תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך יעקב קלצקין
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתבים מאת קונסטנטין ברונר (Konstantin Brunner) אל יעקב קלצקין בעניין תוכן ספרו של קלצקין "Krisis und Entscheidung im Judentum. Der Probleme des Modernen Judentums" 1929- 1930 A40\111
חיבורים מאת יעקב קלצקין A40\108
מכתבים מאת יעקב קלצקין אל אביו אליהו קלצקין בלובלין וירושלים, ומכתבים אל אליהו קלצקין מאת אנשים שונים 1921- 1932 A40\86
התכתבות בין יעקב קלצקין לבין עורכי עיתונים והוצאות ספרים בעיקר בדבר פרסום חיבוריו של קלצקין 1934- 1948 A40\136
התכתבות עם איגנץ צולשאן (Ignaz Zollschan), קרלסבאד, בדבר יוזמתו להשבת זכויותיהם הפוליטיות והכלכליות של יהודי גרמניה והצורך להזים את "תורת הגזע" (במכתב מאת יעקב קלצקין אל צולשן ציטוט ממכתבו של אלברט איינשטיין אל קלצקין) 1933- 1933 A40\196
התכתבות בין יעקב קלצקין לבין אברהם י. שטיבל (Abraham J. Stybel), מוסקבה, ורשה, קופנהגן ופילדלפיה, בעניין העסקתו של קלצקין על ידי הוצאת שטיבל, חוזה על תנאי העסקתו וענייני כספים 1919- 1923 A40\191
התכתבות בין יעקב קלצקין לבין היינריך לווה (Heinrich Loewe, ברלין) בענייני ה-"Bulletin Juif" בעריכתו של קלצקין 1917- 1917 A40\10
התכתבות בין יעקב קלצקין לבין S. M. Melamed, עורך הביטאון "East and West" (ניו יורק) ,בעניין פרסום חיבוריו של קלצקין 1921- 1922 A40\34
התכתבות בין יעקב קלצקין לבין המשרד הציוני המרכזי בברלין בדבר פעילותו העיתונאית של קלצקין במסגרת התנועה הציונית 1915- 1918 A40\25
התכתבות בין יעקב קלצקין לבין לשכת ההסתדרות הציונית בקופנהגן בדבר פעילותו העיתונאית של קלצקין במסגרת התנועה הציונית 1915- 1917 A40\26
מכתבים (על גבי גלויות) אל יעקב קלצקין מאת הוריו מלובלין, ומכתבים מאת גיטה קלצקין (ברן) 1918- 1918 A40\176
התכתבות בין יעקב קלצקין לבין לשכת ההסתדרות הציונית בקופנהגן בדבר פעילותו העיתונאית של קלצקין במסגרת התנועה הציונית 1918- 1919 A40\27