תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך חרות
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
חרות. מפת סימון מגרשים S126M\434\1
חרות - יהודה. מושב עובדים חרות. תוכנית הישוב. חלוקה לחלקות וציון מספריהן. סימון מיקום המבנים בכל חלקה. קווי טופוגרפיה A175M\47\2
מעברות, בית חרות. מפת סימון תוואי קו אספקת המים לבית חרות העובר בין היישובים. פירוט מידות צינור המים ונקודת החיבור שלו. סימון שטח בננות KKL8\119-18m
חרות. מושב חרות. מפת סימון תוכנית החלוקה לחלקות ולמגרשים של חלקות מס' 34 - 43 בגוש מס' 7749. חלוקה למגרשים וציון מספריהם. ציון שמות בעלי המגרשים. נתוני טופוגרפיה. שם המאדריכל : פ. א. ארדוש KL5M\6321
חרות. כפר חרות. מפת סימון תוכנית חלוקה לחלקות ולמגרשים של חלקות מס' 21, 22 בגוש מס' 7748. חלוקה למגרשים וציון מספריהם. ציון שמות בעלי המגרשים. נתוני טופוגרפיה. KL5M\6320
חרות. "חרות יהודה". חלוקה לחלקות של גושים מס' 7751, 7749, 7748. ציון מידות שטחה של כל חלקה. מפה מועטה בפרטים KL5M\83
חרות. כפר חרות. תוכנית השקאה כללית לכל שטחי הישוב. סימון תוואי הצנרת. נתוני טופוגרפיה. סימון מיקום הבארות וברכות המים KL5M\6325
חרות. מפת סימון קווי מים S124M\729
חרות. מכתב המאשר קבלת חלקות מס' 3, 5, 6 בגוש מס' 7751 למושב חרות. חתום ע"י נציג מושב חרות ביום 21.11.1939 KL5M\6322
שרון דרומי. אזור תל מונד. מפת סימון גבולות האדמות מסביב תל-מונד השייכות לארגונים שונים: אדמות ארגון "חקלאי", ארגון "יזרעאל", ארגון "חרות" KL5M\3690
חרות. "מפה טופוגרפית של אדמת ארגון חרות". תכנון הישוב. אבחנה בין שטחים למבנים ציבוריים לבין שטחים לבעלי מקצוע. ציון מיקום: בית העם, קליניקה, בית ספר וגן ילדים. חלוקה לחלקות וציון מידותיהן. סימון תוואי דרכים וכבישים. סימון קווי חפירות הגנה S15M\8761
עמינדב. מפת סימון תחום שטח יער בר כוכבא פרוייקט של יהודי בריטניה לכבוד אירועי השנה ה 13 למדינת ישראל. סימון תחום שטח יער על שם ג'נר. סימון תחום שטח יער על שם אדית וולפסון. ציון מיקום יער חרות ארצות הברית. סימון תוואי מערך כבישים ומסילת הברזל KL20M\475\27
תיאור:
חרות. מפת סימון מגרשים
סימול: S126M\434\1
תיאור:
חרות - יהודה. מושב עובדים חרות. תוכנית הישוב. חלוקה לחלקות וציון מספריהן. סימון מיקום המבנים בכל חלקה. קווי טופוגרפיה
סימול: A175M\47\2
תיאור:
מעברות, בית חרות. מפת סימון תוואי קו אספקת המים לבית חרות העובר בין היישובים. פירוט מידות צינור המים ונקודת החיבור שלו. סימון שטח בננות
סימול: KKL8\119-18m
תיאור:
חרות. מושב חרות. מפת סימון תוכנית החלוקה לחלקות ולמגרשים של חלקות מס' 34 - 43 בגוש מס' 7749. חלוקה למגרשים וציון מספריהם. ציון שמות בעלי המגרשים. נתוני טופוגרפיה. שם המאדריכל : פ. א. ארדוש
סימול: KL5M\6321
תיאור:
חרות. כפר חרות. מפת סימון תוכנית חלוקה לחלקות ולמגרשים של חלקות מס' 21, 22 בגוש מס' 7748. חלוקה למגרשים וציון מספריהם. ציון שמות בעלי המגרשים. נתוני טופוגרפיה.
סימול: KL5M\6320
תיאור:
חרות. "חרות יהודה". חלוקה לחלקות של גושים מס' 7751, 7749, 7748. ציון מידות שטחה של כל חלקה. מפה מועטה בפרטים
סימול: KL5M\83
תיאור:
חרות. כפר חרות. תוכנית השקאה כללית לכל שטחי הישוב. סימון תוואי הצנרת. נתוני טופוגרפיה. סימון מיקום הבארות וברכות המים
סימול: KL5M\6325
תיאור:
חרות. מפת סימון קווי מים
סימול: S124M\729
תיאור:
חרות. מכתב המאשר קבלת חלקות מס' 3, 5, 6 בגוש מס' 7751 למושב חרות. חתום ע"י נציג מושב חרות ביום 21.11.1939
סימול: KL5M\6322
תיאור:
שרון דרומי. אזור תל מונד. מפת סימון גבולות האדמות מסביב תל-מונד השייכות לארגונים שונים: אדמות ארגון "חקלאי", ארגון "יזרעאל", ארגון "חרות"
סימול: KL5M\3690
תיאור:
חרות. "מפה טופוגרפית של אדמת ארגון חרות". תכנון הישוב. אבחנה בין שטחים למבנים ציבוריים לבין שטחים לבעלי מקצוע. ציון מיקום: בית העם, קליניקה, בית ספר וגן ילדים. חלוקה לחלקות וציון מידותיהן. סימון תוואי דרכים וכבישים. סימון קווי חפירות הגנה
סימול: S15M\8761
תיאור:
עמינדב. מפת סימון תחום שטח יער בר כוכבא פרוייקט של יהודי בריטניה לכבוד אירועי השנה ה 13 למדינת ישראל. סימון תחום שטח יער על שם ג'נר. סימון תחום שטח יער על שם אדית וולפסון. ציון מיקום יער חרות ארצות הברית. סימון תוואי מערך כבישים ומסילת הברזל
סימול: KL20M\475\27
חרות. מפת סימון מגרשים
חרות - יהודה. מושב עובדים חרות. תוכנית הישוב. חלוקה לחלקות וציון מספריהן. סימון מיקום המבנים בכל חלקה. קווי טופוגרפיה
מעברות, בית חרות. מפת סימון תוואי קו אספקת המים לבית חרות העובר בין היישובים. פירוט מידות צינור המים ונקודת החיבור שלו. סימון שטח בננות
חרות. מושב חרות. מפת סימון תוכנית החלוקה לחלקות ולמגרשים של חלקות מס' 34 - 43 בגוש מס' 7749. חלוקה למגרשים וציון מספריהם. ציון שמות בעלי המגרשים. נתוני טופוגרפיה. שם המאדריכל : פ. א. ארדוש
חרות. כפר חרות. מפת סימון תוכנית חלוקה לחלקות ולמגרשים של חלקות מס' 21, 22 בגוש מס' 7748. חלוקה למגרשים וציון מספריהם. ציון שמות בעלי המגרשים. נתוני טופוגרפיה.
חרות. "חרות יהודה". חלוקה לחלקות של גושים מס' 7751, 7749, 7748. ציון מידות שטחה של כל חלקה. מפה מועטה בפרטים
חרות. כפר חרות. תוכנית השקאה כללית לכל שטחי הישוב. סימון תוואי הצנרת. נתוני טופוגרפיה. סימון מיקום הבארות וברכות המים
חרות. מפת סימון קווי מים
חרות. מכתב המאשר קבלת חלקות מס' 3, 5, 6 בגוש מס' 7751 למושב חרות. חתום ע"י נציג מושב חרות ביום 21.11.1939
שרון דרומי. אזור תל מונד. מפת סימון גבולות האדמות מסביב תל-מונד השייכות לארגונים שונים: אדמות ארגון "חקלאי", ארגון "יזרעאל", ארגון "חרות"
חרות. "מפה טופוגרפית של אדמת ארגון חרות". תכנון הישוב. אבחנה בין שטחים למבנים ציבוריים לבין שטחים לבעלי מקצוע. ציון מיקום: בית העם, קליניקה, בית ספר וגן ילדים. חלוקה לחלקות וציון מידותיהן. סימון תוואי דרכים וכבישים. סימון קווי חפירות הגנה
עמינדב. מפת סימון תחום שטח יער בר כוכבא פרוייקט של יהודי בריטניה לכבוד אירועי השנה ה 13 למדינת ישראל. סימון תחום שטח יער על שם ג'נר. סימון תחום שטח יער על שם אדית וולפסון. ציון מיקום יער חרות ארצות הברית. סימון תוואי מערך כבישים ומסילת הברזל