תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך טיפת חלב
מוצגים פריטים 1 - 9 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
תל אביב. תחנה לטיפול באם ובילד (טיפת חלב) של ויצ"ו. תכנית הקומה הראשונה A175M\499\2
תל אביב. תחנה לטיפול באם ובילד (טיפת חלב) של ויצ"ו. תכנית קומת הקרקע A175M\499\1
תל אביב. תחנה לטיפול באם ובילד (טיפת חלב) של ויצ"ו. שני מבטים פרספקטיבים של החזית האחורית והקדמית של המבנה A175M\499\3
תל אביב. תחנה לטיפול באם ובילד (טיפת חלב) של ויצ"ו. מבט פרספקטיבי של המבנה מכיוון דרום מזרח A175M\499\4
חיפה. הדר הכרמל. מפת סימון תחומי המבנים בית הפועלים ובניין טיפת חלב הממוקמים בין הרחובות רחוב סירקין, רחוב גוש חלב, רחוב החלוץ. KL5M\7299
תוחלת (ספריה). מפת תכנון ישוב. סימון תחום שטח הגושים והמגרשים וציון מספריהם. סימון בצבע מגרשים בודדים ללא מקרא מפרט. סימון מבנים: רפת, לולים, חנויות, מכבסה, ישיבה, בית ספר, בית כנסת, מסעדה, טיפת חלב, מרפאה, בנין מועצה אזורית. סימון מיקום פרדסים, בית קברות. סימון תוואי דרך סלולה. סימון תוואי מסילת הברזל. סימון תוואי תעלה KL20M\276\8
יגל. מפת חלוקה למגרשים ומספריהם. סימון תוואי כביש. מיקום המזכירות, טיפת חלב וחדר נשק. בטבלה: ייעוד המגרשים על פי מספריהם. בטבלה נוספת: איכלוב מבנים על פי שמות מתיישבים ומספרי המגרשים S126M\433\3
ירושלים. קטמון. מפת תכנון. חלוקה לחלקות ולמגרשים. סימון מיקום מבני מגורים ומבני ציבור, דרכים וכבישים. הדגשה בצבע על מרכזי ציבור שונים: בית ספר, מרפאה, דואר, טיפת חלב ועוד. אבחנה ע"פ צבע בין שטחים שונים ללא מקרא מפרט. ללא כיתוב A273M\3\8
טבריה, הצעה לבית החולים הדסה - מרפאה, בית מקלחת ו-"טיפת חלב" J113\8067-65m
תיאור:
תל אביב. תחנה לטיפול באם ובילד (טיפת חלב) של ויצ"ו. תכנית הקומה הראשונה
סימול: A175M\499\2
תיאור:
תל אביב. תחנה לטיפול באם ובילד (טיפת חלב) של ויצ"ו. תכנית קומת הקרקע
סימול: A175M\499\1
תיאור:
תל אביב. תחנה לטיפול באם ובילד (טיפת חלב) של ויצ"ו. שני מבטים פרספקטיבים של החזית האחורית והקדמית של המבנה
סימול: A175M\499\3
תיאור:
תל אביב. תחנה לטיפול באם ובילד (טיפת חלב) של ויצ"ו. מבט פרספקטיבי של המבנה מכיוון דרום מזרח
סימול: A175M\499\4
תיאור:
חיפה. הדר הכרמל. מפת סימון תחומי המבנים בית הפועלים ובניין טיפת חלב הממוקמים בין הרחובות רחוב סירקין, רחוב גוש חלב, רחוב החלוץ.
סימול: KL5M\7299
תיאור:
תוחלת (ספריה). מפת תכנון ישוב. סימון תחום שטח הגושים והמגרשים וציון מספריהם. סימון בצבע מגרשים בודדים ללא מקרא מפרט. סימון מבנים: רפת, לולים, חנויות, מכבסה, ישיבה, בית ספר, בית כנסת, מסעדה, טיפת חלב, מרפאה, בנין מועצה אזורית. סימון מיקום פרדסים, בית קברות. סימון תוואי דרך סלולה. סימון תוואי מסילת הברזל. סימון תוואי תעלה
סימול: KL20M\276\8
תיאור:
יגל. מפת חלוקה למגרשים ומספריהם. סימון תוואי כביש. מיקום המזכירות, טיפת חלב וחדר נשק. בטבלה: ייעוד המגרשים על פי מספריהם. בטבלה נוספת: איכלוב מבנים על פי שמות מתיישבים ומספרי המגרשים
סימול: S126M\433\3
תיאור:
ירושלים. קטמון. מפת תכנון. חלוקה לחלקות ולמגרשים. סימון מיקום מבני מגורים ומבני ציבור, דרכים וכבישים. הדגשה בצבע על מרכזי ציבור שונים: בית ספר, מרפאה, דואר, טיפת חלב ועוד. אבחנה ע"פ צבע בין שטחים שונים ללא מקרא מפרט. ללא כיתוב
סימול: A273M\3\8
תיאור:
טבריה, הצעה לבית החולים הדסה - מרפאה, בית מקלחת ו-"טיפת חלב"
סימול: J113\8067-65m
תל אביב. תחנה לטיפול באם ובילד (טיפת חלב) של ויצ"ו. תכנית הקומה הראשונה
תל אביב. תחנה לטיפול באם ובילד (טיפת חלב) של ויצ"ו. תכנית קומת הקרקע
תל אביב. תחנה לטיפול באם ובילד (טיפת חלב) של ויצ"ו. שני מבטים פרספקטיבים של החזית האחורית והקדמית של המבנה
תל אביב. תחנה לטיפול באם ובילד (טיפת חלב) של ויצ"ו. מבט פרספקטיבי של המבנה מכיוון דרום מזרח
חיפה. הדר הכרמל. מפת סימון תחומי המבנים בית הפועלים ובניין טיפת חלב הממוקמים בין הרחובות רחוב סירקין, רחוב גוש חלב, רחוב החלוץ.
תוחלת (ספריה). מפת תכנון ישוב. סימון תחום שטח הגושים והמגרשים וציון מספריהם. סימון בצבע מגרשים בודדים ללא מקרא מפרט. סימון מבנים: רפת, לולים, חנויות, מכבסה, ישיבה, בית ספר, בית כנסת, מסעדה, טיפת חלב, מרפאה, בנין מועצה אזורית. סימון מיקום פרדסים, בית קברות. סימון תוואי דרך סלולה. סימון תוואי מסילת הברזל. סימון תוואי תעלה
יגל. מפת חלוקה למגרשים ומספריהם. סימון תוואי כביש. מיקום המזכירות, טיפת חלב וחדר נשק. בטבלה: ייעוד המגרשים על פי מספריהם. בטבלה נוספת: איכלוב מבנים על פי שמות מתיישבים ומספרי המגרשים
ירושלים. קטמון. מפת תכנון. חלוקה לחלקות ולמגרשים. סימון מיקום מבני מגורים ומבני ציבור, דרכים וכבישים. הדגשה בצבע על מרכזי ציבור שונים: בית ספר, מרפאה, דואר, טיפת חלב ועוד. אבחנה ע"פ צבע בין שטחים שונים ללא מקרא מפרט. ללא כיתוב
טבריה, הצעה לבית החולים הדסה - מרפאה, בית מקלחת ו-"טיפת חלב"