תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך חרות
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
עיתונים ומגזינים. חרות. הודעה על הופעתו בערב ראש השנה. חרות: לשלמות המולדת, לקיבוץ גלויות, לצדק סוציאלי ולחרות האדם KRU\16528
מפלגות. "ח" תנועת החרות. קריאה להצטרף לתנועת החרות. דמות נער ונערה KRA\3605
מפלגות. "ת" תנועת החרות. קריאה להצטרף לתנועת החרות (ללא איור גרפי) KRA\3609
מפלגות. "ח" תנועת החרות. קריאה לא להסס ולבחור בחרות איור של דמות מתלבטת בקלפי בתהליך הבחירה KRA\777
מפלגות. "ח" תנועת החרות. מודעה המפרסמת את מיקום קלפי הבחירות. איור של יד משלשלת פתק של מפלגת החרות לקלפי (בעברית וצרפתית) KRA\3623
מפלגות. "ת" תנועת החרות. קריאה להצטרף לתנועת החרות. דמות חייל חבוש קסדה KRA\3608
מפלגות. "ת" תנועת החרות. קריאה להצטרף לתנועת החרות (ללא איור גרפי) KRA\3610
מפלגות. "ח" תנועת החרות. איור של האות "ח" כשער לישוב. טרקטור חורש בשדה. סמל המשלב מפת ארץ ישראל השלמה ויד אוחזת בנשק KRA\711
מפלגות. "ח" תנועת החרות. כיתוב: "לחרות, לצדק לשוויון" האות ח' במרכז הכרזה KRA\3547
מפלגות. "חרות" עיתון תנועת החרות. הודעה על מועד פרסום הגיליון KRA\3611
מפלגות. "ח" תנועת החרות. ברכה לשנת תש"ך לבית ישראל מאת תנועת החרות KRA\3614
מפלגות. תנועת החרות. עצרת עם בקולנוע "הדר", פתח תקוה, בנושא: "מאצ"ל לתנועת החרות". נואמים: שלום רוזנפלד וד"ר יוסף פרבר KRU\3491
תיאור:
עיתונים ומגזינים. חרות. הודעה על הופעתו בערב ראש השנה. חרות: לשלמות המולדת, לקיבוץ גלויות, לצדק סוציאלי ולחרות האדם
סימול: KRU\16528
תיאור:
מפלגות. "ח" תנועת החרות. קריאה להצטרף לתנועת החרות. דמות נער ונערה
סימול: KRA\3605
תיאור:
מפלגות. "ת" תנועת החרות. קריאה להצטרף לתנועת החרות (ללא איור גרפי)
סימול: KRA\3609
תיאור:
מפלגות. "ח" תנועת החרות. קריאה לא להסס ולבחור בחרות איור של דמות מתלבטת בקלפי בתהליך הבחירה
סימול: KRA\777
תיאור:
מפלגות. "ח" תנועת החרות. מודעה המפרסמת את מיקום קלפי הבחירות. איור של יד משלשלת פתק של מפלגת החרות לקלפי (בעברית וצרפתית)
סימול: KRA\3623
תיאור:
מפלגות. "ת" תנועת החרות. קריאה להצטרף לתנועת החרות. דמות חייל חבוש קסדה
סימול: KRA\3608
תיאור:
מפלגות. "ת" תנועת החרות. קריאה להצטרף לתנועת החרות (ללא איור גרפי)
סימול: KRA\3610
תיאור:
מפלגות. "ח" תנועת החרות. איור של האות "ח" כשער לישוב. טרקטור חורש בשדה. סמל המשלב מפת ארץ ישראל השלמה ויד אוחזת בנשק
סימול: KRA\711
תיאור:
מפלגות. "ח" תנועת החרות. כיתוב: "לחרות, לצדק לשוויון" האות ח' במרכז הכרזה
סימול: KRA\3547
תיאור:
מפלגות. "חרות" עיתון תנועת החרות. הודעה על מועד פרסום הגיליון
סימול: KRA\3611
תיאור:
מפלגות. "ח" תנועת החרות. ברכה לשנת תש"ך לבית ישראל מאת תנועת החרות
סימול: KRA\3614
תיאור:
מפלגות. תנועת החרות. עצרת עם בקולנוע "הדר", פתח תקוה, בנושא: "מאצ"ל לתנועת החרות". נואמים: שלום רוזנפלד וד"ר יוסף פרבר
סימול: KRU\3491
עיתונים ומגזינים. חרות. הודעה על הופעתו בערב ראש השנה. חרות: לשלמות המולדת, לקיבוץ גלויות, לצדק סוציאלי ולחרות האדם
מפלגות. "ח" תנועת החרות. קריאה להצטרף לתנועת החרות. דמות נער ונערה
מפלגות. "ת" תנועת החרות. קריאה להצטרף לתנועת החרות (ללא איור גרפי)
מפלגות. "ח" תנועת החרות. קריאה לא להסס ולבחור בחרות איור של דמות מתלבטת בקלפי בתהליך הבחירה
מפלגות. "ח" תנועת החרות. מודעה המפרסמת את מיקום קלפי הבחירות. איור של יד משלשלת פתק של מפלגת החרות לקלפי (בעברית וצרפתית)
מפלגות. "ת" תנועת החרות. קריאה להצטרף לתנועת החרות. דמות חייל חבוש קסדה
מפלגות. "ת" תנועת החרות. קריאה להצטרף לתנועת החרות (ללא איור גרפי)
מפלגות. "ח" תנועת החרות. איור של האות "ח" כשער לישוב. טרקטור חורש בשדה. סמל המשלב מפת ארץ ישראל השלמה ויד אוחזת בנשק
מפלגות. "ח" תנועת החרות. כיתוב: "לחרות, לצדק לשוויון" האות ח' במרכז הכרזה
מפלגות. "חרות" עיתון תנועת החרות. הודעה על מועד פרסום הגיליון
מפלגות. "ח" תנועת החרות. ברכה לשנת תש"ך לבית ישראל מאת תנועת החרות
מפלגות. תנועת החרות. עצרת עם בקולנוע "הדר", פתח תקוה, בנושא: "מאצ"ל לתנועת החרות". נואמים: שלום רוזנפלד וד"ר יוסף פרבר