תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך יחיאל צלנוב
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
"ד"ר יחיאל צ'לנוב בתור רופא" - חוברת מאת מ. שרמן לזכר יחיאל צ'לנוב, תל-אביב, 1940 A16\56-1t
"מפנקסו של ד"ר יחיאל צ'לנוב ז"ל, תורגם מרוסית ונמסר לדפוס על ידי ב. שוחטמן, במלאות 25 שנה לפטירתו של צ'לנוב" - צילום מעתון, 26.01.1943 A16\2-1t
הצעת ייסוד קרן על שמו של חיים נחמן ביאליק, מוסקבה, בחתימותם של יחיאל צ'לנוב, יעקב מאז"ה וי. ניידיץ', 29.03.1916 (רוסית) A16\22-1t
מכתב מאת קרובה של משפחת צ'לנוב, אשר הייתה על ידי יחיאל צ'לנוב בשעות האחרונות לפני פטירתו, אל אחותו סופיה רוזנטל, ותשובתה של סופיה רוזנטל, 1918 (רוסית) A16\45-1t
העותק של מכתב מאת יחיאל צ'לנוב אל הפדרציה הציונית בבריטניה – ברכה לוועידתה השנתית, 1918 A16\8-1t
מברק אל יחיאל צ'לנוב, לונדון, מאת משפחתו במוסקבה A16\11-1t
סקירה על פגישות עם יחיאל צ'לנוב (כתב יד של הכותב לא זוהה, רוסית) A16\55-1t
הזמנה לעצרת זיכרון ליחיאל צ'לנוב למלאות 45 שנים לפטירתו, שהתקיימה ביום ה', כ' בשבט תשכ"ג (14.02.1963) בתל-אביב, מטעם "ברית ראשונים" - ארגון עסקנים ציונים ותיקים, תל-אביב, והלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל, ירושלים A16\59-1t
הערות בכתב-ידו של יחיאל צ'לנוב לביוגרפיה שלו, שנדפסה בלוח "קדימה" לשנת תרע"ב (רוסית) A16\1-1t
הזמנה מודפסת לעריכת קבלת פנים לכבוד יחיאל צ'לנוב שהתארגנה על ידי מרכז הציונים באנגליה (התקיימה 18.11.1917) A16\27-1t
"העם", מוסקבה, כ"ז אדר תרע"ח – מרץ 1918, גליון מס' 11, מוקדש ליחיאל צ'לנוב A16\49-1t
מכתב נלווה אל ק.נ. גולקוביץ' בעניין משלוח התזכיר (רוסית) A16\3-1t
תיאור:
"ד"ר יחיאל צ'לנוב בתור רופא" - חוברת מאת מ. שרמן לזכר יחיאל צ'לנוב, תל-אביב, 1940
סימול: A16\56-1t
תיאור:
"מפנקסו של ד"ר יחיאל צ'לנוב ז"ל, תורגם מרוסית ונמסר לדפוס על ידי ב. שוחטמן, במלאות 25 שנה לפטירתו של צ'לנוב" - צילום מעתון, 26.01.1943
סימול: A16\2-1t
תיאור:
הצעת ייסוד קרן על שמו של חיים נחמן ביאליק, מוסקבה, בחתימותם של יחיאל צ'לנוב, יעקב מאז"ה וי. ניידיץ', 29.03.1916 (רוסית)
סימול: A16\22-1t
תיאור:
מכתב מאת קרובה של משפחת צ'לנוב, אשר הייתה על ידי יחיאל צ'לנוב בשעות האחרונות לפני פטירתו, אל אחותו סופיה רוזנטל, ותשובתה של סופיה רוזנטל, 1918 (רוסית)
סימול: A16\45-1t
תיאור:
העותק של מכתב מאת יחיאל צ'לנוב אל הפדרציה הציונית בבריטניה – ברכה לוועידתה השנתית, 1918
סימול: A16\8-1t
תיאור:
מברק אל יחיאל צ'לנוב, לונדון, מאת משפחתו במוסקבה
סימול: A16\11-1t
תיאור:
סקירה על פגישות עם יחיאל צ'לנוב (כתב יד של הכותב לא זוהה, רוסית)
סימול: A16\55-1t
תיאור:
הזמנה לעצרת זיכרון ליחיאל צ'לנוב למלאות 45 שנים לפטירתו, שהתקיימה ביום ה', כ' בשבט תשכ"ג (14.02.1963) בתל-אביב, מטעם "ברית ראשונים" - ארגון עסקנים ציונים ותיקים, תל-אביב, והלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל, ירושלים
סימול: A16\59-1t
תיאור:
הערות בכתב-ידו של יחיאל צ'לנוב לביוגרפיה שלו, שנדפסה בלוח "קדימה" לשנת תרע"ב (רוסית)
סימול: A16\1-1t
תיאור:
הזמנה מודפסת לעריכת קבלת פנים לכבוד יחיאל צ'לנוב שהתארגנה על ידי מרכז הציונים באנגליה (התקיימה 18.11.1917)
סימול: A16\27-1t
תיאור:
"העם", מוסקבה, כ"ז אדר תרע"ח – מרץ 1918, גליון מס' 11, מוקדש ליחיאל צ'לנוב
סימול: A16\49-1t
תיאור:
מכתב נלווה אל ק.נ. גולקוביץ' בעניין משלוח התזכיר (רוסית)
סימול: A16\3-1t
"ד"ר יחיאל צ'לנוב בתור רופא" - חוברת מאת מ. שרמן לזכר יחיאל צ'לנוב, תל-אביב, 1940
"מפנקסו של ד"ר יחיאל צ'לנוב ז"ל, תורגם מרוסית ונמסר לדפוס על ידי ב. שוחטמן, במלאות 25 שנה לפטירתו של צ'לנוב" - צילום מעתון, 26.01.1943
הצעת ייסוד קרן על שמו של חיים נחמן ביאליק, מוסקבה, בחתימותם של יחיאל צ'לנוב, יעקב מאז"ה וי. ניידיץ', 29.03.1916 (רוסית)
מכתב מאת קרובה של משפחת צ'לנוב, אשר הייתה על ידי יחיאל צ'לנוב בשעות האחרונות לפני פטירתו, אל אחותו סופיה רוזנטל, ותשובתה של סופיה רוזנטל, 1918 (רוסית)
העותק של מכתב מאת יחיאל צ'לנוב אל הפדרציה הציונית בבריטניה – ברכה לוועידתה השנתית, 1918
מברק אל יחיאל צ'לנוב, לונדון, מאת משפחתו במוסקבה
סקירה על פגישות עם יחיאל צ'לנוב (כתב יד של הכותב לא זוהה, רוסית)
הזמנה לעצרת זיכרון ליחיאל צ'לנוב למלאות 45 שנים לפטירתו, שהתקיימה ביום ה', כ' בשבט תשכ"ג (14.02.1963) בתל-אביב, מטעם "ברית ראשונים" - ארגון עסקנים ציונים ותיקים, תל-אביב, והלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל, ירושלים
הערות בכתב-ידו של יחיאל צ'לנוב לביוגרפיה שלו, שנדפסה בלוח "קדימה" לשנת תרע"ב (רוסית)
הזמנה מודפסת לעריכת קבלת פנים לכבוד יחיאל צ'לנוב שהתארגנה על ידי מרכז הציונים באנגליה (התקיימה 18.11.1917)
"העם", מוסקבה, כ"ז אדר תרע"ח – מרץ 1918, גליון מס' 11, מוקדש ליחיאל צ'לנוב
מכתב נלווה אל ק.נ. גולקוביץ' בעניין משלוח התזכיר (רוסית)