תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך יעקב קלצקין
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
העתקים של סיכומי שיחות של יעקב קלצקין עם אלברט איינשטיין 1926- 1941 A40\207
סקירות ורשומים מאת יעקב קלצקין, המאוחדות תחת הכותרת "אוטוביוגרפיה", כנראה שנות הארבעים של המאה העשרים (מודפסים במכונת כתיבה; המשך של התיק הקודם, ראה: A40\234) A40\235
"Einstein", "Charakteristik Einsteins" - סקירות מאת יעקב קלצקין בנושא "מאפייניו של אלברט איינשטיין" (דפים וקטעי דפים, מודפסים במכונת כתיבה) 1927- 1927 A40\232
התכתבות, רשימות והעתקי תעודות שונות בעניין חייו ופעילותו של יעקב קלצקין ומפעל "כתבי קלצקין" - הוצאת ספרי יעקב קלצקין לאור. בין המתכתבים: שלום ליגום, קנט קלצקין, אורה ליפשיץ, לאה זגגי, מנחם בלוך, אליעזר פרי, שולמית כהנא 1960- 1985 AK891\3
מכתבים אל יעקב קלצקין מאת א. פלורל (Dr. A. Florel) \ אוגוסט פורל [?] (Auguste-Henri Forel?), איוורן (Yvorne) שבמרכז שוויץ, 21.03.1916 - 01.04.1916, בעניין שאלת היהודים בכלל, ובדבר פוגרום יהודי רוסיה בפרט (מקורות והעתקים, מודפסים במכונת כתיבה) 1916- 1916 A40\230
מכתב אל יעקב קלצקין מאת רומן רולן (Romain Rolland), וילנב (Villeneuve) שבצרפת, בעניין שיטות שונות בנוגע לשאלת היהודים - ציונות וארץ ישראל ופרויקט בירוביג'ן (06.01.1937; מקור והעתקים במכונת כתיבה) 1937- 1937 A40\228
"Gespraeche mit Einstein", סדרת שיחות של יעקב קלצקין עם אלברט איינשטיין, מרץ 1926 - אוגוסט 1941 (טיוטות, מודפסות במכונת כתיבה, תוספות ותקונים בכתב יד) 1926- 1941 A40\220
כתבי יד המכילים סקירות, תקצירים, חיבורים מאת יעקב קלצקין בתחומי היסטוריה ופילוסופיה בעולם העתיק A40\216
תצלומים של קלצקין יעקב ובני משפחתו A40\214
סקירות ורשומים מאת יעקב קלצקין, המאוחדות תחת הכותרת "אוטוביוגרפיה" (84 עמודים שמודפסים במכונת כתיבה, וטיוטות ותקצירים בכתב יד), כנראה שמות הארבעים של המאה העשרים A40\234
סדרת מימרות, ציטוטים, פתגמים שנאספו על ידי יעקב קלצקין תחת הכותרת "זוטות" (בכתב יד ומודפסים במכונת כתיבה, ללא תאריכים). בין היתר, סקירה בעניין שפת אֶסְפֵּרַנְטוֹ A40\233
"Conversations with Albert Einstein", סדרת שיחות של יעקב קלצקין עם אלברט איינשטיין שהתקיימו בין השנים 1924 - 1941 (תרגום מגרמנית, 31 עמ' מודפסים במכונת כתיבה, כנראה במסגרת ההכנה לפרסום) A40\231