תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך חרות
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
חרות. כפר חרות. תוכנית השקאה כללית לכל שטחי הישוב. סימון תוואי הצנרת. נתוני טופוגרפיה. סימון מיקום הבארות וברכות המים KL5M\6325
טבריה. מגרשי פיק"א ליד כביש התעשיה, חלק צפוני. סימון שטחים לעיריית טבריה ולסולל בונה וחרות בע"מ. J15\10142-1m
שחרות (מעלה שחרות). חתכים רוחביים לאורך כביש גישה. S125M\1216\1
שחרות (מעלה שחרות). מפה טופוגרפית, תכנון. S125M\1221\1
עמינדב, מבוא ביתר, בר גיורא. יער החרות. מפת תכנון תחנת רכבת ביער החרות של ארצות הברית. עברית, אנגלית KL20M\475\8
שחרות (מעלה שחרות). תוכנית מתאר. S125M\1183\1
שחרות (מעלה שחרות). כביש גישה, תנוחה, עקום שטחים ונפחים. S125M\1218\1
שחרות (מעלה שחרות). כביש גישה, תנוחה, גיליון 2. S125M\1220
שחרות. (מעלה שחרות) סימון כביש גישה ע"ג מפה טופוגרפית. S125M\1037\1
שחרות (מעלה שחרות). חתך אורכי לאורך כביש גישה, מעביר מים. S125M\1217\1
שחרות (מעלה שחרות). תוכנית חשמל ותאורת גדר. S125M\1219\1
חרות. מכתב המאשר קבלת חלקות מס' 3, 5, 6 בגוש מס' 7751 למושב חרות. חתום ע"י נציג מושב חרות ביום 21.11.1939 KL5M\6322
תיאור:
חרות. כפר חרות. תוכנית השקאה כללית לכל שטחי הישוב. סימון תוואי הצנרת. נתוני טופוגרפיה. סימון מיקום הבארות וברכות המים
סימול: KL5M\6325
תיאור:
טבריה. מגרשי פיק"א ליד כביש התעשיה, חלק צפוני. סימון שטחים לעיריית טבריה ולסולל בונה וחרות בע"מ.
סימול: J15\10142-1m
תיאור:
שחרות (מעלה שחרות). חתכים רוחביים לאורך כביש גישה.
סימול: S125M\1216\1
תיאור:
שחרות (מעלה שחרות). מפה טופוגרפית, תכנון.
סימול: S125M\1221\1
תיאור:
עמינדב, מבוא ביתר, בר גיורא. יער החרות. מפת תכנון תחנת רכבת ביער החרות של ארצות הברית. עברית, אנגלית
סימול: KL20M\475\8
תיאור:
שחרות (מעלה שחרות). תוכנית מתאר.
סימול: S125M\1183\1
תיאור:
שחרות (מעלה שחרות). כביש גישה, תנוחה, עקום שטחים ונפחים.
סימול: S125M\1218\1
תיאור:
שחרות (מעלה שחרות). כביש גישה, תנוחה, גיליון 2.
סימול: S125M\1220
תיאור:
שחרות. (מעלה שחרות) סימון כביש גישה ע"ג מפה טופוגרפית.
סימול: S125M\1037\1
תיאור:
שחרות (מעלה שחרות). חתך אורכי לאורך כביש גישה, מעביר מים.
סימול: S125M\1217\1
תיאור:
שחרות (מעלה שחרות). תוכנית חשמל ותאורת גדר.
סימול: S125M\1219\1
תיאור:
חרות. מכתב המאשר קבלת חלקות מס' 3, 5, 6 בגוש מס' 7751 למושב חרות. חתום ע"י נציג מושב חרות ביום 21.11.1939
סימול: KL5M\6322
חרות. כפר חרות. תוכנית השקאה כללית לכל שטחי הישוב. סימון תוואי הצנרת. נתוני טופוגרפיה. סימון מיקום הבארות וברכות המים
טבריה. מגרשי פיק"א ליד כביש התעשיה, חלק צפוני. סימון שטחים לעיריית טבריה ולסולל בונה וחרות בע"מ.
שחרות (מעלה שחרות). חתכים רוחביים לאורך כביש גישה.
שחרות (מעלה שחרות). מפה טופוגרפית, תכנון.
עמינדב, מבוא ביתר, בר גיורא. יער החרות. מפת תכנון תחנת רכבת ביער החרות של ארצות הברית. עברית, אנגלית
שחרות (מעלה שחרות). תוכנית מתאר.
שחרות (מעלה שחרות). כביש גישה, תנוחה, עקום שטחים ונפחים.
שחרות (מעלה שחרות). כביש גישה, תנוחה, גיליון 2.
שחרות. (מעלה שחרות) סימון כביש גישה ע"ג מפה טופוגרפית.
שחרות (מעלה שחרות). חתך אורכי לאורך כביש גישה, מעביר מים.
שחרות (מעלה שחרות). תוכנית חשמל ותאורת גדר.
חרות. מכתב המאשר קבלת חלקות מס' 3, 5, 6 בגוש מס' 7751 למושב חרות. חתום ע"י נציג מושב חרות ביום 21.11.1939