תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך יסוד המעלה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מעון ההבראה לילדי יסוד המעלה בבית הספר לבנות בצפת PHG\1310441
מעון ההבראה לילדי יסוד המעלה בבית הספר לבנות בצפת PHG\1310445
מעון ההבראה לילדי יסוד המעלה בבית הספר לבנות בצפת PHG\1310444
מעון ההבראה לילדי יסוד המעלה בבית הספר לבנות בצפת PHG\1310443
מעון ההבראה לילדי יסוד המעלה בבית הספר לבנות בצפת PHG\1310442
יסוד המעלה 1899 NAH\336758
יסוד המעלה GNHAD\402369
תחנת המשטרה הבריטית ביסוד המעלה (אוסף יהודה גרינקר, נהלל 1959) PHG\1308232
ביקור של יוש ראש הנהלת הסוכנות דולצ'ין ביסוד המעלה לציון 100 שנה להיווסדה, אלבום מאת יוסי מזרחי, יושב ראש המועצה המקומית 6 באפריל 1964 1983 PHG\1312261
ביקור של יוש ראש הנהלת הסוכנות דולצ'ין ביסוד המעלה לציון 100 שנה להיווסדה, אלבום מאת יוסי מזרחי, יושב ראש המועצה המקומית 6 באפריל 1966 מעון נעמ"ת 1983 PHG\1312264
ביקור של יוש ראש הנהלת הסוכנות דולצ'ין ביסוד המעלה לציון 100 שנה להיווסדה, אלבום מאת יוסי מזרחי, יושב ראש המועצה המקומית 6 באפריל 1966 מעון נעמ"ת 1983 PHG\1312263
ביקור של יוש ראש הנהלת הסוכנות דולצ'ין ביסוד המעלה לציון 100 שנה להיווסדה, אלבום מאת יוסי מזרחי, יושב ראש המועצה המקומית 6 באפריל 1965 1983 PHG\1312262
תיאור:
מעון ההבראה לילדי יסוד המעלה בבית הספר לבנות בצפת
סימול: PHG\1310441
תיאור:
מעון ההבראה לילדי יסוד המעלה בבית הספר לבנות בצפת
סימול: PHG\1310445
תיאור:
מעון ההבראה לילדי יסוד המעלה בבית הספר לבנות בצפת
סימול: PHG\1310444
תיאור:
מעון ההבראה לילדי יסוד המעלה בבית הספר לבנות בצפת
סימול: PHG\1310443
תיאור:
מעון ההבראה לילדי יסוד המעלה בבית הספר לבנות בצפת
סימול: PHG\1310442
תיאור:
יסוד המעלה
שנה: 1899 סימול: NAH\336758
תיאור:
יסוד המעלה
סימול: GNHAD\402369
תיאור:
תחנת המשטרה הבריטית ביסוד המעלה (אוסף יהודה גרינקר, נהלל 1959)
סימול: PHG\1308232
תיאור:
ביקור של יוש ראש הנהלת הסוכנות דולצ'ין ביסוד המעלה לציון 100 שנה להיווסדה, אלבום מאת יוסי מזרחי, יושב ראש המועצה המקומית 6 באפריל 1964
שנה: 1983 סימול: PHG\1312261
תיאור:
ביקור של יוש ראש הנהלת הסוכנות דולצ'ין ביסוד המעלה לציון 100 שנה להיווסדה, אלבום מאת יוסי מזרחי, יושב ראש המועצה המקומית 6 באפריל 1966 מעון נעמ"ת
שנה: 1983 סימול: PHG\1312264
תיאור:
ביקור של יוש ראש הנהלת הסוכנות דולצ'ין ביסוד המעלה לציון 100 שנה להיווסדה, אלבום מאת יוסי מזרחי, יושב ראש המועצה המקומית 6 באפריל 1966 מעון נעמ"ת
שנה: 1983 סימול: PHG\1312263
תיאור:
ביקור של יוש ראש הנהלת הסוכנות דולצ'ין ביסוד המעלה לציון 100 שנה להיווסדה, אלבום מאת יוסי מזרחי, יושב ראש המועצה המקומית 6 באפריל 1965
שנה: 1983 סימול: PHG\1312262
מעון ההבראה לילדי יסוד המעלה בבית הספר לבנות בצפת
מעון ההבראה לילדי יסוד המעלה בבית הספר לבנות בצפת
מעון ההבראה לילדי יסוד המעלה בבית הספר לבנות בצפת
מעון ההבראה לילדי יסוד המעלה בבית הספר לבנות בצפת
מעון ההבראה לילדי יסוד המעלה בבית הספר לבנות בצפת
יסוד המעלה
יסוד המעלה
תחנת המשטרה הבריטית ביסוד המעלה (אוסף יהודה גרינקר, נהלל 1959)
ביקור של יוש ראש הנהלת הסוכנות דולצ'ין ביסוד המעלה לציון 100 שנה להיווסדה, אלבום מאת יוסי מזרחי, יושב ראש המועצה המקומית 6 באפריל 1964
ביקור של יוש ראש הנהלת הסוכנות דולצ'ין ביסוד המעלה לציון 100 שנה להיווסדה, אלבום מאת יוסי מזרחי, יושב ראש המועצה המקומית 6 באפריל 1966 מעון נעמ"ת
ביקור של יוש ראש הנהלת הסוכנות דולצ'ין ביסוד המעלה לציון 100 שנה להיווסדה, אלבום מאת יוסי מזרחי, יושב ראש המועצה המקומית 6 באפריל 1966 מעון נעמ"ת
ביקור של יוש ראש הנהלת הסוכנות דולצ'ין ביסוד המעלה לציון 100 שנה להיווסדה, אלבום מאת יוסי מזרחי, יושב ראש המועצה המקומית 6 באפריל 1965