תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך טיפת חלב
מוצגים פריטים 1 - 4 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
פרוספקט בנושא "טיפת חלב" בארץ ישראל, 1912 A104\88-1t
הסכם בין הסתדרות נשים עבריות והדסה בעניין מוסד טיפת חלב [ההסתדרות נקראת באנגלית Jewish Women's Organization וגם Association of Jewish Women] J113\1347-1t
התייחסות לוועדת טיפת חלב J113\1346-1t
חוזר מטעם "הסתדרות נשים עבריות" למען גיוס תרומות ל"טיפת חלב" S49\28\1-1t
תיאור:
פרוספקט בנושא "טיפת חלב" בארץ ישראל, 1912
סימול: A104\88-1t
תיאור:
הסכם בין הסתדרות נשים עבריות והדסה בעניין מוסד טיפת חלב [ההסתדרות נקראת באנגלית Jewish Women's Organization וגם Association of Jewish Women]
סימול: J113\1347-1t
תיאור:
התייחסות לוועדת טיפת חלב
סימול: J113\1346-1t
תיאור:
חוזר מטעם "הסתדרות נשים עבריות" למען גיוס תרומות ל"טיפת חלב"
סימול: S49\28\1-1t
פרוספקט בנושא "טיפת חלב" בארץ ישראל, 1912
הסכם בין הסתדרות נשים עבריות והדסה בעניין מוסד טיפת חלב [ההסתדרות נקראת באנגלית Jewish Women's Organization וגם Association of Jewish Women]
התייחסות לוועדת טיפת חלב
חוזר מטעם "הסתדרות נשים עבריות" למען גיוס תרומות ל"טיפת חלב"