תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך חרות
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
חרות. כפר חרות. תוכנית השקאה כללית לכל שטחי הישוב. סימון תוואי הצנרת. נתוני טופוגרפיה. סימון מיקום הבארות וברכות המים KL5M\6325
חרות. מפעל הספקת מים A246\632-1m
חרות. כפר חרות. מפת סימון תוכנית חלוקה לחלקות ולמגרשים של חלקות מס' 21, 22 בגוש מס' 7748. חלוקה למגרשים וציון מספריהם. ציון שמות בעלי המגרשים. נתוני טופוגרפיה. KL5M\6320
חרות. "חרות יהודה". חלוקה לחלקות של גושים מס' 7751, 7749, 7748. ציון מידות שטחה של כל חלקה. מפה מועטה בפרטים KL5M\83
חרות. מכתב המאשר קבלת חלקות מס' 3, 5, 6 בגוש מס' 7751 למושב חרות. חתום ע"י נציג מושב חרות ביום 21.11.1939 KL5M\6322
מעברות, בית חרות. מפת סימון תוואי קו אספקת המים לבית חרות העובר בין היישובים. פירוט מידות צינור המים ונקודת החיבור שלו. סימון שטח בננות KKL8\119-18m
חרות. מושב חרות. מפת סימון תוכנית החלוקה לחלקות ולמגרשים של חלקות מס' 34 - 43 בגוש מס' 7749. חלוקה למגרשים וציון מספריהם. ציון שמות בעלי המגרשים. נתוני טופוגרפיה. שם המאדריכל : פ. א. ארדוש KL5M\6321
חרות. "מפה טופוגרפית של אדמת ארגון חרות". תכנון הישוב. אבחנה בין שטחים למבנים ציבוריים לבין שטחים לבעלי מקצוע. ציון מיקום: בית העם, קליניקה, בית ספר וגן ילדים. חלוקה לחלקות וציון מידותיהן. סימון תוואי דרכים וכבישים. סימון קווי חפירות הגנה S15M\8761
חרות - יהודה. מושב עובדים חרות. תוכנית הישוב. חלוקה לחלקות וציון מספריהן. סימון מיקום המבנים בכל חלקה. קווי טופוגרפיה A175M\47\2
חרות KKL5\24831-2m
חרות (ארגון חרות). תוכנית הישוב. חלוקה לחלקות וציון מספריהן. סימון מיקום המבנים בכל חלקה. מבני ציבור: מגדל מים, בית הספר, מרפאה ועוד. קווי טופוגרפיה. מ. זיטץ מהנדס להשקאה A175M\47\1
חרות. הדר השרון. KKL5\24825-2m
תיאור:
חרות. כפר חרות. תוכנית השקאה כללית לכל שטחי הישוב. סימון תוואי הצנרת. נתוני טופוגרפיה. סימון מיקום הבארות וברכות המים
סימול: KL5M\6325
תיאור:
חרות. מפעל הספקת מים
סימול: A246\632-1m
תיאור:
חרות. כפר חרות. מפת סימון תוכנית חלוקה לחלקות ולמגרשים של חלקות מס' 21, 22 בגוש מס' 7748. חלוקה למגרשים וציון מספריהם. ציון שמות בעלי המגרשים. נתוני טופוגרפיה.
סימול: KL5M\6320
תיאור:
חרות. "חרות יהודה". חלוקה לחלקות של גושים מס' 7751, 7749, 7748. ציון מידות שטחה של כל חלקה. מפה מועטה בפרטים
סימול: KL5M\83
תיאור:
חרות. מכתב המאשר קבלת חלקות מס' 3, 5, 6 בגוש מס' 7751 למושב חרות. חתום ע"י נציג מושב חרות ביום 21.11.1939
סימול: KL5M\6322
תיאור:
מעברות, בית חרות. מפת סימון תוואי קו אספקת המים לבית חרות העובר בין היישובים. פירוט מידות צינור המים ונקודת החיבור שלו. סימון שטח בננות
סימול: KKL8\119-18m
תיאור:
חרות. מושב חרות. מפת סימון תוכנית החלוקה לחלקות ולמגרשים של חלקות מס' 34 - 43 בגוש מס' 7749. חלוקה למגרשים וציון מספריהם. ציון שמות בעלי המגרשים. נתוני טופוגרפיה. שם המאדריכל : פ. א. ארדוש
סימול: KL5M\6321
תיאור:
חרות. "מפה טופוגרפית של אדמת ארגון חרות". תכנון הישוב. אבחנה בין שטחים למבנים ציבוריים לבין שטחים לבעלי מקצוע. ציון מיקום: בית העם, קליניקה, בית ספר וגן ילדים. חלוקה לחלקות וציון מידותיהן. סימון תוואי דרכים וכבישים. סימון קווי חפירות הגנה
סימול: S15M\8761
תיאור:
חרות - יהודה. מושב עובדים חרות. תוכנית הישוב. חלוקה לחלקות וציון מספריהן. סימון מיקום המבנים בכל חלקה. קווי טופוגרפיה
סימול: A175M\47\2
תיאור:
חרות
סימול: KKL5\24831-2m
תיאור:
חרות (ארגון חרות). תוכנית הישוב. חלוקה לחלקות וציון מספריהן. סימון מיקום המבנים בכל חלקה. מבני ציבור: מגדל מים, בית הספר, מרפאה ועוד. קווי טופוגרפיה. מ. זיטץ מהנדס להשקאה
סימול: A175M\47\1
תיאור:
חרות. הדר השרון.
סימול: KKL5\24825-2m
חרות. כפר חרות. תוכנית השקאה כללית לכל שטחי הישוב. סימון תוואי הצנרת. נתוני טופוגרפיה. סימון מיקום הבארות וברכות המים
חרות. מפעל הספקת מים
חרות. כפר חרות. מפת סימון תוכנית חלוקה לחלקות ולמגרשים של חלקות מס' 21, 22 בגוש מס' 7748. חלוקה למגרשים וציון מספריהם. ציון שמות בעלי המגרשים. נתוני טופוגרפיה.
חרות. "חרות יהודה". חלוקה לחלקות של גושים מס' 7751, 7749, 7748. ציון מידות שטחה של כל חלקה. מפה מועטה בפרטים
חרות. מכתב המאשר קבלת חלקות מס' 3, 5, 6 בגוש מס' 7751 למושב חרות. חתום ע"י נציג מושב חרות ביום 21.11.1939
מעברות, בית חרות. מפת סימון תוואי קו אספקת המים לבית חרות העובר בין היישובים. פירוט מידות צינור המים ונקודת החיבור שלו. סימון שטח בננות
חרות. מושב חרות. מפת סימון תוכנית החלוקה לחלקות ולמגרשים של חלקות מס' 34 - 43 בגוש מס' 7749. חלוקה למגרשים וציון מספריהם. ציון שמות בעלי המגרשים. נתוני טופוגרפיה. שם המאדריכל : פ. א. ארדוש
חרות. "מפה טופוגרפית של אדמת ארגון חרות". תכנון הישוב. אבחנה בין שטחים למבנים ציבוריים לבין שטחים לבעלי מקצוע. ציון מיקום: בית העם, קליניקה, בית ספר וגן ילדים. חלוקה לחלקות וציון מידותיהן. סימון תוואי דרכים וכבישים. סימון קווי חפירות הגנה
חרות - יהודה. מושב עובדים חרות. תוכנית הישוב. חלוקה לחלקות וציון מספריהן. סימון מיקום המבנים בכל חלקה. קווי טופוגרפיה
חרות
חרות (ארגון חרות). תוכנית הישוב. חלוקה לחלקות וציון מספריהן. סימון מיקום המבנים בכל חלקה. מבני ציבור: מגדל מים, בית הספר, מרפאה ועוד. קווי טופוגרפיה. מ. זיטץ מהנדס להשקאה
חרות. הדר השרון.