משרד הרווחה והעבודה" (10.03.1985)