תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך טיפת חלב
מוצגים פריטים 1 - 2 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
הסתדרויות נשים למען אימהות וילדים בארץ-ישראל: פועלן של 'הדסה', 'הסתדרות נשים עבריות' ו'ויצו' להקמת תחנות לאם ולילד (טיפת חלב), 1948-1913 שוורץ, שפרה וצפורה שחורי-רובין BK\67233\ג
"הדסה" לבריאות העם: פעילותה הבריאותית-החינוכית של "הדסה" בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי שחורי-רובין, צפורה; שפרה שורץ , בהשתתפות יואל דונחין BK\66166